Verklaring van Zorgbeeld

Status toegankelijkheid https://zorgbeeld.nza.nl/

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zorgbeeld.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zorgbeeld gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van Zorgbeeld en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zorgbeeld : voldoet gedeeltelijk

De website Zorgbeeld is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_653498_22/1/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat linksboven een afbeelding van het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze afbeelding beschikt niet over een tekstalternatief, waardoor de visuele informatie niet beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware. Dit probleem met het logo doet zich ook voor op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/.

   • Dit type probleem komt vaker voor op de website. Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat naast het invoerveld “Wachtwoord” een knop met een oog-icoon, waarmee het ingevulde wachtwoord kan worden getoond of verborgen. Dit icoon beschikt niet over een tekstalternatief. Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat in het menu een link met een huis-icoon. Dit icoon beschikt niet over een tekstalternatief. Een ander voorbeeld is op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/. Rechtsboven staat een link met een pijl-icoon, dit icoon beschikt niet over een tekstalternatief. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van elementen waarbij dit zich probleem zich voordoet. Het probleem komt vaker voor, andere voorbeelden zijn in deze rapportage niet benoemd.

   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat onderaan het formulier de link “Wachtwoord vergeten?”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een formulier. Als dit formulier wordt verzonden met ongeldige gegevens, verschijnt een lightbox. Om dit te reproduceren kan bijvoorbeeld “test” worden ingevuld bij beide invoervelden. Rechtsboven in de lightbox staat een knop met een kruis-icoon. Deze knop heeft het tekstalternatief “OK”. Dit is geen goede omschrijving van het doel van de knop, namelijk het sluiten van de lightbox. Dit type probleem doet zich vaker voor. Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat rechtsboven een uitklapbaar menu met de link “Gegevens wijzigen”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. In deze lighbox staat onder de koptekst “Uw gekoppelde vestigingen” de knop “Bewerken”. Na het activeren van deze knop verschijnt een lightbox. Rechtsboven staat een knop met een kruis-icoon, waarbij hetzelfde probleem zich voordoet.

   • Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat de link “Monitoring druk op de zorg”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt de link “Invoeren druk op de zorg”. Na het activeren van deze link verschijnt een pagina met meerdere informatie-iconen, zoals aan de rechterzijde van de tekst “Op deze pagina kunt u de druk op de zorg opgeven. Voor meer informatie kunt u op ( i ) klikken.”. Deze iconen beschikken over een leeg alt-attribuut, waardoor de afbeeldingen worden genegeerd door hulpsoftware. Dit is alleen de bedoeling bij decoratieve afbeeldingen. Bij informatieve afbeeldingen is een beschrijvend tekstalternatief vereist.

   • Dit probleem doet zich vaker voor. Wanneer bijvoorbeeld op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Wachttijden medisch-specialistische zorg” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met dezelfde iconen.

   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat bovenaan een grote achtergrondafbeelding. Deze afbeelding beschikt niet over een tekstalternatief. Gezien het een decoratieve afbeelding betreft, kan deze genegeerd worden door hulpsoftware. Dit is mogelijk door een leeg alt attribuut in te stellen bij deze afbeelding (alt=””).

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking krijgt geen goed beeld van de website, het logo en de afbeeldingen worden niet, of niet juist, beschreven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat de vetgedrukte tekst “Inloggen”. Bij deze tekst is incorrect gebruik gemaakt van het strong-element. Dit element mag alleen gebruikt worden om de nadruk te leggen op enkele woorden in de tekst. Het element mag niet gebruikt worden voor de vormgeving van tekst. Dit type probleem doet zich vaker voor. Onderaan de pagina staat de link “Digitoegankelijkheid”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. In deze lightbox staan de teksten “Digitale toegankelijkheid” en “Toegankelijke website”. Ook bij deze teksten is incorrect gebruik gemaakt van het strong-element.

   • Een ander voorbeeld is te zien op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/. Wanneer de link “Wachttijden medisch-specialistische zorg” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met aan de rechterzijde een link met een informatie-icoon. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. In deze lightbox staan meerdere teksten waarbij incorrect gebruik is gemaakt van het strong-element, zoals bijvoorbeeld “Laatste invoer bevestigd”, “Toon filters” en “Bewerken/bevestigen”.

   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat bovenaan de tekst “Zorgbeeld”. Deze tekst lijkt op een koptekst, maar is in de code opgemaakt als gewone tekst. De relatie tussen deze tekst en de onderstaande content is daardoor niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit probleem doet zich ook voor bij de vetgedrukte tekst “Inloggen”.

   • Dit type probleem komt vaker voor. Onderaan de pagina staat de link “Digitoegankelijkheid”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. In deze lightbox staan de teksten “Digitale toegankelijkheid” en “Toegankelijke website”. Deze teksten zijn niet opgemaakt als koptekst.

   • Een ander voorbeeld is te zien op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/. Wanneer de link “Wachttijden medisch-specialistische zorg” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met aan de rechterzijde een link met een informatie-icoon. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. In deze lightbox staan meerdere teksten die lijken op een koptekst, maar in de code zijn opgemaakt als normale tekst, zoals bijvoorbeeld “Laatste invoer bevestigd”, “Toon filters” en “Bewerken/bevestigen”.

   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat een inlogformulier. Boven de invoervelden staan de teksten “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”. Deze teksten zijn niet gekoppeld aan de invoervelden, waardoor de relatie tussen deze elementen niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de teksten op te maken als label-element. Bij deze labels kan dan een for attribuut worden ingesteld met een waarde dat identiek is aan de waarde van het id attribuut bij de invoervelden.

   • Dit type probleem komt vaker voor. Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Wachttijden medisch-specialistische zorg” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met de knop “Toon filters”. Na het activeren van deze knop verschijnen meerdere invoervelden. De bijbehorende labels zijn niet gekoppeld aan de invoervelden.

   • Een ander voorbeeld is op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ bij “Rapportages”. Wanneer de link “Archief” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met de knop “Toon filters”. Na het activeren van deze knop verschijnen twee invoervelden die niet gekoppeld zijn aan de bijbehorende labels.

   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat een formulier. Dit formulier is opgemaakt als een tabel. In plaats van geneste tabellen kan hier beter CSS gebruikt worden om de relatieve positie van deze elementen te bepalen.

   • Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat onder de koptekst “Startpagina” een ongenummerde lijst. Deze elementen zijn in de code niet opgemaakt als lijst met ul- en li-elementen.

   Dit type probleem komt vaker voor. Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Wachttijden medisch-specialistische zorg” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met de knop “Importeren”. Na het activeren van deze knop verschijnt een lightbox. Onder “Stap 3” staat een ongenummerde lijst die in de code niet als lijst is opgemaakt.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat een formulier met daarin de invoervelden “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Momenteel beschikken de invoervelden over het autocomplete-attribuut met de waarde “on”. Dit is geen geldige waarde voor het attribuut bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Bij het invoerveld voor wachtwoord moet bijvoorbeeld autocomplete="current-password" gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden, zoals autocomplete="username" voor de gebruikersnaam.

   • Onderaan het formulier staat de link “Wachtwoord vergeten?”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een soortgelijk formulier met twee invoervelden. Bij deze invoervelden doet hetzelfde probleem zich voor.

   • Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat rechtsboven een uitklapbaar ment met de link “Gegevens wijzigen”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox met een formulier. Bij een aantal invoervelden in dit formulier doet hetzelfde probleem zich voor, zoals bijvoorbeeld bij “Straat” en “Postcode”.

  • Gevolg:

   Omdat het doel van de velden niet programmatisch bepaald kan worden is het niet mogelijk om met hulpsoftware het formulier deels automatisch in te vullen of om icoontjes te tonen om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat onderaan de link “088 – 770 87 70” in lopende tekst. Deze link is alleen te onderscheiden van de omringende tekst door het verschil in kleur. Om aan dit succescriterium te voldoen, moet deze link aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het contrastverschil tussen de link en den omringende tekst minimaal 3,0:1 zijn. De link heeft echter een contrastverschil van 1,1:1 ten opzichte van de omringende tekst. Ten tweede moet de link veranderen als de muisaanwijzer op de link staat, zodat duidelijk is dat dit element interactief is. De link voldoet aan deze voorwaarde door de onderstreping als de muisaanwijzer op de link staat.

   • Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de links “Monitoring op de zorg” en vervolgens “Regio overzicht” geactiveerd worden, verschijnt een pagina met informatie over druk op de zorg. Onder de uitklapbare link “Zorgaanbieders binnen uw regio” staan naast “Raymond ZKH (TEST)” drie afbeeldingen die de drukte duiden op basis van een schaal van 1 tot 5. Bij deze afbeeldingen wordt dit geduid middels kleur. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

  • Gevolg:

   Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat linksboven een afbeelding van het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze afbeelding is niet zichtbaar wanneer de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels.

   • Dit probleem doet zich ook voor bij de grijze melding met de tekst “Vragen? Neem contact op met het Informatie- en Contactcentrum van de Nza via Whatsapp 088 – 770 87 70” onderaan de pagina.

   • Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat rechtsboven een uitklapbaar menu met de links “Gegevens wijzigen” en “Uitloggen”. Dit menu is niet zichtbaar wanneer de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels. Onderaan de pagina verschijnt een mobiel menu. Hier staat de link de link “Uitloggen” in, dit geldt als alternatief. Voor de link “Gegevens wijzigen” is echter geen alternatief.

   • Bovenstaand probleem doet zich vaker voor. Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Rapportages” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met de link “Archief”. De content op deze pagina, zoals bijvoorbeeld de knop “Toon filters” en de link “Download”, is niet zichtbaar wanneer de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels. Zo zijn meer voorbeelden te noemen.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan hierdoor informatie missen of de weg op de pagina kwijt raken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat een inlogformulier met daarin de invoervelden “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”. De contrastverhouding van de randen van deze invoervelden ten opzichte van de witte achtergrond is 1,4:1, dit is te laag en moet minimaal 3,0:1 zijn.

   • Rechtsonder het formulier staat de link “Wachtwoord vergeten?”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een soortgelijk formulier waarbij hetzelfde probleem zich voordoet.

   • Dit probleem doet zich voor bij meerdere invoervelden, zoals bijvoorbeeld op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ bij de lightbox die verschijnt wanneer de link “Gegevens wijzigen” wordt geactiveerd.

   • Een ander voorbeeld is te zien op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ wanneer de links “Monitoring druk op de zorg” en vervolgens “Invoeren druk op de zorg” geactiveerd worden. Hier staat een formulier met meerdere invoervelden en keuzerondjes. Alle input elementen hebben een gemeten contrast van 1,4:1 ten opzichte van de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   • Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Monitoring druk op de zorg” geactiveerd wordt, verschijnt een pagina met de link “Regio overzicht”. Als deze link geactiveerd wordt, verschijnt de pagina “Monitor druk op de zorg”. Linksboven staat een menu met de links “Zorgdruk”, “Grenzen” en “Trend”. De niet-actieve menu-onderdelen (standaard “Grenzen” en “Trend”) hebben een gemeten contrast van 3,4:1 ten opzichte van de witte achtergrond, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren bij het lezen van de tekst wanneer het contrast te laag is. Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Rapportages” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met een soortgelijk probleem bij de link “Archief”.

   • Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Rapportages” wordt geactiveerd, verschijnt een pagina met de link “Archief”. Na het activeren van deze link verschijnt een pagina met aan de rechterzijde de link “Download”. Deze tekst heeft een gemeten contrast van 3,2:1 ten opzichte van de witte achtergrond.

   • Wanneer op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ de link “Monitoring druk op de zorg” geactiveerd wordt, verschijnt een pagina met de link “Regio overzicht”. Als deze link geactiveerd wordt, verschijnt de pagina “Monitor druk op de zorg”. Aan de rechterzijde van deze pagina staat een link met een afbeelding van een informatie-icoon. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. In de lightbox staan onder de tekst “Toelichting bij vijf fasen” de cijfers 1 tot en met 5. Op het cijfer “3” na hebben alle cijfers een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om de informatie te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat rechtsboven de tekst “Vragen? WhatsApp 088 - 770 87 70”. Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, valt deze tekst gedeeltelijk buiten de blauwe balk en over de witte achtergrond. Hierdoor is de tekst niet goed waarneembaar.

  • Gevolg:

   Doordat er informatie over elkaar heen valt kan de leesbaarheid afnemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat linksboven een afbeelding van het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze afbeelding dient tevens als knop. Deze knop is niet bedienbaar met het toetsenbord. Om te voldoen aan dit succescriterium is het nodig dat alle interactieve onderdelen bedienbaar zijn met het toetsenbord, zodat de functionaliteit ook toegankelijk is voor mensen met bijvoorbeeld motorische beperkingen die gebruikmaken van het toetsenbord in plaats van een muis.

   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat naast het invoerveld “Wachtwoord” een knop waarmee het ingevulde wachtwoord kan worden getoond of verborgen. Deze knop is niet bedienbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Knoppen of elementen die niet gelabeld zijn kunnen niet met voorleessoftware bediend worden of zijn niet beschikbaar voor iemand die met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord. https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruik maken van het toetsenbord krijgen op elke pagina te maken met dezelfde contentblokken die niet overgeslagen kunnen worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat rechtsboven een link met een pijl-icoon. Deze link heeft geen linktekst en het icoon beschikt niet over een tekstalternatief. Het gevolg is dat het doel van deze link niet bepaald kan worden door gebruikers van hulpsoftware. Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

  • Gevolg:

   Als het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ komt het meermaals voor dat de focusindicator niet zichtbaar is wanneer een interactief element de toetsenbordfocus heeft, zoals bijvoorbeeld bij de knop “Inloggen” onderaan het formulier.

   • Een ander voorbeeld is bij het formulier dat verschijnt zodra de link “Wachtwoord vergeten?” wordt geactiveerd. Onderaan dit formulier staan de knoppen “Verstuur” en “Terug naar inloggen”. De focusindicator is niet zichtbaar wanneer deze knoppen de toetsenbordfocus hebben.

   • Bovenstaand probleem doet zich vaker voor. Een voorbeeld is op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/. Rechtsboven staat een uitklapbaar menu met de link “Gegevens wijzigen”. De focusindicator is niet zichtbaar wanneer deze link de toetsenbordfocus heeft.

   • Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. Onder de koptekst “Uw gekoppelde gegevens” staan de knoppen “Toon filters” en “Bewerken”. De focusindicator is niet zichtbaar wanneer deze knoppen de toetsenbordfocus hebben. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van elementen waarbij dit probleem zich voordoet.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium helpt iedereen die een toetsenbord gebruikt om de pagina te bedienen, door hen visueel te laten bepalen op welk onderdeel op dat moment de focus is geplaatst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat linksboven een afbeelding van het logo van de Nederlanse Zorgautoriteit. Deze afbeelding dient tevens als knop. De afbeelding beschikt momenteel niet over een toegankelijkheidsnaam, waardoor het element niet bedienbaar is middels spraakbediening. Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Dit probleem doet zich ook voor op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken moet dit element een naam hebben om het element te kunnen aanduiden en dus bedienen. Gebruikers weten niet waar dit element naar verwijst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
   • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
   • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ staat rechtsboven een uitklapbaar menu met de link “Gegevens wijzigen”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox met een formulier waar de gegevens van de gebruiker kunnen worden gewijzigd. Om te voldoen aan dit succescriterium is het nodig dat de gebruiker de mogelijkheid krijgt om de wijzigingen te controleren en eventueel te verbeteren voordat het gebruikersprofiel definitief wordt gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door een selectievakje voor controle verplicht aan te laten vinken of door een overzicht te geven met de alle wijzigingen voordat deze definitief worden toegepast.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat de gebruiker onjuiste gegevens niet kan verbeteren/wijzigen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat een formulier. Als dit formulier wordt verzonden met fouten, verschijnt de melding “De opgegeven combinatie is onjuist.” in beeld en blijft de focus op de verzendknop staan. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze melding een statusbericht is en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="assertive" of role="alert" toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Zie voor meer informatie over deze techniek pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Een andere oplossing is om de focus verplaatsen naar het eerste invoerveld met een foutmelding en het programmatisch koppelen van de foutmelding aan dat invoerveld, zodat de tekstuele foutmelding wordt meegedeeld als de toetsenbordfocus op het invoerveld met een fout landt.

  • Gevolg:

   Het gevolg kan zijn dat de gebruiker de informatie-foutmelding mist en daardoor de fout niet kan herstellen, met tot gevolg dat de gebruiker vastloopt in het interactieve proces.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat een formulier met daarin de invoervelden “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”. Deze invoervelden beschikken niet over een toegankelijkheidsnaam.

   • Dit type probleem komt vaker voor, zoals bijvoorbeeld op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ bij “Rapportages”. Wanneer op deze pagina de link “Archief” wordt geactiveerd, verschijnt de knop “Toon filters”. Na het activeren van deze knop verschijnen meerdere invoervelden die niet beschikken over een toegankelijkheidsnaam.

   • Op pagina https://zorgbeeld.nza.nl/ staat naast het invoerveld “Wachtwoord” een knop waarmee het ingevulde wachtwoord kan worden getoond of verborgen. Deze status is momenteel niet door hulpsoftware te bepalen, waardoor deze niet kan aangeven of het activeren van de link het wachtwoord toont of juist verbergt. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door middel van een aria-pressed attribuut. Daarnaast beschikt deze link met role=“button” niet over een toegankelijkheidsnaam. In dit geval kan overigens het beste gebruik worden gemaakt van een button-element in plaats van een a-element, zodat wai-aria technieken niet nodig zijn. Bij deze knop kan dan de toegankelijkheidsnaam "Toon wachtwoord" / "Verberg wachtwoord" worden ingesteld om de status aan te geven.

   • Het komt vaker voor dat elementen zijn opgemaakt als knop middels het role-attribuut. In bijna alle gevallen beschikken deze knoppen niet over een toegankelijkheidsnaam. Een voorbeeld hiervan is bij het logo linksboven. Een ander voorbeeld is op pagina https://monitorregulierezorg-accp.mendixcloud.com/ bij de link met de afbeelding van het huisje in het menu.

  • Gevolg:

   Als velden of elementen geen labels hebben is het niet mogelijk om met hulpsoftware te bepalen wat de functie of bedoeling van een veld of knop is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209