Verklaring van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Status toegankelijkheid https://www.rvo.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://www.rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via toegankelijkheid@rvo.nl. Wij maken de betreffende webpagina, video of document alsnog voor u toegankelijk.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 28-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland : voldoet gedeeltelijk

De website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-01/Onderzoeksresultaten-rvo.nl-WCAG.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo/contact bevat de afbeelding boven de kop "Socialmediakanalen" geen alt="" attribuut. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afbeelding boven de kop "Ondernemersforum Higherlevel.nl". Een <img> element dient altijd een alt="" attribuut te hebben. Laat het alt="" attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat.

   Op de volgende pagina staan er afbeeldingen zonder alt-attribuut. Aangezien deze afbeeldingen decoratief zijn mag het alt-attribuut leeg blijven. Zie https://www.rvo.nl/klimaat-energie (Afbeeldingen bij de links onder de kop "Klimaatopgaven per sector")

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers van hulpsoftware zoals schermleessoftware niet duidelijk wat voor informatie op de afbeeldingen staat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De afbeeldingen worden voorzien van een alt-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

   Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/o2lab/betrokken-ondernemer-samenwerken-met-onderwijs-in-regio/videos (outro tekst van de video's zoals van de eerste video "Interesse in samenwerken met het onderwijs? www.rvo.nl/02lab-betrokkenondernemer")

  • Gevolg:

   Er ontbreekt nu informatie voor mensen die blind zijn en alleen het geluid van de video tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

   Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/o2lab/betrokken-ondernemer-samenwerken-met-onderwijs-in-regio/videos (outro tekst van de video's zoals van de eerste video "Interesse in samenwerken met het onderwijs? www.rvo.nl/02lab-betrokkenondernemer")

  • Gevolg:

   Er ontbreekt nu informatie voor mensen die blind zijn en alleen het geluid van de video tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina wordt het <strong> element gebruikt voor opmaak. Dit is niet toegestaan, gebruik CSS voor opmaak. Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo/contact (Telefoonnummers onder het kopje "Telefoon").

   De labels van de invoervelden zijn niet expliciet met elkaar geassocieerd. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=. Zie het formulier op https://www.rvo.nl/zoeken?query=PDF&subsidies=2050 (Zoekveld) en https://www.rvo.nl/subsidies-financiering (zoekveld).

  • Gevolg:

   De semantische opmaak van koppen en een aantal invoervelden zijn niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De semantische opmaak wordt gecorrigeerd en de labels worden gekoppeld aan de invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 5. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo/contact wordt onder de kop "Chat" verwezen naar een visuele locatie "oranje chatbutton".

  • Gevolg:

   Dit is een zintuigelijke verwijzing, wat problemen oplevert voor een bezoeker die afhankelijk is van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De verwijzing passen we aan zodat het voor iedereen duidelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/contact/formulier staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden die helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De gerelateerde velden krijgen een autocomplete-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Als een bezoeker op webpagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo op de oranje knop drukt (dat rechtsonder in beeld zichtbaar is) met de naam "Open chat", dan verschijnt een pop-up met een invoerveld. De placeholdertekst "Uw bericht" bevat met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 2.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

  • Gevolg:

   De placeholdertekst is voor sommige gebruikers lastig te lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We verhogen het contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de webpagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo wordt bekeken in een schermresolutie van 1280px bij 1024px met 400% zoom, en een bezoeker drukt op de oranje knop (dat rechtsonder in beeld zichtbaar is) met de naam "Open chat", dan is de geopende pop-up niet volledig leesbaar doordat een groot deel van de pop-up uit beeld verdwijnt.

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan valt de tekst "Overzicht toegankelijkheidsverklaringen" op een nieuwe kolom bovenaan. Daardoor is de tekst niet goed leesbaar. Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/toegankelijkheid-website-rvo onder de kop 'Op deze pagina:'.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn in ingezoomde weergave niet goed te bekijken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De pagina's worden aangepast zodat het op elke (ingezoomde) weergave goed werkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als een bezoeker op webpagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo op de oranje knop drukt (dat rechtsonder in beeld zichtbaar is) met de naam "Open chat", dan verschijnt een pop-up met een invoerveld. De verzendknop bevat met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 1.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1.4:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://www.rvo.nl/zoeken?query=PDF

  • Gevolg:

   De verzendknop en de invoervelden zijn voor sommige gebruikers niet goed te zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We passen het contrast van de verzendknop en de randen van de invoervelden aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 10. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Wanneer je op onderstaande pagina met het toetsenbord naar het zoekveld navigeert kom je ‘vast’ te zitten. Het is niet mogelijk om dit menu te sluiten en vervolgens verder in de tabvolgorde te navigeren. Wanneer het menu wordt gesloten en er op 'tab' wordt gedrukt opent het zoekveld opnieuw. Dit probleem komt alleen voor op FireFox. Zie https://www.rvo.nl/zoeken?query=PDF

  • Gevolg:

   Het menu is niet goed te bedienen voor gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het menu passen we aan zodat het met een toetsenbord goed werkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina is het met het toetsenbord mogelijk om op het element "zoeken" te klikken/hoveren en daarmee een lightbox te openen. Op het moment dat de lightbox geopend is ontvangt deze als eerste de focus. Dit is correct, maar vervolgens is het mogelijk de focus buiten de lightbox te plaatsen. Dit mag niet, omdat dit desoriënterend kan werken voor de gebruiker. Zie https://www.rvo.nl/klimaat-energie (chat bot)

  • Gevolg:

   De focusvolgorde is niet logisch dit kan problemen geven aan gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De focusvolgorde passen we aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo/contact/formulier

  • Gevolg:

   De foutmeldingen zijn niet duidelijk genoeg beschreven en dat kan hinder geven aan de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De foutmeldingen worden herschreven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Als een bezoeker op webpagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo op de oranje knop drukt (dat rechtsonder in beeld zichtbaar is) met de naam "Open chat", dan verschijnt een pop-up met een invoerveld. Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Een placeholdertekst is niet voldoende, omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Zie https://www.rvo.nl/zoeken?query=PDF (het zoekicoontje heeft geen tekstalternatief, dus voldoet dit niet als label/instructie.

  • Gevolg:

   De invoervelden zijn niet voor iedereen duidelijk, hierdoor kan het lastig zijn om het formulier goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De invoervelden krijgen labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het submenu "Onderwerpen" (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van het aria-expanded attribuut, deze wordt alleen niet geupdatet naar true wanneer het menu open is geklapt. Dit geldt ook voor het hamburgermenu.

   De status van de dropdownmenu's (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Zie https://www.rvo.nl/zoeken?query=PDF (Onderwerpen etc, "Toon alle resultaten" knop en "Sorteer op" dropdown etc.) en https://www.rvo.nl/subsidies-financiering?status=3294&status=3295 (ik ben/werk bij, Ik zoek geld voor etc.).

   De namen van de dropdown elementen hebben geen juiste naam. Dit komt omdat ze alle vier de naam "Verfijn.." hebben. Deze dropdown elementen moeten een omschrijvende naam hebben, dit kan gedaan worden via een label element of een aria-label. Zie https://www.rvo.nl/zoeken?query=PDF en https://www.rvo.nl/subsidies-.

   De copyright knop op onderstaande pagina heeft geen waarde. Deze komt voor onder 'Uitgelicht' bij 'Energie besparen'. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Zie https://www.rvo.nl/

  • Gevolg:

   De statussen worden niet doorgegeven aan gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware hierdoor is het lastiger om deze elementen te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De elementen krijgen een juiste status.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Zodra een bezoeker met de toetsenbordbediening op pagina https://www.rvo.nl/ de knop "Zoeken" activeert, verschijnt een pop-up. Wanneer je een zoekopdracht invoert verschijnt een laden icoon. Dit laden icoon is een statusupdate. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.

   Zodra een bezoeker met de toetsenbordbediening op pagina https://www.rvo.nl/ de knop "Zoeken" activeert, verschijnt een pop-up. Wanneer je een zoekopdracht invoert zonder resultaat volgt een melding 'Er zijn geen resultaten gevonden voor'. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.

   Op de volgende pagina worden de antwoorden van de chatbot gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt dit type bericht een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/contact

  • Gevolg:

   Statusberichten worden niet direct doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De statusberichten worden aangepast zodat deze direct beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209