Verklaring van COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken

Status toegankelijkheid https://www.cokz.nl

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-08-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken is beschikbaar via de link https://cokz.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken gepubliceerde informatie blijkt dat de website COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken is gevorderd met de toegankelijkheid van COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken .
Functie: Manager Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@cokz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken : voldoet gedeeltelijk

De website COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cokz.nl/toegankelijkheidsverklaring/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cokz.nl staat bovenaan in de header het logo van Controle Orgaan Kwaliteits Zaken met de volgende tekst in het logo "COKZ". De alternatieve tekst van dit logo is nu "home". De alternatieve tekst is niet helemaal volledig. Alle tekst die in de afbeelding staat, hoort terug te komen in de alternatieve tekst (zie ook succescriterium 2.5.3). Op de website (https://cokz.nl) staat in de header een zoekknop met een loepicoon. Dit is een informatieve en functionele afbeelding zonder een tekstueel alternatief. Zie ook de opmerkingen bij succescriterium 4.1.2. Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Zekerheid in kwaliteits zaken" afbeeldingen (iconen) welke als een link fungeren. Deze afbeeldingen van een link hebben allemaal hetzelfde tekstalternatief (linktekst). Hierdoor hebben deze afbeeldingen geen omschrijvend tekstalternatief voor de iconen. Een ander probleem is wanneer een afbeelding als een link fungeert het tekstalternatief het doel van de link moet omschrijven, zie opmerkingen bij succescriterium 2.4.4. In het PDF-bestand '20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf' staan afbeeldingen zonder tekstalternatief. Het logo op de eerste pagina moet een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. Op de vervolgpagina kan het logo als een decoratieve afbeelding opgemaakt blijven, dat is goed. Verderop in het document staat een afbeelding van de handtekening. Deze afbeelding heeft nu geen tekstalternatief en is ook niet als een decoratieve afbeelding opgemaakt. Wanneer tekstueel boven of onder een (soort) uitleg staat bij een ondersteunende afbeelding, dan is het beter om van deze afbeelding een decoratieve afbeelding ('Artifact') te maken. Zie https://cokz.nl/wp-content/uploads/2021/02/20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf.

  • Gevolg:

   Opgenomen in Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Zekerheid in kwaliteits zaken" meerdere koppen opgemaakt als een link. Bijvoorbeeld "Registers erkende bedrijven", "Beëindiging erkenning of registratie", enz. Deze teksten zijn opgemaakt als h3-koppen. Dit zijn geen koppen, want er staat geen content onder die hierbij hoort. Die moeten dus niet worden opgemaakt als koppen. Dit geldt ook voor de kopteksten onder de koptekst "Actueel bij COKZ". Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Actueel bij COKZ" berichten. Bij elk bericht staat een datum. Visueel is het duidelijk welke datum bij welk bericht hoort. Hulpsoftware gaat de broncode af. De datum staat in de code telkens boven de kop waar deze bij hoort. Hulpsoftware kan de juiste relatie niet bepalen. Het lijkt net alsof de datum van het bericht eronder bij de kop hoort. Dit kan opgelost worden door de datum in de broncode onder de kop te plaatsen. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Zie ook op pagina https://cokz.nl/category/nieuws. Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Veel gestelde vragen" visueel accordeons welk in- en uitgeklapt kunnen worden. De onderliggende alinea’s zijn schuingedrukt gemaakt met behulp van het <em> element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om de hele alinea nadruk te geven. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst onder de accordeons anders weer te geven en gebruik em (of strong) alleen om een deel van een tekst nadruk te geven. Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Veel gestelde vragen" visueel accordeons welk in- en uitgeklapt kunnen worden. Deze vragen zijn ook semantisch gesproken de koppen van de antwoorden er onder, echter ze zijn niet aangegeven als kop, hierdoor is deze semantische relatie en structuur niet aangegeven op een manier die door software bepaald kan worden. De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Dit geldt ook voor kopelementen, zie de kop5-element "Autoriteit in zuivel en eieren controle". Zie https://cokz.nl/over-ons. Op onderstaande pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie https://cokz.nl/cokz-integriteitsbeleid-opgeleverd. Op pagina https://cokz.nl/brexit-en-export-zuivel is een geordende sublijst niet zodanig opgemaakt. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Zie https://cokz.nl/wp-content/uploads/2021/07/Register-van-in-Nederland-erkende-boerderij-zuivelbedrijven-in-het-kader-van-EU-hygienepakket-per-2021-07-08.pdf. In het PDF-bestand '20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf' zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. Ook is op pagina 2 een datatabel verkeerd gebruikt. Zie https://cokz.nl/wp-content/uploads/2021/02/20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf.

  • Gevolg:

   Opgenomen in Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden. Zie voor meer informatie ons artikel: www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-bestand '20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf' staan de tags niet in een betekenisvolle volgorde. De volgorde in de tags en dus de leesvolgorde komen niet overeen met de visuele weergave van de informatie in het PDF-bestand. Zie https://cokz.nl/wp-content/uploads/2021/02/20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf.

  • Gevolg:

   Opgenomen in Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers. Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van de velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden. Zie het formulier op: https://cokz.nl/aanmelden-2 en https://cokz.nl/over-ons/contact.

  • Gevolg:

   Opgenomen in Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Wanneer de website (https://cokz.nl) voor het eerst bezocht wordt, staat een cookiemelding in de footer. Wanneer de "Meer instellingen"-knop geactiveerd wordt verschijnt een pop-up (lightbox) scherm met de cookie-instellingen. Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina’s voor, bijvoorbeeld op pagina https://cokz.nl/faq staat een link onder de accordeon "Wat is een bindende afspraak?". Zie ook op https://cokz.nl/doelgroepen/exporteur-zuivelproducten.

  • Gevolg:

   Opgenomen in Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Voorbeelden: • Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. • Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel. Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie https://cokz.nl/over-ons/contact, https://cokz.nl/cokz-integriteitsbeleid-opgeleverd en https://cokz.nl/brexit-en-export-zuivel. Daarnaast is er verlies van content als er wordt ingezoomd met 400%. Dit is hetzelfde als beschreven bij succescriterium 1.4.4. Zie dat succescriterium voor de beschrijving hiervan. Op de beginpagina is veel meer informatie niet meer beschikbaar dan bij succescriterium 1.4.4 gemeld is, zie vooral de header.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor: • Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels; • Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels; • Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen. 320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom. Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://cokz.nl/?s=kip staat een filter "Filter op type". Hier wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze border heeft een gemeten contrastverhouding van 1,2:1. Dit is te laag, minimaal is 3,0:1 hiervoor nodig. Op meerdere pagina's staan icoontjes in de vorm van pijlen en plustekens (">" en "+") in een witte kleur op een oranje achtergrondkleur of andersom. Omdat deze componenten gebruikersinterfaces (links) of bedieningselementen zijn, moeten deze voldoende contrast hebben. De contrastverhouding is 2,8:1, dit is niet voldoende. https://cokz.nl, https://cokz.nl/category/nieuws, https://cokz.nl/cokz-integriteitsbeleid-opgeleverd, https://cokz.nl/brexit-07-07-2020, https://cokz.nl/brexit-en-export-zuivel, https://cokz.nl/faq, https://cokz.nl/doelgroepen/exporteur-zuivelproducten. Op pagina https://cokz.nl/aanmelden-2 zijn de randen van het formulier te laag ten opzichte van de achtergrond. Het gemeten contrast is 1,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Op pagina https://cokz.nl/over-ons/contact staat onderaan een contactformulier. Het contrast van de randen van de checkbox ten opzichte van de achtergrond is te laag. Het gemeten contrast is 1,7:1.

  • Gevolg:

   Zie onder Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterfaceVisuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objectenDelen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Het hoofdmenu kan uitgeklapt worden door er overheen te hoveren met de muis. De uitgeklapte content kan per ongeluk over andere content heen komen te staan. Als dit per ongeluk gebeurd zonder dat de gebruiker werkelijk de muis kan bedienen dan moet het mogelijk zijn om deze content weer te verbergen zonder de muis te verschuiven en zonder de focus te verplaatsen. Hiervoor wordt meestal de esc toets gebruikt. Dus het submenu inklapbaar maken met de esc toets zou deze bevinding verhelpen. Dit probleem komt op elke pagina voor.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken: • SluitenEr is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; • AanwijzenWanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt; • AanhoudenDe aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur. Een voorbeeld van aanvullende content die wordt beheerd door de user agent is de knopinfo in werkbalken die wordt gemaakt met behulp van het HTML-kenmerk titel. Aangepast knopinfo, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord, zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan de tekst slecht leesbaar zijn voor de bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij de tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast tenminste 3:1 te zijn. Op de website (https://cokz.nl) staat naast het hoofdmenu een taalswitch. De witte tekst op de turquoise achtergrondkleur heeft een gemeten contrast van 4,4:1, dit is te laag. Op de beginpagina https://cokz.nl staat in de header een tekstgedeelte "Zekerheid in kwaliteits zaken" op een afbeelding. Omdat deze afbeelding als achtergrond dient voor de tekst is de contrastverhouding niet consistent. Het gemeten contrast op het donkerste achtergrondgedeelte is 4,4:1 en op het lichtere achtergrondgedeelte is de contrastverhouding 2,2:1. Dit is te laag, Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan de tekst slecht leesbaar zijn voor de bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij de tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast tenminste 3:1 te zijn. Op de website (https://cokz.nl) staat naast het hoofdmenu een taalswitch. De witte tekst op de turquoise achtergrondkleur heeft een gemeten contrast van 4,4:1, dit is te laag. Op de beginpagina https://cokz.nl staat in de header een tekstgedeelte "Zekerheid in kwaliteits zaken" op een afbeelding. Omdat deze afbeelding als achtergrond dient voor de tekst is de contrastverhouding niet consistent. Het gemeten contrast op het donkerste achtergrondgedeelte is 4,4:1 en op het lichtere achtergrondgedeelte is de contrastverhouding 2,2:1. Dit is te laag,

  • Gevolg:

   Opgenomen in Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers. Met het gratis programma Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten. Meer informatie: www.accessibility.nl/kennisbank/tools/kleurcontrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is een gedeelte van de tekst in de header niet meer in beeld. Zie https://cokz.nl. Op pagina https://cokz.nl/category/nieuws staan nieuwsartikelen met een tekstgedeelte onder elke kop. Deze tekstgedeeltes zijn niet meer beschikbaar. Op pagina https://cokz.nl/cokz-integriteitsbeleid-opgeleverd staat rechtsboven een gedeelte "Laatste nieuws". Dit onderdeel is niet meer beschikbaar. Zie ook op pagina https://cokz.nl/brexit-07-07-2020.

  • Gevolg:

   Opgenomen in Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://cokz.nl) staat in de header een zoekknop met een loepicoon. Het is onmogelijk om met het toetsenbord de zoekknop te bedienen/benaderen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis. Wanneer de website (https://cokz.nl) voor het eerst bezocht wordt, staat een cookiemelding in de footer. Wanneer de "Meer instellingen"-knop geactiveerd wordt verschijnt een pop-up (lightbox) scherm met de cookie-instellingen. Het is onmogelijk om met het toetsenbord de cookie-instellingen te bedienen/benaderen. Op pagina https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven staan onder de header twee knoppen/links "De zuivel sector" en "De pluimvee sector". Het is onmogelijk om met het toetsenbord deze knoppen/links te bedienen/benaderen. Op pagina https://cokz.nl/category/nieuws staat een filter "Filter op categorie". Het is onmogelijk om met het toetsenbord het filter te bedienen/benaderen. Zie ook op pagina https://cokz.nl/faq Op pagina https://cokz.nl/doelgroepen/exporteur-zuivelproducten/ staat rechts van de content onder koptekst "Doelgroepen" een menu. Het is onmogelijk om met het toetsenbord dit menu te bedienen/benaderen.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website alleen te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes) om door de website te navigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de <head> van de pagina is geen duidelijke <title> opgegeven, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is. De titel is nu "Aanmelden-2 - COKZ | Controle Orgaan Kwaliteits Zaken", de pagina gaat over "Formulier voor aanmelding erkenning of registratie". Deze titel geeft niet het onderwerp of doel van deze pagina weer. Zie https://cokz.nl/aanmelden-2. In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie https://cokz.nl/wp-content/uploads/2021/07/Register-van-in-Nederland-erkende-boerderij-zuivelbedrijven-in-het-kader-van-EU-hygienepakket-per-2021-07-08.pdf en https://cokz.nl/wp-content/uploads/ 2021/02/20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de website (https://cokz.nl) voor het eerst bezocht wordt, staat een cookiemelding in de footer. Wanneer de "Meer instellingen"-knop geactiveerd wordt verschijnt een pop-up (lightbox) scherm met de cookie-instellingen. De focus van het toetsenbord blijft niet in het pop-up (lightbox) scherm, wanneer je de TAB-toets gebruikt. De focus verplaatst zich dan naar het onderliggende element op de website. Als men het hamburgermenu openklapt door middel van de toetsenbordbediening en verder tabt, tabt de gebruiker vanzelf uit het menu en gaat de focus van de tabtoets op de webpagina verder terwijl het menu hinderlijk open blijft staan. Hierdoor is de webpagina niet goed leesbaar en de gebruiker kan niet goed waarnemen waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Een mogelijke oplossing is om het geopende menu vlak onder de menuknop te zetten in de DOM volgorde en om bij het verlaten van het menu gelijk het menu te doen sluiten, of de toetsenbordfocus te laten rouleren in het menu totdat het menu door de gebruiker zelf is gesloten.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Zekerheid in kwaliteits zaken" links met een verkeerd linkdoel. Dit zijn afbeeldingen welke als een link fungeren. De tekstalternatieven ("usp") omschrijven het linkdoel niet. Onder de koptekst "Actueel bij COKZ" staan links afgebeeld als een pijltje ">". De linktekst ("Read more") is visueel verborgen maar wel beschikbaar voor hulpsoftware. De links hebben verschillende linkdoelen. Deze links hebben geen context met de rest van deze pagina. Links kunnen maar op een beperkt aantal manieren context krijgen. Links die onder of boven andere content staan (en niet in dezelfde alinea staan) hebben geen context met deze content. Het gevolg is dat het doel van deze links enkel uit de tekst "Read more" moet worden gehaald en dat is niet duidelijk genoeg. Onder de koptekst "Afgifte Exportcertificaten" staat een afbeeldingslink afgebeeld als een pijltje ">" zonder een linktekst en heeft daardoor geen linkdoel. Met de linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen. De genoemde problemen komen op meerdere plaatsen voor. Zie op pagina https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven, https://cokz.nl/category/nieuws, https://cokz.nl/cokz-integriteitsbeleid-opgeleverd. Op pagina https://cokz.nl/cokz-integriteitsbeleid-opgeleverd staan links van de content social media-links met verkeerde linkdoelen. In de linktekst staat nu bijvoorbeeld "facebook", "twitter", enz. De linkteksten geven een verkeerd linkdoel weer. De links zijn bedoeld om de informatie te delen op de social mediapagina van de bezoeker en verwijzen niet naar de algemene social mediapagina. Beter zou zijn om als alternatieve tekst dus "Delen op facebookpagina" te gebruiken in plaats van alleen "Facebook". Zie ook op https://cokz.nl/brexit-07-07-2020.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de website (https://cokz.nl) het (mobielvriendelijke) hoofdmenu met het toetsenbord geopend wordt dan is het mogelijk om uit dit menu te navigeren, terwijl het menu nog open staat. Hierdoor is de toetsenbordfocus niet meer zichtbaar. Wanneer de website (https://cokz.nl) voor het eerst bezocht wordt, staat een cookiemelding in de footer. Wanneer de "Meer instellingen"-knop geactiveerd wordt verschijnt een pop-up (lightbox) scherm met de cookie-instellingen. De focus van het toetsenbord blijft niet in het pop-up (lightbox) scherm, wanneer je de TAB-toets gebruikt. De focus verplaatst zich dan naar het onderliggende element op de website. Hierdoor is de toetsenbordfocus niet meer zichtbaar.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cokz.nl staat bovenaan in de header het logo van Controle Orgaan Kwaliteits Zaken met de volgende tekst in het logo "COKZ". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Home". "Home" is de toegankelijkheidsnaam van deze link. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Alle tekst die in de afbeelding staat hoort terug te komen in de alternatieve tekst. Zie ook de opmerkingen bij succescriterium 1.1.1. Op de website (https://cokz.nl) staat in de header een zoekknop met een loepicoon. Na het activeren van deze knop verschijnt een zoekveld (input-element). De naam van dit veld luidt "header"; de zichtbare tekst luidt "Ik ben op zoek naar". Met spraaksoftware is dit veld daardoor niet te bedienen. Zorg ervoor dat de twee namen overeenkomen. Zie ook het zoekveld en de selectielijst "Filter op type" op pagina https://cokz.nl/?s=kip. Vergelijkbaar probleem ontstaat op pagina https://cokz.nl/over-ons/contact bij de invoervelden van het formulier. De visuele label "Uw e-mail adres" en "Uw bericht" komen niet overeen met de verborgen naam van deze velden. Zorg ervoor dat de twee namen overeenkomen. Zie ook https://cokz.nl/category/nieuws.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van de PDF 'Register-van-in-Nederland-erkende-boerderij-zuivelbedrijven-in-het-kader-van-EU-hygienepakket-per-2021-07-08' en '20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten' is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Zie https://cokz.nl/wp-content/uploads/2021/07/Register-van-in-Nederland-erkende-boerderij-zuivelbedrijven-in-het-kader-van-EU-hygienepakket-per-2021-07-08.pdf en https://cokz.nl/wp-content/uploads/2021/02/20210216-III.-Tarievenblad-COKZ-2021-inzake-exportcertificaten.pdf.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen. Voor HTML pagina's dient de taal aangeven te worden met een 'lang' attribuut:<html lang="nl"> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:<html xml:lang="nl" lang="nl"> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy". Zie voor overige taalcodes: http://xml.coverpages.org/iso639a.html

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina heeft een Engelstalige tekst ("Read this information in English") terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen. Zie https://cokz.nl/brexit-07-07-2020. Zie ook op pagina https://cokz.nl/brexit-en-export-zuivel de linktekst "Dairy and milk: health certificates – GOV.UK (www.gov.uk).". Zie ook op pagina https://cokz.nl/?s=kip de title-element.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in de code een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven. Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld:<p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p><p lang="en">First, there is...</p> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cokz.nl/over-ons/contact en https://cokz.nl/aanmelden-2 staat een formulier. Als het formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden verplicht zijn ("Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. De algemene melding ("Er was een probleem met je inzending. Controleer de onderstaande velden.") boven in het formulier geeft ook niet aan wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen. Zie voor meer informatie ons artikel over formulieren:www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven staat een 'stray end tag' </main> en </div>. Elementen moeten volledige begin- en eindtags hebben. Op onderstaande pagina's komen in de HTML code een dubbele id voor met dezelfde waarde ("main"). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie https://cokz.nl, https://cokz.nl/over-ons/contact, https://cokz.nl/over-ons. Zie ook pagina https://cokz.nl/?s=kip. Daar komt "search" dubbel voor. Zo is ook een probleem gevonden met de nesting van <p>- en <span>-elementen. Zo zijn er nog een paar vergelijkbare problemen met parsen op de pagina gevonden.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op: • Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld: <td>tekst</td> • Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li> In bovenstaande voorbeeld had </li> gebruikt moeten worden vóór </ul> • Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: <img title="tekst" title="tekst" /> • Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen. We raden aan om pagina's te valideren. Hierbij wordt op meer zaken gecontroleerd dan voor dit succescriterium vereist is. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen. De officiële W3C validator: validator.w3.org. Het is ook mogelijk om meerdere webpagina's tegelijkertijd in een keer te valideren. Zie hiervoor: www.htmlhelp.com/tools/validator/batch

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://cokz.nl) staat in de header een zoekknop met een loepicoon. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van deze knop te bepalen, omdat deze geen label heeft meegekregen. Ook is de rol niet te bepalen omdat dit element niet met een button-element is opgemaakt. Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Actueel bij COKZ" links zonder een naam. Het gaat hierom de links afgebeeld als een pijltje ">". Het iframe (Google Maps) op onderstaande pagina heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie https://cokz.nl/over-ons/contact. Op pagina https://cokz.nl/publicaties-2/register-erkende-bedrijven staan onder de header "Registers erkende bedrijven" twee knoppen/links "De zuivel sector" en "De pluimvee sector" zonder aangegeven rol. Op pagina https://cokz.nl staan onder de koptekst "Veel gestelde vragen" visuele accordeons welke in- en uitgeklapt kunnen worden. De status dat het element (uitgeklapt of niet) wordt nu duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit is goed. Het probleem hier is dat de tablijsten niet volledig volgens de specificatie zijn opgemaakt. Wanneer een role="tablist" wordt gebruikt, zijn er meerdere eisen waaraan moet worden voldaan. De role="tablist" wordt nu toegepast op een ul-element, hierdoor verandert de semantische betekenis van het ul-element. Het onderliggende li-element heeft nu geen verandering voor de semantiek, hierdoor ontbreekt het ul-element voor het li-element. De role="tab" is nu toegepast op het a-element welk binnen het li-element valt. Hierdoor ontstaan er ook problemen voor succescriterium 1.3.1, dit wordt nu alleen hier benoemd. Zie voor meer informatie over het onderwerp op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel. Dit is ook een probleem voor succescriterium 4.1.3 omdat de statusverandering niet wordt doorgegeven aan hulpsoftware. Dit probleem wordt niet meer bij 4.1.3 benoemd.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast. Meer informatie over het aangeven van de naam, rol, waarde en toestand van HTML elementen: www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/H91

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als een veld van een van de onderstaande formulieren niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als dat leeg blijft terwijl het veld verplicht is om te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Zie https://cokz.nl/aanmelden-2 en https://cokz.nl/over-ons/contact.

  • Gevolg:

   Zie Oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617