Verklaring van Gemeente Wijchen

Status toegankelijkheid https://www.wijchen.nl

Gemeente Wijchen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Wijchen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Wijchen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Wijchen is beschikbaar via de link https://www.wijchen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Wijchen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Wijchen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Wijchen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Wijchen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Wijchen .
Functie: Adviseur Digitale Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@drutenwijchen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Ontevreden behandeling klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Wijchen

Pdf bestanden

Onze pdf bestanden voldoen niet allemaal aan de toegankelijkheidseisen. Dit wordt een enorm grote klus. We maken hier een apart project van. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier laten weten. Heeft u moeite met het 'digitaal laten voorlezen' van een pdf? Neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2024.

Aanvullende informatie van Gemeente Wijchen

Pdf bestanden

Onze pdf bestanden voldoen niet allemaal aan de toegankelijkheidseisen. Dit wordt een enorm grote klus. We maken hier een apart project van. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier laten weten. Heeft u moeite met het 'digitaal laten voorlezen' van een pdf? Neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Kaarten

Wij weten dat het kaartmateriaal op onze website nog niet voldoet. Wij maken een plan dat in het vierde kwartaal van 2024 klaar is, waarin wij aangeven hoe wij ervoor gaan zorgen dat deze in de toekomst wel toegankelijk zijn.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Wijchen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Wijchen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Wijchen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/wijchen.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.wijchen.nl/data/downloadables/2/7/1/wcag-21-aa-inspectie-techniek-wwwgemeentelandvancuijknl-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Wijchen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de Gemeente Wijchen in de PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/4/2/toestemmingsverklaring-hoofdbewoner.pdf heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet tenminste de naam van de organisatie bevatten.

   Het logo van de Gemeente Wijchen in de PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/2/8/wijchen-jaarverslag-interne-klachtbehandeling-2020.pdf heeft als alternatieve tekst 'Beschrijving: Wapen nieuw HR'. De alternatieve tekst van een logo moet tenminste de naam van de organisatie bevatten.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op onder andere pagina https://www.wijchen.nl/contactgegevens staat een icoon dat aangeeft dat een link naar een externe website verwijst. Dit staat aangegeven binnen het title-attribuut, maar het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en is daarom geen voldoende tekstueel alternatief. Voeg een tekstueel alternatief toe, bijvoorbeeld doormiddel van screenreader-only tekst. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://www.wijchen.nl/toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   pdf niet goed leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Plan maken voor pdf'jes toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wijchen.nl/projecten/hart-van-zuid staat een video. De video sluit af met een url naar de website wijchen.nl/hartvanzuid en de naam van de Facebookpagina. De voice-over benoemt echter alleen 'Ga naar de website voor meer informatie, of om je idee te delen'. Zorg ervoor dat zichtbare informatie in de video ook voorkomt in de audiodescriptie van de video (daarmee wordt ook voldaan aan succescriterium 1.2.5) of voeg een media-alternatief, zoals een transcript toe.

  • Gevolg:

   video niet goed toegankelijk te bekijken/luisteren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   video aanpassen of verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wijchen.nl/projecten/hart-van-zuid staat een video. De video sluit af met een url naar de website wijchen.nl/hartvanzuid en de naam van de Facebookpagina. De voice-over benoemt echter alleen 'Ga naar de website voor meer informatie, of om je idee te delen'. Zorg ervoor dat zichtbare informatie in de video ook voorkomt in de audiodescriptie van de video.

  • Gevolg:

   video niet goed te bekijken of te beluisteren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   video aanpassen of verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wijchen.nl/openingstijden staan met del- en ins-elementen aangepaste openingstijden opgemaakt (bijvoorbeeld voor maandag 18 april). Deze elementen worden niet opgemerkt en geïnterpreteerd door de meeste browsers en hulpsoftware. Er moet daarom ook een toegankelijk alternatief zijn om gewijzigde openingstijden aan te geven die goed door browsers en hulpsoftware wordt ondersteund.

   Op pagina https://www.wijchen.nl/projecten/hart-van-zuid staan koppen (zoals 'Gebiedsvisie' en 'Uitwerking plan') die alleen visueel als kop zijn opgemaakt, maar dat in de codelaag niet zijn. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een elementenlijst of sneltoets door de koppen op een pagina navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn komen daar niet op voor. Maak de teksten op als kop-element om dit probleem op te lossen.

   Op pagina https://www.wijchen.nl/projecten/hart-van-zuid staan koppen zonder content (zoals 'Het plan en de stappen'). Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een elementenlijst of sneltoets door de koppen op een pagina navigeren. Er moet content aanwezig zijn onder een kop, zoals een kop van een lager niveau, tekst of afbeeldingen. Maak deze tekst een kopniveau hoger (h2) of de onderliggende koppen lager (h3) om dit probleem op te lossen.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard. Op pagina https://www.wijchen.nl/contactgegevens komt een kop zonder content voor (Contactgegevens). Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een elementenlijst of sneltoets door de koppen op een pagina navigeren. Er moet content aanwezig zijn onder een kop, zoals een kop van een lager niveau, tekst of afbeeldingen. Voeg content toe, bijvoorbeeld door de meta-description van de pagina 'Contactgegevens' aan te vullen.

   De PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/4/2/toestemmingsverklaring-hoofdbewoner.pdf is niet toegankelijk. In dit onderzoek kunnen wij niet controleren of het proces achter de DigiD-inlog een toegankelijk alternatief biedt. De PDF is daarnaast onderdeel van een administratief proces. Derhalve is de PDF opgenomen in dit onderzoek. De PDF is niet goed gecodeerd:

   • De koppen in het document zijn opgemaakt als paragraaftekst in plaats van als koppen.
   • De stippellijnen in het document zijn niet opgemaakt als artefact. Deze worden nu daarom voorgelezen door voorleessoftware.
   • In de voettekst staat een link naar de website die niet voorkomt in de codelaag van de PDF.

   De PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/2/8/wijchen-jaarverslag-interne-klachtbehandeling-2020.pdf is niet goed gecodeerd.

   • De inhoudsopgave is niet gecodeerd als table of contents.
   • Tussenkoppen zijn opgemaakt als paragraaf in plaats van als kop.
   • De lijst onder 2.2 op pagina 4 en 5 is opgemaakt als meerdere losse lijsten in plaats van één doorlopende lijst.
   • De tabel op pagina 6 bevat geen tabelkoppen.
   • De lijst onder 3.2 op pagina 7 is niet opgemaakt als lijst.

   De lijnen van de tabellen in de PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/2/8/wijchen-jaarverslag-interne-klachtbehandeling-2020.pdf zijn opgemaakt met een span-element. Hierdoor worden ze mogelijk niet door alle browsers en hulpsoftware genegeerd. Tag de lijnen als artefact om ze als decoratief te markeren.

  • Gevolg:

   niet toegankelijk te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen techniek aan te passen en andere punten handmatig opgelost. Voor de pdf een plan maken voor toegankelijke pdf'jes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde in de PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/2/8/wijchen-jaarverslag-interne-klachtbehandeling-2020.pdf is niet logisch. De PDF begint met de eerste drie regels tekst op het voorblad, waarna pas het logo voorkomt in de leesvolgorde. Daarna volgt de vierde regel op het voorblad. Zorg dat de leesvolgorde voor hulpsoftware logisch en betekenisvol is.

  • Gevolg:

   pdf niet toegankelijk leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   plan maken voor de pdfjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   techniek

  • Gevolg:

   Op de pagina’s van het domein https://www.wijchen.nl/ werkt het menu niet helemaal goed na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels. Het menu kan geopend worden, maar niet alle menu-onderdelen kunnen zichtbaar worden gemaakt. Het gaat hier om het laatste onderdeel "Contact". Op nog kleinere schermen kunnen mogelijk nog meer onderdelen niet gebruikt worden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier vragen techniek aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Het logo van de Gemeente Wijchen in de PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/2/8/wijchen-jaarverslag-interne-klachtbehandeling-2020.pdf is niet geplaatst in een bounding box. Hierdoor kunnen bezoekers die tekst moeten vergroten om het document te lezen problemen ondervinden met inzoomen.

  • Gevolg:

   pdf niet goed toegankelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   plan voor Pdfjes maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Wanneer het logo van Gemeente Wijchen op de homepage toetsenbordfocus heeft, is dat niet overal even goed zichtbaar. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #0200F9) en de achtergrond, bijvoorbeeld bovenaan de pagina (HEX #0F1E28) is 1,9:1 waar dat overal minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de focusrand om de zoekfunctie op de homepage.

  • Gevolg:

   niet toegankelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen techniek aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van de PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/4/2/toestemmingsverklaring-hoofdbewoner.pdf is 'Gemeentekantoor'. Dit beschrijft de inhoud van het document niet. Daarnaast is ingesteld dat de bestandsnaam wordt getoond bij openen. Pas de titel aan en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.

   De PDF op pagina https://www.wijchen.nl/data/downloadables/2/8/wijchen-jaarverslag-interne-klachtbehandeling-2020.pdf heeft geen titel. Een PDF moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben die getoond wordt bij openen. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren.

  • Gevolg:

   niet goed toegankelijke pdf

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   plan maken voor pdfjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://www.wijchen.nl/projecten/hart-van-zuid komen meerdere 'Lees verder' linkteksten toe die naar verschillende pagina's verwijzen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een elementenlijst door de links op een pagina navigeren. 'Lees verder' zegt weinig over naar welke pagina de linktekst verwijst. Pas de linkteksten aan, of voeg bijvoorbeeld met screenreader-only tekst de titel van het artikel toe aan de toegankelijke naam van de link.

  • Gevolg:

   niet goed toegankelijk te benaderen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Bij CARE informeren of wij dit per fase anders kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door samenvoegen van de tekst "Lees meer + fase-titel"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wijchen.nl/belangrijke-informatie-voor-vluchtelingen komen meerdere anderstalige stukken tekst voor. Deze teksten moeten worden aangegeven met een taalwissel, zodat voorleessoftware de teksten in de juiste taal kan voorlezen.

  • Gevolg:

   taalwissels niet te zien

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Enkele afbeeldingen missen een (goede) naam. Zie hiervoor succescriterium 1.1.1.

  • Gevolg:

   niet goed toegankelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Wijchen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209