Verklaring van inburgeren

Status toegankelijkheid https://www.inburgeren.nl/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website inburgeren.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website inburgeren gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van inburgeren en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw vraag of opmerking behandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 06-02-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website inburgeren : voldoet gedeeltelijk

De website inburgeren is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duo.nl/images/toegankelijkheidsrapport-inburgeren.nl-2023.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situatie.

  • Oorzaak:

   In het contactformulier op https://www.inburgeren.nl/contact/contact.jsp wordt gebruik gemaakt van een captcha, deze is niet toegankelijk. Er wordt een afbeelding van letters getoond die overgetypt moeten worden. Voor blinde mensen is het niet mogelijk om te weten wat er ingetypt moet worden, zij kunnen dit formulier dus niet versturen. Geadviseerd wordt om te onderzoeken of de captcha noodzakelijk is en desnoods een toegankelijker versie van een captcha te gebruiken (met minimaal een geluidsalternatief).

  • Gevolg:

   Het contactformulier is door visueel beperkte bezoekers van de website niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina https://www.inburgeren.nl/ staat onder "Onderwerpen" een reeks items/links. Dit oogt als een lijst en zou in de code ook als lijst moeten worden gedefinieerd (ul), dit gaat op de rest van de pagina wel goed (bij "Snel naar" en "Nieuws").De zichtbare structuur van een pagina moet ook in de code terugkomen, zodat gebruikers van schermlezers snel door de pagina kunnen navigeren. • Op de homepagina https://www.inburgeren.nl/ staan onder de H2 koppen "Onderwerpen" en "Nieuws" subkoppen met ook H2 niveau, deze kopjes zouden H3 niveau moeten hebben. Pas dit aan in de HTML. • De verschillende stappen in het stappenpan op https://inburgeren.nl/apps/inburgeren-stappenplan/index.html#/nl/result?situation=3&law=2013 zijn ook koppen en moeten dus in de code ook als kop gecodeerd zijn. • Op https://www.inburgeren.nl/minder-of-geen-examens/in-nederland-gewerkt.jsp staan enkele collapses, de titels zijn koppen en moeten ook als kop gecodeerd zijn in de HTML. Voor een deel van de koppen is dat al gedaan, voor andere nog niet (Vrijstelling ONA aanvragen wegens arbeidsongeschiktheid of vervroegd pensioen en Inloggen lukt niet) Hetzelfde geld voor de collapses op o.a. https://www.inburgeren.nl/en/integration-in-the-netherlands/cancelling-a-temporary-exemption.jsp#content en op https://www.inburgeren.nl/minder-of-geen-examens/genoeg-uren-cursus-gedaan.jsp# • Op o.a. https://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen/ staan tabpanelen (tabbladen), hierin zitten enkele technische fouten waardoor ze niet goed toegankelijk zijn zoals: -de tablist bevat listitems, maar een li moet in een ul of ol genest zijn. (zie ook 1.3.1) De fouten zitten in het UNO-component en zullen waarschijnlijk door het Uno-team opgelost moeten worden. • Op de pagina https://www.inburgeren.nl/contact/contact.jsp is de groepslabel 'Geboortedatum' niet programmatisch geassocieerd met de invoervelden er onder ('dag', 'maand', 'jaar'). Maak gebruik van ‘fieldset’ en ‘legend’ om de velden te groeperen. Bij gebruik van de nieuwste versie van het Uno-component is dit probleem waarschijnlijk opgelost.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Anders wordt de informatie aan blinde bezoekers niet begrijpelijk voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Op https://www.inburgeren.nl/contact/contact.jsp staat een contactformulier met invoervelden, voor een deel van deze invoervelden is het 'autocomplete' attribuut nodig in de HTML, zodat standaardgegevens automatisch ingevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld voor e-mail: autocomplete=”email”. Het gaat om de velden naam, emailadres, postcode. Voor een volledige lijst kun je kijken op https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes Voor mensen met een functiebeperking wordt het eenvoudiger om een formulier in te vullen wanneer informatie automatisch aangevuld wordt.

  • Gevolg:

   Doordat het autocomplete attribuut ontbreekt wordt het doel van de invoervelden niet duidelijk gemaakt en kunnen velden niet automatisch worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer je met een muis over een tooltip hovert (gebruikt op o.a. https://www.inburgeren.nl/minder-of-geen-examens/genoeg-uren-cursus-gedaan.jsp# ) wordt de content zichtbaar. Het is de bedoeling dat deze content met bijv. de 'esc'-toets gesloten kan worden. Dat is nu niet het geval. Op deze manier blokkeert de info uit de tooltip andere tekst, voor iemand die een toetsenbord gebruikt is er nu dus geen eenvoudige manier om de achterliggende tekst te lezen. Opmerking: de tooltip is niet bedoeld om specifieke woorden uit een tekst te verduidelijken, maar kan op bijv. een knop/icoon geplaatst worden om duidelijk te maken wat de functie is. Nu heb je midden in de lopende tekst een knop die tekst laat zien, maar verder geen functie heeft, dit is met name voor gebruikers van schermlezers verwarrend.

  • Gevolg:

   Gebruikers van schermleessoftware kunnen niet alle tekst voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel in de verschillende stappen van 'Maak uw stappenplan' is niet duidelijk genoeg. Stap 1 en 2 en 'beginnen met inburgeren' hebben nu allemaal dezelfde titel in de HTML:

   <title>inburgeren-stappenplan</title>. Geef in de titel aan om welke stap het gaat. https://inburgeren.nl/apps/inburgeren-stappenplan/index.html#/nl/ De titel in de HTML is het eerst dat wordt voorgelezen door schermlezers en is hetgeen wat zichtbaar is in de browsertab. Door een goede titel weet de gebruiker meteen wat zich op de pagina bevindt. • De PDF's hebben geen titel.
  • Gevolg:

   Voor gebruikers van schermleessoftware is niet duidelijk wat zich op de pagina bevindt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op https://inburgeren.nl/apps/inburgeren-stappenplan/index.html#/nl/result?situation=2&law=2021 komt 2x dezelfde linktekst voor in het scherm: 'wijzig'. In de code is screenreader-only tekst toegevoegd om het linkdoel te verduidelijken. Dit is op zich goed, maar de tekst kan korter, een linkdoel zou niet te lang moeten zijn (de tekst klinkt nu alsof het niet bij de wijzig-link hoort). Suggestie: "wijzig" -sc-only "de situatie die van toepassing is" en "de wet die van toepassing is".

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van duidelijke linkdoelen krijgen gebruikers van screenreaders niet de juiste informatie voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De waarde (status) van de collapses op https://inburgeren.nl/apps/inburgeren-stappenplan/index.html#/nl/result?situation=1&law=2021 worden niet goed gecommuniceerd, (klikbaar ingeklapt, knop uitgevouwen, dit wordt veroorzaakt door de toegevoegde screenreader-only tekst). Het is voor gebruikers van schermlezers nu niet duidelijk of de collaps wel of niet ingevouwen is. Dit is een probleem in het UNO-component (designsysteem). Geadviseerd wordt om de meest recente versie van het component te gebruiken. (de collapses op bijv. https://www.inburgeren.nl/minder-of-geen-examens/in-nederland-gewerkt.jsp werken wel goed) • Op o.a. https://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen/ staan tabpanelen (tabbladen), hierin zitten enkele technische fouten door onjuist gebruik van aria, waardoor ze niet goed toegankelijk zijn zoals: -aria-selected='true'is niet toegestaan bij role= 'tablist' (zie ook 1.3.1) .

  • Gevolg:

   Navigatie voor gebruikers van schermlezers en/of toetsenbord kan problemen opleveren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2026

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209