Verklaring van Topsectoren.nl

Samenvatting

Naam van de website Topsectoren.nl
Van overheidsinstantie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 26-08-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/websiteregister-rijksoverheid

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Topsectoren.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beschikbaar via de link https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/websiteregister-rijksoverheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Topsectoren.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Topsectoren.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat .
Functie: Communicatieadviseur directie Topsectoren & Industriebeleid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via topsectoren@minezk.nl 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Topsectoren.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Topsectoren.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/SR319OMsV6kYVuSTj3pC
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige links en afbeeldingen hebben een lange alt-tekst of de alt-tekst ontbreekt.
  • Oorzaak: Sommige links en afbeeldingen hebben een lange alt-tekst of de alt-tekst ontbreekt.
  • Gevolg: Het doel van de link is niet duidelijk of een afbeelding heeft geen goed tekstueel alternatief.
  • Alternatief: Geen. Het moet aangepast worden.
  • Maatregel: Aanpassing van de alt-teksten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige koppen op webpagina's en downloads zijn wel opgemaakt als koppen, maar niet als zodanig gemarkeerd.
  • Oorzaak: De koppen zijn niet juist gemarkeerd
  • Gevolg: Voorleessoftware herkent de kop niet.
  • Alternatief: Geen. Moet aangepast worden.
  • Maatregel: Koppen moeten aangepast worden in het CMS of door een vormgever.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het contactformulier wordt geen gebruik gemaakt van auto-complete
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Veelgevraagde gegevens worden niet automatisch ingevuld.
  • Alternatief: Onbekend
  • Maatregel: Wordt aan PRO Support, DPC gemeld
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De beperking is van technische aard en ligt buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De bedieningselementen van de mediaspeler op twee pagina's hebben onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Technische aard.
  • Gevolg: Er is onvoldoende contrast bij bediening van de mediaspeler.
  • Alternatief: Op dit moment geen. Dit moet technisch opgelost worden.
  • Maatregel: Dit moet technisch opgelost worden door de webhost (PRO support bij DPC)
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De volumeregelaar in de mediaspeler verschijnt bij het onderdeel 'Geluid' en kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.
  • Oorzaak: De volumeregelaar in de mediaspeler verschijnt bij het onderdeel 'Geluid' en kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.
  • Gevolg: De volumeregelaar in de mediaspeler verschijnt bij het onderdeel 'Geluid' en kan niet worden gesloten zonder de focus te verplaatsen.
  • Alternatief: Op dit moment geen.
  • Maatregel: Dit moet technisch opgelost worden door de webhost (PRO support bij DPC)
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van sommige beeldelementen op webpagina's en in downloads is niet voldoende.
  • Oorzaak: Het contrast van sommige beeldelementen op webpagina's en in downloads is niet voldoende.
  • Gevolg: Contrast in downloads kan door een vormgever aangepast worden. Contrast van het CMS zelf moeten we technisch aankaarten bij de webhost (PRO support van DPC).
  • Alternatief: Geen. Het moet aangepast worden
  • Maatregel: Contrast in downloads kan door een vormgever aangepast worden. Contrast van het CMS zelf moeten we technisch aankaarten bij de webhost (PRO support van DPC).
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de website worden afbeeldingen als tekst gebruikt.
  • Oorzaak: Op de website worden afbeeldingen als tekst gebruikt. Veelal om een link naar een ander doel te leiden of als campagnemateriaal (corona).
  • Gevolg: Voorleessoftware kan tekst in een afbeelding niet lezen.
  • Alternatief: Vervanging van de tekst in beeld elementen door andere oplossingen binnen het CMS. Campagne tegen corona moet elders aangepast worden. Daarvoor zien we geen alternatief.
  • Maatregel: Vervanging van de tekst in beeld elementen door andere oplossingen binnen het CMS.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Technische alternatieven moeten worden gevonden voor de tekst in beeld elementen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De alternatieve tekst bij een link op meerdere pagina's is te algemeen en kan daardoor niet worden bepaald.
  • Oorzaak: De alternatieve tekst bij een link op meerdere pagina's is te algemeen en kan daardoor niet worden bepaald.
  • Gevolg: De alternatieve tekst bij een link op meerdere pagina's is te algemeen en kan daardoor niet worden bepaald.
  • Alternatief: Aanpassing van de alternatieve tekst.
  • Maatregel: Aanpassing van de alternatieve tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de videospeler is de focus indicator niet zichtbaar tussen de bedieningselementen voor de ondertiteling en de volledige scherm knop. Hier zit een verborgen element. Maak zichtbaar welk onderdeel van een pagina de focus heeft bij toetsenbordbediening. Op de contactpagina is de focus indicator niet zichtbaar op de Upload-knop.
  • Oorzaak: In de videospeler is de focus indicator niet zichtbaar tussen de bedieningselementen voor de ondertiteling en de volledige scherm knop. Hier zit een verborgen element. Maak zichtbaar welk onderdeel van een pagina de focus heeft bij toetsenbordbediening. Op de contactpagina is de focus indicator niet zichtbaar op de Upload-knop.
  • Gevolg: In de videospeler is de focus indicator niet zichtbaar tussen de bedieningselementen voor de ondertiteling en de volledige scherm knop. Hier zit een verborgen element. Maak zichtbaar welk onderdeel van een pagina de focus heeft bij toetsenbordbediening. Op de contactpagina is de focus indicator niet zichtbaar op de Upload-knop.
  • Alternatief: Voor zover bekend geen alternatief.
  • Maatregel: Dit moet technisch opgelost worden door de webhost (PRO support bij DPC)
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal van een nieuwsbericht staat geindexeerd op Nederlands, maar zou vanwege het gebruik van enkele Engelse eigennamen Engels moeten zijn.
  • Oorzaak: De taal van een nieuwsbericht staat geindexeerd op Nederlands, maar zou vanwege het gebruik van enkele Engelse eigennamen Engels moeten zijn. Verengelsing van de taal.
  • Gevolg: De taal van een nieuwsbericht staat geindexeerd op Nederlands, maar zou vanwege het gebruik van enkele Engelse eigennamen Engels moeten zijn.
  • Alternatief: Pagina instellen op Engels, maar omdat de voertaal nog steeds Nederlands is, zal de test opnieuw een foutmelding geven.
  • Maatregel: De taalinstelling van deze pagina wordt niet aangepast door het gebruik van enkele Engelse eigen namen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de contactpagina blijkt uit de instructies onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd, maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend.
  • Oorzaak: Op de contactpagina blijkt uit de instructies onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd, maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend.
  • Gevolg: Op de contactpagina blijkt uit de instructies onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd, maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend.
  • Alternatief: Geef duidelijk instructies bij de invoervelden.
  • Maatregel: Geef duidelijk instructies bij de invoervelden. Moet in overleg met PRO support bij DPC
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de sitemap en op de contactpagina staan enkele attributen niet goed.
  • Oorzaak: Op de pagina staat een <ul>-element die wel wordt geopend maar nooit wordt gesloten. Dit is de <ul> rondom "Voorbeeldverhalen". Op de pagina worden op twee plekken een <div> te veel afgesloten. Direct na de <ul> rondom "Voorbeeldverhalen" en direct na </footer>. Op de pagina staan een aantal </strong>-elementen die wel worden gesloten maar nooit zijn geopend. Dit komt voor bij de verplichte velden.
  • Gevolg: Onduidelijk
  • Alternatief: Niet bekend
  • Maatregel: Wordt doorgegeven aan PRO support bij DPC
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De melding op het contactformulier dat 'het formulier is succesvol verstuurd' is een statusmelding. Deze melding heeft geen bijbehorende rol aria-live of alert-attribuut.
  • Oorzaak: Onbekend
  • Gevolg: Onbekend
  • Alternatief: Onbekend
  • Maatregel: Wordt doorgegeven aan PRO support bij DPC
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Beperkingen van technische aard en liggen buiten onze invloed. Wij zijn afhankelijk van de technische toepassingen van het PRO systeem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707