Verklaring van Gemeente Berg en Dal

Status toegankelijkheid https://www.bergendal.nl/

Gemeente Berg en Dal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Berg en Dal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Berg en Dal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Berg en Dal is beschikbaar via de link https://www.bergendal.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Berg en Dal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Berg en Dal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Berg en Dal is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Berg en Dal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Berg en Dal .
Functie: Teamleider Burgerzaken en CCB.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@bergendal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Berg en Dal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Berg en Dal : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Berg en Dal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Berg en Dal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bergendal.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.bergendal.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.bergendal.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-herinspectie-www.bergendal.nl-niveau-aa-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Berg en Dal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de header van de website staat een zoekbalk. Als in deze balk tekst wordt ingevoerd, verschijnt een lijst met suggesties. Elke suggestie heeft een kopje en een kleine toelichting. Deze koppen zijn niet als kopteksten opgemaakt. Zet deze teksten om in kopteksten met gebruik van helement. Zie https://www.bergendal.nl/.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet aan een blinde gebruiker voorlezen dat hier koppen met inhoud staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Als de pagina https://afspraak.bergendal.nl/internetafspraken/product=1 wordt geopend, verschijnt er een pop-up met een opsomming van documenten die meegenomen dienen te worden. Deze opsomming is alleen via lay-out te onderscheiden. Dit geldt voor meerdere pop-ups.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet aan een blinde gebruiker voorlezen dat hier een lijst staat met een x-aantal punten.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De applicatiebeheerder van JCC past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.bergendal.nl/Internetafspraken/ staat bovenaan het logo van gemeente Berg en Dal. Deze afbeelding werkt als link. De naam van de link is “Homepage”. De link gaat echter naar de website van JCC software. Deze link moet waarschijnlijk naar de homepage van gemeente Berg en Dal gaan, dit kan dus beter aangepast worden.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en hulpsoftware gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.bergendal.nl/Internetafspraken/ staat bovenaan het logo van gemeente Berg en Dal. Deze afbeelding werkt als link. De naam van de link is nu “Homepage” (door de alternatieve tekst). Deze naam bevat de zichtbare tekst niet. Bij stap 1 van dit formulier staat een invoerveld met de zichtbare tekst “Filter de lijst met activiteiten”. De naam van dit invoerveld is “Zoeken” (door het verborgen label). De naam bevat de zichtbare tekst niet.

   Op pagina https://afspraak.bergendal.nl/Internetafspraken/ staat bovenaan het logo van gemeente Berg en Dal. Deze afbeelding werkt als link. De naam van de link is nu “Homepage” (door de alternatieve tekst). Deze naam bevat de zichtbare tekst niet.

  • Gevolg:

   Gebruikers met spraaksoftware kunnen het element niet op spraak bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.bergendal.nl/Internetafspraken/ staat een formulier. Hier wordt na het kiezen van een activiteit automatisch een lightbox geopend met benodigdheden. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van te voren niet voor gewaarschuwd wordt.

  • Gevolg:

   Gebruikers die niet in staat zijn de hele pagina tegelijkertijd te bekijken, kunnen gedesoriënteerd raken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.bergendal.nl/Internetafspraken/ staat in stap 1 een veld met de placeholder "Filter de lijst met activiteiten". Placeholders zijn niet geschikt als alternatief voor labels, omdat deze verdwijnen zodra er getypt is in het veld. Daarnaast staan onder het zoekveld een lijst met activiteiten zonder zichtbaar label.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste instructie is het formulier door mensen met een cognitieve beperking niet in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.bergendal.nl/Internetafspraken/ staat een formulier. Hier wordt na het kiezen van een activiteit automatisch een lightbox geopend met benodigdheden. Deze lightbox heeft role=”dialog”. In het element met deze rol moet aria-modal=”true” aanwezig zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de afspraakmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Veel pdf's moeten nog gecontroleerd worden op toegankelijkheid. Medewerkers hebben op dit moment nog niet de vereiste kennis en de juiste software om toegankelijke pdf's te maken. Ook moeten er keuzes gemaakt worden wat betreft investering in tijd en budget over hoe de gemeente met het publiceren van pdf's omgaat.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Berg en Dal weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt of aan betrokkene worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Video’s geplaatst na 23 september 2020 moeten toegankelijk worden gemaakt.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn YouTube en Vimeo video’s op de website onderzocht. Hieruit zijn issues naar voren gekomen met de ondertiteling en audioscriptie. De gemeente Berg en dal is zich bewust dat dit geldt voor alle video’s geplaatst zijn ná 23 september.

  • Gevolg:

   De video’s zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking (het ontbreken van een audiodescriptie) alsmede door mensen met een auditieve beperking (ondertiteling).

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er uitsluitend toegankelijke video’s op de website staan, zal er naast een inventarisatie, beoordeling en aanpassing van de bestaande video’s óók voor toekomstige video’s de nodige afspraken binnen de organisatie worden gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Berg en Dal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209