Verklaring van Wijzer in je Werk

Status toegankelijkheid https://wijzerinjewerk.nl

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wijzer in je Werk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant is beschikbaar via de link https://wspnoordoostbrabant.nl/toegankelijkheidsverklaring-wijzer-in-je-werk

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website Wijzer in je Werk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van Wijzer in je Werk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant .
Functie: manager RWB noordoost-Brabant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wijzerinjewerk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Wijzer in je Werk : voldoet gedeeltelijk

De website Wijzer in je Werk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wijzerinjewerk.nl/wp-content/uploads/2021/07/check_8764_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-05-2021
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://wijzerinjewerk.nl staan afbeeldingen zonder tekstalternatief. Onder de koptekst "Wijzer in je Werk: met plezier aan de slag" staat een alinea met een grafische afbeelding met tekst erop. Voor deze afbeelding ontbreekt een tekstalternatief. Het is nu als een decoratieve afbeelding gecodeerd, omdat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Deze afbeelding draagt belangrijke informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "U nadert een knooppunt. Onzekerheden aan de lijn". Deze afbeeldingen zijn nu voorzien van title-attribuut. Een title-attribuut is een aanvulling op een alt-attribuut en geen vervanging hiervan. Zo zijn er meer grafische afbeeldingen op de pagina aanwezig zonder tekstalternatief. Zie ook op pagina https://wijzerinjewerk.nl/over-ons. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl staat onderin de footer het logo van Wijzer in je Werk zonder tekstalternatief. Het is nu als een decoratieve afbeelding gecodeerd, omdat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Een logo draagt essenti le informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "Wijzer in je Werk". Verderop staat een logo met de volgende leesbare tekst "Werkgevers servicepunt". Het huidige tekstalternatief "WSP Noordoost Brabant logo wit" komt niet overeen met wat op de afbeelding staat. Op de website (https://wijzerinjewerk.nl) staan onderin de footer social media-iconen. Voor deze iconen ontbreekt nu het tekstalternatief omdat met WAI-ARIA technologie aria-hidden="true" het tekstalternatief verborgen is voor hulpsoftware. Op onderstaande pagina’s staat aan de rechterkant onder het zoekveld een afbeelding met richtingaanwijzer. Het tekstalternatief "Wijzer in je werk Noordoost Brabant richtingaanwijzer" komt niet overeen met wat er op de afbeelding wordt weergegeven "richtingaanwijzer Noordoost Brabant startpunt 0 km, lekker in je werk 10 km, jouw pad 1 km". Zie https://wijzerinjewerk.nl/privacy-statement, https://wijzerinjewerk.nl/?s=werk en https://wijzerinjewerk.nl/blog/vaardigheden-in-de-21ste-eeuw. Zo zijn er meer voorbeelden gevonden. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/partners staan onder koptekst "Partners" afbeeldingen welke als links fungeren. Deze afbeeldingen worden via CSS-code geplaatst en hebben geen tekstalternatief. Vergelijkbaar probleem doet zich ook voor onder de koptekst "Gemeenten die meedoen aan Wijzer in je Werk". Verderop in de pagina staan afbeeldingen in een horizontale blokvorm met tekst. Deze afbeeldingen fungeren ook als een link en zijn opgemaakt met het alt-attribuut en title-attribuut. Om aan alle eisen te voldoen (denk aan succescriterium 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3 en 4.1.2) moet een afbeelding een equivalent tekstalternatief binnen het alt-attribuut mee krijgen. Het title-attribuut mag gebruikt worden om bijvoorbeeld het doel van de link te verduidelijken. Bijvoorbeeld bij koptekst "DNA noord-brabant" staat een afbeelding met de volgende tekst erop "DNA De Nieuwe Arbeid". In het huidige tekstalternatief "De Nieuwe Arbeid" ontbreekt nu het woord "DNA" en binnen het title-attribuut staat nu "Untitled design". Hulpsoftware zal nu het volgende hieruit kunnen lezen "De Nieuwe Arbeid Untitled design". Hierdoor zal voor iemand die hulpsoftware gebruikT verkeerde informatie worden weergegeven. Zie ook op pagina https://wijzerinjewerk.nl/blog/solliciteren-met-linkedin onder de koptekst "Download de handige LinkedIn profiel checklist!". Hier staan afbeeldingen van links zonder tekstalternatief. Zo zijn er meer problemen gevonden.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alt-tags is op alle pagina's en in de fouter toegevoegd, behalve op de pagina 'partners'. De opsomming van de logo's die nu als achtergrondbeelden worden getoond, zullen worden vervangen door echte afbeeldingen met alt tags.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina’s hebben automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.Zie https://wijzerinjewerk.nl, https://wijzerinjewerk.nl/blog/vaardigheden-in-de-21ste-eeuw en https://wijzerinjewerk.nl/blog/solliciteren-met-linkedin.

  • Gevolg:

   Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een video dient ondertiteling geboden te worden. Op die manier is de informatie ook beschikbaar is voor bezoekers die doof of slechthorend zijn. Er is een uitzondering, waarbij geen ondertiteling geboden hoeft te worden: als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina  n de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is niet van toepassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Zie https://wijzerinjewerk.nl, https://wijzerinjewerk.nl/blog/vaardigheden-in-de-21ste-eeuw en https://wijzerinjewerk.nl/blog/solliciteren-met-linkedin.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast conform regels.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie aan voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie https://wijzerinjewerk.nl, https://wijzerinjewerk.nl/blog/vaardigheden-in-de-21ste-eeuw en https://wijzerinjewerk.nl/blog/solliciteren-met-linkedin.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt aangepast conform regels.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/gesprek staan ook twee formuliervelden "Voornaam" en "Achternaam". Deze hebben beide een label erboven met de tekst "Naam". Deze is visueel gekoppeld aan beide velden, maar niet door middel van de HTML-code. Dit kan door de velden binnen een fieldset-element te plaatsen en de tekst "Naam" in een legend-element bovenaan de fieldset te plaatsen. Dit geldt ook voor radiobuttons met het visuele label "Huidige staat van werk?*". Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/blog/solliciteren-met-linkedinis de introductieparagraaf volledig schuin gedrukt gemaakt met behulp van het <em> element, terwijl dit element slechts bedoeld is om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/privacy-statement is de introductieparagraaf volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element. Dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Vergelijkbaar probleem ontstaat op pagina https://wijzerinjewerk.nl/contact, de zin "Let op: Wijzer in je Werk is alleen voor inwoners van Noordoost Brabant." Die is nu opgemaakt met het <em> en <strong> element. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/privacy-statement zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop- element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld de kopteksten "Dienstverlening en relatiebeleid", "Wil je dit niet?", "Wil je dit niet?", enz. Vergelijkbaar probleem ontstaat op pagina https://wijzerinjewerk.nl/over-ons onder de koptekst "Over onze loopbaanadviseurs" staan vier introducties van medewerkers. "Dian Huizinga", "Kristianne van Herpen", "Joyce Janssens" en "Mara Theijssen" zijn kopteksten die nu alleen dik gemaakt zijn met een <strong> element. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/blog/hoe-maak-je-een-cv-dat-voor-je-werkt zijn de kopteksten ook met het strong-element opgemaakt. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Zie https://wijzerinjewerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/In-8-stappen-naar-een-cv-dat-voor-je-werkt-3.pdf.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende:

   • Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.
   • Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden.
   • Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig.
   • Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden. Zie voor meer informatie ons artikel: www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op alle pagina's behalve de 'artikelen' en PDF's zijn de aanpassingen verwerkt:

   • <em> vervangen door een css style
   • <strong> vervangen door een css style
   • H1, H2 en H3 in de juiste volgorde toegekend
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komen koppen voor die de titels zijn van specifieke blog posts. Deze koppen worden vergezeld door een afbeelding die daar boven geplaatst is. Dit zorgt er echter voor dat deze afbeelding niet onderdeel is van de content die bij die kop hoort maar bij de content hoort die bij de vorige kop hoort. De DOM volgorde is in dit geval dus van belang en het zou zo moeten zijn dat de kop boven de afbeelding geplaatst wordt. De visuele volgorde mag nog altijd hetzelfde blijven:https://wijzerinjewerk.nl/blog/

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers. Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op alle pagina's behalve de 'artikelen' en PDF's zijn de aanpassingen verwerkt:

   • <em> vervangen door een css style
   • <strong> vervangen door een css style
   • H1, H2 en H3 in de juiste volgorde toegekend
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden. Zie het formulier op: https://wijzerinjewerk.nl/contact en https://wijzerinjewerk.nl/gesprek.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologie n waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt momenteel opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Dit is goed gedaan, maar het is wel van belang dat er geen verlies van content ontstaat als wordt ingezoomd met 400%. Dit is echter wel het geval. De geconstateerde problemen zijn dezelfde als beschreven bij succescriterium 1.4.4.

  • Gevolg:

   Het kost slechtzienden extra inspanning om het beeld ingezoomd bekijken als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de website (https://wijzerinjewerk.nl) is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,3:1 te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Zie de rode knop "vraag een gratis gesprek aan" in de header op een lichtblauwe achtergrondkleur. Hier is de focusindicator in een witte kleur. Vergelijkbaar probleem ontstaat bij de knop "vertel ons waar je mee zit" onder de koptekst "Vertel ons wie je bent". Hier is de focusindicator in een witte kleur op een witte achtergrondkleur, het gemeten contrast is 1,0:1, dus het is niet zichtbaar wat ook een probleem is voor succescriterium 2.4.7. Dit probleem wordt nu niet onder succescriterium 2.4.7vermeld. De genoemde contrastproblemen komen op verschillende plaatsen en pagina’s in verschillende vormen voor. In het PDF-bestand ‘In-8-stappen-naar-een-cv-dat-voor-je-werkt-3.pdf’ staan invoervelden (checkboxen) waar de gebruiker iets kan aanvinken. De rand van het invoerveld van deze checkbox heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (1,7:1). Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Zie https://wijzerinjewerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/In-8-stappen-naar-een-cv-dat-voor-je-werkt-3.pdf.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten. Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangepast behalve in de PDF's.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl staat een koptekst "Wat doen we voor jou?" waarvan een gedeelte in de witte kleur is. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 1,7:1, dit is te laag. Naast deze koptekst staat een afbeelding (wegwijzer) met tekst erop. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 1,7:1, dit is te laag. Onder de koptekst "Het verhaal van…" staat het witte tekstgedeelte "Een pad loopt zelden in een rechte lijn" op een lichtgrijze achtergrond. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 2,0:1, dit is te laag. De genoemde contrastproblemen komen op verschillende plaatsen en pagina’s in verschillende vormen voor. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/contact staan links info@wijzerinjewerk.nl welke verschillen in de kleur van de standaardtekst. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 4,4:1, dit is net te laag. De genoemde contrastproblemen komen op verschillende pagina’s voor. Zie ook op pagina https://wijzerinjewerk.nl/partners de link "fnvwerkt.nl" onder de koptekst "FNV" heeft een gemeten contrast van 3,8:1, dit is te laag. De link "downloaden" onder de koptekst "Downloadpakket partners" heeft een gemeten contrast van 3,4:1 ten opzichte van de achtergrond. De genoemde contrastproblemen komen op verschillende plaatsen en pagina’s in verschillende vormen voor. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/privacy-statement staat aan de rechterkant een zoekveld met een Zoeken knop. Het gemeten contrast van de Zoeken knop ten opzichte van de achtergrond kleur is 4,2:1, Dit is te laag. Zie https://wijzerinjewerk.nl/?s=werk. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/over-ons staat een koptekst "Partners in loopbaanbegeleiding" in een donkergroene kleur. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 4,3:1, dit is te laag. Zo zijn er meer problemen gevonden. Vergelijkbare problemen doen zich ook voor in het PDF-bestand ‘In-8-stappen-naar-een-cv-dat-voor-je-werkt-3.pdf’ daar waar dezelfde kleurencombinaties worden gebruikt. Zie https://wijzerinjewerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/In-8-stappen-naar-een-cv-dat-voor-je-werkt-3.pdf.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is de informatie uit de header niet meer zichtbaar. Ook de grafische afbeeldingen waarop aanwijzingen staan afgebeeld zijn niet meer zichtbaar. Zie https://wijzerinjewerk.nl en https://wijzerinjewerk.nl/routes.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt aan aangepast.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie de grafische afbeeldingen waarop aanwijzingen staan afgebeeld op pagina https://wijzerinjewerk.nl en https://wijzerinjewerk.nl/routes.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen. Tekst in HTML is namelijk met een eigen stylesheet naar wensen op te maken. In een eigen stylesheet kies je bijvoorbeeld voor- en achtergrondkleur, lettertype of lettergrootte, zodat de tekst aangepast wordt aan jouw wensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alt-tag is weggehaald omdat het decoratieve afbeeldingen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://wijzerinjewerk.nl, https://wijzerinjewerk.nl/blog/vaardigheden-in-de-21ste-eeuw en https://wijzerinjewerk.nl/blog/solliciteren-met-linkedin is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat, is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Gevolg:

   De videospeler is niet eenvoudig te bedienen met sneltoetsen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de homepage is het opgelost.

   De overige video's zijn externe video's waar we geen invloed op hebben en zullen tzt worden verwijderd omdat deze niet WCAG Proof zijn wat betreft inhoud.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben duidelijke paginatitels. In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie https://wijzerinjewerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/In-8-stappen-naar-een-cv-dat-voor-je-werkt-3.pdf.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met verschillende beperkingen kan de navigatie door de website worden verbeterd zodat men direct weet waar een pagina over gaat. Dat is nu niet optimaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt later aangepast.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://wijzerinjewerk.nl) staat bovenaan in de header het logo van Wijzer in je Werk. De linktekst "Wijzer in je Werk" omschrijft het linkdoel niet, namelijk dat het naar de homepage verwijst. Onder in de footer staan social media-iconen. Voor deze iconen is de linkttekst niet volledig omdat met WAI-ARIA technologie aria-hidden="true" het tekstalternief (gedeelte van de linkstekst) verborgen is voor hulpsoftware. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl staan onder koptekst "Leesvoer voor onderweg" nieuwsartikelen met "lees meer" links met verschillende linkdoelen. Deze links hebben geen context met de rest van deze pagina. Links kunnen maar op een beperkt aantal manieren context krijgen. Links die onder of boven andere content staat (en niet in dezelfde alinea staat) hebben geen context met deze content. Het gevolg is dat het doel van deze links enkel uit de tekst "Lees meer" moet worden gehaald en dat is niet duidelijk genoeg. Vergelijkbaar probleem ontstaat ook op pagina https://wijzerinjewerk.nl/over-ons onder koptekst "Succesverhalen". Zie ook op pagina https://wijzerinjewerk.nl/blog. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/partners staan onder koptekst "Partners" afbeeldingen welk als een link fungeren. Deze links hebben geen linktekst en hierdoor kan nu niet door een hulpsoftware bepaald worden wat het linkdoel hiervan is. Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Gevolg:

   Een blinde heeft een linktekst nodig om direct te weten waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'. Dat vraagt bij bovengenoemde pagina's verbetering en is nu niet duidelijk genoeg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgelost.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/partners staan onder de koptekst "Partners" en de koptekst "Gemeenten die meedoen aan Wijzer in je Werk" afbeeldingen welk als links fungeren. Deze afbeeldingen worden via CSS-code geplaatst en hebben geen tekstalternatief. Omdat deze afbeeldingen als een link fungeren moeten ze een toegankelijkheidsnaam meekrijgen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Zie ook de opmerkingen onder succescriterium 1.1.1, alle afbeeldingen die interactief zijn en een zichtbare tekst hebben moeten een equivalent tekstalternatief mee krijgen.

  • Gevolg:

   De genoemde afbeeldingen met link hebben geen tekstalternatief waardoor het voor mensen die spraaksoftware gebruiken de elementen niet kunnen bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina’s hebben de juiste taalinstellingen. In het PDF-bestand ‘naam’ is geen taal meegegeven. Zie https://wijzerinjewerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/In-8-stappen-naar-een-cv-dat-voor-je-werkt-3.pdf.

  • Gevolg:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF's worden later aangepast.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is een mechanisme (skiplink) aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit is goed gedaan. De skiplink tekst is nu "Skip to content". Deze skiplinktekst kan beter in het Nederlands geschreven worden maar als er voor gekozen wordt om deze tekst Engels te laten dan moet er een taalwisseling met behulp van een lang attribuut aangegeven worden. Dit probleem komt op alle pagina's voor.

  • Gevolg:

   De skiplinktekst is nu in het Engels en heeft nu een taalwisseling nodig voor blinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/blog staan meerdere dubbele id’s. Bijvoorbeeld het id "post-4119" komt meerdere keren voor op deze pagina.

  • Gevolg:

   Dubbele ID's.

  • Alternatief:

   Is opgelost; de blogmodule stond er dubbel in.

  • Maatregel:

   01-08-2021

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://wijzerinjewerk.nl staat een video in een iframe. Dit iframe- element heeft geen title-attribuut waardoor de 'naam' van het iframe niet door software te bepalen is. Op pagina https://wijzerinjewerk.nl/partners staan onder koptekst "Partners" afbeeldingen welk als links fungeren. De rol en de naam van deze links kan nu niet door een hulpsoftware bepaald worden.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers is mbt software niet te achterhalen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangepast op de homepage.

   De overige pagina's worden later aangepast.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hoofdstuk 2, artikel 3 punt 3 a en b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209