Verklaring van Zorgproducten

Status toegankelijkheid https://zorgproducten.nza.nl/

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zorgproducten.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zorgproducten gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van Zorgproducten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zorgproducten : voldoet gedeeltelijk

De website Zorgproducten is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632354_22/1/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ staat het logo van Nederlandse Zorgautoriteit. Dit logo heeft geen tekstalternatief. Een logo is altijd informatief en heeft een tekstalternatief nodig. Hier bijvoorbeeld ‘Logo Nederlandse Zorgautoriteit’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Links in de footer staat ook een logo. Dit logo heeft ook geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx staan in de tabel met resultaten in de laatste kolom een icoon als link zonder tekstalternatief. Deze iconen hebben een tekstalternatief nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/CasusAfleiden.aspx staat in de filters bij ‘Zorgactiviteiten’ een knop met een ‘+’ erop. Deze knop heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Daaronder als er een zorgactiviteit is gekozen staat er een knop met een ‘x’ om deze weer te verwijderen. Deze knop heeft ook geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/toegankelijkheid.htm staat linksboven een logo. Dit logo heeft een tekstalternatief. Dit tekstalternatief kan iets beter door het woord Logo er aan toe te voegen, zodat het duidelijk is dat het om een logo gaat.

   In het pdf document https://zorgproducten.nza.nl/Handleiding.pdf is de eerste figure het blauwe rondje om de paginanummer heen. Deze kan genegeerd worden en kan dan bijvoorbeeld opgemaakt worden als artifact. Dit komt op iedere pagina terug.

   De tweede figure is de hele pagina. Dit kan van belang zijn om te weten over welke pagina het gaat. Deze figure heeft een goed tekstalternatief nodig. Bijvoorbeeld ‘Homepage van Nza Zorgproductieapplicatie’. Dit komt op iedere pagina terug.

   Op de pagina staat ook het logo van Nederlandse Zorgautoriteit. Dit logo moet getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief.

   Verder verwijzen de teksten naar gedeeltes van de pagina die nu opgemaakt zijn als figure. Deze figures hebben allemaal een tekstalternatief nodig, zodat blinden ook mee krijgen waar het overgaat. (Handig is als de tekstalternatieven overeen komen met de tekstalternatieven of labels van de site zelf).

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking krijgt geen goed beeld van de website, het logo en de afbeeldingen worden niet, of niet juist, beschreven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx in het filter veld hebben de labels geen relatie met de inputvelden, omdat de for attributen van de labels niet overeenkomen met de id’s van de inputvelden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Er staan onder in de tabel paginanummers. Het nummer '1' heeft een donkere cirkel er om heen om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld aria technieken te gebruiken. Bijvoorbeeld aria-current. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   In het pdf document https://zorgproducten.nza.nl/Handleiding.pdf is de kop op de eerste pagina niet opgemaakt als een kop. Dit moet wel.

   Op de tweede pagina staat een tekst ‘Zoek op:’ met een lijst eronder en tekst. De tekst valt buiten de lijst maar is hier in het laatste item van de lijst opgenomen. Dit moet aangepast worden. Dit komt ook voor op pagina 4 en pagina 8.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx staat onderaan een lijst met paginanummers. De actieve pagina heeft een andere kleur dan de inactieve pagina’s. Deze informatie is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door slechtzienden of kleurenblinden. Deze informatie moet ook op een andere manier worden overgebracht. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, valt de tabel buiten beeld. Er kan ook niet gescrold worden om de tabel te lezen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZorgproductViewer.aspx als het detailscherm wordt geopend valt een gedeelte buitenbeeld, waardoor niet alles leesbaar is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan hierdoor informatie missen of de weg op de pagina kwijt raken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/Home.aspx wordt niet de standaard focusindicator van de browser gebruikt, dit zou automatisch goed zijn voor dit succescriterium. Hier is de focus indicator bij het menu een gekleurd vlak. Hier is het contrast verschil van 1,1:1 te laag met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond en 1,2:1 met de lichtblauwe achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZorgproductViewer.aspx als het detail veld is geopend, van bijvoorbeeld het knooppunt ‘Uitval’, staat een zoekveld. De randen van het zoekveld hebben hier een te laag contrast van 1,5:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/toegankelijkheid.htm heeft de blauwe focusindicator een te laag contrast van 2,0:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/Home.aspx als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, valt een gedeelte van het menu over het logo heen, waardoor dit niet meer leesbaar is. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen. Er mag dan geen verlies van content zijn.

  • Gevolg:

   Om tekst voldoende leesbaar te laten zijn voor onder andere gebruikers met een visuele beperking en dyslexie is het belangrijk dat deze voldoet aan minimale lettergrootte, afstand tussen alinea’s, afstand tussen letters en tussen woorden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx hebben de paginanummers 2 tot en met 10 onderaan de pagina een te laag contrast van 1,5:1 met de achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZorgproductViewer.aspx als het detail veld is geopend, van bijvoorbeeld het knooppunt ‘Uitval’, staat een zoekveld. De placeholder tekst heeft hier een te laag contrast van 1,5:1.

  • Gevolg:

   Het kan zijn dat er content gemist wordt doordat het contrast te laag is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/Home.aspx na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 valt een gedeelte van het menu weg en valt het menu over het logo. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Een gedeelte van de informatie in het zoekveld valt weg waardoor niet meer duidelijk is wat er ingevuld kan worden.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx valt de rechterkant van de tabel buiten beeld, waardoor er informatie wegvalt en alle knoppen aan de rechterkant niet zijn te bedienen. Ook valt een aantal van de paginanummers weg. Dit is verlies van content en functionaliteit. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZorgproductViewer.aspx als het detail scherm aan de rechterkant is geopend vallen de knoppen ‘Sluit detail’ en de viewer knop over elkaar heen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende gebruikers is het belangrijk dat tekst op een internetpagina vergroot kan worden (vaak via control-muiswiel) voor een betere leesbaarheid.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZorgproductViewer.aspx is het rechterveld met de boomstructuur, de zoom knoppen en de refresh knop niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Als het detail veld is geopend, bij bijvoorbeeld het knooppunt ‘Uitval’, staan onder het zoekveld twee blokken met tekst die ook dienen als link. Deze blokken zijn niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Dit zijn div elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript.

  • Gevolg:

   Knoppen of elementen die niet gelabeld zijn kunnen niet met voorleessoftware bediend worden of zijn niet beschikbaar voor iemand die met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. https://zorgproducten.nza.nl/Home.aspx

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruik maken van het toetsenbord krijgen op elke pagina te maken met dezelfde contentblokken die niet overgeslagen kunnen worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onderstaande pagina’s hebben allemaal dezelfde paginatitel ‘NZa Zorgproductapplicatie’. De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen om content te vinden en zich daarbinnen te oriënteren door te garanderen dat elke webpagina een beschrijvende titel heeft. De titel moet of de inhoud beschrijven, of het doel. De titel moet ook buiten de context van de pagina duidelijk beschrijvend zijn. Bijvoorbeeld als de titel in een sitemap wordt gebruikt, of in een lijst met zoekresultaten. https://zorgproducten.nza.nl/ https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx https://zorgproducten.nza.nl/ZorgproductViewer.aspx https://zorgproducten.nza.nl/CasusAfleiden.aspx https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgactiviteit.aspx

   Pagina https://zorgproducten.nza.nl/toegankelijkheid.htm heeft geen paginatitel en heeft dit wel nodig.

   Het pdf document https://zorgproducten.nza.nl/Handleiding.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

  • Gevolg:

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx is de focus volgorde niet helemaal goed. De focus gaat van de csv knop om de hele tabel en dan naar de footer van de tabel door de paginanummers heen. Hierna gaat de focus pas door de tabel heen. Dit kan verwarrend zijn voor mensen die het scherm kunnen zien maar het toetsenbord gebruiken om door de pagina te navigeren. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/CasusAfleiden.aspx gaat de focus eerst naar de filters en in de filters na de plus knop naar de knop ‘Afleiden’ en slaat het inputveld aantal, de verwijderknop en de reset knop over, en gaat dan naar het menu om dan weer terug te gaan naar het inputveld aantal, de verwijderknop, de reset knop en de links daaronder. Dit is geen logische volgorden. Aangeraden wordt gewoon de zichtbare volgorde te gebruiken.

  • Gevolg:

   Iemand die via het toetsenbord over een pagina navigeert, springt van element naar element. Het is belangrijk dat dit in een logische volgorde gebeurt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ is het logo ook een link. Hier is het linkdoel niet duidelijk omdat de link geen linktekst heeft. Met een goed tekstalternatief bij sc 1.1.1 is het linkdoel nog niet helemaal duidelijk. Een goed tekstalternatief is hier bijvoorbeeld ‘Logo Nederlandse Zorgautoriteit’, maar hier verwijst de link niet naar. Hier moet in het title-attribuut van de link bijvoorbeeld ‘naar de homepage van Zorgproducten Nza’. Dan is het voor iedereen duidelijk wat het is en waar de link naar verwijst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx staat boven de tabel een link met de linktekst ‘Export’. Hier is het linkdoel niet duidelijk. Hier moet meer informatie bij. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   In de tabel staan iconen als link. Deze links hebben geen duidelijk linkdoel, omdat ze geen linktekst hebben. Als ze een goed tekstalternatief (sc 1.1.1) is dit ook duidelijk. Eventuele extra informatie voor de duidelijkheid kan in het title-attribuut van de link komen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Als het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het logo. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het actieve paginanummer in de footer van de tabel. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgactiviteit.aspx is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de vijf tabelkoppen.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium helpt iedereen die een toetsenbord gebruikt om de pagina te bedienen, door hen visueel te laten bepalen op welk onderdeel op dat moment de focus is geplaatst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam.Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Hier bijvoorbeeld ‘Logo Nederlandse Zorgautoriteit’. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   De twee invoervelden hebben ook geen toegankelijkheidsnaam. Dit kan opgelost worden door een label aan de invoervelden te koppelen.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx hebben de invoervelden van het formulier geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'toegankelijkheidsnaam' moet gelijk zijn aan het zichtbare label van het veld (dus 'naam', 'achternaam' etc). Dit is op te lossen door het label aan het invoerveld te koppelen (zie SC 1.3.1 en 4.1.2). Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Ook de links in de tabel hebben geen toegankelijkheidsnaam. Dit kan opgelost worden door de iconen een tekstalternatief (sc 1.1.1) te geven. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken moet dit element een naam hebben om het element te kunnen aanduiden en dus bedienen. Gebruikers weten niet waar dit element naar verwijst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ staan twee inputvelden. Een zoekveld en een selectieveld voor een jaar. Het selectieveld voor het jaar heeft geen label en heeft dit wel nodig en de instructie voor het zoekveld staat als placeholder tekst in het veld, dit voldoet niet. Als een gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholder.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker belangrijk om instructie te krijgen als men iets moet invoeren en dat invoervelden duidelijk benoemd zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Er staat er tekst, line-breaks en een kop tussen <ul> elementen. Dit is niet toegestaan. Hieruit volgen meerdere problemen.

  • Gevolg:

   Webpagina’s worden geprogrammeerd in zogenaamde HTML-code. Browsers zijn in het algemeen redelijk vergevingsgezind bij fouten in deze code, maar hulp-apparatuur is vaak meer kritisch en kan ‘struikelen’ over pagina’s met fouten in de grammatica.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ staat het logo. Dit logo heeft geen naam die door software te bepalen is, omdat hij geen tekstalternatief of linktekst heeft. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Iets lager op de pagina staan twee inputvelden. Deze velden hebben geen naam die door software te bepalen is.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx staan bij het filter meerdere inputvelden. Deze velden hebben geen naam die door software te bepalen is, omdat de labels niet gekoppeld zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   In het formulier staan in de laatste kolom iconen als link. Deze iconen hebben geen naam die door software te bepalen is, omdat ze geen tekstalternatief of linktekst hebben. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Er staan onderaan in de tabel paginanummers. Het actieve cijfer heeft een andere kleur. Deze status (actief) kan niet door software worden bepaald. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://zorgproducten.nza.nl/ZorgproductViewer.aspx staan drie afbeeldingen ‘refresh’, ‘Zoom in’ en ‘Zoom uit’. Dit zijn img elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. De interactieve ‘rol’ hiervan is niet door software te bepalen. Dit geldt ook voor de boomstructuur die op de paginastaat. Dit zijn rect en text elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Als het detail veld is geopend, bij bijvoorbeeld het knooppunt ‘Uitval’, staan onder het zoekveld twee blokken met tekst die ook dienen als link. Deze blokken hebben geen rol die door software is te bepalen. Dit zijn div elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt te weinig informatie over de waarde en of status van een component, daardoor kan de gebruiker informatie missen of verkeerd interpreteren en daardoor in verwarring raken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209