Verklaring van Koninklijke onderscheidingen

Status toegankelijkheid https://www.lintjes.nl/

Kanselarij der Nederlandse Orden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Kanselarij der Nederlandse Orden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Koninklijke onderscheidingen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Kanselarij der Nederlandse Orden is beschikbaar via de link https://www.lintjes.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Kanselarij der Nederlandse Orden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Koninklijke onderscheidingen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Kanselarij der Nederlandse Orden is gevorderd met de toegankelijkheid van Koninklijke onderscheidingen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kanselarij der Nederlandse Orden .
Functie: directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@kanselarij.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Kanselarij der Nederlandse Orden

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

 • SC 1.1.1 - Vergrootglas heeft niet in elke situatie een correcte alternatieve tekst.
  Oplossing: De alternatieve tekst is nu afhankelijk van of het zoekveld open of dicht is.
 • SC 1.1.1 - Logo's bevatten identiek title- en alt-attribuut.
  Oplossing: Het title-attribuut is bij logo's verwijderd. Het doel van de link staat in de alternatieve tekst van het logo.
 • SC 1.1.1 - Vaste decoratieve afbeeldingen hebben tekstalternatief.
  Oplossing: Foto's in nieuwsoverzichten, bij uitgelichtblokken en in fotonavigatie hebben nooit meer een tekstalternatief.
 • SC 1.3.1 - In de datumkiezer hebben de weeknummers geen kolomkop.
  Oplossing: Kolomkoppen toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - In de datumkiezer is de huidige dag niet zichtbaar voor hulptechnologie.
  Oplossing: De huidige dag aangegeven voor hulptechnologieën met aria-current.
 • SC 1.3.1 - Inhoud metagegevens activiteiten onduidelijk.
  Oplossing: Iconen als afbeelding in html opgenomen en een alternatieve tekst gegeven.
 • SC 1.3.1 - Structuur sitemap komt niet overeen met sitestructuur.
  Oplossing: De sitemap toont nu alleen menu-items op de eerste twee niveau's.
 • SC 1.3.1 - Aan streamer is niet te zien dat het belangrijke informatie betreft.
  Oplossing: De streamer heeft het strong-element gekregen.
 • SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
  Oplossing: De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".
 • SC 1.3.1 - "Controleer uw gegevens" moet niet getoond worden in een contenttabel
  Oplossing: Gegevens staan in een definitielijst gezet.
 • SC 1.3.1 - Paginanavigatie bestaat uit meerdere lijsten
  Oplossing: Navigatie bestaat altijd uit één lijst
 • SC 1.3.1 - Sitemap bevat leeg ul-element
  Oplossing: Sitemap in één lijst met sublijsten geplaatst.
 • SC 1.3.1 - Tijdlijn mist hiërarchie
  Oplossing: Introtekst tijdlijn in paragraaf geplaatst ipv in kop-element.
 • SC 1.3.1 - Tweets in Twitterfeed niet te onderscheiden
  Oplossing: Tweets in opsomming geplaatst.
 • SC 1.3.1 - Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk
  Oplossing: Niet zichtbare foto's in lightbox van fotoalbum ook onzichtbaar maken voor hulpsoftware.
 • SC 1.4.3 - Onvoldoende contrast Twitterknop
  Oplossing: Bij alternatieve stijlen wijzigt de tekst bij hover niet meer naar blauw, maar blijft wit.
 • SC 1.4.3 - Tekst in afbeelding heeft onvoldoende contrast
  Oplossing: Zwarte rand om witte letters dikker gemaakt.
 • SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
  Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.
 • SC 1.4.11 - Invoervelden formulieren hebben te weinig contrast.
  Oplossing: Donkergrijze rand om velden toegevoegd.
 • SC 1.4.11 - Focus heeft te weinig contrast.
  Oplossing: Alle focusindicatoren bestaan nu uit een zwart-witte lijn, die dus altijd voldoende contast heeft.
 • SC 1.4.11 - Focusindicator op foutpagina's heeft te weinig contrast.
  Oplossing: Alle focusindicatoren op foutpagina's bestaan nu ook uit een zwart-wit gestippelde lijn, die dus altijd voldoende contrast heeft.
 • SC 1.4.11 - Grote afspeelknop video's heeft niet altijd voldoende contrast
  Oplossing: Knop schaduw gegeven en afspeelicoon vaste kleur gegeven ipv doorzichtig.
 • SC 1.4.11 - Bedieningselementen mediaspeler hebben bij alternatieve stijlen een hoverstijl die bij sommige sties zorgt voor te weinig contrast.
  Oplossing: Hoverstijl verwijderd.
 • SC 1.4.11 - Video: Handgreep heeft te weinig contrast
  Oplossing: Kleur handgreep en achtergrond aangepast.
 • SC 1.4.11 - Lightbox: Navigatie heeft te weinig contrast
  Oplossing: Kleuren navigatie in lightbox aangepast bij alternatieve stijlen.
 • SC 1.4.13 - Zoekveld niet te sluiten zonder focus te verplaatsen
  Oplossing: Deze is gesloten omdat de onderzoekende partij heeft laten weten dat dit alsnog geen afwijking bleek te zijn.
 • SC 1.4.13 - Video: Volumeregelaar sluit niet zonder hover te verplaatsen.
  Oplossing: De volumenregelaar opent niet meer over de video heen en is continu zichtbaar.
 • SC 2.1.4 - Video: Sneltoetsen actief die met enkel karakter werken
  Oplossing: Sneltoetsen met enkel karakter uitgezet.
 • SC 2.4.4 - Linkdoel bij delen afbeeldingen op sociale media onduidelijk
  Oplossing: Teksten van deel- en downloadknoppen afbeeldingen duidelijker gemaakt.
 • SC 2.4.7 - Uploadknop in formulier krijgt geen zichtbare focus.
  Oplossing: De uploadknop heeft een zichtbare focusindicator gekregen.
 • SC 2.4.7 - Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
  Overbodige knop verwijderd.
 • SC 2.5.3 - Call-to-action (CTA) heeft verkeerd aria-label.
  Oplossing: Alleen als een CTA naar een externe link gaat krijgt hij een aria-label. Deze bevat nu de linktekst en de tekst "(externe website)".
 • SC 2.5.3 - Visueel label (CC) voor knop ondertiteling bij video komt niet voor in toegankelijke naam.
  Oplossing: "CC" toegevoegd aan toegankelijke naam.
 • SC 2.5.3 - Onduidelijke tekst voor screenreaders in filter
  Oplossing: Aria-label trefwoorden en assistive labels van de datumvelden aangepast.
 • SC 3.3.1 - Velden met foutmelding krijgen geen focus
  Oplossing: Bij alle typen velden krijgt het eerste veld met een fout nu de focus.
 • SC 3.3.1 - Foutieve foutmeldingen bij verplichte velden in formulieren
  Oplossing: Tekst foutmeldingen aangepast.
 • SC 3.3.2 - Datumveld "tot" heeft op mobiel geen zichtbaar label.
  Oplossing: Aan dit datumveld is zichtbaar het label "Tot" toegevoegd.
 • SC 4.1.1 - Sitemap bevat HTML-fouten
  Oplossing: Html-fouten verwijderd.
 • SC 4.1.1 - Dubbele ID's in accordeon
  Oplossing: ID's afhankelijk gemaakt van titel uitklapper.
 • SC 4.1.2 - WAI-ARIA-rollen niet correct in lightbox.
  Oplossing: Onnodige rollen "dialog" en "document" verwijderd.
 • SC 4.1.2 - Ontoegankelijke uitklapper mediaspeler.
  Oplossing: Overbodige rol "region" en attribuut "aria- describedby" verwijderd.
 • SC 4.1.2 - Onduidelijk en onzichtbaar label voor AVG-informatie in formulieren
  Oplossing: Label verduidelijkt

De Engelstalige versie (Home | Royal Honours and Decorations) is een directe vertaling van onderdelen van de Nederlansdatige website (Home | Koninklijke onderscheidingen (lintjes.nl)).

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Koninklijke onderscheidingen : voldoet gedeeltelijk

De website Koninklijke onderscheidingen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Kanselarij der Nederlandse Orden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lintjes.nl/documenten/publicaties/2021/06/07/toegankelijkheidsonderzoek
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demosite-pro-mei-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Kanselarij der Nederlandse Orden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Grafieken zijn verborgen voor hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   Grafieken worden verborgen in de stylesheet.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders is niet duidelijk dat er een grafiek is.

  • Alternatief:

   De aanwezige tabel met de gegevens waarop de tabel is gebaseerd.

  • Maatregel:

   Laatste versie van Hightcharts in gebruik nemen en zorgen dat grafiek zichtbaar wordt voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Er is geen tekstueel alternatief beschikbaar voor de informatie die in de afbeelding van tekst op onderstaande pagina staat. Denk bijvoorbeeld aan een uitgeschreven tekst. https://www.lintjes.nl/voordragen/procedure-na-voordragen

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Op 16 juli 2021 is er tekstueel alternatief toegevoegd aan deze pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-07-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt (deels) geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie bijvoorbeeld de tekst 'ingesteld op 30 april 1815 door koning willem 1' of 'defensie beschermt wat ons dierbaar is'.https://www.lintjes.nl/nieuws/ridder-militaire-willems-orde-ken-mayhew-overleden

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Er wordt een uitgeschreven transcript geboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-07-2021
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Zie bijvoorbeeld de tekst 'ingesteld op 30 april 1815 door koning willem 1' of 'defensie beschermt wat ons dierbaar is'. https://www.lintjes.nl/nieuws/ridder-militaire-willems-orde-ken-mayhew-overleden

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Er wordt een uitgeschreven transcript geboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-07-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.

  • Oorzaak:

   De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kop in schermbrede afbeelding zorgt voor dubbele kop

  • Oorzaak:

   Een webpagina heeft al een h1-kop. Het inzetten van de kop in een schermbrede afbeelding zorgt dan voor een dubbele h1-kop, waarvan de eerste geen inhoud heeft.

  • Gevolg:

   Verwarrende structuur van de pagina voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Kop in schermbrede afbeelding niet gebruiken op webpagina's.

  • Maatregel:

   Correcte kopstructuur technisch afdwingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De let-op-stijl en de streamer geven niet aan dat het belangrijke informatie betreft.

  • Oorzaak:

   Semantisch is er in de HTML geen element dat dit aangeeft.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet dat het belangrijke informatie betreft.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het strong-element toevoegen aan deze functionaliteiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.

  • Oorzaak:

   De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.

  • Oorzaak:

   De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur

  • Oorzaak:

   Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.

  • Alternatief:

   Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.

  • Maatregel:

   Kaarten een eigen zichtbare titel geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foto en het eventuele copyright zijn door hulpsoftware niet te associëren met een persoon uit het personenoverzicht.

  • Oorzaak:

   In de code staat eerst de foto en daarna de kop die de naam van de bijbehorende persoon weergeeft. Hierdoor valt de foto voor hulpsoftware niet onder de kop.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet dat de foto bij de juiste persoon hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In de code de positie van kop en foto omwisselen. De voorkant blijft visueel hetzelfde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. https://www.lintjes.nl/binaries/lintjes/documenten/brochures/2020/07/10/draagwijzer/brochure+draagwijzer.pdf

  • Gevolg:

   Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden.

  • Maatregel:

   De pdf wordt geherproduceerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

   • https://www.lintjes.nl/nieuws/ridder-militaire-willems-orde-ken-mayhew-overleden
   • https://www.lintjes.nl/contact
   • https://www.lintjes.nl/ridders/mensen-met-een-lintje/ay%C5%9Fe-boya
  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Op de betreffende pagina's (en andere relevante pagina's) krijgen de koppen nu ook een kop element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-07-2021
 14. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Duidelijke veldnamen, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 15. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij hoveren over de data in een datumkiezer krijgt deze een achtergrondkleur met te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   De achtergrondkleur van een datum wijzigt bij hoveren in een kleur die niet voldoende contrast heeft met de witte achtergond.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet goed zien welke datum ze gaan selecteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voorzie de bewuste datum van een wel goed zichtbare herkenning.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij hover hebben de knoppen om te reageren of te retweeten in een Tweet of Twitterfeed te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   Deze knoppen worden bij hover lichtblauw en lichtgroen. Dat is te weinig contrast met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen de knoppen bij hover niet goed genoeg zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Knoppen andere hoverkleur geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 17. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als knoppen of de kalendericoontjes toetsenbordfocus krijgen is dat niet zichtbaar genoeg.

  • Oorzaak:

   De focuslijnen vallen geheel of gedeeltelijk samen met de randen van de knop of het veld.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen de focus niet goed zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Focuslijn verdikken of niet precies samen laten vallen met randen van elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In onderstaande PDF hebben alle oranje teksten op een witte achtergrond een te laag contrast van 2,7:1. Zie bijvoorbeeld 'Uitreikversiersel'. https://www.lintjes.nl/binaries/lintjes/documenten/brochures/2020/07/10/draagwijzer/brochure+draagwijzer.pdf De 'Nota bene' teksten hebben een te laag contrast van 3,2:1. Zie bijvoorbeeld op pagina 11. https://www.lintjes.nl/binaries/lintjes/documenten/brochures/2020/07/10/draagwijzer/brochure+draagwijzer.pdf

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden

  • Maatregel:

   De pdf wordt geherproduceerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 19. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Organisatie is niet goed zichtbaar in personenoverzicht.

  • Oorzaak:

   De organisatie wordt getoond in een te lichte kleur grijs voor de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   De organisatie waar iemand werkt is niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Organisatie in de correcte (donkerder) kleur grijs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 20. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.

  • Oorzaak:

   In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 21. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding.https://www.lintjes.nl/nieuws/ridder-militaire-willems-orde-ken-mayhew-overleden

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen. Tekst in HTML is namelijk met een eigen stylesheet naar wensen op te maken. In een eigen stylesheet kies je bijvoorbeeld voor- en achtergrondkleur, lettertype of lettergrootte, zodat de tekst aangepast wordt aan jouw wensen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden

  • Maatregel:

   Dit probleem is verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-07-2021
 22. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle content en bedieningselementen van grafiek beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.

  • Oorzaak:

   Extra hoverinformatie is met het toetsenbord niet te bereiken en de bedieningselementen om delen van de grafiek aan en uit te zetten zijn met het toetsenbord niet benaderen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen de grafieken niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Laatste versie Highcharts implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 23. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. https://www.lintjes.nl/binaries/lintjes/documenten/brochures/2020/07/10/draagwijzer/brochure+draagwijzer.pdf

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden

  • Maatregel:

   Er is in de metadata een titel toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-07-2021
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van de links om afbeeldingen(.png) en data (.csv) te downloaden is niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Huidige element heeft wel een linktekst, maar houdt geen rekening met de context daarvan (bijv. bij meerdere grafieken).

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de links niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Linktekst aanpassen zodat linkdoel duidelijk wordt uit de link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De door inzoomen niet meer zichtbare locaties op een kaart kunnen wel focus ontvangen.

  • Oorzaak:

   Locaties buiten beeld blijven zichtbaar in de code en kunnen dus focus ontvangen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van toetsenbordnavigatie zien niet meer welk item de focus heeft.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat locaties buiten beeld geen focus meer kunnen krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 26. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen bij het abonneren op e-maildienstverlening zijn incorrect.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen beschrijven niet wat er mis is gegaan, maar alleen wat er moet gebeuren.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er mis is gegaan bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Goede foutmeldingen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen niet zichtbaar voor hulpsoftware

  • Oorzaak:

   Tijdens het invullen van formulieren voor het abonneren op e-maildienstverlening komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet aan gebruikers van hulpsoftware medegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Foutmeldingen in de code role=”alert” meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Kanselarij der Nederlandse Orden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928