Verklaring van www.eemsdelta.nl

Status toegankelijkheid https://www.eemsdelta.nl

Gemeente Eemsdelta is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Eemsdelta streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.eemsdelta.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Eemsdelta is beschikbaar via de link https://www.eemsdelta.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Eemsdelta gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.eemsdelta.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Eemsdelta is gevorderd met de toegankelijkheid van www.eemsdelta.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Eemsdelta .
Functie: clusterdirecteur in- en externe dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@eemsdelta.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.eemsdelta.nl/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Eemsdelta

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.eemsdelta.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.eemsdelta.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Eemsdelta dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/eemsdelta.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://iburgerzaken.eemsdelta.nl/gaas-web/asset/pdf/wcag-2.1-niveau-aa-1.3.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Eemsdelta dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In 2 pdf documenten en de footer zijn afwijkingen gevonden op deze norm.

  • Oorzaak:

   Bevindingen: In de footer van de website staat het logo van gemeente Eemsdelta. Deze afbeelding is verborgen van hulpsoftware met aria-hidden=’true’. Dit is een informatieve afbeelding die niet verborgen mag worden. Voorzie deze afbeelding van tekstalternatief.

   In de PDF “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staat rechtsonderin bij het kopje “Terugsturen” een vlak. Deze afbeelding van het grijze vierkant fungeert als achtergrond voor deze sectie. Deze afbeelding staat in de code als figuur. Deze afbeelding heeft geen alt-tekst en omdat het decoratief is, moet hier een artefact van worden gemaakt.

   In de PDF “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staat een logo van de organisatie die als achtergrondafbeelding is toegevoegd. Hierdoor is de afbeelding verborgen van hulpsoftware. Een blinde gebruiker weet niet bij welke organisatie dit document hoort.

   In de footer van het pdf-document “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staan contactgegevens van de gemeente. Deze vier kolommen met belangrijke informatie zijn als achtergrondafbeelding toegevoegd en zijn hierdoor niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Dit zorgt ervoor dat mensen met beperkingen niet dezelfde informatie voorgelezen krijgen.

  • Gevolg:

   Bevindingen: In de footer van de website staat het logo van gemeente Eemsdelta. Deze afbeelding is verborgen van hulpsoftware met aria-hidden=’true’. Dit is een informatieve afbeelding die niet verborgen mag worden. Voorzie deze afbeelding van tekstalternatief.

   In de PDF “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staat rechtsonderin bij het kopje “Terugsturen” een vlak. Deze afbeelding van het grijze vierkant fungeert als achtergrond voor deze sectie. Deze afbeelding staat in de code als figuur. Deze afbeelding heeft geen alt-tekst en omdat het decoratief is, moet hier een artefact van worden gemaakt.

   In de PDF “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staat een logo van de organisatie die als achtergrondafbeelding is toegevoegd. Hierdoor is de afbeelding verborgen van hulpsoftware. Een blinde gebruiker weet niet bij welke organisatie dit document hoort.

   In de footer van het pdf-document “Formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen” staan contactgegevens van de gemeente. Deze vier kolommen met belangrijke informatie zijn als achtergrondafbeelding toegevoegd en zijn hierdoor niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Dit zorgt ervoor dat mensen met beperkingen niet dezelfde informatie voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS en we zoeken naar alternatieven voor de pdf.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een YouTube video met automatische ondertiteling. Deze ondertitels bevatten geen leestekens en de tekst bevat meerdere grote fouten die de betekenis van de gesproken woorden niet goed overbrengen. Helaas is automatische ondertiteling van YouTube (nog) niet goed genoeg om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een YouTube video met automatische ondertiteling. Deze ondertitels bevatten geen leestekens en de tekst bevat meerdere grote fouten die de betekenis van de gesproken woorden niet goed overbrengen. Helaas is automatische ondertiteling van YouTube (nog) niet goed genoeg om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's worden ondertiteld of er wordt voorzien in een alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een video. Aan het eind van de video komt een aantal teksten in beeld met de regio’s waar het om gaat. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium is audiodescriptie verplicht.

  • Gevolg:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een video. Aan het eind van de video komt een aantal teksten in beeld met de regio’s waar het om gaat. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium is audiodescriptie verplicht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's worden ondertiteld of er wordt voorzien in een alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een video. Aan het eind van de video komt een aantal teksten in beeld met de regio’s waar het om gaat. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium kan dit op twee manieren. De eerste manier is het toevoegen van een media-alternatief voor de gehele video. Dit betekent dat alle belangrijke informatie uit het beeld en het geluid in de vorm van een uitgeschreven tekst aanwezig moet zijn. De tweede manier is het toevoegen van een audiodescriptie. Dit is een (alternatief) geluidsspoor dat alle belangrijke visuele informatie in geluid overbrengt. Deze oplossing wordt geadviseerd, omdat een audiodescriptie deze video ook direct laat voldoen aan succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen).

  • Gevolg:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten staat een video. Aan het eind van de video komt een aantal teksten in beeld met de regio’s waar het om gaat. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium kan dit op twee manieren. De eerste manier is het toevoegen van een media-alternatief voor de gehele video. Dit betekent dat alle belangrijke informatie uit het beeld en het geluid in de vorm van een uitgeschreven tekst aanwezig moet zijn. De tweede manier is het toevoegen van een audiodescriptie. Dit is een (alternatief) geluidsspoor dat alle belangrijke visuele informatie in geluid overbrengt. Deze oplossing wordt geadviseerd, omdat een audiodescriptie deze video ook direct laat voldoen aan succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's worden ondertiteld of er wordt voorzien in een alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/iets-melden komt een lege kop voor. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden. De gebruikers van hulpsoftware kunnen indruk krijgen dat ze content missen. Ze maken lijsten met koppen om zo de inhoud van de pagina te scannen. Een lege kop in deze lijst voegt niets toe en geeft nog steeds geen overzicht van de content.

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/afvalkalender zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong element, bijvoorbeeld maandagrout onder de kop 'KCA (Klein Chemisch Afval)'. Het probleem is dat strong en em bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (h2, h3 etc.).

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/begroting-2021 staat de tabel voor de begroting 2021. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn gemarkeerd en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element. Deze tabel is te complex omdat het uit drie tabellen bestaat. Om deze tabel toegankelijker te maken, kan de tabel worden gesplits in drie losse tabellen. De vetgedrukte teksten zijn koppen en dienen uit de tabel te worden gehaald en als een kop op de pagina te worden geplaatst.

   Op pagina www.eemsdelta.nl/nieuwsoverzicht staat een paginering. Elke pagina met een cijfer heeft een aria-current=”page”. Deze code aangeeft dat dit een actieve pagina is (de pagina die in beeld is). Dit klopt niet aangezien deze code op pagina 4 van de nieuwsberichten staat. Alleen het nummer ‘4’ mag deze code bevatten.

   Advies: Sommige pagina’s van deze website hebben geen kop 1 (h1-element). Hier wordt aangeraden om de eerste kop van de pagina die het onderwerp van de pagina beschrijft om te zetten van h2 naar h1-element. Zie bijvoorbeeld www.eemsdelta.nl/search.

  • Gevolg:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/iets-melden komt een lege kop voor. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden. De gebruikers van hulpsoftware kunnen indruk krijgen dat ze content missen. Ze maken lijsten met koppen om zo de inhoud van de pagina te scannen. Een lege kop in deze lijst voegt niets toe en geeft nog steeds geen overzicht van de content.

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/afvalkalender zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong element, bijvoorbeeld maandagrout onder de kop 'KCA (Klein Chemisch Afval)'. Het probleem is dat strong en em bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (h2, h3 etc.).

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/begroting-2021 staat de tabel voor de begroting 2021. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn gemarkeerd en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element. Deze tabel is te complex omdat het uit drie tabellen bestaat. Om deze tabel toegankelijker te maken, kan de tabel worden gesplits in drie losse tabellen. De vetgedrukte teksten zijn koppen en dienen uit de tabel te worden gehaald en als een kop op de pagina te worden geplaatst.

   Op pagina www.eemsdelta.nl/nieuwsoverzicht staat een paginering. Elke pagina met een cijfer heeft een aria-current=”page”. Deze code aangeeft dat dit een actieve pagina is (de pagina die in beeld is). Dit klopt niet aangezien deze code op pagina 4 van de nieuwsberichten staat. Alleen het nummer ‘4’ mag deze code bevatten.

   Advies: Sommige pagina’s van deze website hebben geen kop 1 (h1-element). Hier wordt aangeraden om de eerste kop van de pagina die het onderwerp van de pagina beschrijft om te zetten van h2 naar h1-element. Zie bijvoorbeeld www.eemsdelta.nl/search.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden is een formulier waar onder andere het e-mailadres en de naam van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina:

  • Gevolg:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden is een formulier waar onder andere het e-mailadres en de naam van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina:

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.eemsdelta.nl/contact is een groene tekstkleur op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.eemsdelta.nl/afvalkalender

  • Gevolg:

   Op pagina www.eemsdelta.nl/contact is een groene tekstkleur op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.eemsdelta.nl/afvalkalender

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Op de pagina www.eemsdelta.nl/voortijdig-schoolverlaten wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage komen links voor met de naam “Lees meer”. Deze linktekst geeft niet aan waar de link naar toe verwijst. Zorg dat deze namen duidelijk zijn en onderscheidend, bijvoorbeeld door deze aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt.

   In de footer op iedere pagina heb je onderin social media iconen. Deze heten “twitter link”, “facebook link” etc. Deze omschrijving is niet duidelijk genoeg, hierbij moet aangegeven staan dat het om de accounts van de gemeente gaat.

  • Gevolg:

   Op de homepage komen links voor met de naam “Lees meer”. Deze linktekst geeft niet aan waar de link naar toe verwijst. Zorg dat deze namen duidelijk zijn en onderscheidend, bijvoorbeeld door deze aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt.

   In de footer op iedere pagina heb je onderin social media iconen. Deze heten “twitter link”, “facebook link” etc. Deze omschrijving is niet duidelijk genoeg, hierbij moet aangegeven staan dat het om de accounts van de gemeente gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. De foutmelding ‘het veld is verplicht’ is geen foutmelding, maar een instructie. Een betere foutmelding zou zijn ‘dit veld is niet ingevuld’. Deze melding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, dat is nu niet het geval. Dit komt ook voor op www.eemsdelta.nl/mijn-afvalkalender

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. De foutmelding ‘het veld is verplicht’ is geen foutmelding, maar een instructie. Een betere foutmelding zou zijn ‘dit veld is niet ingevuld’. Deze melding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, dat is nu niet het geval. Dit komt ook voor op www.eemsdelta.nl/mijn-afvalkalender

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding ‘het veld is verplicht’. Deze foutmelding geeft geen suggestie van hoe de fout verholpen kan worden. Dit komt ook voor op www.eemsdelta.nl/mijn-afvalkalender . Hier kan bijvoorbeeld een voorbeeldformat worden gegeven voor het veld 'Postcode'.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.eemsdelta.nl/formulier-iets-melden een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding ‘het veld is verplicht’. Deze foutmelding geeft geen suggestie van hoe de fout verholpen kan worden. Dit komt ook voor op www.eemsdelta.nl/mijn-afvalkalender . Hier kan bijvoorbeeld een voorbeeldformat worden gegeven voor het veld 'Postcode'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Eemsdelta heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209