Verklaring van Cultuureducatie Barneveld

Status toegankelijkheid https://www.cultuureducatiebarneveld.nl

Gemeente Barneveld is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Barneveld streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Cultuureducatie Barneveld.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Barneveld is beschikbaar via de link https://www.barneveld.nl/over-barneveld/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Barneveld gepubliceerde informatie blijkt dat de website Cultuureducatie Barneveld gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barneveld is gevorderd met de toegankelijkheid van Cultuureducatie Barneveld en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barneveld .
Functie: Hoofd afdeling Bestuur en Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via digitaletoegankelijkheid@barneveld.nl. U helpt ons door in uw melding het volgende te beschrijven: 

 • de website, het systeem of de app waar het probleem optreedt
 • wat u probeerde te doen op deze website of in het systeem/app
 • een omschrijving van wat er mis gaat of wat niet werkt 
 • het helpt als u schermafdrukken kunt maken van het probleem en deze meestuurt  

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw e-mail. Bij toegankelijkheidsproblemen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaak is om u verder te kunnen helpen. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Hoe snel we u antwoord kunnen geven, hangt van de vraag of het probleem af. We houden u op de hoogte van de voortgang. We verwachten binnen maximaal 3 weken u een uitkomst te kunnen geven.  

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij dit hebben behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Barneveld

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Cultuureducatie Barneveld : voldoet gedeeltelijk

De website Cultuureducatie Barneveld is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Barneveld dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.barneveld.nl/fileadmin/user_upload/WCAG_2.1_AA_rapport_Cultuureducatie_Barneveld.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Barneveld dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen wanneer geopend in de lightbox op de homepage hebben geen alt attribuut. Een afbeelding dient altijd een alt attribuut te hebben. Laat het alt attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat.

   Het logo van Cultuureducatie Barneveld heeft geen tekstalternatief. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "Logo Cultuureducatie Barneveld".

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/

   Het volgende probleem is dit SC niet op afgekeurd maar we raden alsnog aan om dit probleem op te lossen. In de hoofdnavigatie hebben de SVG's met het zoek icoon en menu een role image zonder title attribuut. Omdat het tekstalternatief 'Search' direct naast het icoon in een span staat is het mogelijk om te achterhalen wat de afbeelding betekend. Het zou beter zijn om de SVG een title attribuut mee te geven met 'Zoeken'. Dit geldt ook voor de 'Menu sluiten' knop (mobiel menu) waarbij de SVG na het tekst label komt. Voor beter screenreadersupport doe je dit:

   <svg aria-labelledby="uniekeID" role="img"> <title id="uniekeID">Zoeken</title> <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="image.svg"></use> </svg>
  • Gevolg:

   Niet-tekstuele content kan niet worden 'waargenomen' door alle gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De lightbox is uitgeschakeld. Optie om foto's te verbergen is toegevoegd en afbeeldingen hebben een alt-beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video 'Meedoen aan Cultuur in Barneveld' op de volgende pagina heeft automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/video-meedoen-aan-cultuur/

   Dit geldt ook voor de video 'Jeugdtheaterweek' op onderstaande pagina.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/jeugdtheaterweek-in-barneveld/

  • Gevolg:

   Niet bruikbare ondertiteling.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toekomstige video's zullen worden ondertiteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina's bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/video-meedoen-aan-cultuur/

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/jeugdtheaterweek-in-barneveld/

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen niet alle informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan toekomstige video's zal audiodescriptie worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina 's bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/video-meedoen-aan-cultuur/

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/jeugdtheaterweek-in-barneveld/

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen niet alle informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan toekomstige video's zal audiodescriptie worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven, bijvoorbeeld 'Welkom op de website van Cultuureducatie Barneveld', 'Aanbod onderwijs', 'Cursussen vrije tijd' en 'Meer informatie'. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element of met CSS. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   De introductieparagraaf is daarnaast volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl

   Op onderstaande pagina's worden koppen (H4) gebruikt zonder dat er een alinea volgt. We keuren dit af omdat koppen enkel moeten worden gebruikt in combinatie met content om de structuur van een pagina beter te kunnen scannen en niet als opmaak.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/nieuws https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/agenda/

  • Gevolg:

   Geen duidelijk onderscheid tussen titel en tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekstelementen voor kop en sub-koppen zullen worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Wanneer de oriëntatie veranderd naar portrait (768px, maar dit is bij viewports kleiner dan 1000px) is het hoofdmenu niet aanwezig en de menuknop niet functioneel. Hierdoor kan een gebruiker niet meer navigeren naar andere pagina's. Dit probleem komt alleen voor op de homepage.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet meer navigeren naar andere pagina's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Acties zijn in kaart gebracht en worden z.s.m. uitgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   Zo zijn de knoppen op de homepage met witte tekst 22px in een te laag contrast. Bijvoorbeeld 'Aanbod Onderwijs' (3,9:1) en 'Agenda' (2,4:1)

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl

   Op de Agenda pagina staan roze agenda links op een grijze achtergrond, bijvoorbeeld 'Agenda november 2021' (3,9:1). Ook dit is te laag.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/agenda/

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   De tekst is slecht leesbaar voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kleuren en buttons worden waar nodig voorzien van duidelijke contrasten en/of grotere letters.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is het menu niet meer beschikbaar en is de knop menu is niet functioneel. Dit probleem komt alleen voor op de homepage. https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/

  • Gevolg:

   De knop menu is niet meer functioneel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De acties zijn in kaart gebracht en zullen z.s.m. worden uitgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding.

   Afbeeldingen met tekst is gevonden op de Agenda detail pagina, bijvoorbeeld de tekst 'Agenda Cultuureducatie'.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/980-2/

   Afbeelding met tekst '70 jaar molukkers in Barneveld' op onderstaande pagina.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/video-met-les-over-70-jaar-molukkers-in-barneveld/

   Afbeelding met tekst 'Jeugdtheaterweek' op onderstaande pagina.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/jeugdtheaterweek-in-barneveld/

  • Gevolg:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De teksten zullen met HTML moeten worden geplaatst en de afbeeldingen zullen moeten worden vervangen. In het vervolg willen ze dit soort 'informatieve' afbeeldingen niet meer gaan gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De achtergrond kleur van de knoppen 'Agenda' en 'Aanbod Onderwijs' in combinatie met de achtergrond kleur van de pagina valt onder een contrastverhouding van 3,5:1. Hierdoor kan het voor gebruikers lastig zijn om de kaders van de knoppen te zien en deze als zodoende te herkennen.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl

   Dit probleem komt ook voor bij de knoppen op de Nieuws en Agenda pagina. Hier is de contrastratio 1,2:1.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/nieuws/ https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/nieuws/

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor gebruikers lastig zijn om de kaders van de knoppen te zien en deze als zodoende te herkennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast zal worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's is een video speler van YouTube gevonden. Deze heeft knoppen met "tooltips" en zijn niet afwijsbaar met de "esc"-toets en zijn niet behoudend bij het verplaatsen van de muis (pointer) of toetsenbord focus.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/jeugdtheaterweek-in-barneveld/

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/video-meedoen-aan-cultuur/

  • Gevolg:

   Deze heeft knoppen met "tooltips" en zijn niet afwijsbaar met de "esc"-toets en zijn niet behoudend bij het verplaatsen van de muis (pointer) of toetsenbord focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In het vervolg zal hier rekening mee worden gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/jeugdtheaterweek-in-barneveld/

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/video-meedoen-aan-cultuur/

  • Gevolg:

   Hij voldoet niet aan het succescriterium.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op de homepage staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking. Op dit moment is het pauzeren enkel mogelijk door de afbeelding in de lightbox te openen, hierdoor kan de content die naast de bewegende content staat niet meer worden gelezen.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/

  • Gevolg:

   Het kan afleidend werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De lightbox is uitgeschakeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de lightbox met afbeeldingen geopend wordt, staat dit over content heen en ontvangt dit niet als volgende element de focus. De lightbox krijgt onderaan de pagina pas focus. Hierdoor krijgen elementen niet in een betekenisvolle volgorde focus.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/

  • Gevolg:

   Er is geen sprake van een betekenisvolle volgorde focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De lightbox is uitgeschakeld en de optie om een foto te verbergen is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer de lightbox geopend wordt op de homepage kan er buiten de lightbox genavigeerd worden op elementen die op dat moment niet zichtbaar zijn. Hierdoor is de focus zichtbaarheid ook niet duidelijk.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/

  • Gevolg:

   Hierdoor is de focus zichtbaarheid ook niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De lightbox is uitgeschakeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van de lightbox (open of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(open)" en "(gesloten)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Let op: als er voor wordt gekozen om de focus te verplaatsen naar binnen de lightbox (zie SC 2.4.3) dan vervalt deze eis.

   Tevens hebben de knoppen in de lightbox geen tekstueel label. Er wordt gebruik gemaakt van karakters zoals '‹', '›', '×', deze worden niet juist gepresenteerd door hulpsoftware en dienen duidelijke tekstuele labels te krijgen zoals 'Volgende afbeelding', 'Vorige afbeelding' en 'Sluit lightbox'. Op dit moment hebben deze knoppen hierdoor geen correcte toegankelijke naam.

   https://www.cultuureducatiebarneveld.nl/

  • Gevolg:

   De status van de lightbox (open of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De lightbox is uitgeschakeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Barneveld heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209