Verklaring van Leerbanenmarkt.nl

Status toegankelijkheid https://leerbanenmarkt.nl/

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-07-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Leerbanenmarkt.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is beschikbaar via de link https://leerbanenmarkt.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gepubliceerde informatie blijkt dat de website Leerbanenmarkt.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is gevorderd met de toegankelijkheid van Leerbanenmarkt.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven .
Functie: Bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digitaletoegankelijkheid@s-bb.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.s-bb.nl/contact/.

Aanvullende informatie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van digitale informatie. Iedereen dient onze websites gemakkelijk te kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de websites, met als uiteindelijk doel volledig voldoen aan de gestelde W.C.A.G. 2.1, Niveau AA overheidsstandaard.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Leerbanenmarkt.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Leerbanenmarkt.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://leerbanenmarkt.nl/media/ouafbwub/2021-10-25-toegankelijkheidsonderzoek-leerbanenmarkt-leerbanenmarkt-nl-versie-2-0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben logo's, iconen, kaarten en afbeeldingen geen alternatieve tekst, is de alternatieve tekst niet volledig of is de alternatieve tekst voor het element niet aangemerkt als decoratief.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te begrijpen voor mensen met hulpsoftware zoals screenreaders en voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Home'' gerelateerd aan component ''Video Youtube'' De video, 'Een leerbaan voor Joost', heeft geen ondertiteling voor doven en slechthorenden. Er is wel automatische ondertiteling, maar deze is niet van goede kwaliteit, veel woorden worden niet goed opgepikt en daardoor wordt de tekst onbegrijpelijk.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De video is niet (goed) te begrijpen voor mensen een auditieve beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn elementen, koppen, nummeringen, lijsten, iconen, paginanavigatie en sliders niet goed opgebouwd in de codelaag van de website.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren, te bedienen en te begrijpen voor veel verschillende soorten gebruikers

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Zoek leerbaan/Bouw-en-infra/Timmerman'' gerelateerd aan component ''Zoek school modal'' De tab "Kans op stage" toont een kaart van Nederland. De kans op een stageplaats wordt alleen met kleur aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Contact'' Het chatvenster heeft, uitgeklapt, een grijze achtergrond met de witte tekst. Dit is contrast is niet afdoende. Het dialoogvenster cookie-bar van het modal 'schoollocaties' heeft witte tekst op een groene achtergrond. Dit geeft tevens onvoldoende contrast. Gerelateerd aan component ''Live Chat'' Het contrast van de kleur oranje en de kleur grijs van verschillende teksten is te laag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Zoek leerbaan/Bouw-en-infra/Timmerman gerelateerd aan component ''Zoek school modal''. Wanneer de gebruiker met de cursor over de knoppen: 'Kans op werk', 'Kans op leerbaan', 'Kans op werk' hovert, wordt er extra content getoond (per knop andere informatie). De provincie informatie wordt ook op deze manier getoond (op de kaart met cursor). De content kan echter niet weggehaald worden zonder de focus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is niet (goed) te bedienen en navigeren voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met een motorische beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina "Zoek leerbaan/Bouw-en-infra/Timmerman" staan de knoppen 'Kans op werk', 'Kans op leerbaan' en 'Kans op werk'. Deze knoppen zijn niet met het toetsenbord bereikbaar en geven extra informatie als er met de muis overheen gegaan wordt, deze informatie is tevens niet met het toetsenbord bereikbaar. Dit geldt ook voor de knop Live Chat.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het gebruik van het toetsenbord, kan deze content hierdoor niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Çontact'' in het chatvenster wordt de status in het Engels getoond. Gerelateerd aan component ''Live chat'' in het chatvenster staan bovenaan de knoppen 'Minimize', 'Full screen', 'Close'. Deze zijn genoteerd in het Engels. Gerelateerd aan component ''Live chat'' is de tekst 'p data-res="poweredByAnywhere365">Powered by Anywhere365.net ' in het Engels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Engelse onderdelen worden door de screenreader voorgelezen met de Nederlandse stem en kunnen hierdoor onbegrijpelijk worden.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op homepage heeft de combobox 'afstand' heeft visueel geen label.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De combobox heeft geen zichtbare naam. Het doel van de combobox is zo niet duidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gerelateerd aan component ''Live chat'' komt er een dubbele id voor op de pagina 'Uw waardering' (na afloop van de chatsessie).

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Dubbele id's zorgen voor problemen bij labels en hulpapparatuur. Dit kan als verwarrend en onbegrijpelijk worden ervaren door gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's (inclusief componenten) hebben (schuif)knoppen, captcha informatie en textarea geen label of geen (duidelijke) naam.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's en elementen zijn voor gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur, zoals schermlezers, schermvergroters en spraakherkenningssoftware niet (goed) te begrijpen, te bedienen en te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209