Verklaring van Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Status toegankelijkheid https://www.pijnacker-nootdorp.nl/

Gemeente Pijnacker-Nootdorp is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Pijnacker-Nootdorp streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Pijnacker-Nootdorp is beschikbaar via de link https://www.pijnacker-nootdorp.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Pijnacker-Nootdorp gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Pijnacker-Nootdorp gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Pijnacker-Nootdorp is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Pijnacker-Nootdorp en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Pijnacker-Nootdorp .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@pijnacker-nootdorp.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://secure.pijnacker-nootdorp.nl/form/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Pijnacker-Nootdorp : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Pijnacker-Nootdorp is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Pijnacker-Nootdorp dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.pijnacker-nootdorp.nl/wp-content/uploads/2021/10/WCAG-inspectie-Accessibility-maart2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Pijnacker-Nootdorp dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, in sommige gevallen zijn tekstalternatieven toegevoegd bij decoratieve afbeeldingen waar dit niet hoeft. Anderzijds ontbreken enkele tekstalternatieven bij begeleidende beelden.

  • Oorzaak:

   Bij livegang van de vernieuwde website in juli 2020 heeft er geen algehele controleslag kunnen plaatsvinden op de gebruikte beelden op de website.

  • Gevolg:

   Sommige afbeeldingen hebben een tekstalternatief waar dit niet nodig is. Sommige begeleidende beelden hebben geen tekstalternatief waar dit wel nodig is.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Te uploaden beelden worden getoetst aan de toegankelijkheidseisen en oude pagina's met afbeeldingen worden nagelopen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Geluid wordt door software vertaald naar ondertiteling. Deze techniek is nog niet volledig doorontwikkeld waardoor soms uitspraken in de ondertiteling niet goed in tekst worden uitgedrukt.

  • Gevolg:

   Sommige woorden in de ondertiteling zijn lastiger te begrijpen voor doven of slechthorenden.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   De doorontwikkeling van de techniek wordt nauwlettend gevolgd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Voor sommige video's ontbreekt de audiodescriptie omdat deze nog niet is gemaakt.

  • Gevolg:

   Informatie in sommige video's kan minder goed waarneembaar zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Er worden controles gevoerd binnen de website en ontbrekende of niet toereikende zaken worden waar mogelijk aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Tekst in sommige video's worden niet ondersteund middels een audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking missen informatie van videofragmenten op de website waar de audiodescriptie niet is bijgevoegd.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Er worden controles uitgevoerd binnen de website en ontbrekende of niet toereikende zaken worden waar mogelijk aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In enkele PDF documenten zijn koppen niet getagd als kop waar dit wel moet.

  • Gevolg:

   Hierdoor mist de juiste structuur in enkele documenten voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Er wordt gekeken naar een passende software oplossing om documenten voor uploaden automatisch te controleren op toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In één PDF bestand komt de leesvolgorde niet overeen met de visuele volgorde bleek uit de toegankelijkheidscontrole.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van de voorleessoftware kunnen in dit document op een verkeerde volgorde voorgelezen worden.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Er worden controles gevoerd binnen de website en ontbrekende of niet toereikende zaken worden waar mogelijk aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het doel van enkele formulieren kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware is voor deze formulieren minder goed te gebruiken om zaken automatisch in te vullen.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Er wordt met onze leverancier voor de formulieren gekeken naar een passende oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De (hyper)links in lopende teksten zijn enkel met kleur kenbaar gemaakt, er mist een tweede visueel element om deze hyperlinks te markeren.

  • Gevolg:

   De link kan niet duidelijk zijn voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Links een tweede hint geven als bijvoorbeeld een onderstreep, helpt mensen met een visuele beperking deze hyperlinks beter te onderscheiden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Enkele teksten hebben een te laag contrast ten opzichte van de norm van 4,5:1

  • Gevolg:

   Informatie is minder goed waarneembaar voor kleurenblinde of slechtziende mensen.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Met het programma Contrast Analyser wordt contrast nagemeten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De extra zoekresultaten verdwijnen als de website wordt bekeken in een klein scherm of ingezoomde weergave.

  • Gevolg:

   Er is verlies van zichtbaarheid van content bij ingezoomde weergave.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Voor de mobiele weergave is hier bewust voor gekozen vanwege technische redenen. Het overige deel wordt opgenomen met de betrokken leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op het subdomein van de belastingbalie is een horizontale scrollbar nodig om alle content te zien.

  • Gevolg:

   Er is verlies van informatie als je niet op de hoogte bent van de horizontale scrollbar.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Dit wordt opgepakt met de leverancier van het subdomein.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Enkele buttons op de website hebben (net) niet het minimale contrast van 3:1.

  • Gevolg:

   Enkele buttons kunnen minder goed zichtbaar zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   De kleurstellingen worden aangepast om te voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op subdomein afspraken.pijnacker-nootdorp.nl kan sommige informatie niet met het toetsenbord te bereiken zijn.

  • Gevolg:

   Delen binnen de afsprakenmodule kunnen minder goed bereikbaar zijn per toetsenbord.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Het wordt opgenomen met de leverancier van het subdomein.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Na inactiviteit in de afsprakenmodule wordt de gebruiker terug gezet naar stap 1.

  • Gevolg:

   Alle ingevoerde gegevens gaan verloren als een gebruiker voor lange tijd inactief is.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   We onderzoeken de mogelijkheid om de verlooptijd stop te zetten dan wel aan te passen of te verlengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere skiplinks naar pagina onderdelen maar niet naar de unieke inhoud.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen herhalende content niet altijd overslaan.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Op www.accessibility.nl staat een voorbeeld dat ter harte wordt genomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https:// openpdc.pijnacker-nootdorp.nl/wp-content/uploads/2020/02/ Voorwaarden_en_spelregels_bewonersgroen.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

  • Gevolg:

   Het bestand heeft geen taal aangegeven in de documenteigenschappen.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Belangrijke taal van pagina's moet worden aangegeven om voorleessoftware te helpen de juiste taal te kiezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Enkele Engelstalige pagina's (vertalingen) op de website zijn als Nederlands aangewezen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware gebruikt de verkeerde taal om voor te lezen.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Taal van Engelstalige pagina's wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/ staat een parsefout die problemen kan veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Er kunnen problemen optreden bij gebruik van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Gebruik maken van de officiële W3C validator: validator.w3.org.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Enkele onderdelen van de gebruikersinterface hebben niet de juiste eigenschappen toegekend gekregen op enkele subdomeinen.

  • Gevolg:

   Enkele elementen hebben niet de juiste rol gekregen.

  • Alternatief:

   Wilt u de informatie van onze website op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 015 of mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl

  • Maatregel:

   Gebruik van meer informatie over het aangeven van de naam, rol, waarde en toestand van HTML elementen middels: https://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/H91

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209