Verklaring van Gemeente Súdwest-Fryslân

Status toegankelijkheid https://sudwestfryslan.nl

Gemeente Súdwest-Fryslân is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Súdwest-Fryslân streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Súdwest-Fryslân.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Súdwest-Fryslân is beschikbaar via de link https://sudwestfryslan.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Súdwest-Fryslân van Gemeente Súdwest-Fryslân voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Súdwest-Fryslân .
Functie: Teammanager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@sudwestfryslan.nl.

Wat kun je van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is jouw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke website digitaal toegankelijk te maken:

 • Het online team toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Het online team voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • De gemeentelijke website toetsen we regelmatig door een automatische toetstool van Siteimprove. We gebruiken de uitkomsten van die toetsen om de gemeentelijke website verder toegankelijk te maken.
   
 • De websites (www.sudwestfryslan.nl, meldingen.gemeentesudwestfryslan.nl en afspraak.sudwestfryslan.nl) zijn 25 mei 2020 getoetst door een derde partij. De verbeterpunten zijn doorgesproken met de ontwikkelaar en de leveranciers. Waar mogelijk worden de verbeterpunten aangepast. In de verklaring staan de issues die (nog) niet opgelost zijn.
 • De medewerkers van het online team hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook.
 • De medewerkers van het online team bezoeken zeker eens per jaar een congres of workshop over digitale toegankelijkheid.
 • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van de gemeentelijke website.
 • Eens per jaar houden wij  een gebruikersonderzoek met onze inwoners. Eventuele knelpunten worden, afhankelijk van de oorzaak, door onze ontwikkelaar en leveranciers opgepakt.
 • De ambtelijke organisatie wordt regelmatig geïnformeerd over digitale toegankelijkheid (bewustwording). 
 • Bezoekers van de gemeentelijke website kunnen bij problemen contact opnemen. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 140515 of stuur een e-mail naar info@sudwestfryslan.nl.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Súdwest-Fryslân : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Súdwest-Fryslân is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen op de website hebben geen alternatieve tekst, zijn niet beschrijvend genoeg of zijn overbodig, omdat de afbeelding als decoratief is aangevinkt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de afbeeldingen niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Privacy en rechten' staat een video. De URL op het einde van de video (ikbeslis.be) wordt niet uitgesproken. Er is geen media-alternatief.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen die de URL niet (goed) kunnen zien, weten niet op welke website ze terecht kunnen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Privacy en rechten' staat een video. De URL op het einde van de video (ikbeslis.be) wordt niet uitgesproken

  • Oorzaak:

   Gebrek aan ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking of voorleessoftware begrijpen niet wat voor soort video er op de pagina staat.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn iconen, nieuwskaartjes, knoppen, blokken, teksten, labels, tabellen, kalenders, sluitknoppen, formulieren, (adres)velden, links, filters en pdf's niet goed opgebouwd in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet de te begrijpen voor mensen met hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Maak een afspraak' is bij de invoervelden niet in de code aangegeven wat het doel is van het invoerveld, met andere woorden, wat voor invoer er wordt verwacht.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers en mensen met voorleessoftware kunnen de pagina moeilijk navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Maak een afspraak' staat een datumprikker. In de datumprikker wordt er met kleur aangegeven welke datum beschikbaar is. Deze kleur heeft niet afdoende contrast met de achtergrond. Op de pagina 'Informatie coronavirus' worden links in de lopende teksten alleen met kleur aangegeven. Deze kleur heeft niet afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn kunnen de links en knoppen niet (goed) waaarnemen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' staat een component 'Overlay niet-noodzakelijk bezoek'. De overlay is op mobiel erg slecht leesbaar, omdat er maar 1 regel tegelijk in beeld is. De tekst moet dus regel voor regel gescrolld worden. Bovendien is de knop 'Oké' grotendeels buiten beeld.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De de pagina is moeilijk bruikbaar voor mensen die een mobiel gebruiken, maar ook voor mensen die op een desktop ver in moeten zoomen om de tekst te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Maak een afspraak' hebben de sluitknoppen van de foutmelding en van de melding wat je nodig hebt hebben te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de pagina moeilijk of niet begrijpen en navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Melding openbare ruimte' bij de tooltips (met vraagteken-icoon) verschijnt de helptekst on hover met de cursor en wanneer het icoon toetsenbordfocus krijgt. Het is niet mogelijk om de tooltip te doen verdwijnen op een andere manier dan de muis te bewegen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers en mensen met een motorische beperking kunnen de melding moeilijk navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekst in de overlay 'Cookie instellingen' op de op de hoofdpagina is grijs op wit. Deze tekst heeft niet afdoende contrast met de achtergrond. Op de pagina 'Pdf infographic social return' hebben meerdere teksten niet afdoende kleurcontrast. Op de pagina 'Pdf jaarverslag 2019' staan er witte letters op een blauwe en groene achtergrond. Deze letters hebben niet afdoende kleurcontrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn kunnen de teksten niet (goed) waaarnemen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Maak een afspraak' verschijnt er na het inzoomen de popup mee te nemen spullen niet in beeld. Hierdoor kan je niet voorbij stap 1 komen in het formulier.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en screenreaders kunnen het formulier niet navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Privacy en rechten' staat een video. Over de video heen staat een afbeelding met de tekst 'Accepteer marketing cookies om deze video of embedded content te zien.'

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen die tekst aan moeten passen om het te kunnen lezen, kunnen dat niet doen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's dropdownmenu's, formulieren, meldingen en overige menu's niet (goed) te bedienen met een toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetstenbordgebruikers kunnen de pagina's niet goed navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Privacy en rechten' zijn de keyboard shortcuts bij de video te gebruiken zodra de focus in het iframeis. Bijvoorbeeld 'j', 'l' en 'm': door deze letters in te toetsen kun je de knoppen bedienen. Deze shortcuts zijn ook te gebruiken wanneer het betreffende element geen focus heeft, bijvoorbeeld de play/pause-knop van de player.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware kunnen de knoppen onbedoeld activeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf Privacyverklaring' heeft het pdf geen titel. Op de pagina 'Pdf jaarverslag 2019' heeft de pdf wel een titel, maar wordt deze niet getoond bij het openen van het bestand.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs. De gemeente Súdwest-Fryslân kan nog geen toegankelijke pdf's maken.

  • Gevolg:

   De titels zijn niet te begrijpen voor mensen met voorleessoftware en screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp. Aanschaf van software, training van de redactie en de hele organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn er bij links de focus niet gedefineerd, gaan overlay's over elkaar heen en knoppen hebben te hoog contrast.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbrod gebruikers en mensen met een visuele beperking kunnen de pagina's niet (goed) navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn er links die geen tekst hebben, geen (duidelijke) linkdoel hebben of functioneren beperkt (bijvoorbeeld niet selecteren met een toetsenbord).

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Een grote groep gebruikers, zoals toetsenbordgebruikers en mensen met voorleessoftware, kunnen de pagina's niet goed navigeren en/of begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'De gemeenteraad' staat de kop ''Vergaderingen live volgen of terugkijken''. Hierin staat de tekst 'wil jij als eerste de agenda’s met de vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar griffie@sudwestfryslan.nl.' Deze tekst is niet omschrijvend genoeg. Op de pagina 'Privacy en rechten' heeft de iframe van 'Speel af' waar de video in staat geen duidelijk label. Op de pagina 'Pdf privacyverklaring' heeft de pdf geen bladwijzers.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren voor screenreaders en voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De cookiebanner op de pagina 'Homepage' ligt over de content heen, zolang de bezoeker geen keuze heeft. Op de pagina 'Homepage' staat een component genaamd 'Nieuwskaarten'. De focus is niet zichtbaar wanneer een nieuwskaart toetsenbordfocus krijgt. In het component 'Overlay niet-noodzakelijk bezoek' op de pagina 'Homepage' is dee focus niet zichtbaar bij de knop 'Oké'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers en mensen met een visuele beperking kunnen de pagina's moeilijk waarnemen en navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' is een component 'Button overzicht onderwerpen - homepage'. De zichtbare tekst van de knop luidt 'Regelen, aanvragen of informatie'. De toegankelijke naam, die door hulpapparatuur wordt gebruikt, is 'overzicht onderwerpen'. Deze twee verschillen volledig van elkaar. Op de pagina 'Nieuws' zijn de 'Lees meer'-links bij de nieuwsberichten hebben allemaal een aria-label gekregen met een andere tekst dan de zichtbare tekst. Op de pagina 'Nieuws' is de focus is niet zichtbaar bij sommige pagina's van de paginering onder de nieuwsberichten, namelijk bij '1' en '3'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware kunnen de knoppen onbedoeld activeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Privacy en rechten' staat een component 'Embedded video'. Over de video heen staat een afbeelding met de tekst 'Accepteer marketing cookies om deze video of embedded content te zien.' De linktekst en de zichtbare tekst (de tekst in de afbeelding) komen niet overeen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen het component niet begrijpen en navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Melding openbare ruimte' is de taal van de pagina in de HTML aangegeven als Engels, maar is in het Nederlands. Op het pagina 'Informatie coronavirus' staat het nieuwsbericht 'Bericht van de burgemeester' van 29 april 2020 bevat een stuk Fries tekst, maar dit is in de HTML niet aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de pagina niet herkennen en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' zijn er buttons op de pagina die elementen bevatten die niet zijn toegestaan volgens de HTML-specificatie.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware, zoals voorleessoftware, kunnen de structuur van de pagina niet goed interpreteren en doorgeven.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn links, labels, berichten, knoppen, activiteiten niet goed gebouwd in de codelaag van deze pagina's. Verder staan er ook wat HTML-fouten op de pagina's.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware en screenreaders kunnen de informatie op de pagina's niet goed interpreteren en doorgeven.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Súdwest-Fryslân heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209