Verklaring van MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie)

Status toegankelijkheid MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie)

Gemeente Peel en Maas is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Peel en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Peel en Maas is beschikbaar via de link https://www.peelenmaas.nl/over-deze-website/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Peel en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Peel en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Peel en Maas .
Functie: Adjunct-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@peelenmaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Peel en Maas

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 04-08-2024.

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 04-08-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie) : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie MijnGemeenteApp (Melddesk, Beheervisie) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Peel en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.peelenmaas.nl/data/downloadables/2/0/4/1/mijngemeente-app-onderzoek-wcag21-aa-juni-2021-android-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.peelenmaas.nl/data/downloadables/2/0/4/4/mijngemeente-app-onderzoek-wcag21-aa-juni-2021-ios-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Peel en Maas dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   IOS app Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je kiest voor 'Zoek uw gemeente op de lijst' bevindt zich daar een 'terug' knop. Deze knop heeft geen goede naam. Op het startscherm, nadat je een gemeente hebt gekozen, bevindt zich het logo van een gemeente. Bij dit onderzoek is dat gemeente almelo. Dit logo heeft geen tekstueel alternatief (de focus kan tevens niet op dit logo worden geplaatst met VoiceOver aan). In het 'nieuwe melding' scherm bevindt zich een sluiten knop. Deze knop heeft geen goede naam (CloseIconTray). In het 'nieuwe melding' scherm heeft de terug knop naast de volgende knop geen goede naam. Zie stap 2 van 3. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden bevinden zich invoervelden met een incorrecte naam. Dit komt op meerdere plekken voor waar invoervelden zijn.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je kiest voor 'Zoek uw gemeente op de lijst' bevindt zich daar een 'terug' knop. Deze knop heeft geen goede naam (header_back_button). Bovenstaande bevinding komt vaker voor in de app bij meerdere schermen. Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je een gemeente hebt gekozen volgt er een 'laden' icoon. Dit icoon heeft geen tekstueel alternatief. Op het startscherm, nadat je een gemeente hebt gekozen, bevindt zich het logo van een gemeente. Bij dit onderzoek is dat gemeente almelo. Dit logo heeft geen tekstueel alternatief (de focus kan tevens niet op dit logo worden geplaatst met VoiceAssistant aan). Op het startscherm, nadat je een gemeente hebt gekozen, staat de focus over het hele scherm met de naam 'main grid'. Dit is geen goede naam. Beter is het om deze 'focus op het hele scherm' niet te gebruiken. Dit komt voor op meerdere schermen. In het 'nieuwe melding' scherm bevindt zich een sluiten knop. Deze knop heeft geen goede naam (header_close_button). In het 'nieuwe melding' scherm heeft de terug knop naast de volgende knop geen goede naam. Zie stap 2 van 3. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden bevinden zich invoervelden met de naam 'TextEntryView'. Dit is geen goede naam voor deze invoervelden. Dit komt op meerdere plekken voor waar invoervelden zijn.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op het 'Informatie gemeente' scherm bevindt zich een lijst. Deze lijst wordt niet opgelezen als een lijst. Voor het onderzoek is gemeente 'almelo' gekozen. In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevinden zich invoervelden met labels. Deze labels zijn niet geassocieerd met de bijhorende invoervelden. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden bevinden zich invoervelden met labels. Deze labels zijn niet geassocieerd met de bijhorende invoervelden. In het 'nieuwe melding' scherm bevinden zich invoervelden met labels. Deze labels zijn niet geassocieerd met de bijhorende invoervelden. In het 'nieuwe melding' scherm staan er vinkjes naast de geselecteerde onderwerpen bij stap 2 van 3. Deze informatie wordt niet overgebracht naar VoiceAssistant gebruikers. Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Deze instructie zijn niet beschikbaar voor VoiceAssistant gebruikers. Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. In dit scherm bevinden zich koppen die niet worden aangekondigd als kop door VoiceAssistant. Zie bijvoorbeeld 'MijnGemeente' en 'Waar wilt u melden?'. Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je kiest voor 'Zoek uw gemeente op de lijst' bevinden zich daar meerdere koppen die niet zijn gecodeerd als kop. Bijvoorbeeld 'A', 'B' en Waar wilt u melden'.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers kunnen de informatie niet lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   IOS app Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. In dit scherm bevinden zich koppen die niet worden aangekondigd als kop door VoiceOver. Zie bijvoorbeeld 'MijnGemeente' en 'Waar wilt u melden?'. Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je kiest voor 'Zoek uw gemeente op de lijst' bevinden zich daar meerdere koppen die niet zijn gecodeerd als kop. Bijvoorbeeld 'A', 'B' en Waar wilt u melden'. In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevinden zich koppen die niet gecodeerd als kop. Zie bijvoorbeeld 'Persoonlijke gegevens'. Op het 'Informatie gemeente' scherm bevinden zich koppen die niet zijn gecodeerd als kop. Zie bijvoorbeeld 'Informatie gemeente'. Vanaf dit punt worden bevinden met betrekking tot koppen niet meer benoemd. Er zijn meerdere schermen waar koppen niet als kop zijn gecodeerd. In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevinden zich invoervelden met labels. Deze labels zijn niet geassocieerd met de bijhorende invoervelden. Op het 'Informatie gemeente' scherm bevindt zich een lijst. Deze lijst wordt niet opgelezen als een lijst. Voor het onderzoek is gemeente 'almelo' gekozen. In het 'nieuwe melding' scherm bevinden zich invoervelden met labels. Deze labels zijn niet geassocieerd met de bijhorende invoervelden. In het 'nieuwe melding' scherm staan er vinkjes naast de geselecteerde onderwerpen bij stap 2 van 3. Deze informatie wordt niet overgebracht naar VoiceOver gebruikers. Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Deze instructie zijn niet beschikbaar voor VoiceOver gebruikers. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden bevinden zich invoervelden met labels. Deze labels zijn niet geassocieerd met de bijhorende invoervelden.

  • Gevolg:

   Informatie kan niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer teksten worden vergroot middels de toegankelijkheidsinstellingen binnen Android (tot 200%), zijn niet alle teksten en onderdelen van de app meer goed leesbaar.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   IOS app Wanneer teksten worden vergroot met de toegankelijkheidsinstellingen binnen iOS (tot 200%), zijn niet alle teksten en onderdelen van de app meer goed leesbaar.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevindt zich het onderdeel 'geslacht'. Het niet niet mogelijk met VoiceAssistant aan, om een geslacht te kiezen. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevindt zich het onderdeel 'geslacht'. Het niet niet mogelijk met VoiceAssistant aan, om een geslacht te kiezen. In het 'nieuwe melding' scherm is de knop 'MOR' niet open en dicht te klappen met VoiceAssistant aan. Dit geldt ook voor de sub-menu items. Zie stap 2 van 3. Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Deze instructie zijn niet bereikbaar voor VoiceAssistant gebruikers. Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Deze layover is niet te sluiten met voor VoiceAssistant gebruikers. In het 'nieuwe melding' scherm is het bij stap 3 van 3 mogelijk om een locatie in te voeren. Met VoiceAssistant aan is het vervolgens niet mogelijk om de ingevoerde locatie te selecteren. Het is dan ook niet mogelijk om naar een volgende stap te gaan. Inzoomen is tevens niet mogelijk voor VoiceAssistant gebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met een toetsenbord werken kunnen deze link niet aanklikken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   IOS app In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevindt zich het onderdeel 'geslacht'. Het niet niet mogelijk met VoiceOver aan, om een geslacht te kiezen. In het 'nieuwe melding' scherm is de knop 'MOR' niet open en dicht te klappen met VoiceOver aan. Dit geldt ook voor de sub-menu items. Zie stap 2 van 3. Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Deze instructie zijn niet bereikbaar voor VoiceOver gebruikers. Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Deze layover is niet te sluiten met voor VoiceOver gebruikers. In het 'nieuwe melding' scherm is het bij stap 3 van 3 mogelijk om een locatie in te voeren. Met VoiceOver aan is het vervolgens niet mogelijk om de ingevoerde locatie te selecteren. Het is dan ook niet mogelijk om naar een volgende stap te gaan. Inzoomen is tevens niet mogelijk voor VoiceOver gebruikers. Let tevens op dat gebruikers die niet kunnen zien, of slecht zien, niet in kunnen zoomen op kaarten om een locatie te selecteren/verduidelijken. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevindt zich het onderdeel 'geslacht'. Het niet niet mogelijk met VoiceOver aan, om een geslacht te kiezen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met een toetsenbord werken kunnen deze link niet aanklikken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Met VoiceAssistant aan zit de focus achter deze layover en daarmee is het niet duidelijk waar de focus zich bevindt.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen het zoekveld niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   IOS app Wanneer je in het 'nieuwe melding' scherm van stap 2 naar stap 3 gaat, volgt er een layover met instructies. Met VoiceOver aan zit de focus achter deze layover en daarmee is het niet duidelijk waar de focus zich bevindt.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen het zoekveld niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   IOS app In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevinden zich een formulier. Als deze leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul gegevens in om op te slaan"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld achternaam is niet ingevuld" etc., deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden zich een formulier. Als deze leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul een geldige achternaam in"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld achternaam is niet ingevuld" etc., deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor sommige gebruikers. Zij krijgen nu geen uitleg over wat er mis is gegaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevinden zich een formulier. Als deze leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul gegevens in om op te slaan"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld achternaam is niet ingevuld" etc., deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden zich een formulier. Als deze leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul een geldige achternaam in"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld achternaam is niet ingevuld" etc., deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor sommige gebruikers. Zij krijgen nu geen uitleg over wat er mis is gegaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. In dit scherm bevinden zich knoppen die door VoiceAssistant niet worden aangekondigd als een knop. De rol ontbreekt bij deze buttons. Zie 'Gebruik mijn huidige locactie'. Op het startscherm, nadat je een gemeente hebt gekozen, bevinden zich meerdere knoppen. De rol ontbreekt bij alle knoppen en wordt niet voorgelezen bij VoiceAssistant gebruikers. Zie bijvoorbeeld 'Nieuwe melding'. Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je kiest voor 'Zoek uw gemeente op de lijst' bevinden zich daar gemeente en plaats knoppen. De status van deze knoppen wordt niet overgebracht naar VoiceAssistant gebruikers. Het is voor deze gebruikers dus niet duidelijk welke van deze twee knoppen actief is. In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevinden zich invoervelden met labels. De invoervelden hebben geen naam. In het 'nieuwe melding' scherm bevinden zich invoervelden met labels. De invoervelden hebben geen naam. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden bevinden zich invoervelden met labels. Deze invoervelden hebben geen naam. In het 'nieuwe melding' scherm heeft de knop 'Voeg een afbeelding toe' geen rol die wordt voorgelezen door VoiceAssistant. In het 'nieuwe melding' scherm wordt de waarde (ingeklapt of uitgeklapt) van de knop 'MOR' niet overgebracht naar VoiceAssistant gebruikers. Zie stap 2 van 3. Dit geldt ook voor de sub-menu items. In het 'nieuwe melding' scherm heeft de knop 'MOR' geen goede rol die wordt overgebracht naar VoiceAssistant gebruikers. Dit geldt ook voor de sub-menu items. Zie stap 2 van 3. In het 'nieuwe melding' scherm heeft de knop met vraagteken (naast kies de locatie) geen naam. Zie stap 3 van 3. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden zich checkboxes. De waarde (wel/niet aangevinkt) van deze checkboxes wordt niet overgebracht naar VoiceAssistant gebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware weten niet wat voor een button het is, omdat de button geen naam heeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   IOS app Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. In dit scherm bevinden zich knoppen die door VoiceOver niet worden aangekondigd als een knop. De rol ontbreekt bij deze buttons. Zie 'Gebruik mijn huidige locactie'. Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je kiest voor 'Zoek uw gemeente op de lijst' bevinden zich daar gemeente en plaats knoppen. De status van deze knoppen wordt niet overgebracht naar VoiceOver gebruikers. Het is voor deze gebruikers dus niet duidelijk welke van deze twee knoppen actief is. Op het startscherm, nadat je een gemeente hebt gekozen, bevinden zich meerdere knoppen. De rol ontbreekt bij alle knoppen en wordt niet voorgelezen bij VoiceOver gebruikers. Zie bijvoorbeeld 'Nieuwe melding'. In het 'Persoonlijke gegevens' scherm bevinden zich invoervelden met labels. De invoervelden hebben geen naam. In het 'nieuwe melding' scherm heeft de knop 'Voeg een afbeelding toe' geen rol die wordt voorgelezen door VoiceOver. In het 'nieuwe melding' scherm wordt de waarde (ingeklapt of uitgeklapt) van de knop 'MOR' niet overgebracht naar VoiceOver gebruikers. Zie stap 2 van 3. Dit geldt ook voor de sub-menu items. In het 'nieuwe melding' scherm heeft de knop 'MOR' geen goede rol die wordt overgebracht naar VoiceOver gebruikers. Dit geldt ook voor de sub-menu items. Zie stap 2 van 3. In het 'nieuwe melding' scherm heeft de knop met vraagteken (naast kies de locatie) geen naam. Zie stap 3 van 3. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden bevinden zich invoervelden met labels. Deze invoervelden hebben geen naam. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden zich checkboxes. De waarde (wel/niet aangevinkt) van deze checkboxes wordt niet overgebracht naar VoiceOver gebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware weten niet wat voor een button het is, omdat de button geen naam heeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je een gemeente hebt gekozen volgt er een 'laden' icoon. De informatie dat er iets wordt geladen is een status bericht. Dit wordt nu niet overgebracht naar VoiceAssistant gebruikers. Dit komt ook voor nadat je een melding hebt verstuurd in het 'nieuwe melding' proces. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden zich een formulier. Als deze leeg verstuurd wordt, komen er foutmeldingen in beeld. Dit is een status bericht. Dit bericht wordt nu niet overgebracht naar VoiceAssistant gebruikers op het moment dat deze in beeld komt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan berichten over fouten en succesvolle acties niet presenteren aan de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   IOS app Wanneer je de app voor de eerste keer opstart kom je in het 'Waar wilt u melden?' scherm. Wanneer je een gemeente hebt gekozen volgt er een 'laden' icoon. De informatie dat er iets wordt geladen is een status bericht. Dit wordt nu niet overgebracht naar VoiceOver gebruikers. Dit komt ook voor nadat je een melding hebt verstuurd in het 'nieuwe melding' proces. In het 'nieuwe melding' scherm bij de stap 'Tot slot' bevinden zich een formulier. Als deze leeg verstuurd wordt, komen er foutmeldingen in beeld. Dit is een status bericht. Dit bericht wordt nu niet overgebracht naar VoiceOver gebruikers op het moment dat deze in beeld komt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan berichten over fouten en succesvolle acties niet presenteren aan de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier beheert de app en heeft aangegeven dat deze app op termijn vervangen wordt door een nieuwe versie. In de nieuwe versie willen zij de afwijkingen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Peel en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209