Verklaring van Be Active & Creative

Status toegankelijkheid https://www.beactivecreative.nl

Gemeente Barneveld is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Barneveld streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Be Active & Creative.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Barneveld is beschikbaar via de link https://www.barneveld.nl/over-barneveld/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Barneveld gepubliceerde informatie blijkt dat de website Be Active & Creative gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barneveld is gevorderd met de toegankelijkheid van Be Active & Creative en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barneveld.
Functie: Hoofd afdeling Bestuur en Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via digitaletoegankelijkheid@barneveld.nl. U helpt ons door in uw melding het volgende te beschrijven: 

 • de website, het systeem of de app waar het probleem optreedt
 • wat u probeerde te doen op deze website of in het systeem/app
 • een omschrijving van wat er mis gaat of wat niet werkt 
 • het helpt als u schermafdrukken kunt maken van het probleem en deze meestuurt  

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw e-mail. Bij toegankelijkheidsproblemen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaak is om u verder te kunnen helpen. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Hoe snel we u antwoord kunnen geven, hangt van de vraag of het probleem af. We houden u op de hoogte van de voortgang. We verwachten binnen maximaal 3 weken u een uitkomst te kunnen geven.  

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij dit hebben behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Barneveld

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Be Active & Creative : voldoet gedeeltelijk

De website Be Active & Creative is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Barneveld dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Toegankelijkheiddocumenten/WCAG_2.1_AA_rapport_Beactivecreative.nl_-_Volledig_Rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Barneveld dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er staan een aantal afbeeldingen in de volgende PDF die geen tekstalternatief hebben. Dit komt omdat de PDF geen tags heeft. Zie ook SC 1.3.1:

   https://www.beactivecreative.nl/storage/cms/website/143/files/nieuwsbrief_1_bac_pdf.pdf

  • Gevolg:

   Op dit moment kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De redactie zal dit probleem op korte termijn verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet altijd in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element maar hier is het strong element niet voor bedoelt. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2, en de vormgeving van een kop mag niet geregeld worden met het strong element. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   • https://www.beactivecreative.nl/senioren
   • https://www.beactivecreative.nl/spelregels
   • https://www.beactivecreative.nl/ ("Ik zoek in Barneveld ... " dit kan ook aangegeven worden met een fieldset en legend element)

   Op de volgende pagina wordt het em element gebruikt om een hele zin schuin te drukken. Het em element is echter bedoelt om een enkel woord of term nadruk te geven binnen een zin. Het is beter om een dergelijke zin schuingedrukt te maken met behulp van CSS in plaats van te leunen op semantisch betekenisvolle elementen zoals em: https://www.beactivecreative.nl/spelregels

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op document structuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

   • https://www.beactivecreative.nl/storage/cms/website/143/files/nieuwsbrief_1_bac_pdf.pdf
  • Gevolg:

   Op dit moment kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De redactie zal dit probleem op korte termijn oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De skiplink tekst heeft een contrastwaarde van 4:1, de eis is 4.5:1 voor teksten die 24px of kleiner zijn.

   De tekst in het zoekveld op de homepage heeft een te lage contrastwaarde van 2.7:1

   De zwart tekst op blauwe achtergrond in de volgende PDF heeft een te lage contrastwaarde

   https://www.beactivecreative.nl/storage/cms/website/143/files/nieuwsbrief_1_bac_pdf.pdf

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers. Op dit moment is dat niet het geval.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De redactie zal dit probleem op korte termijn oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het invoerveld op de volgende pagina heeft een te laag contrast, invoervelden moeten minimaal een contrastwaarde hebben van 3:1.

   • https://www.beactivecreative.nl/ ("Welke activiteit wil je doen") dit invoerveld heeft een waarde van 1.1:1
  • Gevolg:

   De visuele weergave heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers. Op dit moment is dat niet het geval.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Omdat de pagina ververst wanneer de focus op de afstandslider wordt geplaatst, is het niet mogelijk om de content die hierna komt te bedienen met het toetsenbord.

   https://www.beactivecreative.nl/sociale-kaart

  • Gevolg:

   Op dit moment kunnen niet alle functionaliteiten van de website bediend worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

   https://www.beactivecreative.nl/storage/cms/website/143/files/nieuwsbrief_1_bac_pdf.pdf

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De redactie zal dit probleem op korte termijn verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer het filter wordt gebruikt op de volgende pagina ververst de pagina waardoor de focus volgorde wordt reset. Dit is ook benoemd onder 3.2.2. Het kan dus zo zijn wanneer het probleem onder 3.2.2 wordt opgelost, dat dit probleem ook verholpen is.

   https://www.beactivecreative.nl/sociale-kaart

  • Gevolg:

   De tabvolgorde van de webpagina is niet geheel logisch.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van PDF 'nieuwsbrief_1_bac_pdf' is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

   https://www.beactivecreative.nl/storage/cms/website/143/files/nieuwsbrief_1_bac_pdf.pdf

  • Gevolg:

   Doordat de taal niet is ingesteld kan de hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal niet overdragen aan de bezoeker.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De redactie zal dit op korte termijn oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Wanneer de afstandslider focus krijgt ververst heel de pagina zonder een bevestiging. Onverwachte verandering van context kan zo desoriënterend zijn voor gebruikers dat zij de content niet kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan gebruikers met een cognitieve beperking of een visuele beperking.

   Dit komt voor op de volgende pagina: https://www.beactivecreative.nl/sociale-kaart

  • Gevolg:

   Onverwachte verandering van context kan zo desoriënterend zijn voor gebruikers dat zij de content niet kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan gebruikers met een cognitieve beperking of een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het iframe op de volgende pagina heeft geen naam in de vorm van een title attribuut: https://www.beactivecreative.nl/contact

   De waarde van de afstandslider wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware, daardoor is het lastig om de afstand te bepalen. Dit komt voor op de volgende pagina:

   https://www.beactivecreative.nl/sociale-kaart

   Op de volgende pagina zijn er aantal checkboxes, deze checkboxes hebben niet de rol van een checkbox. Het zijn namelijk anchor elementen die gestyled zijn als een checkbox. Omdat het geen inputs zijn met het type checkbox, leest hulpsoftware het voor alsof het gewone links zijn.

   https://www.beactivecreative.nl/sociale-kaart

  • Gevolg:

   Op dit moment zijn de naam en rol van onderdelen van de interface niet door software te begrijpen.

   Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente is met de leverancier in gesprek om de geconstateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Barneveld heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424