Verklaring van Het goede gesprek

Status toegankelijkheid Het goede gesprek

A&O-fonds Provincies is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-01-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

A&O-fonds Provincies streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Het goede gesprek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A&O-fonds Provincies is beschikbaar via de link https://provincies.goedgesprek.app/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door A&O-fonds Provincies gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie Het goede gesprek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver A&O-fonds Provincies is gevorderd met de toegankelijkheid van Het goede gesprek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A&O-fonds Provincies .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via jeannette@yaacomm.com.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van A&O-fonds Provincies

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie Het goede gesprek : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie Het goede gesprek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens A&O-fonds Provincies dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart A&O-fonds Provincies dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De functies van deze knoppen zijn niet te identificeren voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van labels of contentbeschrijvingen aan de knoppen en inputvelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Er is geen alternatief voor de audio zoals een ondertiteling waardoor sommige gebruikers de inhoud van de betreffende video's niet kunnen begrijpen

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Video's zijn van een derde partij; wij hebben hier geen invloed op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Er is geen tekstalternatief voor de audio en of video waardoor sommige gebruikers de inhoud van de betreffende video's niet kunnen begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Video's zijn van een derde partij; wij hebben hier geen invloed op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Er is geen audiodescriptie aanwezig voor de video's.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Video's zijn van een derde partij; wij hebben hier geen invloed op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   iOS: De tekst van veel kaarten/knoppen is niet gebundeld, waardoor niet duidelijk is wat bij wat hoort.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bundel de betreffende kaarten/knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De ster-iconen in het Reflecterenscherm zijn afhankelijk van alleen kleur en vorm, waardoor de functie van de iconen niet duidelijk te identificeren is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Mogelijke oplossing is nummers bij de iconen nummers zetten en/of sterren van een label of contentbeschrijving voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De app kan niet schakelen naar landscape modus.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een oplossing voor dit probleem is het aanzetten van landscape voor telefoons en de problemen die dit potentieel veroorzaakt oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De ster-iconen in het Reflecterenscherm zijn afhankelijk van alleen kleur en vorm, waardoor de functie van de iconen niet duidelijk te identificeren zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Mogelijke oplossing is nummers bij de iconen nummers zetten en/of sterren van een label of contentbeschrijving voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Het verschil tussen de achtergrond en het betreffende element is slecht te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Vervang de kleurtinten door een contrastrijkere tint.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Het verschil tussen tekst en achtergrond is slecht te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Maak de teksten donkerder zodat ze aan de eisen voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   iOS: De grootte van de tekstweergave kan niet worden aangepast

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Implementeer ondersteuning voor dynamische lettergrootte voor iOS. Hiervoor moeten in de gehele app alle tekstelementen anders opgezet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De tekst in de geadresseerde afbeeldingen kan niet worden voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Wijzig de afbeeldingen op de home pagina zodat ze geen tekst meer bevatten en zet de tekst daar handmatig in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Android: De knoppen kunnen niet worden bediend door gebruikers van een toetsenbord

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het toevoegen van het focusseerbaar attribuut op de knoppen die dit missen lost dit probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 14. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Android: De toetsenbordgebruikers komen vast te zitten in een scherm waardoor de rest van de app niet meer goed bruikbaar is voor deze gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het toevoegen van het focusseerbaar atribuut op de homeknop lost dit probleem op. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk is om terug naar de home pagina te navigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   In ‘Tips’ > ‘Tips van provincies’ bevatten de labels niet de tekst in de naam, waardoor het niet duidelijk is waar deze links naar toe gaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Correcte labels toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De app kan hulpsoftware niet vertellen welke toegankelijkheidstaal het zou moeten gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Stel de toegankelijkheidstaal in bij opstarten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De gebruiker wordt niet geinformeerd over het foutief ingevulde e-mailadres.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is dat er een indicatie wordt gegeven wanneer het opgegeven e-mailadres niet correct is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De gebruiker wordt niet geinformeerd over het foutief ingevulde e-mailadres.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is dat er een indicatie wordt gegeven wanneer het opgegeven e-mailadres niet correct is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is de status van de checkboxen niet te identificeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voeg een label toe om de status van het selectievakje te beschrijven. Voeg een label toe aan de tabbladen om duidelijk te maken wat de tabbladen zijn en welke geselecteerd is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die A&O-fonds Provincies heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209