Verklaring van Biedboek.nl

Status toegankelijkheid https://www.biedboek.nl

Rijksvastgoedbedrijf is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Biedboek.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksvastgoedbedrijf is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/572

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerde informatie blijkt dat de website Biedboek.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksvastgoedbedrijf is gevorderd met de toegankelijkheid van Biedboek.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksvastgoedbedrijf .
Functie: Projectmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via biedboek@rijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.biedboek.nl/nl/page/accessibility.

Aanvullende informatie van Rijksvastgoedbedrijf

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Biedboek.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Biedboek.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksvastgoedbedrijf dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/biedboek.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksvastgoedbedrijf dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Detailpagina vastgoedlocatie', Detailpagina vastgoedlocatie-slideshow' en 'Process' hebben (kleine) afbeeldingen geen alternatieve tekst, is de alternatieve tekst niet omschrijvend genoeg en/of is de alternatieve tekst overbodig, omdat het een decoratieve afbeelding betreft.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de afbeeldingen niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Procedure (video)' wordt de informatie aan het begin van de video en het einde niet uitgesproken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en mensen met screenreaders kunnen de afbeeldingen niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn iconen, tekstvelden, lijsten, afbeeldingen, kopjes, lijsten, pdf's en paginanummering niet goed gebouwd in de codelaag of missen een codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers en mensen met screenreaders of voorleesapparatuur kunnen de pagina's niet (goed) navigeren, bedienen en/of begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Vastgoedlocatie Veenhuizen, zip met 4 pdf's' is de tekst 'Blauwe vlakken: bebouwde en onbebouwde percelen Ensemble Veenhuizen' problematisch voor mensen die de kleur blauw niet kunnen waarnemen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid, kunnen de pagina niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Inlogpagina' heeft het invoerveld voor het e-mailadres geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld. Op de pagina 'Registreren (formulier)' hebben de invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld. Soms doet de browser dit, maar dit is onvoorspelbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers moeilijker, met name voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Detailpagina vastgoedlocatie (slideshow)' is het contrast van het lichtblauwe Twitter-icoon tegen de witte achtergrond niet voldoende. Op de pagina 'Registreren (formulier)' hebben de grijze randen om de aanvinkvakjes niet voldoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid, kunnen de pagina niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Registreren (formulier)' wanneer je met de muis over het i-icoon gaat, verschijnt er een tooltip. Het is niet mogelijk om met de muisaanwijzer over de tooltip te bewegen. Ook is het niet mogelijk om de tooltip te doen verdwijnen op een andere manier dan de muis te bewegen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om andere delen van de website te bekijken. Wanneer op dat moment de tooltip verdwijnt, kunnen ze die informatie niet lezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Virtual tour vastgoedlocatie Koepelgevangenis' staan er staan vijf verschillend gekleurde blokken met witte tekst. Deze tekst heeft niet afdoende kleurcontrast met de achtergrond. Op de pagina 'Vastgoedlocatie Veenhuizen, zip met 4 pdf's' staat er blauwe en witte tekst die niet afdoende kleurcontrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid, kunnen de pagina niet goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Registeren (formulier)'; Wanneer je 200% bent ingezoomd in Chrome dan is het mobiele menu niet goed zichtbaar wanneer het is uitgeklapt. Op de pagina 'Virtual tour vastgoedlocatie Koepelgevangenis' verdwijnt er bij 150% inzoomen tekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders of een motorische beperking kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen en/of navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Procedure (video)' kunnen de teksten in de afbeeldingen van het verkoopproces kunnen niet worden aangepast door mensen die dat nodig hebben om de tekst te lezen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders of een motorische beperking kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen en/of navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Registreren (formulier)' is de tooltip bij het i-icoon niet met het toetsenbord te bedienen. Wanneer de optie 'Ik word graag via e-mail op de hoogte gehouden van wijzigingen in het aanbod' is aangevinkt, verschijnt daaronder een extra blok met opties. Deze opties zijn te verwijderen door te klikken op het kruisje. Ze zijn focusbaar (met het toetsenbord), maar doen niks. Op de pagina 'Virtual tour vastgoedlocatie Koepelgevangenis' is de virtual tour niet te bedienen met toetsenbord en veel hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers en mensen met hulpapparatuur kunnen de pagina's niet goed navigeren, bedienen en/of begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Registeren (formulier)'; Wanneer bij het wachtwoord maar 1 karakter wordt ingevoerd, verschijnt er een foutmelding bovenaan de pagina die na een paar seconden automatisch verdwijnt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het is voor veel gebruikersgroepen niet mogelijk om deze foutmelding op tijd te lezen en het wordt daardoor erg moeilijk om het formulier goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Vastgoedlocatie Veenhuizen, zip met 4 pdf's' heeft geen van de pdf's een titel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en/of screenreaders kunnen de pdf's moeilijker navigeren. Het toevoegen van titels maakt het voor mensen makkelijker om een pdf te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Registreren' (formulier); Om het registreren te annuleren, kun je klikken op een link 'Annuleren'. Deze leidt naar de homepage, maar dat wordt niet duidelijk uit de linktekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het is voor mensen met voorleessoftware en/of screenreaders lastig om de link te begrijpen en de pagina te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Home (zoekfilters en paginering)' is er geen zichtbare focus bij veel interactieve elementen op de pagina, met name links. Op de pagina 'Registreren (formulier)'; Wanneer de optie 'Ik word graag via e-mail op de hoogte gehouden van wijzigingen in het aanbod' is aangevinkt, verschijnt daaronder een extra blok met opties. In dit vak zit een input die focus kan krijgen, maar de focus is niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers is het lastig de pagina's te navigeren en te bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Virtual tour vastgoedlocatie Koepelgevangenis' is de taal van de pagina niet aangegeven. Op de pagina 'Vastgoedlocatie Veenhuizen, zip met 4 pdf's' is er voor de pdf geen taal aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen als verwarrend worden ervaren voor mensen met voorleessoftware, omdat niet de (juiste) taal is gespecificeerd.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Procedure (video)' heeft de bedieningselement 'Videoplayer' een Engelse naam. Deze namen staan echter in het Nederlands aangegeven in de codelaag. Op de pagina 'Registreren (formulier)' heeft het i-icoon wel een alt-attribuut en staat de tekst vermeld in het Engels, maar niet in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen als verwarrend worden ervaren voor mensen met voorleessoftware en/of screenreaders, omdat niet de (juiste) taal is gespecificeerd.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Home (zoekfilters en paginering)' heeft het veld 'Provincie' geen label. Op de pagina 'Registreren (formulier)' staan bij het veld 'Wachtwoord' geen instructies aan welke eisen een wachtwoord moet voldoen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Screenreaders weten niet wat er in de velden moet worden ingevuld, dit kan als verwarrend worden ervaren door de gebruiker. Voor mensen is het lastig om zonder instructies het formulier (in één keer) goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Home (zoekfilters en paginering) en 'Virtual tour vastgoedlocatie Koepelgevangenis' komen dubbele id's voor in de codelaagg.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware en/of screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Registreren (formulier)' zijn de checkboxes die je kunt aanvinken op de pagina geen echte checkboxes. Op de pagina 'Registreren (formulier) wanneer de optie 'Ik word graag via e-mail op de hoogte gehouden van wijzigingen in het aanbod' is aangevinkt, verschijnt daaronder een extra blok met opties. In die opties is een dropdown menu. De dropdown is niet te gebruiken met hulpsoftware. Op de pagina 'Virtual tour vastgoedlocatie Koepelgevangenis' Staan er met javascript klikbaar gemaakte div-elementen op de pagina zonder rol en naam

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend zijn voor mensen met screenreaders en/of voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Registreren (formulier)' Wanneer bij het wachtwoord maar 1 karakter wordt ingevoerd, verschijnt er een foutmelding bovenaan de pagina die na een paar seconden automatisch verdwijnt. Deze foutmelding wordt niet aangekondigd door screenreaders.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De foutmelding kan voor mensen met screenreaders als verwarrend worden ervaren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en technische aanpassingen worden verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksvastgoedbedrijf heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209