Verklaring van Digitaal Parkeerloket Gemeente Oisterwijk

Status toegankelijkheid https://oisterwijk.parkeer.nl/nl/

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Digitaal Parkeerloket Gemeente Oisterwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Digitaal Parkeerloket Gemeente Oisterwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Digitaal Parkeerloket Gemeente Oisterwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk zet het Digitaal Parkeerloket Oisterwijk in voor het afhandelen van parkeervergunningen en ontheffingen voor de blauwe zone. Digitaal Parkeerloket Oisterwijk is gemaakt door P1. P1 en haar opdrachtgevers vinden een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom streeft P1 ernaar dat Parkeer.nl voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan de richtlijnen van de WCAG (niveau AA). Parkeer.nl is in opdracht van P1 om die reden op 18 februari 2021 & 25 maart 2021 getoetst door Cardan Technology. P1 werkt momenteel hard aan de verbeterpunten die door Cardan zijn benoemd, zodat Parkeer.nl in 2021 voldoet aan de beoogde richtlijnen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Digitaal Parkeerloket Gemeente Oisterwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Digitaal Parkeerloket Gemeente Oisterwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisterwijk.parkeer.nl/default/docs/WCAG%202.1%20inspectie%20parkeer.nl%20-%20niveau%20AA%20-%201.0%20(003).pdf?v2.4.0
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina’s staan problemen. Een probleem is dat afbeeldingen en logo’s geen tekstalternatief hebben. Of ze hebben een tekstalternatief dat niet voldoende informatie geeft om het doel van de component te bepalen. Dit moet worden aangepast. Voorbeelden: Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account staat het P1 logo met het tekstalternatief ‘logo’, dat is onvoldoende. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account staan meerdere plus knoppen zonder tekstalternatief. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account staan twee knoppen met het tekstalternatief ‘vraagteken’. Dit zijn geen goede tekstalternatieven voor deze knoppen. Het tekstalternatief moet het doel van het plaatsen van die afbeelding duidelijk maken en logo’s hebben eigenlijk altijd een tekstalternatief nodig. Andere afbeeldingen zijn juist decoratief en moeten genegeerd worden door hulpsoftware, dit kan door een leeg tekstalternatief (alt=””) te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er is niet genoeg informatie om het doel van links te bepalen. Decoratieve afbeeldingen worden niet genegeerd. Dit zorgt voor onduidelijkheid en verwarring bij bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl staan meerdere YouTube video’s met automatisch gegenereerde ondertitels. Deze ondertitels zijn helaas nog niet goed genoeg om te voldoen aan de eisen van dit succescriterium. In de eerste video ‘Account aanmaken’ is het woord ‘icoon’ vertaald in ‘nico’ ook is het woord ‘cijfer’ vertaald in ‘schrijven’. In de video ‘Bezoekersregeling aanvragen’ staat aan het begin een derde en laatste voorbeeld van een vertaalfout, de tekst ‘Aanvraagt’ is vertaald in ‘Aanvragen’. Doordat de voice-over heel duidelijk spreekt is de automatische ondertiteling niet slecht van kwaliteit, maar nog net niet voldoende. In de opmerkingen hierboven is bijvoorbeeld het ontbreken van leestekens niet genoemd, de vraag ‘Weet u uw wachtwoord niet meer’ in de tweede video is nu veel moeilijker te begrijpen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor mensen die de ondertitels nodig hebben om het filmpje te begrijpen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl staan zes YouTube video’s die voornamelijk bestaan uit een voice-over die ondersteund wordt met beelden. Niet alle belangrijke informatie in het beeld is ook beschikbaar in geluid. Er is een alternatief voor deze video nodig. De informatie op de begin en eindtitel (‘parkeer.nl’) is niet beschikbaar voor gebruikers die het beeld niet (goed) kunnen zien. Deze informatie is belangrijk om te kunnen bepalen wie verantwoordelijk is voor de inhoud van deze video’s. Een media-alternatief wordt hier niet geadviseerd, omdat die tekst een alternatief moet zijn voor alle informatie in de video en niet voldoende is voor succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen).

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Niet alle belangrijke informatie in het beeld is ook beschikbaar in geluid. Onduidelijkheid voor mensen die het beeld niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl staan zes YouTube video’s die voornamelijk bestaan uit een voice-over die ondersteund wordt met beelden. Zoals hierboven bij succescriterium 1.2.3 is aangegeven is niet alle informatie uit het beeld onderdeel van het geluid en zijn niet alle zes de video’s helemaal beoordeeld. Om aan de eisen van dit succescriterium te voldoen is het nodig om een audiodescriptie toe te voegen. Dit is een gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Niet alle belangrijke informatie in het beeld is ook beschikbaar in geluid. Onduidelijkheid voor mensen die het beeld niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina’s wordt niet aan deze eis voldaan. Enkele voorbeelden: Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl is visueel duidelijk welke van de drie link onder de kop ‘Ik heb een vraag over’ actief is. Deze informatie uit de class ‘active’ is niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl/articles/360018955500-Wat-kost-een-parkeergarage-abonnement- staat een tabel waarin de verschillende relaties niet goed zijn opgemaakt. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account zijn de koppen ‘Woonadres’ en ‘Factuuradres’ niet goed genoeg gekoppeld aan de onderstaande invoervelden. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine staat het invoerveld ‘Tijd van uitschrijven’ en het invoerveld ‘:’. Dit zijn de zichtbare labels bij deze invoervelden. De relatie tussen de bovenstaande tekst en deze twee invoervelden is niet goed. De tekst is een label voor het eerste invoerveld en voor het tweede invoerveld staat de tekst ‘:’, dit invoerveld heeft geen label. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account is op de plus knoppen de status van de knop niet beschikbaar, de aria-expanded is geen onderdeel van het button element. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Op deze pagina is ook de class ‘active’ gebruikt om duidelijk te maken welke onderdelen actief zijn. Ook hier zijn verschillende label elementen gebruikt die niet kunnen koppelen met de onderstaande span elementen. Ook zijn hier een tabellen gebruikt voor vormgeving, dit geeft een beperking aan de mogelijke oplossingen, gebruik bij voorkeur CSS om dit soort content vorm te geven.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Bepaalde informatie is niet beschikbaar voor gebruikers die deze informatie niet (goed) kunnen waarnemen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/login/with-email staat twee invoervelden om in te loggen. Het gebruik van autocomplete is verplicht voor beide velden. De waarden die hier gebruikt moeten worden zijn ‘username’ en ‘current-password’. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account wordt gevraagd om een groot aantal persoonsgegevens. De gegevens onder ‘Woonadres’ moeten zoveel mogelijk autocomplete waarden krijgen en de invoervelden onder ‘Factuuradres’ mogen net niet deze autocomplete waarden krijgen. Ook invoervelden zoals ‘Voornaam’, ‘Telefoonnummer’, ‘E-mailadres’ en ‘Wachtwoord’ (new-password) moeten een autocomplete krijgen. Op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat een overzicht van alle waarden. Dit geldt ook voor de invoervelden voor het aanvullen van gegevens op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account, als er een passende waarde bestaat dan moet deze gebruikt worden in html5. Tips: Woonadres ‘Plaats’ is de waarde ‘address-level2’ en een tiencijferig telefoonnummer is ‘tel-national’ en voor ‘Huisnummer’, ‘Toevoeging’ en ‘Straat’ bestaan geen aparte autocomplete waarden. Het gebruik van dit attribuut is bij die drie velden daarom ook niet verplicht.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet het doel bepalen van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl/articles/360018955500-Wat-kost-een-parkeergarage-abonnement- ontstaat bij het weergeven van de pagina met een breedte van 320 CSS-pixels een probleem. De informatie in de tabel is niet meer goed ingedeeld. Visueel is niet meer duidelijk bij welke kolom de verschillende content hoort. Een tabel is content die een tweedimensionale lay-out vereist, dit betekent dat horizontaal scrollen om deze content te kunnen zien is toegestaan. Er zijn hierdoor verschillende oplossingen mogelijk. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account komt tekst in beeld als de toetsenbordfocus of de muis op een vraagteken staat. Een deel van deze tekst valt buiten beeld als deze pagina wordt bekeken met een breedte van 320 CSS-pixels. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals op pagina's https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request en https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#//(products/119/product/305/request.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie bij een paginabreedte van 320 CSS-pixels.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zoals https://tilburg.parkeer.nl/nl/ staat rechtsonder een chatvenster. In het invoerveld is gebruik gemaakt van een placeholdertekst, indien deze tekst voldoende contrast krijgt voldoet dat invoerveld aan dit succescriterium, maar op dit moment heeft het de rand van het invoerveld met 1,7:1 onvoldoende contrast met de achtergrond. Het advies is om ervoor te zorgen dat de rand voldoende contrast heeft met de witte binnenkant van het invoerveld, op die manier maakt de kleur van de achtergrond van de pagina niet uit. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine staan meerdere invoervelden die niet goed genoeg te onderscheiden zijn van de achtergrond. Het contrast is hier 1,2:1.Dit geldt ook voor de invoervelden op andere pagina's. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request heeft het gele invoerveld met 1,3:1 onvoldoende contrast met de grijze achtergrond. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/nl/ staat rechtsonder een chatvenster, in dit venster is gebruik gemaakt van een aangepaste vorm van toetsenbordfocus. CSS is gebruikt om deze toetsenbordfocus anders vorm te geven. Hierdoor moet die indicator een contrast hebben van minimaal 3,0:1. De grijze rand die in beeld komt heeft een contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond voor invoervelden zoals ‘Naam’ en ‘Email’ en voor een rode knop als ‘Chatten’ geldt hetzelfde. De toetsenbordfocus op deze knop heeft ook een contrast van 1,5:1. Dit probleem komt meer voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De randen van formuliervelden de toetsenbordfocus hebben (soms) te weinig contrast. Dit geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn of bijv. buiten de website bekijken.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account staan twee vraagtekens die aanvullende instructies laten zien als de muis of toetsenbordfocus op een van deze elementen staat. Het probleem is dat deze pop-ups niet te sluiten zijn als deze per ongeluk worden geopend. Het moet mogelijk zijn om deze test te verbergen zonder dat het nodig is om de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. In de meeste gevallen wordt daarvoor de escapetoets gebruikt, maar andere oplossingen zijn mogelijk. Hiernaast is de tekst die in beeld komt niet ‘aanwijsbaar’ met de muis. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request en https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/119/product/305/request.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware werkt niet goed. Tekst niet aanwijsbaar met de muis.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina’s is het contrast van de tekst met de achtergrond te laag. Enkele voorbeelden: Op pagina https://parkeer.nl/nl/ staat de witte tekst ‘’Maak een keuze…’ op een rode achtergrond. Deze tekst heeft net als de verschillende keuzes in de keuzelijst met 3,2:1 te weinig contrast. De eis voor dit soort tekst is een contrast van minimaal 4,5:1. Op meerdere pagina's zoals https://tilburg.parkeer.nl/nl/ staat rechtsonder een chatvenster. In het invoerveld is gebruik gemaakt van een placeholdertekst met een contrast van 3,2:1 tussen de grijze tekst en de witte achtergrond. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request zijn meerdere problemen met contrast. De grijze placeholdertekst heeft met 1,7:1 onvoldoende contrast met de gele achtergrond. De rode foutmelding ‘Het kenteken ontbreekt.’ die eventueel in beeld komt heeft met 2,6:1 onvoldoende contrast. In de kalender ‘Ingangsdatum’ heeft de rode datum (van vandaag) met 3,5:1 ook onvoldoende contrast, de niet beschikbare datums die in het verleden liggen of onderdeel zijn van de vorige of volgende maand hebben met 3,9:1 ook onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De tekst contrasteert niet voldoende met de achtergrond. Dit geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn of bijv. buiten de website bekijken.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor deze test is de pagina herschaald naar 200% bij een resolutie van 1024x768. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/contacts is het e-mailadres onderaan niet meer helemaal zichtbaar bij deze instelling, er treedt hier een verlies van content op.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leveranciers.

  • Gevolg:

   Verlies van content bij herschalen naar 200%.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://parkeer.nl/nl/ staat rechtsboven een taalkeuze, dit menu kan geen toetsenbordfocus ontvangen is niet met het toetsenbord te bedienen. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor. Op meerdere pagina's staat de link ‘Uitloggen’, deze link kan geen toetsenbordfocus ontvangen en is hierdoor niet met het toetsenbord te bedienen. Deze link komt voor op meerdere pagina's. De skiplink op deze pagina's is ook niet met het toetsenbord te bedienen. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/119 staan boven de verschillende producten de keuzerondjes ‘Alles’ en ‘Aan te vragen’, deze keuzerondjes zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

   Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/119 is het nodig om te scrollen om alle mogelijke producten in beeld te krijgen. Het is niet mogelijk om met de pijltjestoetsen door deze pagina te scrollen om meer dan de eerste twee opties in beeld te krijgen. De producten ‘Werkdagabonnement’ tot en met ‘Maandkaart’ zijn niet beschikbaar voor toetsenbord gebruikers. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request is het niet mogelijk om een ingangsdatum met het toetsenbord in te vullen. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account is het mogelijk om onder ‘Mijn producten’ en onder ‘Aangevraagd, Uitgegeven’ een aanvraag te annuleren met de link ‘Aanvraag annuleren’. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen. Verdere voorbeelden van elementen die niet met het toetsenbord te bedienen zijn worden niet gegeven.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een aantal onderdelen kan niet met het toetsenbord worden bediend.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl staan zes YouTube video’s die niet aan de eisen van dit succescriterium voldoen. Het is op dit moment mogelijk om deze video’s met toetsen zoals ‘f’ en ‘k’ te bedienen. Aan geen van de drie bovenstaande zaken is voldaan. Door de parameter disablekb=1 te gebruiken is deze extra bediening uit te schakelen in de YouTube videospeler. Op pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb staat meer informatie over het gebruik en de gevolgen van het gebruik van deze parameter.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De sneltoetsen kunnen niet op de juiste manier gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is een tijdslimiet aanwezig als er ingelogd wordt met DigiD. Het moet mogelijk zijn om deze tijdslimiet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Met DigiD zijn er maar een beperkt aantal oplossingen mogelijk, een hiervan is het mogelijk maken om de sessie te verlengen. Het gaat om alle pagina's achter de login op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/login/with-email. Ik ben tijdens mijn onderzoek enkele keren automatisch uitgelogd, maar het is niet gelukt om een tijdslimiet en de voorwaarden voor het automatisch uitloggen te bepalen. Voor DigiD geldt sowieso een tijdslimiet van 15 min..

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk een DigiD-sessie te verlengen, na 15 minuten word je automatisch uitgelogd.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een skiplink gebruikt. Deze link moet zichtbaar zijn als de toetsenbordfocus erop staat, staat aan het begin van de focus volgorde en verplaatst de toetsenbordfocus naar het begin van de unieke content.https://parkeer.nl/nl/ Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl is wel een skiplink aanwezig, maar deze verplaatst de toetsenbordfocus naar het zoekveld dat ook op andere pagina's zoals https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl/articles/360019005339-Waar-kan-ik-terecht-met-vragen- voor komt, deze skiplink omzeilt dus niet alle herhalende content. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account werkt de skiplink ‘Ga naar hoofdinhoud’ niet. Dit is ook het geval voor pagina's zoals https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/, https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/login/with-email en https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account. Verdere voorbeelden van dit type probleem worden niet gegeven.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina's https://parkeer.nl/nl/, https://tilburg.parkeer.nl/nl/, https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/, https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/contacts en https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine hebben allemaal dezelfde paginatitel die niet het onderwerp of doel van de pagina beschrijft. Pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl heeft met ‘Parkeerservice Tilburg’ geen goede paginatitel die het doel of onderwerp van de pagina omschrijft.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er zijn meerdere webpagina's met dezelfde paginatitel of zonder goede paginatitel die het onderwerp of doel van de pagina beschrijft.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account wordt tabindex=”1” gebruikt om de focus volgorde aan te passen. Hierdoor klopt de volgorde niet meer, het gaat om de plus knoppen onder de kop ‘Mijn producten’. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina’s. Het advies is om de visuele volgorde en de focus volgorde zoveel mogelijk overeen te laten komen, dat is ook prettig voor ziende toetsenbord gebruikers. Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl komt aanvullende content in beeld bij het activeren van bepaalde links. De toetsenbordfocus moet eerst naar deze nieuw verschenen content gaan voordat deze verder gaat op de pagina. Doordat deze content alleen in beeld komt bij het (bewust) activeren van een link is het geen probleem als bepaalde andere content wordt overgeslagen. Na het activeren van de link ‘ALGEMEEN’ moet de focus eerst naar de link ‘DIGITAAL PARKEERLOKET’ en niet eerst naar de link ‘VERGUNNINGEN EN ABONNEMENTEN’. Hierbij ook het dringende advies om geen hoofdletterwoorden in de html-code te gebruiken. Gebruik CSS om deze teksten in alleen hoofdletter weer te geven. Deze teksten worden nu voorgelezen als hele lange afkortingen (‘text-transform: uppercase;’). Dit probleem van de focus volgorde die moet kloppen na het activeren van een knop of link komt ook voor op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account bij het activeren van een van de tabbladen. Indien er alleen tekst staat in een dergelijk element moet die ook voldoen. De tekst ‘Geen parkeerrechten om weer te geven.’ hoort bij de tab ‘Actief’ en niet bij de derde of bij alle tabs. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account komt een schermvullende pop-up in beeld bij het activeren van het selectievakje. Dit type venster wordt ook wel een lightbox genoemd, omdat de onderliggende pagina donker wordt. Bij het openen van een dergelijk venster moet de toetsenbordfocus in dit venster blijven zolang deze open staat. Ook moet de logische focus volgorde behouden blijven bij het annuleren van deze lightbox. Dit betekent dat de na het sluiten de toetsenbordfocus moet landen op het element dat deze lightbox ook activeerde.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Focusvolgorde en visuele volgorde komen niet overeen en focusvolgorde niet altijd logisch. Dat is onduidelijk voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's zoals https://parkeer.nl/nl/ staan de links ‘EN’ en ‘DE’ het doel van deze links is niet te bepalen voor hulpsoftware. Deze linkteksten moeten aangevuld worden. Dit type probleem komt ook voor op pagina's zoals https://tilburg.parkeer.nl/nl/ en https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/contacts. Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl staat de link ‘Home’. Deze link verwijst niet naar de homepage van deze subsite en niet naar de homepage van deze verzameling websites. Het doel van deze link is niet duidelijk. Dit geldt ook voor https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl/articles/360019005339-Waar-kan-ik-terecht-met-vragen-, https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl/articles/360018955500-Wat-kost-een-parkeergarage-abonnement- en https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/119 staan meerdere ‘Meer informatie’ links. Deze links hebben geen context met de bovenstaande kop en tekst. Het is niet duidelijk over welk product deze links meer informatie geven. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine staat na het invullen van de eerste pagina. Een groep met drie links: ‘Betalen’, ‘Bezwaar maken’ en ‘Terug’. Deze drie links hebben context met elkaar maar het doel van deze links is niet duidelijk. Indien er een betere paginatitel gebruikt wordt is dat een mogelijke oplossing. Links hebben wel altijd context met het onderwerp of doel in de paginatitel.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het linkdoel is niet duidelijk en kan niet bepaald worden door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website bestaat uit verschillende verzamelingen. De pagina's achter de login zijn een aparte verzameling webpagina die geen onderdeel is van de publiek toegankelijke verzameling webpagina’s. De pagina's https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/contacts, https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl, https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl/articles/360019005339-Waar-kan-ik-terecht-met-vragen- en https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl/articles/360018955500-Wat-kost-een-parkeergarage-abonnement- zijn alleen te vinden door het volgen van meerdere links vanaf de homepage (https://parkeer.nl/nl/). De zoekfunctie op https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl zoekt alleen binnen die subsite. Er is geen algemene zoekfunctie voor alle pagina's buiten de login beschikbaar. Er zijn verschillende oplossingen zoals het toevoegen van een sitemap of zoekfunctie. De pagina's achter de login voldoen wel aan dit succescriterium. Alle pagina's zijn of direct te bereiken vanaf pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/ of zijn onderdeel van een proces. Doordat het vanaf alle pagina's ook mogelijk is om via de link ‘Home’ in een keer terug te keren is voldaan aan de eisen van deze techniek. De pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine hoeft ook niet te vinden te zijn. Zolang het maar mogelijk is om de pagina https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/ op meerdere manieren te vinden.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Niet alle pagina's zijn op meerdere manieren te vinden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de links ‘ALGEMEEN’, ‘VERGUNNINGEN EN ABONNEMENTEN’ of ‘PARKEERBON’ staat. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op een van de invoervelden staat. He gaat om de zichtbaarheid van de toetsenbordfocus op de velden ‘Voorletters’ tot en met ‘Land’. De zichtbaarheid van de focus is met outline:0 in CSS uitgezet. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/login/with-email en https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de eerste link. Het gaat om de link met de naam ‘Home’. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het invoerveld ‘Kenteken(s)’.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus is niet altijd zichtbaar. Onduidelijk voor de bezoeker die de website met het toetsenbord bedient.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle componenten van de gebruikersinterface die geen naam hebben en zichtbare tekst bevatten voldoen niet aan dit succescriterium. Op pagina https://parkeer.nl/nl/ gaat het om het logo met de tekst ‘Parkeer.nl’ en om de combobox met de zichtbare tekst ‘Maak een keuze…’. Dit probleem met het logo komt ook op andere pagina's voor zoals https://tilburg.parkeer.nl/nl/, https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/ en https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/contacts.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de tekst in logo's niet bepalen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 22. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account is het eerste invoerveld een selectievakje. Het aanvinken van een dergelijk element mag geen contextwijziging veroorzaken. De lightbox die in beeld komt bij het instellen van deze component van de gebruikersinterface is niet toegestaan.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het aanvinken van een selectievakje veroorzaakt een contextwijziging. Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 23. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's https://parkeer.nl/nl/, https://tilburg.parkeer.nl/nl/, https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/ en https://vlaardingen.parkeer.nl/nl/contacts staat linksboven het logo van parkeer.nl. Dit logo verwijst op deze pagina's naar verschillende pagina's. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/ staan bovenaan de links ‘Nieuwe aanvraag’ en ‘Home’ deze hebben beide hetzelfde linkdoel. En deze ‘Home’ link verwijst naar een andere pagina als de link ‘Home’ op pagina's zoals https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl. De homepage is https://parkeer.nl/nl/.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verschillende links hebben hetzelfde linkdoel of dezelfde links hebben een ander linkdoel. Dit creëert onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een belangrijk verschil tussen een foutmelding en een rode instructie. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine komt bij de keuze ‘Betalen’ eventueel de tekst ‘Voer uw e-mailadres in’ te staan. Deze tekstuele melding had er ook van te voren kunnen staan. Het icoon en de rode kleur zijn niet-tekstuele manieren om te zien dat het hier om een foutmelding gaat. Dit geldt ook voor de tekst ‘Voer een correct e-mailadres in’ en voor de tekst ‘U dient akkoord te gaan met de privacy voorwaarden.’. Soortgelijke problemen komen ook voor bij ‘Bezwaar maken’. Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account zijn instructies met een icoon gebruikt in plaats van foutmeldingen. Het gebruik van role=”alert” maakt van deze instructies geen tekstuele foutmeldingen. Het gaat hier om de teksten ‘Dit is een verplicht veld, vul de gevraagde gegevens in.’, ‘Gebruik alleen cijfers.’ en ‘Minimale lengte van e-mail moet 6 zijn. Vul hier een geldig e-mailadres in, bijv. gebruiker@hotmail.com.’. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request komt bij het invoerveld ‘Looptijd’ eventueel de tekst ‘Gebruik alleen cijfers.’ of ‘Vul de gewenste looptijd in om verder te gaan.’ te staan. Dit zijn net als hierboven rode instructies en daarom geen geldige tekstuele foutmeldingen. Dit type probleem met het geven van (rode) instructies in plaats van geldige foutmeldingen komt mogelijk meer voor, verdere voorbeelden van dit type probleem zijn niet genoemd.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er worden rode instructies gegeven in plaats van geldige tekstuele foutmeldingen. Dit creëert onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine staat het invoerveld ‘Datum van opleggen’. De placeholdertekst geeft aan in welke vorm de datum ingevuld moet worden. Deze instructie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kalender als niet toegankelijk alternatief voor het invoeren van cijfers gebruikt kan worden. Het advies is om de tekst ‘(dd-mm-jjjj)’ toe te voegen aan het label van dit invoerveld, op die manier staat de tekst altijd in beeld.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Er is geen toegankelijk alternatief voor de kalender.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 26. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request klopt de foutmelding ‘Het ingevoerde kenteken is te kort. Voer minimaal drie cijfers of letters in’ niet. Bij het invoeren van ‘CAR’ komt deze melding in beeld, de gemaakte fout is anders dan wat meegedeeld wordt. Een foutmelding als ‘Het ingevoerde kenteken is te kort.’ zou wel voldoen, geen foutsuggestie is beter dan een onjuiste foutsuggestie. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine komt mogelijk de foutmelding ‘De datum heeft niet de juiste vorm. De datum moet dezelfde vorm hebben als: 01-01-2018’ in beeld. De foutsuggestie bij dit invoerveld is niet noodzakelijk als het zichtbare label van dit invoerveld wordt aangepast. De reden voor deze opmerking is om aan te geven dat de datum 01-01-2018 niet duidelijk maakt welke vorm gebruikt moet worden, een datum als 31-01-2018 of een tekst als dd-mm-jjjj doet dat wel. Het advies is daarom om deze tekst aan te passen, maar dat is niet verplicht omdat een duidelijke instructie het gebruik van een foutsuggestie overbodig maakt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een onjuiste of overbodige foutsuggestie kan verwarrend zijn voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://parkeer.nl/nl/ is een combobox gebruikt. Deze WAI-ARIA rol is complex en heeft onder dit succescriterium een groot aantal eisen. Met deze combobox zijn meerdere problemen. Op pagina https://faq.tilburg.parkeer.nl/hc/nl staan meerdere uitklapbare links. De toestand (ingeklapt of uitgeklapt) is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Het gaat bijvoorbeeld om de zes link onder ‘Instructievideo's’. Dit type probleem komt meer voor. Op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine heeft het invoerveld voor de minuten geen naam. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account zijn meerdere problemen met links en knoppen, o.a. verkeerde rol, geen toetsenbordfocus, problemen voor hulpsoftware. Op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request hebben de i elementen met de vraagtekens in de verschillende labels geen goede rol en uitgeklapte toestand bij hover of focus ontbreekt. De datumkeuze ‘Ingangsdatum’. Deze tabel met role=”grid”. Dit WAI-ARIA element heeft geen naam. De geselecteerde span heeft geen rol, en toestand die beschikbaar is voor hulpsoftware. De niet geselecteerde span elementen hebben ook geen rol die beschikbaar is. Dit is geen grid zoals omschreven op https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#grid. Het advies is om een invoerveld te gebruiken voor een datum in de vorm ‘dd-mm-jjjj’. Doordat het mogelijk is om een datum met cijfers in te vullen hoeft de hele kalender niet toegankelijk te zijn. Deze oplossing is bijvoorbeeld gebruikt op pagina https://vlaardingen.parkeer.p1-acc.nl/nl/fine. Dit is veel minder complex en veel beter toegankelijk. Indien een deel ontoegankelijk is, maar er is een alternatief dan wordt er gewoon voldaan.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onvoldoende informatie beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://tilburg.parkeer.nl/webshop/#/login/create-account hebben verschillende elementen het attribuut role=”alert”. Om deze techniek te gebruiken moeten de elementen met deze rol aanwezig zijn in de DOM bij het laden van de pagina. Zie techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Content die is verborgen met display:none is geen onderdeel van de DOM. Bij het laden van pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/account komt een icoon in beeld dat aangeeft dat de content geladen wordt. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en wordt niet gepresenteerd aan hulpsoftware om aan te geven dat de pagina bezig is met laden. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor. Bij het succesvol invullen van de gegevens op pagina https://tilburg.parkeer.p1-acc.nl/webshop/#/products/104/product/386/request komt er informatie te staan in de tabel ‘Prijs: Bewonersvergunning’. Deze wijzigingen zijn voor een deel statusberichten. Het advies is om deze hele tabel als status op te maken. Dit kan door de table het attribuut aria-live=”polite” te geven. Eventuele wijzigingen in de tabel worden dan als statusbericht (met lage prioriteit) behandelt door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onvoldoende informatie beschikbaar voor hulpsoftware. Hulpsoftware kan niet bepalen hoe met de informatie moet worden omgegaan.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209