Verklaring van Schiedam.nl

Status toegankelijkheid https://www.schiedam.nl

Gemeente Schiedam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Schiedam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Schiedam.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Schiedam is beschikbaar via de link https://www.schiedam.nl/a-tot-z/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Schiedam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Schiedam.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Schiedam is gevorderd met de toegankelijkheid van Schiedam.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Schiedam .
Functie: Teammanager KCC, Teammanager ICT, Teammanager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@schiedam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Schiedam

Er zijn enkele zaken die we bewust niet (direct) oppakken:

 1. Toegankelijkheidsissues door de vertaalmodule van Google-translate
 2. Toegankelijkheidsprobleem met de knop 'Home' (https://www.w3.org/TR/WCAG21/#non-text-content), deze is door eerdere audit goed gekeurd, èn -nog belangrijker- juist bij gebruikerstests als prettig ervaren.
 3. De aftiteling in audiotrack opnemen van de paspoort-video. Dit gaan we doen bij volgende video-projecten. Maar is zonde  om nu geld aan te besteden, terwijl het irrelevante content is.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Schiedam.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Schiedam.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Schiedam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/schiedam.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Schiedam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Enkele missende alt-teksten.

  • Oorzaak:

   Wanneer het zoekveld geopend wordt, verschijnen wat links waaronder 'Projecten in de wijk'. Hiervoor staat een icoon dat aangeeft dat de link naar een externe pagina gaat. Deze informatie is nu niet in een tekstueel alternatief beschikbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor, bijvoorbeeld bij de links op de 404 pagina www.schiedam.nl/fout

   Het logo van Gemeente Schiedam linksbovenin heeft als alt-tekst alleen home, dat is niet voldoende omschrijven. Er moet ook in staan dat dit het logo is en van welke organisatie. Op elke pagina staat in de footer een icoon van een telefoon naast het telefoonnummer '14 010'. Deze heeft geen tekstalternatief.

   De afbeelding onderaan pagina www.schiedam.nl/nieuws/schiedam-neemt-het-op-tegen-… heeft geen alt-tekst. De teksten op de afbeelding komen niet terug in de omliggende tekst. Zie ook succescriterium 1.4.5 .

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers is het daardoor mogelijk onduidelijk het hier om een telefoonnummer gaat.

   Blinde bezoekers kunnen missen dat de Home-knop het logo van de gemeente bevat.

  • Alternatief:

   Via andere gangbare routes is het telefoonnummer wel duidelijk vindbaar / voorleesbaar.

  • Maatregel:
   • Missende ALT-teksten bij plaatjes op de pagina's zijn direct aangevuld.
   • Logo HOME met alt-tekst 'HOME' laten we zo, is gebruiksvriendelijker (volgens eerdere audit) dan de melding dat het het logo van de gemeente betreft.
   • Overige punten worden opgepakt door de leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort staat de tekst “Dit is een productie van gemeente Schiedam”.

  • Gevolg:

   Dit komt niet terug in het audiospoor/een audiodescriptie of in een media-alternatief. Dus men krijgt niet mee dat deze productie van de gemeente Schiedam is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Audiospoor aanpassen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De videoproductie staat op de website van de gemeente Schiedam. Dat hij is gemaakt door de. gemeente Schiedam is dan een logisch gevolg. Het opnieuw laten inspreken van een aftiteling die alleen de zin 'productie gemeente Schiedam' geeft onevenredig veel werk en kosten. De luisteraar mist geen inhoudelijke informatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bevindingen: Op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort staat de tekst “Dit is een productie van gemeente Schiedam”.

  • Gevolg:

   Dit komt niet terug in het audiospoor/een audiodescriptie of in een media-alternatief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video audiodescriptie aanpassen met enkel de zin 'Dit is een productie van de gemeente Schiedam'.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie succescriterium 1.2.3
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/contact staat een visueel verborgen <h2> 'Hoofdafbeelding'. Deze kop voegt geen informatie toe. Haal deze kop daarom uit de code. Dit komt op meerdere pagina's voor, en geldt ook voor de kop 'Inhoud rechterkolom' op www.schiedam.nl/agenda/raadsvergadering-6-april-2021 Op www.schiedam.nl/a-tot-z/contact staan 3 linkjes onder 'Gerelateerd'. Dit ziet er visueel uit als een opsomming, maar is niet als zodanig gecodeerd. Dit komt ook voor op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort . Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z staan onder elke letter een of meerdere links. Deze kunnen het beste als een lijst worden gecodeerd. Een gebruiker van voorleessoftware hoort dan direct hoeveel links er in de lijst staan. Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/aanbestedingen staat direct onder de tabel een lege <h2> in de code. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers van voorleessoftware. Verwijder de kop liever uit de code. Op www.schiedam.nl/agenda staan verschillende agenda-items die horen onder “mei” en dat is een H3, maar de agenda-items zelf zijn allemaal H2. Dit moet omgedraaid worden, anders is het verband/de hiërarchie niet duidelijk. Onder bewaartermijn op www.schiedam.nl/privacy staan een aantal kopjes (“delen met derden” en “beveiliging”) die niet als kop zijn gecodeerd, maar met <strong> zijn opgemaakt. Gebruik het <strong> element alleen voor nadruk, niet voor opmaak, en codeer koppen met een headingselement. In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… staan meerdere stukken tekst die eruitzien als kopjes, maar geen kopje hebben in de tag, bijvoorbeeld 'Coronavirus/Covid 19' en 'Geen informatiebijeenkomst'. In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… staan enkele afbeeldingen die niet als <figure> zijn aangemerkt. Het gaat om de afbeeldingen 'Definitief inrichtingsplan Havendijk' en de kaarten van de 5 fasen. Hoewel kaarten onder een uitzondering vallen, hebben ze wel een korte beschrijvende alt-tekst nodig. In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… zijn niet alle tags correct. Zo zijn de invoervelden onterecht als afbeeldingen gecodeerd. Ook is de tekst 'Verklaring toestemming reisdocument minderjarige' niet als koptekst getagd. Verder missen de invoervelden voor handtekening ouder 1 + 2 een label in de pdf-code.

  • Gevolg:
   • Lastig inschatten van de lengte van opsommingen
   • Hiërarchie van tekst niet duidelijk
   • PDF's: Niet duidelijk waar de handtekening ingevoerd moet worden.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/contact staat een visueel verborgen <h2> 'Hoofdafbeelding'. Deze kop voegt geen informatie toe. Haal deze kop daarom uit de code. Dit komt op meerdere pagina's voor, en geldt ook voor de kop 'Inhoud rechterkolom' op www.schiedam.nl/agenda/raadsvergadering-6-april-2021
   2. PDF's worden verwijderd
   3. Webredacteuren gewezen op het vermijden van 'strong' en het juiste gebruik van kopjes op de website. We plannen trainingen in.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op www.schiedam.nl/agenda staat de datum in de code boven de kop waar het bij hoort. Deze moet eronder komen, zodat voor gebruikers van voorleessoftware duidelijk is bij welke kop de datum hoort. Visueel mag de datum er wel boven blijven staan.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers van voorleessoftware niet duidelijk bij welke kop welke datum hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen headernamen op de onderdelen van de agenda. Dit pakt de Leverancier op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.schiedam.nl/afspraak staat een formulier waar onder andere naam en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Gevolg:

   Velden kunnen nu niet automatisch gevuld worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Bij het vergrootglas naast de zoekvelden op www.schiedam.nl/ wordt de focus alleen aangegeven door een kleurverschil (van roze naar zwart).

  • Gevolg:

   Het gebruik van de zoekfunctionaliteit via het vergrootglas kan niet worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen ontwerp van de focus van het vergrootglas

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Sommige tekst in de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… heeft een te laag contrast, de kleinere rode kopjes op pagina 4 hebben bijvoorbeeld een contrast 4,1:1 maar moeten minimaal een contrast van minimaal 4,5:1 hebben. Op www.schiedam.nl/afspraak heeft de tekst die de stappen beschrijft, zoals '1. Uw afspraak', en de placeholdertekst een te laag contrast. Dit is 2,8:1 en moet minimaal 4.5:1 zijn. Daarnaast hebben de witte teksten op de groene achtergrond die verschijnen vanaf stap 2, zoals 'Voortgang 30%', een contrastwaarde van 2,9:1. Deze tekst valt overigens deels over de witte achtergrond, waardoor deze niet helemaal goed leesbaar is. In de kalender heeft de witte tekst, zoals 'Maand', een te lage contrastwaarde icm de oranje achtergrond (2,1:1). De data van de beschikbare dagen hebben een contrastwaarde van 2,5:1. Het getal van de geselecteerde dag (met de grijze achtergrond) heeft een contrastwaarde van 2,1:1. Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z heeft de lijst met letters aan de rechterkant een te laag contrast van 3,1:1. Wanneer je naar beneden scrolt, valt een deel van de letters over de zwarte achtergrond in de footer. Het contrast is dan 3,8:1. Op www.schiedam.nl/nieuws staan er onderin cijfers om aan te geven op welke pagina je bent. Het rode cijfer van de huidige pagina heeft een te laag contrast met de gele achtergrond. Dit heeft een contrast van 3,6:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Slechte leesbaarheid voor slechtzienden

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • PDF aanpassen
   • Contrast op genoemde punten aanpassen. Afspraak maken is van andere leverancier die aangeeft te voldoen aan de teogankelijkheidseisen. We gaan ben hen ook proberen het contrast te laten aanpassen, maar we weten niet of dit voor 31-10-21 lukt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Poster was voor offline gebruik

  • Gevolg:

   Criterium is niet geldig

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Niet nodig. Wel binnen de organisatie gemeld, dat we deze posters liever niet op de website plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Tabellen zijn moeilijk toegankelijk te maken.

  • Gevolg:

   Bij een schermresolutie van 320px breed is niet de volledige tabel zichtbaar op www.schiedam.nl/a-tot-z/aanbestedingen . Er is geen scrolbalk aanwezig om de volledige tabel te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen tabel plaatsen

  • Maatregel:

   We raden het gebruik van tabellen ten zeerste af bij het opmaken van pagina's. In dit geval is een waarde uit de tabel niet meer zichtbaar. De overige waarden wel.

   Het tweede punt 'A-Z' niet zichtbaar hebben we niet kunnen reproduceren. Bij ons is de genoemde informatie op 320px wel zichtbaar.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Tabellen zijn bijna niet toegankelijk te maken. We proberen het gebruik daarvan daarom sterk af te raden bij onze webredacteuren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De focus bij het kruimelpad (bij de link 'Home') op www.schiedam.nl/a-tot-z is niet te zien. De kleur van de focus is hetzelfde als de achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. De focus op de Chat met ons-knop is nauwelijk zichtbaar in zowel Chrome als in Firefox. Dit komt doordat de contrastwaarde erg laag is. Dit komt op meerdere pagina's voor. In het afspraakformulier heeft de rode focus een te lage contrast op de groene links om naar een van de vorige stappen te gaan (zoals 1. Uw afspraak) (1,5:1). In de kalender heeft de focus op de pijltjes een te lage contrastwaarde icm de oranje achtergrond (2,3:1).

  • Gevolg:

   Slechte zichtbaarheid focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Aanpassen focuskleur op de website.

   Niet direct uitvoerbaar: De afspraken module is van een andere leverancier, die gaan we hierover benaderen. Hetzelfde geldt voor de focus van de chatknop. Daar zijn we afhankelijk van de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als het zoekveld bovenin de focus krijgt, verschijnt er een scherm met suggesties voor veelgestelde zoekopdrachten. Dit deel is niet bereikbaar met het toetsenbord. Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z kan de navigatie met de letters aan de zijkant niet met het toetsenbord bediend worden. De readspeakerfunctionaliteit heeft problemen op het gebied van toetsenbordtoegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z kan de navigatie met de letters aan de zijkant niet met het toetsenbord bediend worden.

  • Alternatief:

   De zoekfunctionaliteit is via verschillende routes te benaderen. Er kan gekozen worden voor een andere route om te zoeken.

  • Maatregel:

   Aanpassen van de zoekfunctionaliteit en de readspeaker module (andere leverancier)

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is erg complex uit te voeren. Daarnaast zijn er drie verschillende routes die we aanbieden om te kunnen zoeken. De andere route is wel toegankelijk te gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Wanneer de skiplink wordt geactiveerd, is de hoofdinhoud niet de eerste unieke content.

  • Gevolg:

   Op de homepage wordt bijvoorbeeld de titel 'Ik voel me thuis in Schiedam' overgeslagen. Dit komt op alle pagina's voor.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Skiplinks instellen voor de pagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de bestandseigenschappen van de PDF's is een goede titel ingesteld, maar wordt de bestandsnaam gebruikt in plaats van de documenttitel. Zie: www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… en www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… .

  • Gevolg:

   Bestandsnamen zijn niet goed te herleiden naar het onderwerp / titel van het document.

  • Alternatief:

   Herschrijven van de bestandsnamen

  • Maatregel:

   Herschrijven van de bestandsnamen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Na de translate knop op de homepage, maar voor “Maak een afspraak” krijgt het select-element met id='gtranslate_selector' de focus. Deze hoort niet de focus te kunnen ontvangen wanneer deze onzichtbaar is.

  • Gevolg:

   De Translateknop mag geen focus krijgen als deze onzichtbaar is op de pagina.

   De Readspeaker functionaliteit heeft toegankelijkheidsproblemen op het gebied van focus volgorde.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen na bij de auditor wanneer dit het geval is bij de readspeaker (we konden dit niet reproduceren).

   De translateknop krijgt geen focus meer wanneer onzichtbaar. (Wordt opgepakt door de leverancier)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het zichtbare label van het zoekveld op de homepage is “Wat zoekt u?” maar in de code mist het veld nu een label.

  • Gevolg:

   De visueel zichtbare tekst komt ook niet terug in het label in de code (dat nu verborgen is met display:none, waardoor het veld een label mist).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Visueel zichtbare tekst terug laten komen in het label in de code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat een Translate-functionaliteit. Wanneer met de pijltjestoetsen door de lijst met taalopties heen wordt gegaan, verandert de taal van de pagina zodra een taal de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Hierdoor treedt een onverwachte contextwijziging op.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een functie van Google. Het zelf bouwen van een vertaaloptie is erg kostbaar en tijdrovend. Daarvoor wordt de vertaalfunctie te weinig gebruikt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bij het Chat met ons scherm rechtsonder op iedere pagina, staat een veld om je bericht in te typen. Deze heeft alleen een placeholder tekst, geen visueel label. De placeholdertekst geldt niet als label, omdat deze verdwijnt zodra je begint met typen.

  • Gevolg:

   Er is geen label bij het chatscherm

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de leverancier aangeven dat we dit graag terugzien in hun Chatoplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staat een duplicate id (views-exposed-form-zoeken-zoekpagina). Dit komt ook voor op pagina www.schiedam.nl/zoeken .

  • Gevolg:

   ?

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze is complex en volgens onze leverancier niet zomaar aan te passen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deze is complex en volgens onze leverancier niet zomaar aan te passen. Daarnaast is de meerwaarde van de aanpassing onduidelijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. Er staat op iedere pagina een vertaalknop. Door deze te activeren, verschijnt een select-element. De knop heeft een status nodig die vertelt of het element uitgeklapt is of niet.

   2. De Chat met ons-knop (op meerdere pagina's inclusief de homepage) mist een status die vertelt of het element uitgeklapt is of niet.

   3. De knop om een product te verwijderen op www.schiedam.nl/afspraak is gecodeerd als link, terwijl het functioneel een knop is.
    Ook de knop/link 'Voeg een extra product toe' is gecodeerd als link, terwijl het functioneel een knop is.

   4. De video op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort mist een goede naam in het <title> element van de iframe.

   5. Wanneer een taal wordt gekozen via de 'Translate' optie, staat alles in de taal waarin het veranderd is.

  • Gevolg:
   1. Status niet duidelijk van de vertaalknop

   2. Status die vertelt of het element van de Chat is uitgeklapt is of niet ontbreekt, waardoor dit niet duidelijk is.

   3. Daarnaast kan uit de naam van de knop niet worden bepaald welk product verwijderd kan worden.

   4. ?

   5. Als je het per ongeluk zet op bijvoorbeeld Arabisch, kun je het niet makkelijk terugzetten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. ?

   2. Naar leverancier vraag of ze dit willen wijzigen

   3. Leverancier vragen om op roodmap wijziging te zetten.

   4. Media module wordt geupdate

   5. Lastig, dit is iets wat Google levert.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Bovengenoemde issues hebben betrekking op vier verschillende leveranciers. Drie ervan kunnen we aanschrijven. Een ervan hebben we opdracht gegeven tot wijziging. Voor wat betreft de afspraken module en de chat, vragen we betreffende leveranciers die veel gemeenten hebben als afnemer, dit in een volgende release mee te nemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat een Translateknop. Wanneer een taal wordt gekozen, verandert de hele pagina naar de nieuwe taal, maar de focus blijft op het element staan.

  • Gevolg:

   Er wordt nu niet aan gebruikers van hulpsoftware doorgegeven dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Er wordt wel een tekst 'x berichten' voorgelezen, maar het is onduidelijk waar dit betrekking op heeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een functie van Google. Het zelf bouwen van een vertaaloptie is erg kostbaar en tijdrovend. Daarvoor wordt de vertaalfunctie te weinig gebruikt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Schiedam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209