Verklaring van Topsectoren.nl

Status toegankelijkheid https://www.topsectoren.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Topsectoren.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beschikbaar via de link https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/websiteregister-rijksoverheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Topsectoren.nl van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat .
Functie: Communicatieadviseur directie Topsectoren & Industriebeleid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via m.a.sonneveld@minezk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Topsectoren.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Topsectoren.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige koppen op webpagina's en downloads zijn wel opgemaakt als koppen, maar niet als zodanig gemarkeerd.

  • Oorzaak:

   De koppen zijn niet juist gemarkeerd

  • Gevolg:

   Voorleessoftware herkent de kop niet.

  • Alternatief:

   Geen. Moet aangepast worden.

  • Maatregel:

   Koppen moeten aangepast worden in het CMS of door een vormgever.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het contactformulier wordt geen gebruik gemaakt van auto-complete

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Veelgevraagde gegevens worden niet automatisch ingevuld.

  • Alternatief:

   Onbekend

  • Maatregel:

   Wordt aan PRO Support, DPC gemeld

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De beperking is van technische aard en ligt buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-12-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De bedieningselementen van de mediaspeler op twee pagina's hebben onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Technische aard.

  • Gevolg:

   Er is onvoldoende contrast bij bediening van de mediaspeler.

  • Alternatief:

   Op dit moment geen. Dit moet technisch opgelost worden.

  • Maatregel:

   Dit moet technisch opgelost worden door de webhost (PRO support bij DPC)

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volumeregelaar in de mediaspeler verschijnt bij het onderdeel 'Geluid' en kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   De volumeregelaar in de mediaspeler verschijnt bij het onderdeel 'Geluid' en kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   De volumeregelaar in de mediaspeler verschijnt bij het onderdeel 'Geluid' en kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Op dit moment geen.

  • Maatregel:

   Dit moet technisch opgelost worden door de webhost (PRO support bij DPC)

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van sommige beeldelementen op webpagina's en in downloads is niet voldoende.

  • Oorzaak:

   Het contrast van sommige beeldelementen op webpagina's en in downloads is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Contrast in downloads kan door een vormgever aangepast worden. Contrast van het CMS zelf moeten we technisch aankaarten bij de webhost (PRO support van DPC).

  • Alternatief:

   Geen. Het moet aangepast worden

  • Maatregel:

   Contrast in downloads kan door een vormgever aangepast worden. Contrast van het CMS zelf moeten we technisch aankaarten bij de webhost (PRO support van DPC).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website worden afbeeldingen als tekst gebruikt.

  • Oorzaak:

   Op de website worden afbeeldingen als tekst gebruikt. Veelal om een link naar een ander doel te leiden of als campagnemateriaal (corona).

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan tekst in een afbeelding niet lezen.

  • Alternatief:

   Vervanging van de tekst in beeld elementen door andere oplossingen binnen het CMS. Campagne tegen corona moet elders aangepast worden. Daarvoor zien we geen alternatief.

  • Maatregel:

   Vervanging van de tekst in beeld elementen door andere oplossingen binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Technische alternatieven moeten worden gevonden voor de tekst in beeld elementen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de videospeler is de focus indicator niet zichtbaar tussen de bedieningselementen voor de ondertiteling en de volledige scherm knop. Hier zit een verborgen element. Maak zichtbaar welk onderdeel van een pagina de focus heeft bij toetsenbordbediening. Op de contactpagina is de focus indicator niet zichtbaar op de Upload-knop.

  • Oorzaak:

   In de videospeler is de focus indicator niet zichtbaar tussen de bedieningselementen voor de ondertiteling en de volledige scherm knop. Hier zit een verborgen element. Maak zichtbaar welk onderdeel van een pagina de focus heeft bij toetsenbordbediening. Op de contactpagina is de focus indicator niet zichtbaar op de Upload-knop.

  • Gevolg:

   In de videospeler is de focus indicator niet zichtbaar tussen de bedieningselementen voor de ondertiteling en de volledige scherm knop. Hier zit een verborgen element. Maak zichtbaar welk onderdeel van een pagina de focus heeft bij toetsenbordbediening. Op de contactpagina is de focus indicator niet zichtbaar op de Upload-knop.

  • Alternatief:

   Voor zover bekend geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit moet technisch opgelost worden door de webhost (PRO support bij DPC)

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de contactpagina blijkt uit de instructies onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd, maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend.

  • Oorzaak:

   Op de contactpagina blijkt uit de instructies onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd, maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend.

  • Gevolg:

   Op de contactpagina blijkt uit de instructies onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd, maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend.

  • Alternatief:

   Geef duidelijk instructies bij de invoervelden.

  • Maatregel:

   Geef duidelijk instructies bij de invoervelden. Moet in overleg met PRO support bij DPC

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de sitemap en op de contactpagina staan enkele attributen niet goed.

  • Oorzaak:

   Op de pagina staat een <ul>-element die wel wordt geopend maar nooit wordt gesloten. Dit is de <ul> rondom "Voorbeeldverhalen". Op de pagina worden op twee plekken een <div> te veel afgesloten. Direct na de <ul> rondom "Voorbeeldverhalen" en direct na </footer>. Op de pagina staan een aantal </strong>-elementen die wel worden gesloten maar nooit zijn geopend. Dit komt voor bij de verplichte velden.

  • Gevolg:

   Onduidelijk

  • Alternatief:

   Niet bekend

  • Maatregel:

   Wordt doorgegeven aan PRO support bij DPC

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-12-2020
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De melding op het contactformulier dat 'het formulier is succesvol verstuurd' is een statusmelding. Deze melding heeft geen bijbehorende rol aria-live of alert-attribuut.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Onbekend

  • Alternatief:

   Onbekend

  • Maatregel:

   Wordt doorgegeven aan PRO support bij DPC

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209