Verklaring van Toetreding zorgaanbieders

Status toegankelijkheid https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-01-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Toetreding zorgaanbieders.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Toetreding zorgaanbieders gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Toetreding zorgaanbieders en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Toetreding zorgaanbieders : voldoet gedeeltelijk

De website Toetreding zorgaanbieders is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/documenten/publicaties/2021/07/30/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-www.toetredingzorgaanbieders.nl-juli-2021
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/binaries/toetredingzorgaanbieders/documenten/publicaties/2021/12/21/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-toelatingsvergunning-en-geschilleninstantie.zorgaanbiedersportaal.nl-sept-2021/Wtza.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/binaries/toetredingzorgaanbieders/documenten/publicaties/2021/12/21/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl-okt-2021/Metza.PDF
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht staan onder de kop “Berichten” twee links met de class “pdf”. Voor de linktekst staat een icoon dat aangeeft dat deze link verwijst naar een PDF-bestand. Dat icoon heeft geen tekstalternatief. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's.

  • Gevolg:

   Betekenis onderdelen niet duidelijk met gebruik van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve tekst toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/ staat na het inloggen bovenaan een link met de title “Naar de homepage van Metza”. Die tekst is bedoeld om het doel van deze link duidelijk te maken. Het logo CIBG heeft als tekstalternatief de tekst “Naar de homepage van Metza”. Dat is geen goed tekstalternatief voor het logo. Dit logo staat hier om visueel duidelijk te maken dat dit een formulier van het CIBG is, een goed tekstalternatief is daarom noodzakelijk. Denk daarbij aan een tekst als “CIBG is onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (logo)”. De title op de link kan dan gebruikt worden om het doel van de link aan te geven, die tekst is nu ook niet eenvoudig om te begrijpen. De suggestie is dus om beide teksten aan te passen zodat het logo altijd een goed tekstalternatief heeft en zodat het doel van de onderliggende link ook duidelijk is en voldoet aan succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context).

   Op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/over-deze-site/ privacy staan meerdere link met de class “external”. Bij deze links staat een icoon dat visueel aangeeft dat deze links naar een externe website verwijzen. Die visuele informatie heeft geen alternatief in tekst.

   Op pagina's zoals https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/ stap1 staan verschillende knoppen met de naam “Toelichting bij veld” dat is geen probleem, maar door de knoppen om deze toelichting te sluiten te voorzien van de naam “Deze melding sluiten” is het niet goed duidelijk dat deze knop er staan om de toelichting te sluiten, een betere set tekstalternatieven zou bijvoorbeeld zijn: “Toelichting bij voorgaande vraag openen” en“Toelichting sluiten”. Deze situatie komt ook voor op de overige pagina's van dit proces zoals op https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap2 en https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap3.

  • Gevolg:

   Door ontbreken of verkeerde alternatieve tekst is de functie onduidelijk bij gebruik van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juiste tekstalternatieven toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/100431 zijn de overkoepelende vragen onder de kop “Beoordelingsgegevens” opgemaakt met strong. Dat element is niet bedoeld om een tekst iets te laten zeggen over onderstaande content, maar bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden om de relatie tussen deze teksten goed over te brengen, maar door het gebruik van een dl-element is er geen eenvoudige oplossing. De vetgedrukte teksten zeggen iets over de onderstaande vraag of vragen, het gebruik van een kop is daarmee een goede optie, maar in een openstaand dl-element kan geen kop gebruikt worden, het nesten van dl-elementen is bijvoorbeeld wel een optie. Het verwijderen van de strong-elementen alleen is dus niet voldoende om de relatie tussen de vetgedrukte teksten en de onderstaande content beschikbaar te maken voor hulpsoftware. Dit type probleem komt ook voor op pagina's.

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100509/documenten staat een fieldset zonder legend. Op de voorgaande stappen van dit proces komt dit ook voor, maar daar is er een element met role=”group” dat als alternatief telt voor de informatie uit de visuele presentatie van de tekst “Groepsstructuur *”. Door het ontbreken van de juiste relaties is het voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk dat de knop een “Verplicht veld” is. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's.

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht staat bij “Vraag 1d …” bij het vijfde keuzerondje een lijst in het antwoord. Die visuele informatie is belangrijk om te bepalen of deze situatie wel of niet van toepassing is. De relaties die worden aangegeven met de mintekens moet ook voor hulpsoftware beschikbaar worden of beschikbaar komen in tekst.

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht is de hele link “Wtza-toelatingsvergunning aanvragen” onterecht opgemaakt als kop. Die links zeggen niet iets over de onderstaande content. Het advies is om CSS te gebruiken om de links visueel op te maken en om geen semantische elementen te gebruiken. Op pagina is het PDF document op https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100483/communicatie niet volledig getagd. In het document staat in de rechterkolom tekst. Die tekst is niet getagd, maar bevat wel belangrijke informatie. De tekst onder “Ons kenmerk” en de instructie daaronder bevat belangrijke informatie. Het advies is om alle tekst die in deze kolom op de eerste pagina staat onderdeel te maken van de tags van dit document. Het is niet noodzakelijk om het kenmerk en de paginanummering van alle pagina's te taggen. Ook is de afbeelding met de tekst “CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport” niet getagd. Het logo bovenaan is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware, doordat het niet zeker is dat dit een tekst of logo moet zijn is dit probleem niet apart genoemd bij succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content en niet bij 1.4.5: Afbeeldingen van tekst. Het advies is maak er een logo met een goed tekstalternatief van. Voor beide documenten geldt ook een belangrijk advies voor verbetering en dat is het verwijderen van alle lege p-tags, die worden door hulpsoftware stuk voor stuk gepresenteerd als “leeg”. De documenten beginnen nu dus beide voor hulpsoftware met “Leeg Leeg Groter dan Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag Leeg Leeg Leeg …”.https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/api/ssp/documenten/160455/content/buiten-behandeling-stellen-wiv-wtza-100431.pdf, https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/api/ssp/documenten/952738/content/ontbrekende-indieningsvereisten-wtza-100431.pdf In het PDF-document https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/api/ssp/documenten/160455/content/buiten-behandeling-stellen-wiv-wtza-100431.pdf staat op pagina 3 een lijst, die informatie is in de code niet opgemaakt als lijst.

  • Gevolg:

   Door de diverse fouten zijn de pagina's lastiger te begrijpen met gebruikmaking van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Advies in rapport overnemen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck staan onder de kop "Wat voor soort zorg gaat u aanbieden?" keuzerondjes. Deze invoervelden hebben een focusring met een contrastverhouding van 2,3:1, dit is te laag.

  • Gevolg:

   De indicators zijn niet voor alle gebruikers goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het contrast moet aangepast worden naar 3,0:1, zodat de positie van deze aangepaste toetsenbordfocus indicator voor alle gebruikers goed zichtbaar is. Dit contrast is gemeten bij de eerste vraag, bij vraag “1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's wordt bij het herschalen de tekst naast het logo bovenaan niet langer weergegeven.

  • Gevolg:

   Als de pagina bekeken wordt op de resolutie 1024x768 is de tekst nog zichtbaar, maar als op een dergelijk kleiner scherm herschaald wordt naar 200% is die tekst niet langer in beeld.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het advies is om ervoor te zorgen dat de naam van de organisatie toch beschikbaar is op een herschaalde versie van de pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina's van https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/ is een tijdslimiet aanwezig. Bij langer tijd inactiviteit kan een gebruiker niet verder naar de volgende stap van het proces. Er komt dan een foutmelding in beeld. Om te voldoen aan dit succescriterium zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Een hiervan is om gebruikers minimaal 20 seconden voor het einde van de 15 minuten te waarschuwen met een pop-up melding die dan geactiveerd kan worden om de sessie met 15 minuten te verlengen. Om geldig te zijn als oplossing moet dat verlengen dan ook minimaal 10 keer mogelijk zijn zodat met 9 keer verlegen de totale sessieduur dan 150 minuten wordt. Indien de mogelijkheid om de sessie te verlengen een onbeperkt aantal keer mag is dat natuurlijk ook toegestaan.

  • Gevolg:

   Gebruiker wordt niet op de hoogte gesteld van aankomende sessie-timeout

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Sessie timeout poppup implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Bovenaan elke pagina staan verschillende herhalende links die om te voldoen aan dit succescriterium omzeilt moeten kunnen worden. Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een skiplink gebruikt. Die link staat dan aan het begin van de focus volgorde en bij activatie verplaatst dan de toetsenbordfocus naar het begin van de unieke content op die pagina. Let op: De positie waar de toetsenbordfocus komt te staan bij het openen van een pagina zoals https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap2 maakt voor de eisen van dit succescriterium niet uit. Bij het laden van deze tweede stap begint de toetsenbordfocus namelijk op de knop “Naar stap 3 – Organisatie”. Dit probleem komt voor op alle pagina's van https://mijn. melding.zorgaanbiedersportaal.nl/.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan herhalende content met hulpsofware niet snel overslaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100499/identificerende-gegevens staat de link "Vergunningplicht 1 Voltooid" en de knop “Concept-aanvraag verwijderen”. Deze twee interactieve elementen komen op alle volgende stappen van dit proces voor en zijn daarom herhalende content die aan dit succescriterium moet voldoen. Op de vervolgpagina’s van dit proces komen er meer herhalende links bovenaan te staan. Een suggestie om dit probleem op te lossen is om de content bovenaan anders in te delen. Boven kan begonnen worden met de kop “Aanvragen Wtza-toelatingsvergunning” met daaronder de lijst en de knop. Daaronder komt dan de kop van de huidige stap. Op die manier is het mogelijk om de focus te laten landen op de kop zodat de tekst in die kop gepresenteerd wordt na het activeren van de skiplink. In dit geval is het ook een optie om enkel het doel van de skiplink zo in te stellen dat deze vlak achter de knop “Concept-aanvraag verwijderen” landt zonder het begin van het main-element aan te passen. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Herhalende content wordt steeds opnieuw voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink aanpassen dat deze het herhalende deel overslaat

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor het inloggen hebben de pagina's https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/ en https://mijn.geschilleninstantie.zorgaanbiedersportaal.nl/ beide de titel “Inloggen”. Het enkel weergeven van die tekst is niet voldoende om het onderwerp of doel van deze beginpagina's aan te geven.

  • Gevolg:

   Doordat de titels gelijk is minder snel te zien waar je inlogt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Unieke beschrijvende titels van maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht staat visueel verborgen content achter verschillende “Toelichting bij veld” knoppen. Op het moment dat deze content visueel verborgen is mogen de focusbare componenten die in die content staan geen onderdeel uitmaken van de focus volgorde. Het feit dat de toetsenbordfocus niet zichtbaar is op die elementen is ook een probleem bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar. Een mogelijke oplossing is om de toelichtingen te verbergen met display:none of visibility:hidden als deze niet zichtbaar is. Andere oplossingen zijn mogelijk. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl:/overzicht/aanvragen/concept/100486/beoordelingsgegevens

  • Gevolg:

   Niet zichtbare elementen zijn onderdeel van de focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Elementen verbergen met display none.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's staat onder de verschillende “Toelichting bij veld” knoppen visueel verborgen content. Het idee van dit succescriterium is dat zolang die inhoud visueel verborgen is de knop “Melding sluiten” en de links in die tekst ook geen deel zouden moeten uitmaken van de focus of leesvolgorde. Op dit moment gaat de toetsenbordfocus onzichtbaar over de inhoud van de toelichting en heeft daarmee een negatieve impact op het gebruik. De huidige situatie is ook een probleem voor succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar. Een mogelijke oplossing is om de toelichtingen te verbergen met display:none of visibility:hidden als deze niet zichtbaar is. Andere oplossingen zijn mogelijk. Dit type probleem komt voor op verschillende stappen van het proces. Het gaat om de vraagteken knoppen op pagina's https://mijn. melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap1 tot en met https://mijn. melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap5.

  • Gevolg:

   Op dit moment gaat de toetsenbordfocus onzichtbaar over de inhoud van de toelichting en heeft daarmee een negatieve impact op het gebruik.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toelichtingen te verbergen met display:none als deze niet zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht is voor het invullen van de eerste vraag de toetsenbordfocus niet zichtbaar op en interactief element. Het probleem is dat de knop “Melding sluiten” ook toetsenbordfocus kan krijgen als de aanvullende informatie niet in beeld staat. Bij vraag “Vraag 1b. Levert ... de Uitvoeringsregeling Wtza?” is de focus drie keer niet zichtbaar doordat er in de aanvullende informatie twee links en een knop “Melding sluiten” staan. Dit type probleem komt ook voor bij de andere twee vragen op deze pagina. Het niet overslaan van deze ingeklapte content is ook een probleem voor succescriterium 2.4.3: Focus volgorde. Een optie om dit probleem op te lossen is om de visueel verborgen content te verbergen met display:none als deze niet in beeld staat. Dit type knop met dit probleem zijn ook aanwezig op de pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100486/beoordelingsgegevens

  • Gevolg:

   Niet zichtbare elementen zijn onderdeel van de focus.

  • Alternatief:

   Elementen verbergen met display none.

  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Zoals ook al aangegeven bij succescriterium 2.4.3: Focus volgorde is de focus op verschillende procespagina’s meerdere keren niet zichtbaar omdat de toetsenbordfocus op visueel verborgen knoppen en links komt te staan. Door de inhoud van een ingeklapte toelichting te verbergen met bijvoorbeeld display:none worden deze verborgen onderdelen ook uit de focus volgorde verwijderd en simpelweg overgeslagen. Op dit manier zal de toetsenbordfocus bij het tabben van een knop “Toelichting bij veld” springen naar het volgende invoerveld. Dit type probleem komt meerdere keren voor op meerdere pagina's waaronder https://mijn. melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap1

  • Gevolg:

   Op dit moment gaat de toetsenbordfocus onzichtbaar over de inhoud van de toelichting en heeft daarmee een negatieve impact op het gebruik.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toelichtingen te verbergen met display:none als deze niet zichtbaar is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht staan vier links met een aria-label. Het probleem is de twee links met het aria-label “Bekijk aanvraag 100431”. De zichtbare teksten die in beeld staan komen voor deze twee links niet terug in de inhoud van het aria-label en die tekst is de volledige naam van die link door het gebruik van aria-label. De tekst “Aanvraag type Nieuwe toelatingsvergunning Status – Afgehandeld Datum afgerond: 06-09-2021” in de eerste link is nu ook niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dat is eigenlijk ook een probleem voor succescriterium 1.3.1: Info en relaties, maar daar niet apart genoemd. De suggestie is om een attribuut zoals title te gebruiken voor deze tekst op die manier wordt de inhoud van de link niet overschreven/verborgen. Een aria-label zoals “kruimelpad” op een nav-element zoals werkt wel.

  • Gevolg:

   De zichtbare teksten die in beeld staan komen voor deze twee links niet terug in de inhoud van het aria-label en die tekst is de volledige naam van die link door het gebruik van aria-label.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Title-attribuut gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/over-deze-site/responsible-disclosure staat op regels 54 en 62 een eindtag van een div-element zonder bijbehorende begintag.

  • Gevolg:

   N.v.t.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Parse fout oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/organisatiegegevens/communicatievoorkeur staat een fieldset met een lege legend. Deze fieldset heeft nu geen naam. Door deze legend te vullen met de tekst “Communicatie *” is de role=”group” en aria-labelledby="communicatievoorkeur" overbodig. Het is ook een optie om het fieldset-element aan te passen naar een div-element. Dit type probleem komt voor bij alle vragen van dit type. Op pagina's https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/nieuw/vergunningplicht en https://mijn.toelatingsvergunning.zorgaanbiedersportaal.nl/overzicht/aanvragen/concept/100506/zorgsoorten staan andere voorbeelden van dit type probleem.

  • Gevolg:

   De fieldset heeft geen naam

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fieldset-element aan passen naar een div-element

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap4 en https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap5 staan enkele fieldset-elementen met een leeg legend-element erin. Op de eerste drie stappen van dit proces gaat dat helemaal goed, op de eerste pagina heeft de tweede fieldset nu geen naam en bij stap 5 hebben twee van de acht fieldsets een naam die beschikbaar is voor hulpsoftware. Binnen deze fieldsets staat wel elke keer een legend-element geplaatst, maar die is dus niet altijd gevuld met tekst.

  • Gevolg:

   Naam fieldset onbekend voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fieldset invullen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's komt korte tijd een laad-icoon in beeld. Doordat deze zeer kort in beeld zijn was het niet mogelijk om te controleren of die icoontjes een goed tekstalternatief hebben. Dit soort laad-icoontjes geven informatie over de wachtstatus van de applicatie en moeten daarom aan de eisen van dit succescriterium voldoen. Deze knoppen krijgen tijdelijk de class “btn-loader”. De visuele informatie die hiermee gegeven wordt moet ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware in de vorm van een statusbericht. Het geven van een statusbericht moet in tekst en die tekst werkt dan ook automatisch als tekstalternatief voor dat bewegende icoon.

  • Gevolg:

   Laad status niet duidelijk bij gebruik hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geven van een statusbericht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij het verzenden van een melding op pagina https://mijn. melding.zorgaanbiedersportaal.nl/melding/stap6 komt er een laadicoon in beeld als de knop “Verzenden” wordt geactiveerd. Die visuele informatie is een statusbericht dat aangeeft dat de pagina bezig is met laden. Dat icoon is een statusbericht dat dat informatie geeft aan de gebruiker over de wachtstatus van een applicatie en geldt als een statusbericht. Die informatie moet aan dit succescriterium voldoen. Een optie is om voor deze functie dezelfde oplossing te gebruiken als gebruikt is voor de verschillende foutmeldingen, die worden allemaal direct gepresenteerd als zij in beeld komen te staan.

  • Gevolg:

   Status laad indicatie wordt niet direct gepresenteerd voor hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor deze functie dezelfde oplossing gebruiken als gebruikt is voor de verschillende foutmeldingen, die worden allemaal direct gepresenteerd als zij in beeld komen te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209