Verklaring van De Afvalwijzer

Status toegankelijkheid De Afvalwijzer

Gemeente Alphen-Chaam is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Alphen-Chaam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie De Afvalwijzer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Alphen-Chaam is beschikbaar via de link https://www.alphen-chaam.nl/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alphen-Chaam gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie De Afvalwijzer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Alphen-Chaam is gevorderd met de toegankelijkheid van De Afvalwijzer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Alphen-Chaam .
Functie: Burgemeester Alphen-Chaam.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@alphen-chaam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Alphen-Chaam

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie De Afvalwijzer : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie De Afvalwijzer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Alphen-Chaam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.alphen-chaam.nl/fileadmin/files/alphen-chaam/Rapportage_MijnAfvalWijzer.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Alphen-Chaam dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Het eerste item op veel schermen is de '<' (vorige) knop. Deze heeft echter als textueel alternatief 'verder'. Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goed tekstueel alternatief. Dit is op dit moment 'icon'. Op het 'inzamel locaties' scherm bevinden zich inzamellocaties op een kaart. Er is geen tekstueel alternatief voor de informatie die op deze kaart staat, namelijk de inzamellocaties.

   Android Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goed tekstueel alternatief. Dit op op dit moment 'icon'. Op het 'inzamel locaties' scherm bevinden zich inzamellocaties op een kaart. Er is geen tekstueel alternatief voor de informatie die op deze kaart staat, namelijk de inzamellocaties. Dit komt mede omdat je ook geen onderdelen kan selecteren met VoiceAssistant aan.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Op het startscherm bevinden zich meerdere koppen die niet zijn opgemaakt als een kop. Zie bijvoorbeeld 'Eerstvolgende ophaaldagen', 'Extra ophaalmoment elektrische apparaten' en 'nieuws'. VoiceOver moet deze koppen voorlezen als een kop. In het menu staat naast het actieve menu item een stip. Deze stip geeft de actieve pagina aan. Deze informatie wordt niet naar VoiceOver gebruikers gecommuniceerd. In het 'nieuws scherm' staat een nieuwsitem. Dit nieuwsitem heeft een markering met de tekst 'Nieuw'. Deze informatie wordt niet naar VoiceOver gebruikers gecommuniceerd. In het 'nieuws scherm' staat een nieuwsitem. Dit nieuwsitem bevat een kop. VoiceOver moet deze kop voorlezen als een kop. Dit komt ook voor wanneer je het nieuwsitem opent. Let op: in het 'nieuws scherm' staan de datum boven de kop. Wanneer er hier meer nieuwsartikelen staan dan één kan dit voor verwarring zorgen voor VoiceOver gebruiker wanneer deze navigeren op kop (de datum wordt dan gemist). In het 'Maandoverzicht' scherm bevinden zich meerdere koppen die niet worden aangekondigd als een kop door VoiceOver. Zie bijvoorbeeld 'Vrijdag 2 april 2021'. In het 'Gemeente informatie' scherm bevinden zich meerdere koppen die niet worden aangekondigd als een kop door VoiceOver. Zie bijvoorbeeld 'Online diensten Bovenstaande problemen mbt tot de koppen komen op meerdere plekken voor. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

   Android In het menu staat naast het actieve menu item een stip. Deze stip geeft de actieve pagina aan. Deze informatie wordt niet naar VoiceOver gebruikers gecommuniceerd. In het 'nieuws scherm' staat een nieuwsitem. Dit nieuwsitem heeft een markering met een groene stip. Deze informatie wordt niet naar VoiceAssistant gebruikers gecommuniceerd. De content van het scherm 'scheidingsinfo' wordt in één keer voorgelezen. Beter is het als deze in delen kan worden geselecteerd.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Let op: in het 'nieuws scherm' staan de datum boven de kop. Wanneer er hier meer nieuwsartikelen staan dan één kan dit voor verwarring zorgen voor VoiceOver gebruiker wanneer deze navigeren op kop (de datum wordt dan gemist).

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS De app is niet in zowel staand als liggend functioneel. Het app werk niet/draait mee op landschap modus.

   Android De app is niet in zowel staand als liggend functioneel. Het app werk niet/draait mee op landschap modus.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in iOS de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

   Android Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in android de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de 'Diftar' pagina bevindt zich een invoerveld. De rand van dit invoerveld heeft een te laag contrast. Dit contrast moet minimaal 3,0:1 zijn. In het 'melding maken' formulier bevinden zich meerdere invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast. In het 'verstuur een tip' formulier bevinden zich meerdere invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast. Mogelijk zijn er meer velden met een te laag contrast. Bovenstaande zijn enkele voorbeelden.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in iOS de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

   Android Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in Android de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android In het bestel formulier (laatste stap) zijn de invoervelden niet te benaderen met VoiceAssistant aan.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij formulieren komen foutmelding in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze melding verschijnt in een popup melding en blijft niet lang genoeg staan zodat iedereen de tijd krijgt om dit te lezen. Dit kan opgelost worden door de melding gewoon bij het veld te plaatsen en te laten staan. Zie bijvoorbeeld het 'diftar' formulier. Let op dit komt vaker voor.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Elk scherm mist een titel. Dit wordt meestal opgelost door een header bovenaan de pagina met de titel van de pagina.

   Android Elk scherm mist een titel. Dit wordt meestal opgelost door een header bovenaan de pagina met de titel van de pagina.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Wanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop. De volgende focus zou in het menu moeten zijn. Let op: een goede focus (volgorde) mbt het menu zou zijn: Menu knopalle menu itemsMenu knop Zo blijft de gebruiker in het menu totdat de gebruiker deze zelf weer afsluit. Wanneer je het scherm 'inkomende berichten' opent met VoiceOver aan, verplaatst de focus zich naar artikel 2 van 3 en begint niet bovenaan het scherm. Dit komt vaker voor bij andere schermen. In het scherm 'scheidingsinfo' kun je met VoiceOver aan, bovenaan een onderwerp kiezen (bijvoorbeeld 'papier en karton'). Wanneer je dit heb gedaan is de eerstvolgende focus niet naar de inhoud van 'papier en karton' maar een ander onderwerp.

   Android Wanneer je met VoiceAssistant aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op het logo. De volgende focus zou in het menu moeten zijn. In het scherm 'scheidingsinfo' kun je met VoiceAssistant aan, bovenaan een onderwerp kiezen (bijvoorbeeld 'papier en karton'). Wanneer je dit heb gedaan is de eerstvolgende focus niet naar de inhoud van 'papier en karton' maar een ander onderwerp.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOSWanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop. Wanneer dit gebeurt is de focus niet meer zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als formulier 'melding maken' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld e-mailadres is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Als formulier 'verstuur een tip' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld e-mailadres is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Als formulier 'Diftar - toegangscode' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld toegangscode is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Let op bij formulieren: wanneer er foutmeldingen zijn moeten deze voldoen aan bovenstaande.

   Android Als formulier 'melding maken' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld e-mailadres is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Als formulier 'verstuur een tip' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld e-mailadres is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. In het 'login' scherm leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld postcode is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS In het 'melding maken' formulier ontbreken visuele labels bij de invoervelden. De labels die nu in de velden staan zijn onvoldoende. Dit komt omdat deze weer verdwijnen zodra er tekst in de velden staat.

   Android In het 'melding maken' formulier ontbreken visuele labels bij de invoervelden. De labels die nu in de velden staan zijn onvoldoende. Dit komt omdat deze weer verdwijnen zodra er tekst in de velden staat.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS In het menu hebben alle menu items geen rol die door VoiceOver wordt gecommuniceerd. Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goede rol die door VoiceOver wordt gecommuniceerd. Dit moet een knop zijn. Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. De status (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor VoiceOver gebruikers. In het adres 'login' scherm hebben alle invoervelden geen naam. Bijvoorbeeld 'postcode'.

   Android De status van het menu(uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor VoiceOver gebruikers. Zowel de menu kop als de terug/menu sluiten knop hebben als naam 'menu openen'. Bij de 'meer opties' knop wordt geen rol voorgelezen door VoiceAssistant. Bij het logo van 'afvalwijzer' wordt geen rol voorgelezen door VoiceAssistant. In het menu hebben alle menu items geen rol die door VoiceAssistant wordt gecommuniceerd. Het invoerveld bij 'Toegangscode' heeft geen naam. Zie het 'Diftar' scherm. Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goede rol die door VoiceAssistant wordt gecommuniceerd. Dit moet een knop zijn. Op het instellingen scherm bevindt zich naast de tekst 'notificaties' een knop zonder naam. Op het instellingen scherm bevindt zich naast de tekst 'notificaties' een knop zonder rol. In het adres 'login' scherm hebben alle invoervelden geen naam. Bijvoorbeeld 'postcode'. In het 'welkom bij Afvalwijzer' scherm bevindt zich een sluiten knop. Deze knop heeft geen rol. Dit scherm komt voor wanneer je voor het eerst bent ingelogd.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS Wanneer je een melding aan of uit zet bij de ophaaldagen verschijnt er een melding in beeld. Dit zijn status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. De gebruiker wordt op dit moment niet op de hoogte gebracht van deze melding. Dit komt voor op het startscherm en mogelijk ook op andere pagina's waar dit soort meldingen voorkomen. Bovenstaande is ook van toepassing bij de 'gegevens bijwerken' melding. Deze komt soms in beeld te staan in de app. In het bestel formulier (laatste stap) worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Op de 'Diftar' pagina bevindt zich een invoerveld. Wanneer je bij dit invoerveld op 'inloggen' klikt bij een leeg veld verschijnt een melding. De gebruiker met VoiceOver wordt op dit moment niet op de hoogte gebracht van deze melding. Bovenstaande meldingen komen mogelijk vaker voor.

  • Oorzaak:

   Ontwikkelaar heeft dit nog niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen op deze manier de app niet eenvoudig gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontwikkelaar aanschrijven met de vraag dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Alphen-Chaam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209