Verklaring van IBABS Raadsinformatie en raadsvergaderingen

Status toegankelijkheid https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website IBABS Raadsinformatie en raadsvergaderingen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website IBABS Raadsinformatie en raadsvergaderingen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van IBABS Raadsinformatie en raadsvergaderingen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webmaster@meierijstad.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 14-07-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website IBABS Raadsinformatie en raadsvergaderingen : voldoet gedeeltelijk

De website IBABS Raadsinformatie en raadsvergaderingen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=c0e44c13-7fc5-437f-8569-e99421d367c3&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bovenaan alle pagina’s staat het logo van Meierijstad. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst “logo”. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat alle tekst in een afbeelding terug moet komen in de alternatieve tekst. In de link die eromheen staat, is er een aria-label aanwezig met de tekst “Logo Meierijstad - ga naar ‘#’”. Een aria-label overschrijft de inhoud van de link. Het logo wordt dus beschreven, dat is goed, maar het ‘#’ dient hier nog vervangen te worden door de tekst ‘home’ of ‘de home pagina’. Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Search?q=vergadering staat een afbeelding van een PDF icoon voor de link ‘Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2021.docx’. Dit informatieve icoon heeft een alternatieve tekst nodig die deze informatie overbrengt. Wat nog opviel: het is een PDF-bestand, maar er staat een “docx” extensie in de titel, dit kan verwarrend zijn. Het wordt aangeraden om dit aan te passen. Dit doet zich voor op meerdere pagina’s. Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Details/c43a58a6-9589- 4063-9310-8c4b3a478e21?categoryId=99ca59ec-692f-4eb2-aa83-e705b39532e0 staan in de eerste kolom van de tabel ‘Stemgedrag’ icoontjes die bedoeld zijn om aan te geven dat onderliggende content zichtbaar gemaakt dan wel verborgen kan worden. Bij de groene rondjes met wit plusteken (+) dient een alternatieve tekst te staan die aangeeft dat content zichtbaar gemaakt kan worden. Bij de rode rondjes met een minteken (–) dient de alternatieve tekst aan te geven dat de content gesloten kan worden.

  • Gevolg:

   Logo en icoontjes hebben geen alternatieve tekst. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a380122b-50e1-483a969f-2cefb0189012 staat de video (van 10 juni 2021) met als titel “Commissie mens en maatschappij”. In deze video is alleen automatische ondertiteling beschikbaar. Hierin zitten een aantal fouten in waardoor deze niet afdoende is om te voldoen aan dit succescriterium. Voor deze video kan dus beter een zelfgemaakte en equivalente ondertiteling worden gemaakt. Zo wordt op tijdstip 09:31 de gesproken tekst “Mijn vragen zijn al gesteld” in het bijschrift getoond als “Mijn vrouw zijn-ook stelt”.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van ondertiteling, willen een ondertiteling die geen fouten bevat

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a380122b-50e1-483a969f-2cefb0189012 staat de video (van 10 juni 2021) met als titel “Commissie mens en maatschappij”. In deze video komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet. Wanneer een wisseling van sprekers plaatsvindt of een nieuw agendapunt aan bod komt, wordt dit steeds bovenin de video getoond. Deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor dat aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn. Als alternatief mag voor de video ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden waar deze visuele (tekst) informatie ook in opgenomen wordt.

  • Gevolg:

   Zonder audiodespriptie is het voor niet-zienden niet mogelijk om te weten wat er in beeld gebeurt, bijvoorbeeld wie de spreker is

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a380122b-50e1-483a969f-2cefb0189012 staat de video (van 10 juni 2021) met als titel “Commissie mens en maatschappij”. In deze video komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet.

  • Gevolg:

   Wanneer een wisseling van sprekers plaatsvindt of een nieuw agendapunt aan bod komt, wordt dit steeds bovenin de video getoond. Deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor dat aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn. Als alternatief mag voor de video ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden waar deze visuele (tekst) informatie ook in opgenomen wordt.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports staan zes h1 koppen direct na elkaar, zonder content. Dit is niet correct. Een kop moet altijd content hebben, anders moet het niet als kop zijn opgemaakt. Ook kunnen er beter niet meerdere h1-koppen gebruikt worden op een pagina.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/ is de tekst ‘De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen’ opgemaakt als een h2-kop. Dit is geen kop, maar gewoon lopende tekst. Dit kan beter worden opgemaakt met een p-element.

   Als op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Help de vraag ‘Hoe kan ik invloed uitoefenen op de gemeenteraad?’ opengeklapt wordt, dan staat daaronder een overzicht/lijst met streepjes (–) met antwoorden. Hiervoor is echter in de broncode geen lijstopmaak (<ul> en <li> elementen) gebruikt.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/cef62eab-3d43-46ebb91e-64f556df6022 staat onder de kop “Aangenomen moties” een overzicht van alle data behorend bij een motie in een tabelvorm die niet is opgemaakt als tabel. Hierdoor zijn de relaties tussen de kopjes en de informatie niet duidelijk voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Ook zijn meerdere woorden opgemaakt met een strong-element, terwijl dat niet de bedoeling is. Zie bijvoorbeeld “ID”, “Agendapunt” etc. Strong is bedoeld om een woord in een tekst nadruk te geven, niet om het als tabelkop te stylen.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar staat onder het tabblad ‘Lijst’ een overzicht van op welke dag en welk tijdstip een bepaald evenement plaatsvindt. Software kan hier de relaties niet bepalen, in de code is gebruik gemaakt van divelementen. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van koppen en lijsten om de structuur over te brengen.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/ staat onder het tabblad ‘Toekomstige vergaderingen’ informatie. Deze is opgemaakt met div-elementen, software kan de relaties niet bepalen.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/99ca59ec-692f4eb2-aa83-e705b39532e0 kan er worden gefilterd op ‘Fracties’ en ‘Functies’. Deze zijn nu opgemaakt als h1-koppen, maar dienen te functioneren als groepslabel voor de checkboxen eronder. Zorg voor een programmatische koppeling tussen deze koppen en de checkboxen eronder. Dit kan door een fieldset en legend combinatie te gebruiken.

   De PDF-bestanden '20210624_poho_abm_bijlage_6-1_jaarplan_2021_leerwerkpunt.pdf' en ‘Besluitenlijst 29-04-2021.pdf’ zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in de bestanden door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten, tabellen en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren.

  • Gevolg:

   De informatie is niet duidelijk voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware. de structuur ontbreekt. ls het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle tekst of functionaliteit nog aanwezig, leesbaar of bruikbaar. Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4- 4bda-a7c5-21c8ac0dcccf vallen de teksten in de kolomkoppen van de tabel onder de kop “Aangenomen moties” over elkaar heen.

  • Gevolg:

   Als je om de informatie zichtbaar te maken, moet schalen, dan valt er tekst en functionaliteit weg.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/fc869369-d1a3-4bd7- bd96-5946fa455121 is de content aan de rechterkant van de pagina niet zichtbaar. Er moet horizontaal gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet zoals het hoort. Dit doet zich voor in Google Chrome en Microsoft Edge.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4- 4bda-a7c5-21c8ac0dcccf vallen de teksten in de kolomkoppen in de tabel onder de kop ‘Aangenomen moties’ over elkaar heen. De teksten in de datacellen zijn heel lastig te lezen. Dit wordt veroorzaakt doordat per kolom slechts 3 karakters naast elkaar worden getoond. (In tabellen mag wel horizontaal gescrold worden, dat is een uitzondering voor dit succescriterium.)

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Help is de content aan de rechterkant van de pagina niet zichtbaar. Er moet horizontaal gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet zoals het hoort. Dit doet zich voor in Google Chrome en Microsoft Edge.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar valt in de lijst met evenementen de tijd soms net buiten beeld.

  • Gevolg:

   Als de website wordt bekeken op een scherm met een maximale breedte van 320 pixels valt een deel van de informatie of functionaliteit weg.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar (kalender) worden bij focus de randen van de dropdownvelden ‘maand’ en ‘jaar’ lichtblauw. Het contrast hiervan is te laag, namelijk 1,4:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit komt op meer plekken voor. Zie bijvoorbeeld de knop bij de zoekmachine en de selectievelden onder “Filters” op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4-4bda-a7c5-21c8ac0dcccf.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Details/c43a58a6-9589- 4063-9310-8c4b3a478e21?categoryId=99ca59ec-692f-4eb2-aa83-e705b39532e0 heeft het icoontje van het groene rondje met het witte plus-teken (+) in de eerste kolom van de tabel te weinig contrast met elkaar Dit is 2,8:1, maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Voldoende contrast is belangrijk voor mensen met verminderd zicht, of als je last hebt van bjivoorbeeld zon op je beeldscherm.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4- 4bda-a7c5-21c8ac0dcccf staat een tabel. In deze tabel zijn de rijen klikbaar.

  • Gevolg:

   Met de muis kan er op een rij geklikt worden. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord. De rijen ontvangen geen toetsenbordfocus.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF-bestanden '20210624_poho_abm_bijlage_6-1_jaarplan_2021_leerwerkpunt.pdf' en ‘Besluitenlijst 29-04-2021.pdf’ missen een titel. Deze kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. Zie: https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9795cacb-b2a8-4826-b68d68b71bbffb0c?documentId=63f0f073-2961-4341-97ad-35f80bdc3d8f en https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/9c74bbd2-5e53-4ad2-9040- 7f89bba69bf7?documentId=cdb4f6fd-5547-4e84-8956-601e5262d727

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a380122b-50e1-483a969f-2cefb0189012 staat een video in een iframe element. Een pagina die in een iframe element staat, moet ook een paginatitel hebben die de inhoud beschrijft. Hier staat in het title-element binnen het iframe “sdk 2.0 player”. Dit is geen goede paginatitel. De tekst zegt iets over het type video-player, maar biedt geen informatie over de inhoud van de video.

  • Gevolg:

   Als een document geen titel heeft, heb je geen informatie over het document.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bij de tabpanels op de pagina’s https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/ en https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar is de tabvolgorde is niet logisch.

  • Gevolg:

   Als de inhoud onder het eerste tabblad geopend is, dan gaat de toetsenbordfocus eerst naar de volgende tab om daarna pas in de inhoud van het eerste tabblad terecht te komen. Dat is niet logisch en werkt desoriënterend.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4- 4bda-a7c5-21c8ac0dcccf staat onder de kop ‘Filters’ het groepslabel ‘Einddatum’.

  • Gevolg:

   Visueel lijkt het of de tekst ‘Einddatum’ bij het eerste invoerveld eronder hoort. Dit is echter niet zo, want in de code is het opgemaakt als een groepslabel.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De PDF-bestanden '20210624_poho_abm_bijlage_6-1_jaarplan_2021_leerwerkpunt.pdf' en ‘Besluitenlijst 29-04-2021.pdf’ hebben geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Zie: https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9795cacb-b2a8-4826-b68d68b71bbffb0c?documentId=63f0f073-2961-4341-97ad-35f80bdc3d8f en https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/9c74bbd2-5e53-4ad2-9040- 7f89bba69bf7?documentId=cdb4f6fd-5547-4e84-8956-601e5262d727.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a380122b-50e1-483a969f-2cefb0189012 staat een video in een iframe element. In een pagina die in een iframe element staat, moet ook een taal zijn ingesteld. Dat is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Hulptechnologie moet weten in welke taal informatie is opgesteld. Anders wordt het bijvoorbeeld verkeerd voorgelezen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674- 4fd4-4bda-a7c5-21c8ac0dcccf bij de twee datumvelden bijvoorbeeld een einddatum wordt ingevoerd die voor de begindatum ligt wordt er geen foutmelding gegeven, dan gebeurt er niets. Maar als je dit laat staan en vervolgens een ander veld invult verschijnt een pop-up met een technische (fout)melding: “meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl says DataTables warning: table id=overzichten-data - Invalid JSON response. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/1”. Dit is geen handige foutmelding voor de gebruiker. Deze moet een foutmelding krijgen waarin aangegeven wordt dat de datumvelden niet correct zijn ingevuld. Dit kan iets zijn als: “De datumvelden zijn niet correct ingevuld. De begindatum moet voor de einddatum liggen”.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet handige en correcte foutmeldingen krijgen in plaats van meldingen waar hij/zij niet veel mee kan

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4- 4bda-a7c5-21c8ac0dcccf missen tekstlabels bij de twee invoervelden onder het groepslabel ‘Einddatum’. Visueel lijkt het of het tekstlabel ‘Einddatum’ bij het eerste invoerveld hoort. Dit is echter niet zo, want in de code is het opgemaakt als een groepslabel. Voorzie de twee invoervelden elk van een duidelijk tekstlabel en voorzie het groepslabel van een tekst die de lading dekt. (Zie hiervoor succescriterium 2.4.6) Ook is er een instructie nodig die het format van de datum aangeeft en een instructie die aangeeft dat de begindatum voor de einddatum moet liggen.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar staan boven de kalender twee dropdown-velden waar een ‘maand’ en een ‘jaar’ geselecteerd kunnen worden. De erbij horende tekstlabels ‘huidige maand' en ‘huidig jaar’ zijn visueel verborgen met CSS. Dat is niet correct. De labels moeten zichtbaar zijn.

  • Gevolg:

   Dit roept verwarring op.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/ staat onder “Agenda” een tab widget die met WAI-ARIA rollen is opgemaakt. Als er gebruik wordt gemaakt van WAIARIA rollen, moet er worden voldaan aan de (strenge) eisen van WAI-ARIA. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er tussen de tabjes ‘Recente vergaderingen’ en ‘Toekomstige vergaderingen’ genavigeerd moet worden met pijltjestoetsen en niet met de tab-toets. Ook moet het element met role=”tablist” een naam hebben. Ook is de status niet altijd goed aangegeven. Als “Recente vergaderingen” actief is, staat er op de tab “Toekomstige vergaderingen” aria-selected=”true”. Deze status klopt niet. Zie voor meer informatie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/examples/tabs/tabs-2/tabs.html.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Help is de lijst met uitklapbare onderdelen opgemaakt als tablijst. Visueel is dit geen tablijst, deze rol klopt hier niet. De uitklapbare onderdelen kunnen op een andere manier opgemaakt worden, bijvoorbeeld als “disclosure” (https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#disclosure). Let op: Als WAIARIA-rollen worden gebruikt, moet worden voldaan aan de (strenge) eisen van WAI-ARIA. Er kunnen vaak ook standaard HTML-elementen worden gebruikt (bijvoorbeeld summary en details). WAI-ARIA-rollen zijn vaak niet vereist.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a380122b-50e1-483a969f-2cefb0189012 staat een video in een iframe-element. Software kan de naam van dit iframe-element niet bepalen. Dit kan worden opgelost door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element met daarin een beschrijving van de content. Dus bijvoorbeeld “Video Commissie Mens en Maatschappij ”.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4- 4bda-a7c5-21c8ac0dcccf staan onder “Einddatum” twee velden. Software kan de naam van deze velden niet bepalen. Dit kan worden opgelost door duidelijke zichtbare labels bij deze velden te plaatsen en deze aan de velden te koppelen.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar staan boven de kalender twee dropdown-velden waar een ‘maand’ en een ‘jaar’ geselecteerd kunnen worden. De erbij horende verborgen tekstlabels, respectievelijk ‘huidige maand’ en ‘huidig jaar’ kloppen niet bij deze invoervelden. Dit zou beter zijn ‘Selecteer een maand’ en ‘Selecteer een jaar’.

   Op pagina https://meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6ea20674-4fd4- 4bda-a7c5-21c8ac0dcccf staat een tabel. In deze tabel zijn de rijen klikbaar. Als er op een rij wordt geklikt, werkt deze als link. Software kan het interactieve doel niet bepalen.

  • Gevolg:

   voor hulpsoftware is niet duidelijk wat er gebeurt

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd te komen met een plan van aanpak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-07-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209