Verklaring van publieksportaal landelijkregisterkinderopvang

Status toegankelijkheid https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van publieksportaal landelijkregisterkinderopvang en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw vraag of opmerking behandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De meeste afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaarden zijn opgelost en in productie genomen. Er is echter nog geen nieuwe audit voor deze website gepland. Voor PDF-bestanden wordt een apart traject opgestart.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang : voldoet gedeeltelijk

De website publieksportaal landelijkregisterkinderopvang is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duo.nl/images/onderzoeksrapport-landelijkregisterkinderopvangnl-2020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situatie.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf staat het logo van de Rijksoverheid. Nu is het tekstalternatief ‘Landelijk Register Kinderopvang’. Dit is niet helemaal volledig. Volledig zou zijn ‘Logo Rijksoverheid, Landelijk Register Kinderopvang. Informatie over kinderopvanglocaties.’ (zie ook SC 2.5.3). Daarnaast heeft deze afbeelding ook een title attribuut met dezelfde informatie, dat is niet nodig en wij raden dan ook aan om het title attribuut te verwijderen.

  • Gevolg:

   Dit logo bevat meer tekst dan terugkomt in de alternatieve tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   10-12-2020: OPGELOST De tekst "Logo Rijksoverheid, Landelijk Register Kinderopvang. Informatie over kinderopvanglocaties." wordt op 04-01-2021 toegevoegd aan de alternatieve tekst bij het logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/ InspectieRapport.jsf?selectedResultId=297230 staan onder de kop ‘Registratie’ in de tabbladen onder de kop 'Voorwaarden niet beoordeeld:' een geordende lijst. Deze twee lijst is in de code niet opgemaakt als html lijst door middel van de ol en li elementen. Dit komt bij de meeste uitklapbare knoppen voor.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Anders wordt de informatie aan blinde bezoekers niet begrijpelijk voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/ InspectieRapport.jsf? uuId=e206033f-912a-49e0-9e23-06836c3f2d4a&selectedResultId=297230 staat op pagina 1 de titel ‘Inspectierapport’ van het document. Dit is opgemaakt met een p element. Dit moet als kop opgemaakt worden. Dit geldt ook voor de naam van het kinderdagverblijf daaronder.

   In het pdf document https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/ InspectieRapport.jsf? uuId=7933dd79-5239-47ee-9b21-12ab4153c80f&selectedResultId=185272 zijn helemaal geen koppen aangegeven. Bijvoorbeeld de zichtbare kop ‘Het onderzoek’ op pagina 3. En daaronder de drie kopjes ‘Onderzoeksopzet’, ‘Beschouwing’ en ‘Advies aan College van B&W’ enz. Bovenaan pagina 4 wordt een tabel gebruikt om tekst te stijlen. Dit is niet de bedoeling. Hier moet gewoon een kop element gebruikt worden. Dit komt vaker in het document voor. Onder aan pagina 4 wordt ook een tabel gebruikt met een lijst. Deze lijst moet opgemaakt worden net als de lijst erboven zonder tabel. Dit komt vaker in het document voor. In de tabellen vanaf pagina 9 zijn geen tabelkoppen gebruikt.

  • Gevolg:

   De pdf-bestanden zijn niet goed voor te lezen door screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   10-12-2020 NIET OPGELOST DUO is een apart traject gestart om alle PDF-documenten te inventariseren. Vervolgens wordt bekeken wat er waar aangepast moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf staan tabbladen. Bij tabbladen moet eerst de kop van het tabblad worden voorgelezen en dan de content die bij dat tabblad hoort. Het is dus niet de bedoeling dat eerst alle tabblad-koppen worden voorgelezen en daarna alle content, wat hier wel het geval is.

  • Gevolg:

   Doordat de content niet in een betekenisvolle volgorde in de broncode staat, kan de voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie niet correct voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   10-12-2020: OPGELOST Deze aanpassing wordt op 04-01-2021 gepubliceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-01-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf is de geeloranje focusindicator ingesteld met CSS en moet daardoor een minimaal contrast hebben van 3:1. Op dit moment is het contrast op een witte achtergrond 1,8:1, op een groene achtergrond 2,6:1 en op een grijze achtergrond 1,6:1. Dit is op al deze plekken dus te laag.

  • Gevolg:

   Contrast is te laag. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om te zien waar de focus zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   10-12-2020: OPGELOST Deze aanpassing wordt op 04-01-2020 gepubliceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-01-2021
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf staat het logo van de Rijksoverheid. De toegankelijkheidsnaam is nu ‘Landelijk Register Kinderopvang’. Dit is niet helemaal volledig. Volledig zou zijn ‘Logo Rijksoverheid, Landelijk Register Kinderopvang. Informatie over kinderopvanglocaties.’ .

  • Gevolg:

   De toegankelijkheidsnaam is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam is niet gelijk aan de zichtbare tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsnaam moet gelijk worden aan de zichtbare tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s worden rollen van WAI-ARIA gebruikt zoals bijvoorbeeld role=”tablist” of role=”table”. De (strenge) eisen van WAI-ARIA worden niet overal goed toegepast. Voorbeelden: Op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf staat bovenaan de pagina een lijst met links ‘Op kenmerken’, ‘Op registratie’ en ‘Op houder’. Deze staan in een element met role=”tablist”. Als role=”tablist” wordt gebruikt, zijn er meerdere eisen waar aan moet worden voldaan. Het element met role=”tablist” moet bijvoorbeeld een naam hebben, dat is nu niet het geval. Het element kan een naam krijgen met een aria-labelledby element die verwijst naar de titel ‘Zoek een kinderopvang’. Ook zijn er regels voor toetsenbordbediening. Er moet met de pijltjes toetsen tussen de tabbladen kunnen worden genavigeerd. Dit is hier niet het geval. En de volgorde van de focus is eerst het tabblad dan de inhoud van het tabblad, en niet eerst alle tabbladen. Het element waar de informatie instaat moet een role=”tabpanel” krijgen, wat hier ook niet het geval is. Zie voor meer informatie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel. Op pagina https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/houder/ NHRVestiging/GegevensHouder.jsf?selectedResultId=15576 staat een tabel. Deze staan in een element met role=”table”. Hier wordt aangeraden om gewoon de html table elementen te gebruiken. Het element met role=”table” moet een naam hebben die door software kan worden bepaald. Ook hier kan dat met een aria-labelledby element die verwijst naar de titel. Er is verkeerd gebruik gemaakt van de role=”rowheader”. Dit is om een rij kop aan te geven en dat is hier niet de bedoeling. De juiste volgorde van de rollen is “rowgroup”, “row” en “colomnheader” voor de rij cellen met kolomkoppen. En voor de gewone rij cellen “rowgroup”, “row”(eerste regel), “cel”, “row(tweede regel)” en “cel” enz. Ook hier voor meer informatie zie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/ #table.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste labels is de 'rol' niet te bepalen door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste labels moeten worden toegevoegd. Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209