Verklaring van Gemeente West Maas Maas en Waal

Status toegankelijkheid https://www.westmaasenwaal.nl/

Gemeente West Maas en Waal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-05-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente West Maas en Waal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente West Maas Maas en Waal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente West Maas en Waal is beschikbaar via de link https://www.westmaasenwaal.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente West Maas Maas en Waal van Gemeente West Maas en Waal voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente West Maas en Waal .
Functie: Burgemeester van de gemeente West Maas en Waal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Heeft u moeite met het gebruik van de website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Geef uw vraag of opmerking aan ons door via het formulier melding toegankelijkheid website.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
 • Binnen 3 weken handelen wij uw verzoek af

Bent u niet tevreden? Of hebben wij niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente West Maas en Waal

Wij zijn bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en controle op toegankelijkheid. Het complete overzicht plaatsen wij op onze website.

Pdf-bestanden

De bestaande pdf-bestanden op onze websites zijn nog niet toegankelijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken.  Bij nieuwe pdf-bestanden kijken wij kritisch of de informatie noodzakelijk is en of het op een andere wel toegankelijke manier kan. Soms ook bieden we een alternatief.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente West Maas Maas en Waal : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente West Maas Maas en Waal is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Icoontjes hebben geen tekst alternatief

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/beter-lezen-en-schrijven staat onder de kop 'Digi-Taalhuis West Maas en Waal' de link 'Digi-Taalhuis' met een klein icoontje er naast. Dit icoontje geeft informatie, namelijk dat de link naar een externe website gaat. Deze informatie is visueel aanwezig, maar er is geen tekstalternatief voor. Er staan meerdere externe links met dit icoontje Verder staat op deze pagina ook nog een link met een PDF icoontje onder de koptekst “Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021”. Ook dit icoontje is informatief en moet dus ook een alternatieve tekst krijgen. Deze ontbreekt op dit moment.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld kan niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/beter-lezen-en-schrijven staat onderaan een koptekst “Heeft u gevonden wat u zocht”. Als hier voor “nee” wordt gekozen verschijnen twee invulvelden. Bij het tweede invulveld wordt gevraagd naar een e-mail adres. Bij dit invulveld ontbreekt het autocomplete attribuut.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zelf in

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden zijn niet programmatisch te bepalen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ staan ook invoervelden voor persoonlijke gegevens waarvoor het autocomplete attribuut nodig is. Deze ontbreekt nu nog. Bijvoorbeeld het invoerveld ‘Voornaam’ moet het attribuut autocomplete=”givenname” krijgen.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.

  • Alternatief:

   Gebruikers vullen de velden handmatig in

  • Maatregel:

   De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden hebben onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ hebben de randen van de invoervelden een contrast van 1,6:1 met de achtergrond. De functie “Hoog contrast” heeft hier geen invloed op.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen de invvoervelden niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het kruisje om de pop-up te sluiten heeft onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ komt na het klikken op “Toon benodigdheden” een pop-up in beeld met de benodigdheden. Rechtsboven in deze pop-up is een kruisje geplaatst waarmee de pop-up gesloten kan worden. Dit kruisje heeft een kleurcontrast van 1,6:1, ook als de functie ‘Hoog contrast’ is ingeschakeld.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om de pop-up te sluiten omdat ze het kruisje niet goed kunnen waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo naar homepage is niet met het toetsenbord te bereiken

  • Oorzaak:

   Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken is het logo tevens een link naar www.westmaasenwaal.nl/. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen, omdat hier het attribuut tabindex=”-1” is gebruikt. Als dit attribuut wordt weggelaten of als het een waarde heeft van 0 of hoger, zal deze link wel met het toetsenbord te bedienen zijn.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om terug naar de homepage van de website te gaan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbord focus is onvoldoende zichtbaar

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/eikenprocessierups/ is de focus indicator slecht te zien als deze op één van de links van het broodkruimeplad staat.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen weet niet waar hij op de website is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zichtbare naam van in het zoekveld is geen onderdeel van de toegankelijke naam

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina staat een zoekveld met de zichtbare tekst “Goedemorgen, waar ben je naar op zoek?”. Deze tekst komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van het invoerveld en dus kan deze tekst niet gebruikt worden in een spraakcommando voor het invoerveld. https://www.westmaasenwaal.nl/

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de zoekfunctie te activeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na selectie van een activiteit wordt zonder actie van de gebruiker de focus verplaatst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://planning.westmaasenwaal.nl/internetafspraken/ wordt na het invullen van een activiteit automatisch een lightbox geopend met informatie. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van te voren niet voor gewaarschuwd wordt.

  • Gevolg:

   Onverwachte veranderingen na het selecteren van een activiteit werkt desoriënterend voor mensen die blind zijn en voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afsprakenmodule is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De labels verdwijnen bij gebruikersinvoer

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/beter-lezen-en-schrijven staat onderaan een koptekst “Heeft u gevonden wat u zocht”. Als hier voor “nee” wordt gekozen verschijnen twee invulvelden. De labels voor deze velden staan nu in het invulveld als een placeholder tekst. Dit is niet de bedoeling. Het nadeel is namelijk dat het label verdwijnt als je de focus in het invulveld zet en iets invult. Voor een tekstlabel geldt dat het altijd zichtbaar moet zijn en blijven.

  • Gevolg:

   Als een gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholder-tekst. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Actief menu is niet programmatisch te bepalen

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westmaasenwaal.nl/eikenprocessierups/ is in het hoofdmenu aangegeven welk onderdeel ‘actief’ is. Dit is visueel weergegeven In het broodkruimelpad wordt er een aria-current attribuut gebruikt op de verkeerde plek, namelijk op iedere pagina bij de link “Home” in het broodkruimelpad. Dit geeft aan hulpsoftware aan dat “Home” de pagina is wat nu bekeken wordt. Dat klopt dus niet en is fout.

  • Gevolg:

   Mensen die blind of doof-blind zijn, voorleessoftware of braille displays gebruiken weten niet welk menuitem actief is omdat de informatie enkel door middel van kleur wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente West Maas en Waal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209