Verklaring van Gemeente Druten

Status toegankelijkheid https://www.druten.nl

Gemeente Druten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Druten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Druten.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Druten is beschikbaar via de link https://www.druten.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Druten gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Druten gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Druten is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Druten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Druten .
Functie: Adviseur Digitale dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@drutenwijchen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Ontevreden afhandelen klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Ombudsman

Aanvullende informatie van Gemeente Druten

Pdf bestanden

Onze pdf bestanden voldoen niet allemaal aan de toegankelijkheidseisen. Dit wordt een enorm grote klus. We maken hier een apart project van. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier laten weten. Heeft u moeite met het 'digitaal laten voorlezen' van een pdf? Neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Kaarten

Wij weten dat het kaartmateriaal op onze website nog niet voldoet. Wij maken een plan dat in het vierde kwartaal 2024 klaar is, waarin wij aangeven hoe wij ervoor gaan zorgen dat deze in de toekomst wel toegankelijk zijn.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Druten : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Druten is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Druten dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/druten.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.druten.nl/data/downloadables/2/7/1/wcag-21-aa-inspectie-techniek-wwwgemeentelandvancuijknl-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Druten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" staat het logo van gemeente Druten en het logo van gemeente Wijchen bovenaan de eerste pagina. Deze afbeeldingen zijn correct geplaatst in een figure-tag maar hebben geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat beide logo's een alternatieve tekst krijgen.

   In de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" staan decoratieve lijnen, bijvoorbeeld onder de tekst 'Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer'. Deze decoratieve elementen zijn geplaatst in figure-tags waardoor deze worden voorgelezen door screenreaders. Zorg ervoor dat alle decoratieve elementen in het document worden aangemerkt als artefacts zodat hulpsoftware weet dat dit decoratief is.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://www.druten.nl/contactgegevens wordt bij onder andere de link 'Plan uw route' gebruik gemaakt van een icoon om aan te geven dat deze link verwijst naar een externe website. Met behulp van het title-attribuut is geprobeerd om dit icoon een tekstalternatief te geven, namelijk 'Deze link gaat naar een externe website'. Het title-attribuut wordt niet ondersteund door alle browsers en hulpsoftware waardoor het niet geschikt is om iconen een alternatieve tekst te geven. Zorg er daarom voor dat het icoon op een andere manier een alternatieve tekst krijgt, bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst bij het icoon te plaatsen. Deze bevinding is terug te vinden op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op https://www.druten.nl/toegankelijkheid en op https://www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke pdf's en icoontje voor verwijzing externe website.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier vragen techniek aan te passen, plan maken voor toegankelijke Pdfjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden staat de video 'Financieel Fit'. In deze video komen meerdere personen aan het woord, in beeld wordt hun naam en functie in tekst getoond, dit gebeurt bijvoorbeeld bij 0:28 en 1:55. Ook staan vanaf 5:22 teksten en logo's in beeld die niet worden voorgelezen door een voice-over. Bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien krijgen de informatie op het scherm niet mee wanneer zij de video afspelen. Om deze reden moet er een media-alternatief voor deze video zijn waarin de informatie die niet wordt uitgesproken in staat. Dit kan bijvoorbeeld een transcript zijn waarin de audio maar ook de teksten en logo's in beeld uitgeschreven staan. Om te voldoen aan dit succescriterium en 1.2.5 Audiodescriptie kan ook een audiodescriptie worden toegevoegd aan deze video.

  • Gevolg:

   filmpje niet goed zichtbaar voor mensen met een beperking.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   filmpje verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden staat de video 'Financieel Fit'. In deze video komen meerdere keren teksten in beeld, bijvoorbeeld rond 0:28 om aan te geven wat de naam is van de persoon aan het woord. Ook komen vanaf 5:22 teksten en logo's in beeld die niet worden uitgesproken. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen moeite hebben met het begrijpen van de video, omdat zijn acties en teksten in beeld niet meekrijgen. Zorg er daarom voor dat de video een audiodescriptie krijgt die deze informatie aangeeft. Op deze manier halen slechtzienden en blinden dezelfde informatie uit de video als mensen die het scherm wel goed kunnen zien.

  • Gevolg:

   filmpje niet toegankelijk voor mensen met een beperking.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   filmpje verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.druten.nl/contactgegevens staan twee lijsten die uit één lijstitem bestaan. Voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en bijvoorbeeld gebruikmaken van voorleessoftware betekent een lijst dat meerdere elementen zijn gegroepeerd. Wanneer een lijst één lijstitem heeft kan dit voor verwarring zorgen bij deze bezoekers, zij verwachten dat hier informatie is gegroepeerd en er meerdere lijstitems zijn. Los dit probleem op door geen gebruik te maken van lijsten met één item. Visueel mag de teksten de huidige opmaak houden. Deze bevinding komt ook voor op pagina https://www.druten.nl/geregistreerd-partnerschap.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: In het formulier op pagina https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 kunnen bezoekers bij de stap 'Klacht' een datum invoeren. Het invoerveld met de placeholdertekst 'Dag' is gekoppeld aan twee label-elementen, hierdoor is de toegankelijke naam van het veld 'Dag Dag'. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van een screenreader. Zorg er daarom voor dat dit veld gekoppeld is aan één label. Hetzelfde geldt voor het invoerveld met de placeholdertekst 'Jaar'.

   De PDF "Wijzigingsformulier uitkeringen" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat de documentstructuur niet te bepalen is. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   In de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" zijn meerdere bevindingen gevonden met betrekking tot de tags in de codelaag van het bestand;

   • De brontag van de codelaag is een Part-tag. Zorg ervoor dat de brontag van de codelaag altijd een document-tag is, zo kan hulpsoftware de codelaag correct herkennen en lezen.
   • Alle koppen in het bestand zijn geplaatst in een P-tag, bijvoorbeeld de kop 'Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer'. Zorg ervoor dat alle koppen in het bestand plaatst worden in tags voor koppen (<H1>, <H2>, <H3>, etc.). Maak hierbij gebruik van een logische kopstructuur.
   • Gewone tekst is geplaats in Table-tags, bijvoorbeeld de tekst van 'Naam school' tot en met 'Geboren'. Visueel staat geen tabel in dit document en een tabelstructuur is niet nodig om de content te begrijpen. Integendeel, de teksten in de Table-tag kunnen nu juist lastiger te begrijpen zijn voor gebruikers van voorleessoftware. Verwijder daarom de Table-tags in de codelaag en plaats de teksten in P-tags.

   Advies: De PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" is een formulier. Het is voor veel mensen moeilijk om een PDF formulier te moeten printen, invullen en scannen. Ga na of het mogelijk is dit formulier op een gewone HTML-pagina aan te bieden.

   Advies: In de codelaag van de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer" staan meerdere lege P-tags. Sommige screenreaders lezen deze tags voor als 'leeg', dit kan vervelend zijn voor screenreadergebruikers. Verwijder daarom alle tags die geen content bevatten.

  • Gevolg:

   niet toegankelijke pdf's, online formulier en opsommingen niet goed zichtbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • leverancier formulieren techniek laten aanpassen
   • plan maken voor pdf'jes
   • opsommingstekens aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.druten.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden staat de video 'Financieel Fit'. In deze video komen teksten in beeld te staan, bijvoorbeeld de tekst 'Mirjam Schuldoverwinnaar' rond 0:28. Het contrast van alle teksten in de video (HEX#a195a3) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   video niet goed zichtbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   video verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   techniek

  • Gevolg:

   Op de pagina’s van het domein https://www.druten.nl/ werkt het menu niet helemaal goed na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels. Het menu kan geopend worden, maar niet alle menu-onderdelen kunnen zichtbaar worden gemaakt. Het gaat hier om het laatste onderdeel "Contact". Op nog kleinere schermen kunnen mogelijk nog meer onderdelen niet gebruikt worden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen om aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer toetsenbordgebruikers de focus plaatsen op het logo van gemeente Druten op pagina https://www.druten.nl/ heeft de focusrand (HEX#0000fe) op de achtergrondafbeelding een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,1:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   contract niet goed.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contrastaanpassing leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF "Wijzigingsformulier uitkeringen" heeft geen documenttitel aangegeven in de documenteigenschappen. Geef het bestand een beschrijven de titel door te gaan naar 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Beschrijving'. Zorg er ook voor dat in de eigenschappen staat aangegeven dat de documenttitel in plaats van de bestandsnaam wordt getoond, dit kan bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Weergave bij openen'. Dit probleem komt ook voor in de PDF "Schoolverklaring en vervoersadvies leerlingenvervoer".

  • Gevolg:

   pdf niet toegankelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   plan maken voor toegankelijke pdfjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.druten.nl/contactgegevens staan twee links met de linktekst 'Melding doen', deze links verwijzen elk naar een andere pagina. Wanneer links met dezelfde naam naar andere pagina's verwijzen kan dit verwarrend zijn voor bezoekers die behoefte hebben aan een duidelijke navigatiestructuur en voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruik maken van linklijsten. Voor hen is het lastig om onderscheid te maken tussen de twee links. Zorg er daarom voor dat wanneer links dezelfde linktekst hebben deze naar hetzelfde doel verwijzen. Los dit probleem op door de linktekst van een van de links op deze pagina aan te passen. Dit probleem komt ook voor op de pagina https://www.druten.nl/sitemap waar twee links staan met de linktekst 'Vooroverleg'.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://www.druten.nl/nieuws/ staan onder alle nieuwsberichten link waarmee bezoekers kunnen navigeren naar de volgende pagina. Deze links hebben de linktekst '1' en '2'. Voor bezoekers die gebruik maken van linklijsten of het scherm niet kunnen zien en daarom afhankelijk zijn van screenreaders is het niet duidelijk waar deze links naar verwijzen. Geef deze linkteksten daarom aanvullende informatie in de toegankelijke naam van de links, bijvoorbeeld door de toegankelijke naam aan te passen naar 'Pagina 1' en 'Pagina 2'.

   Advies: Op pagina https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 staat het logo van gemeente Druten. Dit logo dient ook als link en heeft als linktekst 'Gemeente Druten'. Bezoekers die gebruikmaken van linklijsten, bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van screenreaders, kunnen door deze linktekst verwachten dat de link naar de gemeentewebsite van Druten verwijst. In plaatst daarvan verwijst de link naar een lege pagina.

   Advies: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://www.druten.nl/college-van-bw staan blokken content die zijn opgemaakt als link, bijvoorbeeld het blok met de kop 'Besluitenlijsten van het college'. In deze blokken zijn zowel de kop als de onderstaande tekst opgemaakt als link, hierdoor is de linktekst van de link erg lang. Voor bezoekers die gebruikmaken van linklijsten kan het vervelend zijn als linkteksten bestaan uit meerdere zinnen. Het advies is daarom om alleen de kop van de contentblokken op te maken als link. Het klikgebied kan daarna worden vergroot met behulp van Javascript. Dit advies geldt ook voor de blokken content die zijn opgemaakt als links op pagina https://www.druten.nl/nieuws/.

  • Gevolg:

   niet toegankelijke site

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   -twee links melding doen opgelost

   • leverancier gevraagd naar blokken met links en nieuwsberichten
   • logo's in formulieren opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: In het formulier https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 kunnen bezoekers bij de stap 'Bijlagen' digitaal bestanden uploaden met de knoppen 'Bestand(en) toevoegen'. Het visuele label van deze knoppen is 'Bestanden toevoegen' maar de toegankelijke naam is 'Bijlage'. Doordat het visuele label niet in de toegankelijke naam van deze knoppen staan is het voor bezoekers die gebruikmaken van spraakbesturing lastig om deze knoppen te bedienen. Zorg er daarom voor dat het visuele label van deze knoppen in de toegankelijke naam staat, het liefst vooraan.

  • Gevolg:

   onduidelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier gevraagd om aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op de pagina https://www.druten.nl/paspoort staat onder de uitklapbare knop 'Wilt u een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort aanvragen?' staat de zin 'Please call us for making an appointment.'. Op deze zin moet een Engelse taalwissel zijn aangegeven zodat de tekst goed wordt voorgelezen door screenreaders.

  • Gevolg:

   taalwissel niet duidelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   taalwissels toegepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Wanneer bezoekers een fout maken in het formulier op https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 verwijzen de foutmeldingen die op de pagina verschijnen niet naar het veld waar de fout in is gemaakt. Wel staan de foutmeldingen bij het veld waar de foutmelding in is gemaakt maar bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen de visuele koppeling tussen het veld en de foutmelding niet maken. Zorg er daarom voor dat een foutmelding altijd de naam van het veld waar de fout in is gemaakt benoemd.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: In het formulier op pagina https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 bij de stap 'Klacht' kunnen bezoekers een datum invoeren. Wanneer bezoekers een fout maken in deze velden verschijnt hier de foutmelding 'Deze waarde is niet geldig.'. Deze foutmelding verwijst niet naar het veld waar de fout in is gemaakt en welke fout de gebruiker heeft gemaakt. Zorg ervoor dat de foutmelding aangeeft in welk veld de fout is gemaakt en dat dat e melding zegt welke fout is gemaakt. Bij bij deze invoervelden kan de foutmelding bijvoorbeeld zijn 'Bij 'Op welke datum vond de gebeurtenis plaats?' is een niet bestaande datum in gevoerd. Voer hier een geldige datum in'.

  • Gevolg:

   niet duidelijk voor bezoeker met beperking waar fout precies zit

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   leverancier vragen om aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Druten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209