Verklaring van Koninklijke onderscheidingen

Status toegankelijkheid https://www.lintjes.nl/

Kanselarij der Nederlandse Orden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: A - voldoet volledig ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Kanselarij der Nederlandse Orden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Koninklijke onderscheidingen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Kanselarij der Nederlandse Orden is beschikbaar via de link https://www.lintjes.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de door Kanselarij der Nederlandse Orden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Koninklijke onderscheidingen volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kanselarij der Nederlandse Orden .
Functie: directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@kanselarij.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Kanselarij der Nederlandse Orden

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

 • SC 1.1.1 - Vergrootglas heeft niet in elke situatie een correcte alternatieve tekst.
  Oplossing: De alternatieve tekst is nu afhankelijk van of het zoekveld open of dicht is.
 • SC 1.1.1 - Logo's bevatten identiek title- en alt-attribuut.
  Oplossing: Het title-attribuut is bij logo's verwijderd. Het doel van de link staat in de alternatieve tekst van het logo.
 • SC 1.1.1 - Vaste decoratieve afbeeldingen hebben tekstalternatief.
  Oplossing: Foto's in nieuwsoverzichten, bij uitgelichtblokken en in fotonavigatie hebben nooit meer een tekstalternatief.
 • SC 1.1.1 - Grafieken zijn verborgen voor hulpapparatuur.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van de grafiekfunctie.
 • SC 1.1.1 - Afbeeldingen in de content kunnen rechtsboven een icoon bevatten om opties uit te klappen. Die kunnen bestaan uit deelknoppen voor sociale media, downloaden en vergroten. De alternatieve tekst van de knop is echter onduidelijk.
  Oplossing is niet nodig omdat dit icoontje niet wordt aangeboden op de website.
 • SC 1.1.1 - Er is geen tekstueel alternatief beschikbaar voor de informatie die in de afbeelding van tekst op onderstaande pagina staat. Denk bijvoorbeeld aan een uitgeschreven tekst. https://www.lintjes.nl/voordragen/procedure-na-voordragen
  Oplossing: er is een uitgeschreven tekst toegevoegd.
 • SC 1.2.2 - De video op de volgende pagina heeft geen ondertiteling: https://www.lintjes.nl/voordragen/iemand-voordragen-voor-een-lintje
  Oplossing: ondertiteling is toegevoegd, tevens voor de andere video op de website.
 • SC 1.3.1 - In de datumkiezer hebben de weeknummers geen kolomkop.
  Oplossing: Kolomkoppen toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - In de datumkiezer is de huidige dag niet zichtbaar voor hulptechnologie.
  Oplossing: De huidige dag aangegeven voor hulptechnologieën met aria-current.
 • SC 1.3.1 - Inhoud metagegevens activiteiten onduidelijk.
  Oplossing: Iconen als afbeelding in html opgenomen en een alternatieve tekst gegeven.
 • SC 1.3.1 - Structuur sitemap komt niet overeen met sitestructuur.
  Oplossing: De sitemap toont nu alleen menu-items op de eerste twee niveau's.
 • SC 1.3.1 - Aan streamer is niet te zien dat het belangrijke informatie betreft.
  Oplossing: De streamer heeft het strong-element gekregen.
 • SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
  Oplossing: De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".
 • SC 1.3.1 - "Controleer uw gegevens" moet niet getoond worden in een contenttabel
  Oplossing: Gegevens staan in een definitielijst gezet.
 • SC 1.3.1 - Paginanavigatie bestaat uit meerdere lijsten
  Oplossing: Navigatie bestaat altijd uit één lijst
 • SC 1.3.1 - Sitemap bevat leeg ul-element
  Oplossing: Sitemap in één lijst met sublijsten geplaatst.
 • SC 1.3.1 - Tijdlijn mist hiërarchie
  Oplossing: Introtekst tijdlijn in paragraaf geplaatst ipv in kop-element.
 • SC 1.3.1 - Tweets in Twitterfeed niet te onderscheiden
  Oplossing: Tweets in opsomming geplaatst.
 • SC 1.3.1 - Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk
  Oplossing: Niet zichtbare foto's in lightbox van fotoalbum ook onzichtbaar maken voor hulpsoftware.
 • SC 1.3.1 - De foto en het eventuele copyright zijn door hulpsoftware niet te associëren met een persoon uit het personenoverzicht.
  Oplossing is niet nodig omdat er op de website geen foto's worden gebruikt met een personenoverzicht.
 • SC 1.3.1 - Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van tweets.
 • SC 1.3.1 - Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.
  Oplossing is niet nodig omdat er geen sprake is van copyright bij hero-images.
 • SC 1.3.1 - Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van kaarten.
 • SC 1.3.1 - De let-op-stijl en de streamer geven niet aan dat het belangrijke informatie betreft.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van de let-op-stijl of streamers.
 • SC 1.3.1 - Kop in schermbrede afbeelding zorgt voor dubbele kop
  Oplossing is niet nodig omdat er geen koppen worden gebruikt in de schermbrede afbeeldingen.
 • SC 1.3.1 - In de html staat om een streamer alleen een div-element. Dat heeft geen betekenis, terwijl er over het algemeen citaten in een streamer staan.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van streamers.
 • SC 1.3.1 - Afbeeldingen in de content zijn tevens een link naar een vergrote versie van de afbeelding. Het doel van deze link is echter niet aangegeven.
  Oplossing is niet nodig omdat de wibsite niet aan heeft staan dat  contentafbeeldigen vergroot kunnen worden weergegeven in een lightbox.
 • SC 1.3.1 - Onderwerpenpagina slaat H2-kop over
  Oplossing: Niet zichtbare H2-kop "Alle onderwerpen" toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven:
  https://www.lintjes.nl/nieuws/ridder-militaire-willems-orde-ken-mayhew-overleden
  https://www.lintjes.nl/contact
  https://www.lintjes.nl/ridders/mensen-met-een-lintje/ay %C5%9Fe-boya
  Oplossing: in deze en andere pagina's zijn de betreffende kopteksten nu als kop in de code aangegeven.
 • SC 1.3.1 - In onderstaande PDF bevindt zich op pagina 23 t/m 25 een lijst. Deze lijst is niet correct gecodeerd als een lijst. https://www.lintjes.nl/binaries/lintjes/documenten/brochures/2020/07/10/draagwijzer/Brochure_Draagwijzer.pdf
  Oplossing: Er is een nieuwe pdf ge-upload
 • SC 1.3.5 - Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  Oplossing is niet nodig omdat er geen invoervelden worden aangeboden.
 • SC 1.4.3 - Onvoldoende contrast Twitterknop
  Oplossing: Bij alternatieve stijlen wijzigt de tekst bij hover niet meer naar blauw, maar blijft wit.
 • SC 1.4.3 - Tekst in afbeelding heeft onvoldoende contrast
  Oplossing: Zwarte rand om witte letters dikker gemaakt.
 • SC 1.4.3 - Organisatie is niet goed zichtbaar in personenoverzicht.
  Oplossing is niet nodig omdat er geen personenoverzichten worden gegeven op de website.
 • SC 1.4.3 - De 'Nota bene' teksten pagina 11 van de volgende pdf hebben een te laag contrast  https://www.lintjes.nl/binaries/lintjes/documenten/brochures/ 2020/07/10/draagwijzer/brochure+draagwijzer.pdf
  Oplossing: er is een nieuwe pdf geproduceerd en upgeload.
 • SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
  Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.
 • SC 1.4.4 - In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.
  Oplossing is niet nodig omdat het merk niet in het midden staat maar links.
 • SC 1.4.5 - Op de volgende pagina staat tekst in een afbeelding en deze kan niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben https://www.lintjes.nl/nieuws/ridder-militaire-willems-orde-ken-mayhew-overleden
  Oplossing: de tekst is buiten de afbeelding geplaatst op deze en andere pagina's.
 • SC 1.4.11 - Invoervelden formulieren hebben te weinig contrast.
  Oplossing: Donkergrijze rand om velden toegevoegd.
 • SC 1.4.11 - Focus heeft te weinig contrast.
  Oplossing: Alle focusindicatoren bestaan nu uit een zwart-witte lijn, die dus altijd voldoende contast heeft.
 • SC 1.4.11 - Focusindicator op foutpagina's heeft te weinig contrast.
  Oplossing: Alle focusindicatoren op foutpagina's bestaan nu ook uit een zwart-wit gestippelde lijn, die dus altijd voldoende contrast heeft.
 • SC 1.4.11 - Grote afspeelknop video's heeft niet altijd voldoende contrast
  Oplossing: Knop schaduw gegeven en afspeelicoon vaste kleur gegeven ipv doorzichtig.
 • SC 1.4.11 - Bedieningselementen mediaspeler hebben bij alternatieve stijlen een hoverstijl die bij sommige sties zorgt voor te weinig contrast.
  Oplossing: Hoverstijl verwijderd.
 • SC 1.4.11 - Video: Handgreep heeft te weinig contrast
  Oplossing: Kleur handgreep en achtergrond aangepast.
 • SC 1.4.11 - Lightbox: Navigatie heeft te weinig contrast
  Oplossing: Kleuren navigatie in lightbox aangepast bij alternatieve stijlen.
 • SC 1.4.11 - Bij hoveren over de data in een datumkiezer krijgt deze een achtergrondkleur met te weinig contrast.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van de datumkiezer.
 • SC 1.4.11 -  Als knoppen of de kalendericoontjes toetsenbordfocus krijgen is dat niet zichtbaar genoeg.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van knoppen of kalendericoontjes.
 • SC 1.4.11 - Bij hover hebben de knoppen om te reageren of te retweeten in een Tweet of Twitterfeed te weinig contrast.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van Tweetfunctionaliteit.
 • SC 1.4.11 - Bij sites in de Rijkshuisstijlkleuren geel, donkergeel, roze, mintgroen en lichtblauw heeft het zoekveld te weinig contrast met de achtergrond.
  Oplossing is niet nodig omdat de website gebruik maakt van andere kleuren.
 • SC 1.4.13 - Zoekveld niet te sluiten zonder focus te verplaatsen
  Oplossing: Deze is gesloten omdat de onderzoekende partij heeft laten weten dat dit alsnog geen afwijking bleek te zijn.
 • SC 1.4.13 - Video: Volumeregelaar sluit niet zonder hover te verplaatsen.
  Oplossing: De volumenregelaar opent niet meer over de video heen en is continu zichtbaar.
 • SC 2.1.1 -  Niet alle content en bedieningselementen van grafiek beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van grafieken.
 • SC 2.1.4 - Video: Sneltoetsen actief die met enkel karakter werken
  Oplossing: Sneltoetsen met enkel karakter uitgezet.
 • SC 2.4.2 - In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn: https://www.lintjes.nl/binaries/lintjes/documenten/brochures/ 2020/07/10/draagwijzer/brochure+draagwijzer.pdf
  Oplossing: er is een nieuwe pdf geproduceerd met meta-data in de titel.
 • SC 2.4.3 - Na klikken op de onderste knop "Overzicht uitklappen" gaat de focus niet naar de nieuw zichtbare content.
  Oplossing is niet nodig omdat de knop 'overzicht uitklappen' niet wordt gebruikt.
 • SC 2.4.4 - Linkdoel bij delen afbeeldingen op sociale media onduidelijk
  Oplossing: Teksten van deel- en downloadknoppen afbeeldingen duidelijker gemaakt.
 • SC 2.4.4 - Het doel van de links om afbeeldingen(.png) en data (.csv) te downloaden is niet duidelijk.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen afbeeldingen of data aanbiedt om te downloaden.
 • SC 2.4.6 - Het documentoverzicht heeft twee identieke H1-knoppen. 
  Oplossing is niet nodig omdat er geen gebruik wordt gemaakt van de identieke H1-knoppen.
 • SC 2.4.7 - Uploadknop in formulier krijgt geen zichtbare focus.
  Oplossing: De uploadknop heeft een zichtbare focusindicator gekregen.
 • SC 2.4.7 - Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
  Overbodige knop verwijderd.
 • SC 2.4.7 - De door inzoomen niet meer zichtbare locaties op een kaart kunnen wel focus ontvangen.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van kaarten.
 • SC 2.5.3 - Call-to-action (CTA) heeft verkeerd aria-label.
  Oplossing: Alleen als een CTA naar een externe link gaat krijgt hij een aria-label. Deze bevat nu de linktekst en de tekst "(externe website)".
 • SC 2.5.3 - Visueel label (CC) voor knop ondertiteling bij video komt niet voor in toegankelijke naam.
  Oplossing: "CC" toegevoegd aan toegankelijke naam.
 • SC 2.5.3 - Onduidelijke tekst voor screenreaders in filter
  Oplossing: Aria-label trefwoorden en assistive labels van de datumvelden aangepast.
 • SC3.2.1 - Op de Engelstalige pagina's komen afbeeldingen voor met Nederlandstalige tekstuele alternatieven. 
  Oplossing: alle afbeeldingen met een tekstueel alternatief hebben nu een Engelstalig tekstueel alternatief
 • SC 3.3.1 - Velden met foutmelding krijgen geen focus
  Oplossing: Bij alle typen velden krijgt het eerste veld met een fout nu de focus.
 • SC 3.3.1 - Foutieve foutmeldingen bij verplichte velden in formulieren
  Oplossing: Tekst foutmeldingen aangepast.
 • SC 3.3.1 - Foutmeldingen bij het abonneren op e-maildienstverlening zijn incorrect.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van de mogelijkheid van abonneren op een e-maildienstverlening.
 • SC 3.3.2 - Datumveld "tot" heeft op mobiel geen zichtbaar label.
  Oplossing: Aan dit datumveld is zichtbaar het label "Tot" toegevoegd.
 • SC 4.1.1 - Sitemap bevat HTML-fouten
  Oplossing: Html-fouten verwijderd.
 • SC 4.1.1 - Dubbele ID's in accordeon
  Oplossing: ID's afhankelijk gemaakt van titel uitklapper.
 • SC 4.1.2 - WAI-ARIA-rollen niet correct in lightbox.
  Oplossing: Onnodige rollen "dialog" en "document" verwijderd.
 • SC 4.1.2 - Ontoegankelijke uitklapper mediaspeler.
  Oplossing: Overbodige rol "region" en attribuut "aria- describedby" verwijderd.
 • SC 4.1.2 - Onduidelijk en onzichtbaar label voor AVG-informatie in formulieren
  Oplossing: Label verduidelijkt
 • SC 4.1.3 - Tijdens het invullen van formulieren voor het abonneren op e-maildienstverlening komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.
  Oplossing is niet nodig omdat de website geen gebruik maakt van de mogelijkheid van abonneren op een e-maildienstverlening.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Koninklijke onderscheidingen : voldoet volledig

De website Koninklijke onderscheidingen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Kanselarij der Nederlandse Orden dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lintjes.nl/documenten/publicaties/2022/04/03/index
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbare vorm, of in het machineleesbare bestandsformaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demosite-pro-mei-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbare vorm, of in het machineleesbare bestandsformaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Oké. Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Kanselarij der Nederlandse Orden dat de website volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(geen)

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nee

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209