Verklaring van RAADhuis

Status toegankelijkheid RAADhuis

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie RAADhuis.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie RAADhuis gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van RAADhuis en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad.
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De leverancier geeft echter aan (nog) geen toegankelijke app te kunnen bouwen. 

Om deze reden worden niet alle punten opgelost, maar wordt er meegedacht aan een alternatieve oplossing, zoals het inzetten van publieksbegeleiders.

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2030.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie RAADhuis : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie RAADhuis is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=e162350d-ec5e-4980-872b-4b5e15c2990c&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het startscherm “Start” bevat een logo en een watermerk net als de tekst “Het geheim van de kunst”. Er is een afbeelding met het tekstalternatief “horse” aanwezig. De tekst en het logo/ rode kunstwerk heeft geen tekstalternatief. Door verder te navigeren met hulpsoftware komen de afbeeldingen “viewfinder” en “qr” in beeld. Dit zijn ook geen goede tekstalternatieven voor die afbeeldingen. Deze maken het doel van beide afbeeldingen niet goed duidelijk. Op het scherm “Opdrachten vinden?” staan afbeeldingen die genegeerd worden door hulpsoftware. De afbeeldingen zijn informatief en moeten een tekstalternatief krijgen om te voldoen. Hiernaast zijn “Arrow left” en “Arrow right” geen goede tekstalternatieven voor element die een gebruiker naar het volgende of vorige scherm sturen. Onderaan deze pagina (en “Welkom”) staan drie cirkels om aan te geven uit hoeveel schermen de intro bestaat en om aan te geven welke van de drie actief is. Die afbeeldingen hebben geen (tekst)alternatief.

  • Gevolg:

   De hele applicatie is niet goed met een schermlezer te gebruiken

  • Alternatief:

   mail naar webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Binnen de opdracht “Kijken” staan twee audiofragmenten met een bijbehorende vraag. Het gaat daar om vooraf opgenomen louter-geluid. Om die reden moet er een alternatief zijn. Dit kan door een (zichtbaar) tekstalternatief of ondertiteling bij deze audio te gebruiken.

  • Gevolg:

   Deze fragmenten zijn niet geschikt voor doven en slechthorenden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Bij de opdracht “Kijken” zullen binnen de app transcripties worden toegevoegd, zodat de gesproken tekst die in geluid te horen is, ook te lezen is. Bij de opdrachten “Herinneren” en “Ontroeren” is er sprake van muziekfragmenten. Een beschrijving van wat er te horen is zal hierbij niet voldoende informatie geven om de rest van de opdracht succesvol te doorlopen. Leverancier geeft hier aan dat deze opdrachten niet geschikt zijn voor doven en slechthorenden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Alle schermen zijn in de code opgemaakt met een webview. De inhoud van die schermen is daarmee opgebouwd in html die toegankelijk moet zijn. Doordat de bediening met Voice assistent niet goed werkt is het niet mogelijk om de eigenschappen van alle individuele onderdelen op alle schermen te beoordelen.

   Op het scherm “Kluis” is die kop niet gekoppeld aan de onderstaande tekst. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door in de html een h1 of h2 element te gebruiken voor die kop. Dit geldt ook voor de tekst “Raadhuis opdrachten” op de gelijknamige pagina. Op die pagina zijn de opdrachten ingedeeld in drie groepen met kaders die verdeling is niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. In de opdracht “Aarden” moet een kunstwerk gekozen worden. De relaties tussen de vraag het lege vakje en de rij met kunstwerken eronder moet ook beschikbaar worden voor hulpsoftware. Op het volgende scherm moet de relatie tussen het kruisje en het gekozen kunstwerk ook beschikbaar worden voor hulpsoftware.Na het kiezen komt er een scherm in beeld met de kop “Kunstselfie”. De relatie tussen die anders vormgegeven tekst en de onderstaande tekst moet ook beschikbaar worden voor hulpsoftware. Dit geldt ook voor de kop “Klaar!” op een van de vervolgpagina’s van dit proces. Deze typen problemen komen ook op andere schermen voor. Bij de opdracht “Concentreren” wordt gevraagd om een emoticon te kiezen. Bij het kiezen van een van deze opties komt die emoticon groot in beeld en krijgt de gekozen emoticon onderaan een rand die visueel aangeeft dat deze optie gekozen is. Die visuele informatie moet beschikbaar worden voor gebruikers van hulpsoftware. Dit type probleem komt meer voor en niet alleen bij deze opdracht.Na het kiezen van de tweede emoticon komt er een overzicht van de gemaakte keuzes in beeld. De relatie tussen de twee afbeeldingen wordt visueel duidelijk gemaakt door een pijl. Die relatie moet ook beschikbaar worden voor hulpsoftware. Dit kan gedaan worden door de pijl een goed tekstalternatief te geven, maar andere oplossingen zijn mogelijk. Ook hier is de kop “Klaar!” niet goed opgemaakt als kop. Bij de opdracht “Kijken” moeten kunstwerken geselecteerd worden. Doordat visueel duidelijk is welk kunstwerk geselecteerd is moet die informatie ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Het blauwe kader is informatief. Dit kan gedaan worden door een tekstalternatief te gebruiken, maar andere oplossingen zijn mogelijk. Bij de opdracht “Vertellen” is het bij enkele schermen nodig om een tekst in te voeren. Daar wordt een invoerveld gebruikt met daarboven het label “Waarom vindt je dat? Typ je antwoord.” Die tekst moet een relatie hebben met het onderstaande invoerveld. De Engelstalige placeholdertekst wordt door hulpsoftware niet gebruikt om te ondersteunen bij het invoeren van teksten. De relatie tussen het visuele label en het onderstaande invoerveld is niet beschikbaar voor hulpsoftware. De relatie tussen de toetsen van het aangepaste schermtoetsenbord en het bovenstaande invoerveld moet ook duidelijk worden gemaakt. De standaard invoermethode kan niet gebruikt worden om tekst in te voeren. Doordat het toetsenbord visueel anders is en meteen in beeld staat is dat visueel meteen duidelijk. Die informatie moet ook beschikbaar komen voor gebruikers van hulpsoftware. Verdere voorbeelden van mogelijke problemen met betrekking tot dit succescriterium worden niet gegeven. Het is niet mogelijk om alle elementen goed te selecteren met de screenreader aan. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen of die relaties nu beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Het lijkt erop alsof er geen koppen gebruikt zijn, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Doordat deze elementen in een webview staan kunnen oplossingen voor HTML gebruikt worden om deze relaties aan te geven. Denk hierbij aan labels, koppen en de combinatie fieldset met legend.

  • Gevolg:

   Diegenen die afhankelijk zijn van hulpsoftware, kunnen niet overweg met deze app.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   De weergavestand van de applicatie is vastgezet, dat is niet toegestaan voor een mobiele applicatie. Het lijkt er ook niet op dat de gebruikte oriëntatie essentieel is. Op het scherm om een QR-code te scannen is nu geen probleem aanwezig.

  • Gevolg:

   De bedoeling van dit succescriterium is om het mogelijk te maken om een applicatie te gebruiken als de fysieke weergavestand niet aangepast kan worden, zoals het gebruik van de applicatie terwijl de tablet in een houder vastzit.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Om het voor slechtzienden mogelijk te maken om de verschillende emoticons te onderscheiden moeten die emoticons zelf ook voldoende contrast hebben. Bij de opdracht “Concentreren” wordt een gebruiker verwacht een passende emoticon te selecteren, indien die afbeeldingen niet van elkaar te onderscheiden zijn is dat niet goed mogelijk. Bij de opdracht “Kijken” is het vanaf de tweede stap in die opdracht mogelijk om deze opdracht te annuleren. Dat is visueel duidelijk door een wit kruis in een blauw vierkant rechtsboven. Het contrast tussen het witte en het blauwe deel is met 2,5:1 onvoldoende. Dit geldt ook voor de play en pauze knoppen die in dit proces voorkomen. Dit geldt ook voor het blauwe kader dat gebruikt is om visueel aan te geven welke van de schilderijen op dit moment geselecteerd is.

  • Gevolg:

   Opdrachten zijn niet goed te maken omdat de te selecteren onderdelen niet te onderscheiden zijn.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De app wordt nagelopen en waar nodig vervangt leverancier grafische elementen waarvan de kleuren te weinig contrast hebben. Emoticons vormen een uitzondering hierop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bij elke opdracht wordt een andere accentkleur gebruikt. Bij de “Kijken” is een kleur blauw gebruikt die onvoldoende contrast heeft (2,5:1). Tekst moet ongeacht het formaat altijd een contrast hebben van minimaal 3,0:1. De oranje tekst bij “Vertellen” heeft met 3,1:1 wel net voldoende contrast.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met onvoldoende contrast, ondervinden hier hinder van.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De app wordt nagelopen en waar nodig vervangt leverancier de kleuren met te weinig contrast. Het kan zijn dat het (overkoepelende) kleurenpalet hiervoor moet worden aangepast/uitgebreid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op dit moment heeft het anders instellen van de tekstgrootte in de instellingen meerdere problemen tot gevolg. Indien de mogelijkheid voor een gebruiker om de tekstgrootte aan te passen wordt uitgeschakeld en er in de applicatie hier geen alternatief voor komt voldoet dit sowieso niet. Op het scherm “Opdrachten vinden?” staat de instructie buiten beeld. Op het scherm “Kluis” staat er tekst buiten beeld en valt “Overzicht” over andere tekst heen en is niet meer goed te lezen. Op “Raadhuis opdrachten” valt alle content over elkaar heen en het hele overzicht is niet te gebruiken. Dit zijn enkele voorbeelden van problemen die ontstaan als de tekstgrootte in Android in de buurt van 200% wordt gezet.

  • Gevolg:

   Tekst valt buiten beeld en is daardoor niet meer goed te lezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het wordt in de uiteindelijke versie onmogelijk om de toetsenbordinterface te gebruiken. Het schermtoetsenbord in de applicatie en het schermtoetsenbord in Android is geen onderdeel van deze toetsenbordinterface.

  • Gevolg:

   Het gaat erom dat gebruikers die geen (muis of) aanraakscherm kunnen gebruiken een alternatieve methode hebben om de applicatie te bedienen. Het gaat hier dus niet om bediening met het aanraakscherm zoals die gebruikt kan worden door blinden als de Voice assistent aan staat, het gaat hier om de situatie waarin er een fysiek toetsenbord wordt gebruikt. Op de tablet is een fysiek toetsenbord aangesloten met behulp van Bluetooth. Op de schermen “Welkom”, “Opdrachten vinden?”, “Kluis” en dergelijke zijn geen van de interactieve onderdelen met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Binnen de opdracht “Concentreren” wordt een gebruiker gevraagd om 30 seconden naar het kunstwerk te kijken. Die opdracht is geen probleem onder dit succescriterium. Het probleem is dat er naast de timer na 15 seconden een tekst in beeld komt en die tekst heeft nu een tijdslimiet. Gebruikers die moeite hebben met het snel lezen van tekst kunnen hierdoor in de problemen komen. Op het scherm daarvoor (met de tekst “Nu doen we een proef. Je ...”) komt binnen vijf seconden de knop “Volgende” in beeld. Die knop valt op dat scherm over een deel van de instructies heen en is daarmee zelf ook niet meer goed zichtbaar. De tekst “klaar voor?” heeft nu een tijdslimiet van minder dan vijf seconden. Voor de duidelijkheid dat bij de verschillende opdrachten niet direct de knop “Volgende” in beeld staat is niet het probleem. Het probleem is dat deze knop niet andere informatie mag verbergen. Er is ook een tijdslimiet aanwezig bij het scannen van een QR-code. Na enige tijd wordt een gebruiker teruggestuurd naar het scherm “Raadhuis opdrachten". Dit is ook een tijdslimiet die door de content is ingesteld en die aan de eisen van dit succescriterium moet gaan voldoen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die moeite hebben met het snel lezen van tekst kunnen hierdoor in de problemen komen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Bij de opdracht “Concentreren” haalt leverancier de tekst halverwege de 30 seconden weg. In het QR-code scanscherm haalt leverancier de timer weg waarmee bezoekers na een bepaalde tijd automatisch terugkeren naar het hoofdscherm. In plaats van deze timer voegt leverancier een sluitkruisje of een terugknop toe aan dit scherm. Op die manier kan de bezoeker zelf bepalen wanneer hij/zij wil terugkeren naar het hoofdscherm.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 10. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
   • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
   • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
   • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.
  • Oorzaak:

   Op het scherm “Welkom” staat rechtsonder een bedieningselement. Dat element heeft geen aanwijzerannulering als dit icoon wordt aangeraakt is het niet langer mogelijk om deze actie te annuleren. Dit geldt ook voor de elementen op de schermen “Kluis”, “Raadhuis opdrachten” en op de “Volgende” elementen bij de verschillende opdrachten.

  • Gevolg:

   Het is na het down-event (lees “beginnen met aanraken”) niet mogelijk om een actie te annuleren. Als een gebruiker bijvoorbeeld het vraagteken op “Raadhuis opdrachten” aanraakt, de vinger naar een andere positie op het scherm brengt en dan los laat wordt dat onderdeel altijd geactiveerd. Dit succescriterium is voor een groot deel bedoeld om dat soort gedrag op aanraakschermen te voorkomen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier loopt alle bedieningselementen na en past ze aan waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bij de opdracht “Vertellen” staat een invoerveld met een zichtbare tekst erboven. Visueel is de relatie tussen die tekst en het onderstaande invoerveld meteen duidelijk. Daarom moet de naam van het invoerveld ook die tekst bevatten. Dit is noodzakelijk om bediening met spraak te vereenvoudigen. Door de type problemen die bij succescriterium 1.3.1: Info en relaties aangegeven zijn op te lossen wordt er meestal voldaan aan de eisen van dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De belangrijkste zichtbare tekst op of bij een interactief element komt nu niet terug in de naam van dat interactieve element. De namen van de interactieve elementen zijn alleen uit te lezen met behulp van een screenreader en die werkt op deze applicatie niet naar behoren.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 12. SC 2.5.4 - Bewegingsactivering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

   • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
   • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.
  • Oorzaak:

   Het richten van het apparaat om een QR-code te scannen geldt niet als bewegingsactivering.

  • Gevolg:

   Zonder een QR-code te scannen kan men nu geen opdracht uitvoeren.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier biedt een alternatief aan voor het scannen van de QR code. Bezoekers krijgen dan de mogelijkheid om een nummer of tekst in te voeren wanneer het scannen van een QR code niet lukt. Let op: dit vergt dan ook aanpassing van de panelen in de fysieke museumruimte. De in te voeren code moet daar dan op komen te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op deze tablet is geen Nederlandse screenreader aanwezig. Het is hierdoor niet mogelijk te controleren of de taal van de app juist is ingesteld. De bedoeling van dit succescriterium is dat hulpsoftware de juiste uitspraak van de tekst in de applicatie gebruikt. Doordat er altijd Engelse uitspraak is klopt dat niet. Wat ook meespeelt is dat het in de uiteindelijke versie van deze app niet mogelijk is om een screenreader te gebruiken.

  • Gevolg:

   Menen die afhankelijk zijn van hulpsoftware, kunnen met deze app niet uit de voeten

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Met dit succescriterium zijn veel fouten gemaakt. Alle interactieve elementen op alle schermen moeten een rol krijgen die door hulpsoftware geïnterpreteerd kan worden. Indien hiermee fouten worden gemaakt is een van de veel voorkomende bijwerkingen dat toetsenbordbediening niet langer mogelijk is. De pijl op het scherm “Welkom” heeft geen goede rol. Dit geldt ook voor de pijlen op “Opdrachten vinden?” en voor de pijl op “Kluis”. Op die laatst pagina is de rol van het element “Overzicht” ook niet door hulpsoftware te bepalen. Op het scherm “Raadhuis opdrachten” geldt dat voor de elementen “?” en “Scan”. Dit geldt ook voor de andere interactieve elementen op alle schermen. Op het moment dat een interactief elementen een afbeelding is zonder tekstalternatief geldt dat die component van de gebruikersinterface ook geen naam heeft.

  • Gevolg:

   toetsenbordbediening is niet langer mogelijk

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De melding die in beeld komt als te vroeg de QR-code “Kluis” gescand wordt geldt als statusbericht.

  • Gevolg:

   Met Voice Assistent aan wordt deze pop-up melding niet gepresenteerd aan een gebruiker via hulpsoftware.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   In de app worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te voldoen. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De applicatie wordt om financiële redenen niet volledig aangepast. Om specifieke doelgroepen die hierdoor problemen ondervinden toch te bedienen zal RAADhuis Schijndel publieksbegeleiders inzetten die bezoekers met een beperking een persoonlijke rondleiding geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Meierijstad geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Meierijstad nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424