Verklaring van Gemeente West Maas Maas en Waal

Status toegankelijkheid https://www.westmaasenwaal.nl/

Gemeente West Maas en Waal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente West Maas en Waal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente West Maas Maas en Waal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente West Maas en Waal is beschikbaar via de link https://www.westmaasenwaal.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente West Maas en Waal verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente West Maas Maas en Waal te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente West Maas en Waal is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente West Maas Maas en Waal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente West Maas en Waal .
Functie: Burgemeester van de gemeente West Maas en Waal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Heeft u moeite met het gebruik van de website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Geef uw vraag of opmerking aan ons door via het formulier melding toegankelijkheid website.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
 • Binnen 3 weken handelen wij uw verzoek af

Bent u niet tevreden? Of hebben wij niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente West Maas en Waal

Wij zijn bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en controle op toegankelijkheid. Het complete overzicht plaatsen wij op onze website.

Pdf-bestanden

De pdf-bestanden op onze websites zijn nog niet toegankelijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken. Wij starten in september 2020 met een plan van aanpak om onze  werkwijzen binnen de organisatie aan te passen zodat uiteindelijk alle nieuwe pdf-bestanden toegankelijk zijn.

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente West Maas Maas en Waal : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente West Maas Maas en Waal is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Icoontjes hebben geen tekst alternatief
  • Oorzaak: Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/beter-lezen-en-schrijven staat onder de kop 'Digi-Taalhuis West Maas en Waal' de link 'Digi-Taalhuis' met een klein icoontje er naast. Dit icoontje geeft informatie, namelijk dat de link naar een externe website gaat. Deze informatie is visueel aanwezig, maar er is geen tekstalternatief voor. Er staan meerdere externe links met dit icoontje Verder staat op deze pagina ook nog een link met een PDF icoontje onder de koptekst “Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021”. Ook dit icoontje is informatief en moet dus ook een alternatieve tekst krijgen. Deze ontbreekt op dit moment.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld kan niet door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/beter-lezen-en-schrijven staat onderaan een koptekst “Heeft u gevonden wat u zocht”. Als hier voor “nee” wordt gekozen verschijnen twee invulvelden. Bij het tweede invulveld wordt gevraagd naar een e-mail adres. Bij dit invulveld ontbreekt het autocomplete attribuut.
  • Gevolg: Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.
  • Alternatief: Gebruiker vult de gegevens zelf in
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden zijn niet programmatisch te bepalen.
  • Oorzaak: Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ staan ook invoervelden voor persoonlijke gegevens waarvoor het autocomplete attribuut nodig is. Deze ontbreekt nu nog. Bijvoorbeeld het invoerveld ‘Voornaam’ moet het attribuut autocomplete=”givenname” krijgen.
  • Gevolg: Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.
  • Alternatief: Gebruikers vullen de velden handmatig in
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden hebben onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ hebben de randen van de invoervelden een contrast van 1,6:1 met de achtergrond. De functie “Hoog contrast” heeft hier geen invloed op.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen de invvoervelden niet goed waarnemen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het kruisje om de pop-up te sluiten heeft onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ komt na het klikken op “Toon benodigdheden” een pop-up in beeld met de benodigdheden. Rechtsboven in deze pop-up is een kruisje geplaatst waarmee de pop-up gesloten kan worden. Dit kruisje heeft een kleurcontrast van 1,6:1, ook als de functie ‘Hoog contrast’ is ingeschakeld.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om de pop-up te sluiten omdat ze het kruisje niet goed kunnen waarnemen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo naar homepage is niet met het toetsenbord te bereiken
  • Oorzaak: Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken is het logo tevens een link naar www.westmaasenwaal.nl/. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen, omdat hier het attribuut tabindex=”-1” is gebruikt. Als dit attribuut wordt weggelaten of als het een waarde heeft van 0 of hoger, zal deze link wel met het toetsenbord te bedienen zijn.
  • Gevolg: Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om terug naar de homepage van de website te gaan.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Toetsenbord focus is onvoldoende zichtbaar
  • Oorzaak: Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/eikenprocessierups/ is de focus indicator slecht te zien als deze op één van de links van het broodkruimeplad staat.
  • Gevolg: Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen weet niet waar hij op de website is.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zichtbare naam van in het zoekveld is geen onderdeel van de toegankelijke naam
  • Oorzaak: Op iedere pagina staat een zoekveld met de zichtbare tekst “Goedemorgen, waar ben je naar op zoek?”. Deze tekst komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van het invoerveld en dus kan deze tekst niet gebruikt worden in een spraakcommando voor het invoerveld. https://www.westmaasenwaal.nl/
  • Gevolg: Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de zoekfunctie te activeren.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Na selectie van een activiteit wordt zonder actie van de gebruiker de focus verplaatst.
  • Oorzaak: Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ wordt na het invullen van een activiteit automatisch een lightbox geopend met informatie. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van te voren niet voor gewaarschuwd wordt.
  • Gevolg: Onverwachte veranderingen na het selecteren van een activiteit werkt desoriënterend voor mensen die blind zijn en voor mensen met een cognitieve beperking.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De labels verdwijnen bij gebruikersinvoer
  • Oorzaak: Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/beter-lezen-en-schrijven staat onderaan een koptekst “Heeft u gevonden wat u zocht”. Als hier voor “nee” wordt gekozen verschijnen twee invulvelden. De labels voor deze velden staan nu in het invulveld als een placeholder tekst. Dit is niet de bedoeling. Het nadeel is namelijk dat het label verdwijnt als je de focus in het invulveld zet en iets invult. Voor een tekstlabel geldt dat het altijd zichtbaar moet zijn en blijven.
  • Gevolg: Als een gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholder-tekst. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Actief menu is niet programmatisch te bepalen
  • Oorzaak: Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/eikenprocessierups/ is in het hoofdmenu aangegeven welk onderdeel ‘actief’ is. Dit is visueel weergegeven In het broodkruimelpad wordt er een aria-current attribuut gebruikt op de verkeerde plek, namelijk op iedere pagina bij de link “Home” in het broodkruimelpad. Dit geeft aan hulpsoftware aan dat “Home” de pagina is wat nu bekeken wordt. Dat klopt dus niet en is fout.
  • Gevolg: Mensen die blind of doof-blind zijn, voorleessoftware of braille displays gebruiken weten niet welk menuitem actief is omdat de informatie enkel door middel van kleur wordt overgebracht.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente West Maas en Waal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323