Verklaring van stagemarkt.nl

Status toegankelijkheid https://stagemarkt.nl/

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website stagemarkt.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is beschikbaar via de link https://stagemarkt.nl/toegankelijke-website/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gepubliceerde informatie blijkt dat de website stagemarkt.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is gevorderd met de toegankelijkheid van stagemarkt.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
Functie: Bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digitaletoegankelijkheid@s-bb.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://s-bb.nl/contact/.

Aanvullende informatie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van digitale informatie. Iedereen dient onze websites gemakkelijk te kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de websites, met als uiteindelijk doel volledig voldoen aan de gestelde W.C.A.G. 2.1, Niveau AA overheidsstandaard.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website stagemarkt.nl : voldoet gedeeltelijk

De website stagemarkt.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://stagemarkt.nl/media/lv5fwfc4/2021-10-25-toegankelijkheidsonderzoek-stagemarkt-stagemarkt-nl-versie-2-0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben logo's, iconen, tabs en afbeeldingen geen alternatieve tekst, is de alternatieve tekst niet volledig of is de alternatieve tekst voor het element niet aangemerkt als decoratief.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te begrijpen voor mensen met hulpsoftware zoals screenreaders en voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn elementen, tabs, (sub)koppen, lijsten, iconen en tabellen niet goed opgebouwd in de codelaag van de website.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet (goed) te navigeren, te bedienen en te begrijpen voor veel verschillende soorten gebruikers

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Allround timmerman'' gerelateerd aan component ''Zoek school modal'' toont de tab "Kans op stage" een kaart van Nederland. De kans op een stageplaats wordt alleen met kleur aangegeven

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Allround timmerman'' gerelateerd aan component ''Zoek school modal'' is in het dialoogvenster cookie-bar van het modal 'schoollocaties' het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond niet afdoende. Verder is er op verschillende plekken te weinig contrast tussen oranje tekst en een witte achtergrond en grijze tekst op een witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Stagemarkt-lesbrief-2021.pdf'' De eerste pagina, de cover, bestaat uit een grote afbeelding met daarin op genomen het logo en de tekst 'Aan de slag met Stagemarkt.nl'. Deze afbeelding mist alternatieve tekst die de tekst in de afbeelding beschrijft/herhaald.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De afbeelding is niet (goed) te begrijpen voor mensen met een visuele beperking of voor mensen met hulpapparatuur zoals screenreaders of voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Profiel Matthijsen Flexwerken B.V.'' in het blok 'Erkenningen' is het contrast van het icon voor een listitem lichtgrijs op de achtergrond niet afdoende

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Allround timmerman'' gerelateerd aan component ''Zoek school modal'' wanneer de gebruiker met de cursor over de knoppen: 'Kans op werk', 'Kans op leerbaan', 'Kans op werk' hovert, wordt er extra content getoond. De provincie informatie wordt ook op deze manier getoond. Deze content kan niet weggehaald worden zonder focus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina en component kan is niet (goed) te bedienen en te navigeren voor mensen met hulpapparatuur, voor mensen met een motorische beperking en voor toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Ambachtelijke Slagerij Remko'' gerelateerd aan component ''Zoek school modal'' Wanneer de gebruiker met de cursor over de knoppen: 'Kans op werk', 'Kans op leerbaan', 'Kans op werk' hovert (in het dialoogvenster zoek school), wordt er extra content getoond (per knop andere informatie). De provincie informatie wordt ook op deze manier getoond (op de kaart met cursor). De informatie is niet te bereiken met een toetsenbord. Gerelateerd aan component ''Live chat'' is de knop Live Chat niet met een toetsenbord te bereiken en te bedienen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers kunnen de pagina's niet (goed) bedienen en/of bereiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Stagemarkt-lesbrief-2021.pdf'' heeft het document geen documenttitel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's en documenten zijn niet (goed) te begrijpen voor mensen met een visuele beperking, mensen die een screenreader of voorleessoftware gebruiken en voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''stagemarkt-lesbrief-2021.pdf'' Heeft het document wel bladwijzers, maar deze zijn niet goed opgebouwd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Bladwijzers maakt het makkelijk een document te navigeren voor iedere gebruiker.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Allround timmerman'' gerelateerd aan component ''Zoek school modal'' hebben de knoppen 'Zoek een school', 'Kans op stage/werk' (en de subitems) geen zichtbare focus.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is niet (goed) te navigeren en te bedienen voor toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Home'' gerelateerd aan component ''Live chat'' is De tekst 'p data-res="poweredByAnywhere365">Powered by Anywhere365.net' in het Engels. Verder staan in het chatvenster bovenaan de knoppen 'Minimize', 'Full screen', 'Close'. Deze zijn genoteerd in het Engels. In het chatvenster wordt de status in het Engels getoond: 'Away".

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's en componenten kunnen verwarrend en niet (goed) te begrijpen zijn voor mensen met voorleessoftware of screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina 'Home' heeft de combobox 'Afstand' visueel geen label.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Componenten zonder label zijn niet (goed) te begrijpen voor mensen met screenreaders of voorleessoftware en voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gerelateerd aan component ''Live chat'' komt er een dubbele id voor op de pagina 'Uw waardering' (na afloop van de chatsessie)

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Dubbele id's zorgen voor problemen bij labels en hulpapparatuur. Dit kan als verwarrend en onbegrijpelijk worden ervaren door gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's (inclusief componenten) hebben textarea, knoppen en captcha's geen label of geen (duidelijke) naam.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's en elementen zijn voor gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur, zoals schermlezers, schermvergroters en spraakherkenningssoftware niet (goed) te begrijpen, te bedienen en te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424