Verklaring van NZA-aanvragenportaal

Status toegankelijkheid https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NZA-aanvragenportaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website NZA-aanvragenportaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van NZA-aanvragenportaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NZA-aanvragenportaal : voldoet gedeeltelijk

De website NZA-aanvragenportaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_633964_22/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat links boven een logo. Dit logo heeft geen tekstalternatief. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Bijvoorbeeld ‘Logo Nederlandse Zorgautoriteit’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Daaronder staat een afbeelding van twee vrouwen zonder tekstalternatief die gezien kan worden als decoratief. Deze heeft geen tekstalternatief nodig maar bij voorkeur wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Een alt attribuut is op een img element altijd verplicht.

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (dashboard) staat rechtsboven in een icoon van een poppetje naast de tekst ‘Vragen? Neem contact op’. Dit icoon is ook een knop maar heeft geen tekstalternatief en heeft dit dus wel nodig. Daarnaast staat een pijltje zonder tekstalternatief, ook deze heeft een tekstalternatief nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Net daarboven staat een pijltje om een menu uit te klappen. Dit pijltje heeft ook geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

   Onder het logo staat een afbeelding van een huisje zonder tekstalternatief. Ook deze afbeelding heeft een tekstalternatief nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Iets lager staat een icoon van een ‘i’ zonder tekstalternatief. Dit icoon heeft ook een tekstalternatief nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (contact info) staan vijf afbeeldingen voor de verschillende contact manieren. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. Dit hebben ze wel nodig omdat ze in een tabel staan in de eerste kolom cellen. Hier kan beter geen tabel voor de styling worden gebruikt. Dan hebben de afbeeldingen ook geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Dit komt ook voor op Zie https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/error_page/contact.html

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Mijn Dossier) heeft het witte plusje met het blauwe rondje onder ‘Berichten’ geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking krijgt geen goed beeld van de website, het logo en de afbeeldingen worden niet, of niet juist, beschreven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog) staan er twee zichtbare koppen ('Kunnen we u helpen?' en 'NZa aanvragenportaal') die in de code niet zijn opgemaakt als HTML koppen. Dit is wel nodig voor de structuur.

   Het gedeelte met de inloggegevens is nu opgemaakt als een tabel. Een tabel moet alleen gebruikt worden als het gaat om tabeldata. Door de data in een <table> te plaatsen, wordt de relatie tussen de data vastgelegd in de code. Hier kan de pagina gewoon met CSS worden gestyld. Dit komt op meerdere pagina’s voor. https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog)

   Er is geen relatie tussen de labels en inputvelden van het inlog formulier. Dit kan opgelost worden door het for-attribuut van de labels te koppelen aan de id-attributen van de inputvelden. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld ook bij de filters op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard Zorgaanbieder). https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog)

   Er is op de pagina’s veel gebruik gemaakt van het tabindex attribuut. Ook voor elementen die geen focus hoeven te hebben. Dit kan verwarrend zijn voor sommige mensen. Als er gewone html elementen worden gebruikt is het ook niet nodig om het tabindex attribuut te gebruiken.

   Ook is er veel gebruik gemaakt van zelf gebouwde elementen, waardoor het niet altijd werkt zoals het zou moeten. Bijvoorbeeld op de inlog pagina de link ‘Contact’. Dit ziet eruit als een link maar is een span element met een rol button en een anker element om het er als een link uit te laten zien. Als iets er als een link uitziet wordt er aangeraden het ook gewoon als link op te maken. Dit voorkomt een hoop problemen.

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ verschijnt er een lightbox met informatie als er op het ‘i’ icoon wordt geklikt. In deze lightbox zijn de zichtbare koppen opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Hier moeten gewoon html kop elementen worden gebruikt.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard Zorgaanbieder) bestaat de tabel uit twee tabellen waardoor er geen relatie is met de twee rijen. Dit moet gewoon één tabel worden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Mijn Dossier) staan meerdere zichtbare koppen van verschillende niveaus die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen. Dit moet wel. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (ondertekenen) hebben de labels geen relatie met de inputvelden. Dit kan opgelost worden door de labels te koppelen aan de inputvelden met het for-attribuut van de labels en id-attribuut van de inputvelden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard Zorgaanbieder) als een dossier geselecteerd is, is dat alleen te zien doordat de kleur van de achtergrond verandert van wit in licht grijs. Deze informatie (dat het dossier geselecteerd is) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden. Deze informatie moet ook op een andere manier overgebracht worden.

  • Gevolg:

   Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, moet op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard) zowel verticaal als horizontaal gescrold worden. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is onder andere van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken. Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan hierdoor informatie missen of de weg op de pagina kwijt raken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog) hebben de grijze randen van de inputvelden (gebruikersnaam en wachtwoord) een te laag contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard Zorgaanbieder) als de filters zijn uitgeklapt, hebben de randen van de inputvelden ook een te laag contrast van 1,4:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Mijn Dossier) hebben de twee grijze schuifknoppen die op uit staan een te laag contrast van 1,2:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard Zorgaanbieder) hebben de teksten op de ‘tabbladen’ (Nieuw, Invoeren, Ondertekenen, enz) een te laag contrast van 3,4:1 met de licht grijze achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Als de filters zijn uitgeklapt, hebben de placeholder teksten een te laag contrast van 2,8:1 met de achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Budget bewerken) hebben de eurotekens in de inputvelden een te laag contrast van 2,8:1.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om de informatie te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard) is de tekst ‘Vragen? Neem contact op’ buiten de blauwe balk gevallen. Hierdoor is dit niet meer leesbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard Zorgaanbieder) is de tabel normaal al moeilijk te lezen omdat de cellen zich niet aanpassen, nu zijn de cellen helemaal niet meer te lezen.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Mijn Dossier) valt een contact vlak over de Berichten heen. En vallen de knoppen van het ‘Formulier’ veld over de tekst van het veld.

   Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen (<meta name="viewport": user-scalable=no, max-width=, maximum-scale=1.0").

  • Gevolg:

   Doordat er informatie over elkaar heen valt kan de leesbaarheid afnemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog) is het logo, wat ook als link dient, niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard) is de knop ‘Langdurige zorg’ niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Mijn Dossier) is de knop naast ‘Tweezijdig indienen’ niet met het toetsenbord te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Dit geldt ook voor de knop onder ‘Contact’, deze is niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Knoppen of elementen die niet gelabeld zijn kunnen niet met voorleessoftware bediend worden of zijn niet beschikbaar voor iemand die met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de site wordt je na ongeveer 10 minuten van een pagina teruggeleid naar de dashboard pagina. Er is geen manier om dit uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Zo is er voor sommige gebruikers misschien te weinig tijd om de pagina te lezen of in te vullen. https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (knop langdurige zorg – ‘dashboard zorgaanbieder’) https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (dossier selecteren – knop openen – ‘mijn dossier’) https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (in ‘mijn dossier’ – knop Gegevens opvoeren – ‘ondertekenen’) https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (in ‘mijn dossier’ – knop openen – ‘budget bewerken’)

  • Gevolg:

   Mensen met een beperking hebben soms meer tijd nodig om door een pagina te navigeren. Het kan zijn zijn dat een gebruiker opnieuw moet beginnen doordat de tijd verstreken is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruik maken van het toetsenbord krijgen op elke pagina te maken met dezelfde contentblokken die niet overgeslagen kunnen worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog) is de tab volgorde niet helemaal logisch. De volgorde is ‘Gebruikersnaam’, ‘Wachtwoord’, een niet zichtbare element, ‘Contact’, ‘Wachtwoord vergeten’ en dan ‘inloggen’. Deze volgorde is niet logisch. Een logische volgorde is de leesvolgorde. Eerst ‘Contact’, ‘Gebruikersnaam’, ‘Wachtwoord’, ‘Wachtwoord vergeten’ en dan ‘inloggen’.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ is de volgorde van de tabbladen niet helemaal correct. Deze zijn precies verkeerd om. En als er meerdere tabbladen zijn, moet de focus eerst over de onderdelen van het huidige tabblad gaan, voordat de focus naar het volgende tabblad wordt verplaatst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Iemand die via het toetsenbord over een pagina navigeert, springt van element naar element. Het is belangrijk dat dit in een logische volgorde gebeurt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard) staat rechtsboven een icoontje van een pijltje. Het doel van de link is niet duidelijk omdat er geen linktekst is. Komt er een goed tekstalternatief (zie SC 1.1.1) dan is dit probleem ook opgelost.

   Op de pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/error_page/contact.html komt drie keer de link 'hier' voor. Beide links hebben dus een onduidelijke linktekst die het doel niet beschrijft. Dit komt ook voor op https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (contact info)

  • Gevolg:

   ls het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is over de gehele site heel slecht zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

   Bijvoorbeeld op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog) is de toetsenbordfocus alleen zichtbaar in de inputvelden. Verder is de focus zeven keer niet zichtbaar terwijl er maar drie andere focusbare elementen staan.

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ is de toetsenbordfocus alleen zichtbaar op de pijltjesknop. Verder is de focus zes keer niet zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   De focus van de twee knoppen in de pop-up 'wachtwoord vergeten' is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium helpt iedereen die een toetsenbord gebruikt om de pagina te bedienen, door hen visueel te laten bepalen op welk onderdeel op dat moment de focus is geplaatst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (login) heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Dit geldt ook voor de inputvelden. Dit komt ook op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken moet dit element een naam hebben om het element te kunnen aanduiden en dus bedienen. Gebruikers weten niet waar dit element naar verwijst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina mist een taalidentificatie. Dit kan via het HTML lang attribuut. Zie De afbeeldingen zoals het mailicoon en whatsapp logo missen een alt attribuut en een alternatieve tekst. Zie https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/error_page/contact.html en https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/dezepaginabestaatniet

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is de website nu lastig te begrijpen. Het volgen van de gesproken informatie is extra lastig nu het niet goed uitgesproken wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Alshet wachtwoord vergeten leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul aub uw gebruikersnaam in"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld gebruyikersnaam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Zie https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/

   Dit komt ook voor als de gebruiker is ingelogd en de pop-up 'wachtwoord vergeten' heeft geopend.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker iets fout invult in een formulier is het belangrijk om goede aanwijzingen te krijgen om de fout te verbeteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard Zorgaanbieder) staan bij de filters twee datums die kunnen worden ingevuld. Het format voor deze datum staat in de placeholder tekst in het invoerveld. Deze instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat de instructie niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Budget Bewerken) staan de eurotekens als instructie in het inputveld.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker belangrijk om instructie te krijgen als men iets moet invoeren en dat invoervelden duidelijk benoemd zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Ondertekenen) als het formulier wordt verstuur kunnen er foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Dit komt op meerdere pagina’s voor zoals het wachtwoord vergeten scherm.

  • Gevolg:

   Webpagina’s worden geprogrammeerd in zogenaamde HTML-code. Browsers zijn in het algemeen redelijk vergevingsgezind bij fouten in deze code, maar hulp-apparatuur is vaak meer kritisch en kan ‘struikelen’ over pagina’s met fouten in de grammatica.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (inlog) heeft het logo geen naam en rol die door software is te bepalen. Dit is een img element die interactief is gemaakt door middel van JavaScript. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://nza-epos-accp.mendixcloud.com/ (Dashboard) heeft het pijltje in de header geen naam die door software is te bepalen. Als op deze link wordt geklikt, klapt er een menu open met verschillende links erin. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld aria-technieken te gebruiken. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Daaronder staat een poppetje als knop waarvan de naam niet door software is te bepalen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Daaronder staat een knop met een ‘i’ icoon waarvan de naam ook niet is te bepalen door software. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Daaronder staat de knop ‘Langdurige zorg’ waarvan de rol niet is te bepalen door software.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Mijn Dossier) staat naast ‘Tweezijdig indienen’ een knop waarvan de naam en rol niet door software te bepalen zijn.

   Op de pagina staan de nummers 1 tot en met 4 om aan te geven in welke stap het proces is. Het actieve cijfer heeft een andere kleur. Deze status kan niet door software worden bepaald.

   Het sluitknopje in de pop-up 'wachtwoord vergeten' heeft een ontoegankelijke en niet beschrijvende naam. De letter 'X' beschrijft te weinig het doel van de knop.

   De knop onder contact heeft geen rol die door software te bepalen is.

   Op pagina https://nza-form4-accp.mendixcloud.com/ (Ondertekenen) hebben de inputvelden geen naam die door software te bepalen is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt te weinig informatie over de waarde en of status van een component, daardoor kan de gebruiker informatie missen of verkeerd interpreteren en daardoor in verwarring raken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209