Verklaring van E-formulieren van Mijn Aa en Maas

Status toegankelijkheid https://www.aaenmaas.nl/mijn-aa-maas/

Waterschap Aa en Maas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website E-formulieren van Mijn Aa en Maas.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Aa en Maas is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Aa en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de website E-formulieren van Mijn Aa en Maas gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Aa en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van E-formulieren van Mijn Aa en Maas en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Aa en Maas .
Functie: Afdelingshoofd Servicestaf.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@aaenmaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas

Verbeteringen

We zijn bezig met de leverancier om alle afwijkingen te verbeteren. Tot die tijd zijn niet alle knoppen in de e-formulieren goed digitaal toegankelijk. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website E-formulieren van Mijn Aa en Maas : voldoet gedeeltelijk

De website E-formulieren van Mijn Aa en Maas is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Aa en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/654/wcag_2_1_inspectie_testeloket_aaenmaas_nl_-_niveau_aa_-_1_0_1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Aa en Maas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1384/w/Anoniem staat het formulier "Bezwaarschrift indienen". Hier staat onder “Informatie over het bezwaar” bij het invoerveld "Inhoud bezwaar*" een groen icoontje met een “i”, welke verwerkt is in een knop. Deze knop heeft nu geen naam doordat dit icoontje geen tekstalternatief heeft. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/373/w/Anoniem en https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1087/w/Anoniem.

  • Oorzaak:

   Deze knop heeft nu geen naam doordat dit icoontje geen tekstalternatief heeft. Dit is een fout van de leverancier.

  • Gevolg:

   Hierdoor voldoet de knop niet aan het succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde. Dit betekend dat het tekstalternatief niet kan worden omgezet in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Icoon moet een goed tekstalternatief krijgen. Gemeld bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het formulier "Bezwaarschrift indienen" in de stap “Bijlagen” is de tekst “Hier kunt u bijlagen toevoegen. Let op: De namen van de bestanden mogen geen leestekens…” opgemaakt met het em element. Dit element mag alleen gebruikt worden om een deel van een tekst, lijst of kop nadruk te geven. Het is niet de toegestaan om een hele alinea nadruk te geven. Op pagina https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1384/w/Anoniem staat het formulier "Bezwaarschrift indienen". Hierin staat een combobox met het zichtbare label "Hoe wilt u over de zaak communiceren?". In de HTML heeft dit element de naam "Select box activate" meegekregen, welke nu verwerkt is in een aria-label. Naast dat aria-label enkel wordt gebruikt als een visueel tekstlabel ontbreekt (wat hier niet het geval is) levert dit label problemen op voor succescriterium 2.5.3: Label in naam. Deze problemen worden veroorzaakt omdat hulpsoftware niet de relatie kan leggen tussen het interactieve element en de zichtbare tekst "Hoe wilt u over de zaak communiceren?".

  • Oorzaak:

   EM element is ongeldig gebruikt. De hele alinea is nadruk gegeven en dat is niet toegestaan. Naast dat aria-label enkel wordt gebruikt als een visueel tekstlabel ontbreekt (wat hier niet het geval is) levert dit label problemen op voor succescriterium 2.5.3: Label in naam.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waar nu de nadruk op ligt. Deze problemen worden veroorzaakt omdat hulpsoftware niet de relatie kan leggen tussen het interactieve element en de zichtbare tekst "Hoe wilt u over de zaak communiceren?".

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Alinea niet in zijn geheel nadruk geven Met aria-labelledby deze tekst aan het select element te koppelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere invulvelden voldoen niet aan dit succescriterium. Dit doet zich op meerdere e-formulieren voor

  • Oorzaak:

   Er wordt voor het veld 'e-mail' geen autocomplete="email" gebruikt.

  • Gevolg:

   Om het voor hulpsoftware mogelijk te maken om het doel van dit invoerveld te bepalen is het gebruik van autocomplete noodzakelijk. In dit geval moet dan de waarde “email” gebruikt worden om te voldoen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassen zodat het voldoet aan het succescriterium

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Velden hebben onvoldoende contrast om goed zichtbaar te zijn. Zoals Op pagina https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/373/w/Anoniem hebben verschillende invoervelden een grijze rand bij een grijze of witte achtergrond. Deze invoervelden zoals “Wanneer is de schade ontstaan?”, “Straat” en de keuzerondjes bij “Bent u de eigenaar van het terrein waarop de schade is ontstaan?”

  • Oorzaak:

   De onderrand van de invoervelden heeft een contrast van 1,9:1 met de witte binnenkant van de invoervelden en voor de keuzerondjes “Ja” en “Nee” geldt hetzelfde. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor. Op de site is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze indicator altijd een contrast hebben van minimaal 3,0:1. Dit omdat hiervoor dezelfde focusindicator is gebruikt

  • Gevolg:

   Dit type probleem komt mogelijk meer voor. Tekst is daardoor niet goed meer te lezen

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de site is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de site is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Gevolg:

   Dit probleem doet zich op alle pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld ook pagina’s https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1638/w/Anoniem en https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1087/w/Anoniem.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door een skiplink toe te voegen waarmee direct naar de unieke inhoud in het formulier genavigeerd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Teksten vallen weg als er wordt ingezoomd tot 200% met een resolutie van 1024 bij 768 pixels.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1384/w/Anoniem staat het formulier "Bezwaarschrift indienen". Hier staan boven “Informatie over het bezwaar” meerdere linkteksten (“Bezwaarschrift”, "Bijlagen" en "Controleren"). Als deze pagina wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, vallen deze teksten weg en is enkel nog het icoon zichtbaar.

  • Gevolg:

   Dit wordt gezien als verlies van content. Dit wegvallen van deze teksten is ook een probleem bij succescriterium 1.4.10: Reflow

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Enkele teksten vallen bij bij een breedte van 320 CSS-pixels. Alleen het icoon is dan nog zichtbaar

  • Oorzaak:

   Als deze pagina wordt bekeken bij een breedte van 320 CSS-pixels, vallen deze linkteksten weg en is enkel nog het icoon zichtbaar.

  • Gevolg:

   De betekenis van bijvoorbeeld het eerste icoontje kan onduidelijkheid voor sommige gebruikers. Dit wordt gezien als verlies van informatie.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle pagina’s is dezelfde paginatitel toegepast, namelijk “Test eLoket AA en Maas”. Dit is een probleem voor gebruikers met een visuele beperking. Zij houden de paginatitel aan om te oriënteren en voor het vinden van de gewenste inhoud.

  • Oorzaak:

   Voor alle pagina’s is dezelfde paginatitel toegepast, namelijk “Test eLoket AA en Maas”. Echter komt dit niet terug in de meegegeven paginatitel “Test eLoket AA en Maas”.

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Op sommige pagina's is de focusindicator in CSS aangepast waardoor deze niet zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Hier is de focusindicator in CSS aangepast waardoor deze niet zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Een niet zichtbare focusindicator is noodzakelijk voor ziende gebruikers, bijvoorbeeld gebruikers met een motorische beperking.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutmelding "Het veld is verplicht" is geen duidelijke foutmelding maar een instructie.

  • Oorzaak:

   Het veld is geen duidelijke foutmelding, maar een instructie.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat ze moeten doen als ze die foutmelding krijgen

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Te laag contrast bij sommige velden

  • Oorzaak:

   Op pagina https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1384/w/Anoniem staat het formulier "Bezwaarschrift indienen". Hier staat onder “Informatie over het bezwaar” bij het invoerveld "Inhoud bezwaar*" een button met een “i” icoontje, welke bij aanklikken additionele informatie toont, ofwel tooltip. In deze tooltip heeft de witte tekst een te laag contrast ten opzichte van de groen gekleurde achtergrond.

  • Gevolg:

   Het contrast van 3,7:1 is te laag voor dit formaat tekst die waarde moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Contrasten verhogen en aanpassen naar de juiste kleur

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's komt de zichtbare tekst van de keuzelijst labels niet terug in de naam.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://testeloket.aaenmaas.nl/#/f/1384/w/Anoniem staat het formulier "Bezwaarschrift indienen". Hierin staat een keuzelijst met het zichtbare label "Hoe wilt u over de zaak communiceren?". Echter heeft dit element in de code de naam "Select box activate" gekregen. Dat is niet goed.

  • Gevolg:

   De zichtbare (tekst-)label "Hoe wilt u over de zaak communiceren?" komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van dit element en dus kan deze tekst niet gebruikt worden door gebruikers die afhankelijk zijn van spraakbediening om een website te gebruiken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kalender icoontje op meerdere pagina's heeft als button-element geen naam.

  • Oorzaak:

   Kalender icoontje op meerdere pagina's heeft als button-element geen naam.

  • Gevolg:

   Het icoontje kan daardoor niet worden voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangegeven bij leverancier om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De wachtanimatie heeft geen tekstalternatief en kan daardoor niet worden voorgelezen.

  • Oorzaak:

   De wachtanimatie heeft geen tekstalternatief

  • Gevolg:

   Daardoor kan de animatie niet worden voorgelezen

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Als het statusbericht verschijnt (de wachtanimatie), kan deze in de container worden geladen en dan kan hulpsoftware de aandacht er naar toe brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Aa en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617