Verklaring van Binnenkijken bij bedrijven

Status toegankelijkheid https://binnenkijkenbijbedrijven.nl/

WerkgeversServicepunt Midden-Holland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

WerkgeversServicepunt Midden-Holland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Binnenkijken bij bedrijven.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van WerkgeversServicepunt Midden-Holland is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

WerkgeversServicepunt Midden-Holland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Binnenkijken bij bedrijven te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver WerkgeversServicepunt Midden-Holland is gevorderd met de toegankelijkheid van Binnenkijken bij bedrijven en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van WerkgeversServicepunt Midden-Holland .
Functie: Afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wspmiddenholland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van WerkgeversServicepunt Midden-Holland

Het gedeelte achter de inlog van de website is niet onafhankelijk getoetst. In 2023 zal een extra onderzoek worden ingepland om dit gedeelte van de website ook te toetsen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Binnenkijken bij bedrijven : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Binnenkijken bij bedrijven is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De iconen bij de velden voor het e-mailadres en het telefoonnummer hebben een alternatieve tekst, namelijk 'E-mail' en 'Telefoonnummer'. Dit omschrijft echter niet de afbeelding. Daarbij zijn deze teksten hetzelfde als de labels van deze velden.

   Hierdoor horen gebruikers van een screenreader twee maal hetzelfde. Dit zorgt voor onnodige afleiding.

   Omdat de iconen geen extra informatie bevatten, dient het alt-attribuut leeg gelaten te worden (dus `alt=""').

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen van logo's van partners hebben een leeg alt-attribuut

  • Gevolg:

   Gebruikers die de afbeeldingen niet kunnen zien weten nu niet wie de partners zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alt-tags worden toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Ontbrekende of niet goede ondertiteling en audiodescriptie bij video's. waardoor gebruikers die slecht horen of zien niet alle informatie uit de video kunnen meekrijgen.

  • Gevolg:

   Niet alle info uit video's is zo beschikbaar voor blinden en slechtzienden

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ondertiteling toevoegen bij video's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er kan voor de video ondertiteling ingeschakeld worden. Deze ondertiteling wordt automatisch gegenereerd. Hierdoor worden er onder andere bij de man die aan het woord is vanaf 0:26 een aantal woorden verkeerd ondertiteld.

   De ondertiteling wordt hierdoor mogelijk moeilijk te begrijpen voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

   Voeg aparte ondertiteling toe of pas de ondertiteling in YouTube aan zodat deze overal klopt.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie of uitgeschreven tekst aanwezig bij de video op deze pagina. In de video staan zo nu en dan teksten zoals bijvoorbeeld de naam en functie van de spreker.

   Deze teksten zijn nu niet beschikbaar voor gebruikers die de teksten niet of slecht kunnen zien.

   Voeg een apart audiodescriptiebestand of uitgeschreven tekst toe of zorg ervoor dat de stem in de video deze teksten ook opleest.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie aanwezig bij de video op deze pagina. In de video staan zo nu en dan teksten zoals bijvoorbeeld de naam en functie van de spreker.

   Deze teksten zijn nu niet beschikbaar voor gebruikers die de teksten niet of slecht kunnen zien.

   Voeg een apart audiodescriptiebestand toe of zorg ervoor dat de stem in de video deze teksten ook opleest.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op een kleiner scherm veranderd het hoofdmenu in een samengevouwen menu onder het menu-icoon. Dit icoon is een link (met een <a> element), terwijl dit een button had moeten zijn.

   In principe worden links gebruikt voor links naar een andere pagina en buttons voor elementen die een functie binnen de pagina hebben.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De items van de berichten staan in article-elementen. Maar deze elementen beginnen niet met een bijbehorende kop. Elk item begint met een afbeelding in een link en daarna pas de kop.

   Hierdoor is de betekenisvolle volgorde niet meer logisch en kan dit ruis geven aan gebruikers met bijvoorbeeld voorleessoftware.

   Het advies is om het article-element te laten beginnen met de kop (in dit geval is dat de <H2>).

   Dit komt ook voor op de pagina met succesverhalen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen 'Branches' en 'Vacatures' in de zijbalk waarmee de werkgevers gesorteerd worden zijn in de code niet opgemaakt als koppen.

   Hierdoor worden de onderdelen lastiger te gebruiken voor bezoekers die navigeren met behulp van de koppenstructuur.

   Zorg ervoor dat de koppen in de code ook koppen worden door gebruik te maken van een <h3> of <h4> element. Of maak gebruik van een fieldset met legend.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen tags (codelaag).

   Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag. Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst.

   Zorg ervoor dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina. Bijvoorbeeld een kop op niveau1, een paragraaf, een blockquote, een lijst of een noot. Hierdoor is de structuur van het document voor iedereen inzichtelijk en is het mogelijk om binnen het document te navigeren. Bijvoorbeeld van kop naar kop of door het overslaan van een lijst. Denk eraan dat de niet zichtbare of decoratieve onderdelen gemarkeerd moeten worden als artefact, zodat ze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de homapage staat een banner met daarin een foto en de tekst 'Doe mee met binnenkijken bij bedrijven 25 / 29 okt 2021' en een link 'Meld uw bedrijf aan'. Echter staat deze tekst in de code in de verkeerde volgorde. Namelijk 'Doe mee met binnenkijken 25 / 29 okt 2021' dan de knop en daarna nog 'bij bedrijven'.

   Dit kan voor gebruikers van screenreaders voor verwarring zorgen omdat deze de tekst in de volgorde uit de code opleest.

   Zorg ervoor dat de tekst ook in de code in de juiste volgorde komt te staan.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.

   Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina input purposes.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lage contrasten tussen kleuren, waardoor gebruikers die slecht zien of kleurenblind zijn moeite hebben met het lezen of onderscheiden van deze teksten en elementen.

  • Oorzaak:

   Links in lopende teksten zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Onderstreping moet (ook) worden aangebracht.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing tekstonderstrepingen bij links in HTML

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Hierdoor kan het zijn dat bijvoorbeeld gebruikers die kleurenblind of slechtziend zijn de links missen.

   Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen.

   Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de footer staan de links 'Registratie', 'Login' en 'Privacy'. Deze links zijn in witte tekst die oranje kleurt als er met de muis overheen gegaan wordt. Deze oranje (#FF7900) kleur op de paarse (#472B7E) achtergrond heeft onvoldoende contrast. Namelijk een verhouding van 4,2:1 waar deze 4,5:1 zou moeten zijn.

   Een te laag contrast bij tekst kan ervoor zorgen dat de tekst slecht of niet meer te lezen is voor gebruikers met een visuele beperking.

   Pas de tekstkleur aan naar een kleur met een contrastverhouding van minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina komen verschillende oranje (#FF7900) en witte (#FFFFFF) teksten voor op grijze (#EDEDED) of witte (#FFFFFF) achtergronden. Deze hebben allemaal een te laag contrast, namelijk 2,2 voor oranje op grijs en 2,8 voor wit op oranje of oranje op wit.

   Ook de combinatie paars (#472B7E) op oranje (#FF7900) komt voor. Deze combinatie heeft een contrast van 3,9:1.

   Een te laag contrast bij tekst kan ervoor zorgen dat de tekst slecht of niet meer te lezen is voor gebruikers met een visuele beperking.

   Zorg voor kleuren met een contrast van minimaal 4,5:1.

   Deze combinaties komen op bijna alle pagina's voor en moet dus ook overal aangepast worden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De grijze (#888888) teksten ('Aangemeld blijven' en 'Wachtwoord vergeten') hebben onvoldoende contrast op de witte achtergrond. Namelijk een contrastverhouding van 3.5:1 waar deze minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Hierdoor is de tekst mogelijk moeilijk of niet te lezen door gebruikers met een visuele beperking.

   Zorg voor een tekstkleur met een contrast van minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de header staat een login-knop. Deze oranje (#FF7900) knop heeft witte (#FFFFFF) tekst. Dit geeft een contrastverhouding van 2,6:1 waar deze minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Een te laag contrast bij tekst kan ervoor zorgen dat de tekst slecht of niet meer te lezen is voor gebruikers met een visuele beperking.

   Pas de tekstkleur aan naar een kleur met een contrastverhouding van minimaal 4,5:1.

   Dezelfde knoppen worden ook in de footer gebruikt. Pas deze hier ook aan.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De grijze (#888888) teksten ('Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik; ze komen niet online te staan.' en 'Ja, ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van WSP!') hebben onvoldoende contrast op de witte achtergrond. Namelijk een contrastverhouding van 3.5:1 waar deze minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Hierdoor is de tekst mogelijk moeilijk of niet te lezen door gebruikers met een visuele beperking.

   Zorg voor een tekstkleur met een contrast van minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De grijze (#999999) teksten waarin de data bij de artikelen vermeld staat hebben onvoldoende contrast op de witte achtergrond. Namelijk een contrastverhouding van 2,8:1 waar deze minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Hierdoor is de tekst mogelijk moeilijk of niet te lezen door gebruikers met een visuele beperking.

   Zorg voor een tekstkleur met een contrast van minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het hoofdmenu kleurt de huidige pagina oranje. Deze oranje (#FF7900) tekst staat op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit geeft een contrastverhouding van 2,6:1 waar deze minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Een te laag contrast bij tekst kan ervoor zorgen dat de tekst slecht of niet meer te lezen is voor gebruikers met een visuele beperking.

   Pas de tekstkleur aan naar een kleur met een contrastverhouding van minimaal 4,5:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de footer staat een afbeelding met tekst (Project van WSP Midden-Holland). Voor deze tekst is geen tekstueel alternatief beschikbaar waardoor de tekst niet door iedereen waar te nemen is.

   Gebruikers van bijvoorbeeld voorleessoftware missen deze tekst.

   Het advies is om de afbeelding te vervangen voor HTML tekst. Op deze manier kan iedereen de tekst waarnemen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er bevind zich op de website een icoon met een pijltje omhoog waarmee de gebruiker terug naar de bovenkant van de pagina kan gaan.

   Dit icoon is doorzichtig grijs en heeft daardoor op de meeste ondergronden een te laag contrast. Ook het contrast van het witte icoon op de achtergrond van de knop is te laag.

   Zorg voor een contrast van minimaal 3:1 voor zowel het pijltje op de knop als de knop op de achtergronden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de header staat een login-knop. Deze oranje (#FF7900) knop staat op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit geeft een contrastverhouding van 2,6:1 waar deze minimaal 3:1 moet zijn.

   Een te laag contrast bij elementen kan ervoor zorgen dat het element slecht of niet te zien is voor gebruikers met een visuele beperking.

   Pas de tekstkleur aan naar een kleur met een contrastverhouding van minimaal 3:1, of geef de knop bijvoorbeeld een zwart randje.

   Dezelfde knoppen worden ook in de footer gebruikt op een grijze achtergrond. Hiervan is het contrast zelfs maar 2,2:1. Pas de knoppen hier ook aan.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Sommige velden in het formulier hebben een vraagtekentje waarmee meer informatie getoond kan worden.

   Dit icoon is grijs (#CCCCCC) op een witte achtergrond en met een wit vraagteken. De contrastverhouding hiervan is 1,6:1.

   Hierdoor zijn de iconen mogelijk moeilijk of niet te zien door gebruikers met een visuele beperking.

   Zorg voor een contrast van minimaal 3:1 voor zowel het vraagteken op de knop als de knop op de achtergrond door bijvoorbeeld een slag donkerder grijs te gebruiken.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de invoervelden, de checkbox en de knop om in te loggen is onvoldoende. Voor de knop geldt dat de kleur grijs (#EEEEEE) op een witte (#FFFFFF) achtergrond een contrast heeft van 1,2:1. De velden hebben met grijs (#DDDDDD) op wit een contrast van 1,4:1. De checkbox waar het vinkje gezet kan worden voor 'Ja, ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van WSP!' heeft met grijs (#AAAAAA) op wit een contrastverhouding van 2,3:1.

   Hierdoor zijn de elementen mogelijk moeilijk of niet te zien door gebruikers met een visuele beperking.

   Zorg voor kleuren met een contrast van minimaal 3:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de invoervelden, de checkbox en de knop om te registreren is onvoldoende. Voor de knop geldt dat de kleur grijs (#EEEEEE) op een witte (#FFFFFF) achtergrond een contrast heeft van 1,2:1. De velden hebben met grijs (#DDDDDD) op wit een contrast van 1,4:1. De checkbox waar het vinkje gezet kan worden voor 'Aangemeld blijven' heeft met grijs (#AAAAAA) op wit een contrastverhouding van 2,3:1.

   Hierdoor zijn de elementen mogelijk moeilijk of niet te zien door gebruikers met een visuele beperking.

   Zorg voor kleuren met een contrast van minimaal 3:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De extra informatie die beschikbaar is achter de ?-iconen zijn niet met het toetsenbord te bereiken. Hierdoor mist een gebruiker die alleen het toetsenbord heeft belangrijke informatie.

   Het advies is om van de ?-iconen HTML knoppen te maken zodat ze met het toetsenbord bereikbaar zijn. Zorg er verder voor dat de knop een goede naam heeft en dat de relatie met het invoerveld duidelijk is.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 29. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De YouTube videospeler maakt gebruik van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan want dit kan problemen geven tijdens het navigeren van gebruikers met hulpsoftware zoals voorleesoftware.

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met sneltoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is disablekb=1. Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 30. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Onder de kop 'Deelnemende bedrijven' staat een slider met logo's. Deze slider is niet te pauzeren, stoppen of verbergen.

   Dit kan storend zijn voor gebruikers die snel afgeleid raken.

   Zorg ervoor dat de slider te pauzeren, stoppen of verbergen is door bijvoorbeeld een pauzeknop toe te voegen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 31. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om de herhaalde content (zoals de link naar home en het hoofdmenu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.

   Het advies is om skiplinks toe te voegen. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze focus ontvangt.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 32. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van deze pdf luidt: ‘BKBB_2021_PosterA4_geschaaldvanA0_00.indd’. Deze titel geeft geen goede beschrijving van de inhoud van dit document.

   Ook staat er ingesteld dat de bestandsnaam getoond wordt als titel.

   Als de instellingen van het document kloppen, dan verschijnt deze titel in de titelbalk en het tabblad van een pdf-reader. Ook kan deze als eerste worden voorgelezen door een screenreader. Een titel die niet goed past bij de inhoud van het document kan ook een probleem vormen voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

   Zorg ervoor dat de titel de inhoud duidelijk omschrijft en dat de titel ook gebruikt wordt als titel.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het logo bovenaan de pagina heeft als alternatieve tekst 'Binnenkijken bij bedrijven logo'. Dit is een goede omschrijving van de afbeelding. Echter is de afbeelding tevens een link naar de homepage. Deze link heeft een aria-label met de tekst 'Link'. Dit is de enige tekst die door een screenreader wordt voorgelezen.

   Hierdoor is het voor sommige gebruikers niet duidelijk dat de link bij de afbeelding hoort en waar de link naartoe gaat.

   De beste opmaak hiervoor is de alternatieve test wijzigen naar 'Logo Binnenkijken bij bedrijven, ga terug naar de homepage'. Verwijder daarbij het aria-label van de link.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 34. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers.

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

   Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 35. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de hele pagina (behalve in het hoofdmenu) is er geen focus zichtbaar.

   Dit houd is dat een gebruiker die de website met zijn toetsenbord bedient niet kan zien welk element er geselecteerd is. Omdat dit zich voordoet bij alle elementen op de website, wordt het navigeren door de website voor deze gebruikers bijna onmogelijk.

   Zorg ervoor dat door middel van een focusstijl (bijvoorbeeld een rand om het element) zichtbaar wordt waar de focus zich op dit moment bevind.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 36. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van deze pdf staat ingesteld op Engels.

   Een screenreader of andere hulpsoftware zal de tekst mogelijk als Engelse tekst presenteren en met een Engelstalige stem en uitspraak voorlezen, terwijl het hier een Nederlandse tekst betreft. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven. Het juist instellen van de taal van een document is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen.

   Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 37. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Indien er onjuiste waarden worden ingevuld in het formulier verschijnen er rode foutmeldingen. Voor de velden 'Wachtwoord' en 'E-mailadres' zijn de foutmeldingen respectievelijk 'Je Password moet minimaal 8 leestekens bevatten' en 'E-mail Address is verplicht'.

   Deze bevatten dus woorden in het Engels die verwarringen kunnen opleveren voor verschillende gebruikers.

   Vertaal de woorden naar het Nederlands.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 38. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een Engelse tekst nameijk 'The link you followed may be broken, or the page may have been removed.'.

   Omdat de tekst niet is gemarkeerd als Engelse tekst zal deze door screenreaders met een Nederlandse stem voorgelezen worden wat ervoor zorgt dat de tekst mogelijk niet meer te begrijpen is.

   Een stuk tekst in een andere taal kan gemarkeerd worden met een lang="EN" maar in dit geval is het beter om de tekst gewoon in het Nederlands te plaatsen omdat de rest van de pagina ook in het Nederlands is.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 39. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het formulier geeft geen goede foutmeldingen bij een fout van de gebruiker, het geeft alleen een instructie dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ('Dit veld is verplicht'). Dat is niet voldoende want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.

   Een oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld 'Naam' is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 40. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op een kleiner scherm veranderd het hoofdmenu in een samengevouwen menu onder het menu-icoon. Er is hierbij niet aangegeven of het menu dicht- of opengevouwen is.

   Hierdoor weten gebruikers van een screenreader niet of het menu uitgeklapt is.

   Geef de status aan met het attribuut aria-expanded.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Bij de beoordeling van offertes is toegankelijkheid geen knockoutcriterium
  • Beschrijving van het issue:

   We zijn druk bezig om aan de hand van de bijgesloten rapportage alle problemen op te lossen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende inzicht in de technische problemen tot de rapportage

  • Gevolg:

   Een website die niet voldeed aan de eisen.

  • Alternatief:

   In de site aangeven hoe mensen met een handicap toch hun info kunnen krijgen

  • Maatregel:

   Zie hierboven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023

Onevenredige last

De maatregelen die WerkgeversServicepunt Midden-Holland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209