Verklaring van Berg en Dal Raadsinformatie

Status toegankelijkheid https://bergendal.raadsinformatie.nl/

Gemeente Berg en Dal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Berg en Dal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Berg en Dal Raadsinformatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Berg en Dal is beschikbaar via de link https://www.bergendal.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Berg en Dal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Berg en Dal Raadsinformatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Berg en Dal is gevorderd met de toegankelijkheid van Berg en Dal Raadsinformatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Berg en Dal .
Functie: Teamleider Burgerzaken en CCB.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@bergendal.nl en geef aan dat u een opmerking heeft over de toegankelijkheid van deze website. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Berg en Dal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Berg en Dal Raadsinformatie : voldoet gedeeltelijk

De website Berg en Dal Raadsinformatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Berg en Dal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bergendal.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-quickscan-bergendal.raadsinformatie.nl-niveau-aa-0.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Berg en Dal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ heeft de afbeelding van een hamer in de rechterkolom de alt-tekst ‘Media’. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker heeft de pasfoto van de heer Bakker de alternatieve tekst ‘pasfoto’.
  • Gevolg: 1. 'Media' is geen goed tekstalternatief voor de afbeelding van de hamer. 2. 'Pasfoto' omschrijft niet voldoende de inhoud van de afbeelding.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker wordt alleen kleur gebruikt in het diagram en de legenda bij ‘Totalen alle stemmingen (205x)’ onder ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’.
  • Gevolg: Iemand die kleuren onvoldoende goed kan onderscheiden kan de informatie in de diagram niet lezen.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content can be presented without loss of information or functionality, and without requiring scrolling in two dimensions for: • Vertical scrolling content at a width equivalent to 320 CSS pixels; • Horizontal scrolling content at a height equivalent to 256 CSS pixels; Except for parts of the content which require two-dimensional layout for usage or meaning.
  • Oorzaak: Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker staat een deel van de tabel buiten beeld. Deze valt onder een uitzondering, maar onder deze tabel staat de knop ‘Toon meer’. Deze knop moet bij bovenstaande instelling in beeld staan.
  • Gevolg: Een deel van de tabel staat buiten beeld, ook de knop 'Toon meer' staat buiten beeld bij bovenstaande instelling.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s): • User Interface Components: Visual information required to identify user interface components and states, except for inactive components or where the appearance of the component is determined by the user agent and not modified by the author; • Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ hebben de randen van het invoerveld met placeholder ‘Zoeken’ een contrastratio van 1,5:1. Dit is onvoldoende. Dit probleem komt op alle pagina’s voor. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view hebben de iconen onder de kolom met de titel ‘Acties’ een contrastratio van 1,5:1. Dit is onvoldoende.
  • Gevolg: De contrastratio is onvoldoende.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content implemented using markup languages that support the following text style properties, no loss of content or functionality occurs by setting all of the following and by changing no other style property: • Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font size; • Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size; • Letter spacing (tracking) to at least 0.12 times the font size; • Word spacing to at least 0.16 times the font size.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ worden de woorden in de agenda eerder afgebroken en vervangen door ‘...’. Daarnaast verdwijnt het icoon waarmee naar de volgende maand kan worden genavigeerd. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/vergadering/665782/Gemeenteraad%2030-01-2020 worden de woorden bij de agendapunten naast de videospeler eerder afgebroken en vervangen door ‘...’. 3. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker verdwijnt de tekst ‘Nevenactiviteiten’ onder de content ernaast. Daarnaast valt de datum deels weg in de kolom met titel ‘Datum’ onder ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’.
  • Gevolg: Er is verlies aan content
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Where receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden, the following are true: • Dismissable: A mechanism is available to dismiss the additional content without moving pointer hover or keyboard focus, unless the additional content communicates an input error or does not obscure or replace other content; • Hoverable: If pointer hover can trigger the additional content, then the pointer can be moved over the additional content without the additional content disappearing; • Persistent: The additional content remains visible until the hover or focus trigger is removed, the user dismisses it, or its information is no longer valid.
  • Oorzaak: Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker verschijnt extra informatie na het activeren van ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’. In de linkerkolom staat dan het cirkeldiagram ‘Totalen alle stemmingen’. Wanneer er met de muis over de drie kleuren wordt bewogen, komt aanvullende informatie in beeld. Deze content moet voldoen aan alle drie de eisen van dit succescriterium.
  • Gevolg: Deze content voldoet op dit moment alleen aan het onderdeel ‘persistent’.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. • Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ hebben de dagen van de week en de witte nummers op de blauwe achtergrond in de kalender een contrastratio van 3,0:1. Dit is onvoldoende. Dit geldt ook voor de koppen ‘Uitzending gemist’ en ‘Zie ook deze links’. Dit probleem komt op alle pagina’s voor. 2. Het contrast van de tekst in de footer te laag. De contrastratio hiervan is 2,0:1. Dit probleem komt op alle pagina's voor. https://bergendal.raadsinformatie.nl/ 3. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker heeft de knop ‘Toon meer’ een contrastratio van 2,3:1. Dit is onvoldoende. De knop komt in beeld na het activeren van ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’. 4. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker staat de tekst ‘3,9%’ in het grijze vlak van het cirkeldiagram. Een deel van deze tekst is helemaal niet zichtbaar en door de grijze achtergrond heeft de rest van deze tekst onvoldoende contrast (3,7:1). Volgens de legenda gaat het om het percentage voor ‘afwezig’. 5. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is het kleurcontrast onvoldoende voor de teksten die in de tabel staan na ‘Hoofddocument’. Deze tabel is zichtbaar wanneer op één van de items uit de tabel wordt geklikt. Het contrast is hier 2,6:1.
  • Gevolg: Bepaalde doelgroepen kunnen de informatie onvoldoende tot zich nemen.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/vergadering/665782/Gemeenteraad%2030-01-2020 verdwijnen de mogelijkheden om direct naar specifieke agendapunten te navigeren en de voortgang van de agendapunten te zien. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker verdwijnt de kolom met de kop ‘Uitslag’. Deze kolom staat buiten beeld als de pagina bekeken wordt in de resolutie 1024x768 en met 200% zoom. Horizontaal scrollen is niet mogelijk. 3. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view verdwijnen de knop ‘Export’ en een groot deel van de informatie in de tabel, inclusief de informatie wanneer één van de onderdelen wordt uitgeklapt. Deze informatie staat buiten beeld als de pagina bekeken wordt in de resolutie 1024x768 en met 200% zoom. Horizontaal scrollen is niet mogelijk.
  • Gevolg: Content is onvoldoende rechtstreeks toegankelijk.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten. Opmerking 1: deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet. Opmerking 2: dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ zijn de links om te navigeren naar een andere maand in de kalenderweergave niet met het toetsenbord bedienbaar. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T.%20Bakker zijn de interactieve onderdelen ‘Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?’ en ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’ niet met het toetsenbord bedienbaar. Ook de interactieve componenten in de verborgen tabel zijn niet met het toetsenbord te bedienen. 3. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken is de knop ‘Export’ niet met het toetsenbord bedienbaar.
  • Gevolg: Bepaalde content is zonder muis niet toegankelijk.
  • Alternatief: Toegang met muis.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op verschillende pagina’s zijn skiplinks aanwezig die niet goed werken. Een goede skiplink heeft een goede naam en staat vooraan de focusvolgorde. Deze link slaat alle herhalende content over en zet de focus in een keer op het begin van de unieke inhoud van die pagina. https://bergendal.raadsinformatie.nl/
  • Gevolg: Herhalende content wordt niet over geslagen.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden. Er moet bijvoorbeeld een technisch begin en eind zijn op de pagina om met tabjes te navigeren.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: 1. De paginatitel van pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden/lid/139003/W.N.A.T. %20Bakker is onvoldoende. De titel ‘Lid’ geeft onvoldoende informatie. Hiernaast wordt geadviseerd om in alle paginatitels de naam van de organisatie te plaatsen om beter duidelijk te maken waar men zich bevindt. 2. De paginatitel van de PDF-documenten https://bergendal.raadsinformatie.nl/document/8340665/2/B5_Raadsvoorstel_Regionale_Energie_Strategie_%28RES%29_Arnhem_Nijmegen en https://bergendal.raadsinformatie.nl/document/8456723/1/Verslag_raadsvergadering_Berg_en_Dal_30_januari_2020 zijn ‘Adviesnota’ respectievelijk ‘NOTULEN’. Deze zijn niet voldoende beschrijvend.
  • Gevolg: Je moet eerst doorklikken voordat je weet waar het over gaat.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ is het linkdoel van het logo linksboven niet duidelijk. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ is het linkdoel van de verschillende vergaderingen in de agenda niet uniek en duidelijk.
  • Gevolg: 1. Dit logo verwijst niet naar de homepage van de gemeente, maar de alternatieve tekst van de afbeelding suggereert dit nu wel. 2. Deze links hebben geen context met de informatie die gepresenteerd is in de tabel.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ is de toetsenbordfocus meerdere keren niet zichtbaar. De focus is een keer niet zichtbaar voordat deze op de link ‘Gemeentelijke website’ landt. De focus is ook niet zichtbaar als deze op de knop met accesskey=”d” staat. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/vergadering/665782/Gemeenteraad%2030-01-2020 is de focus niet zichtbaar bij de knoppen in de video en na het selectieveld ‘Selecteer agendapunt(en)’. De focus is ook niet zichtbaar als deze op de knop met accesskey=”d” staat.
  • Gevolg: Toetsenbord focus kwijt.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ zijn meerdere parsefouten gevonden. Zo bevatten de links in de agenda een spatie. Het probleem met spaties in links is op meerdere pagina’s gevonden. 2. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view zijn meerdere parsefouten gevonden. Zo staan in meerdere dd-elementen geen spaties tussen de verschillende attribute.
  • Gevolg: Hierdoor ontstaat een probleem met spaties in links
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/ staan pijltjes om naar een andere maand te navigeren. Dit zijn links zonder een href attribuut. Deze links hebben hierdoor geen rol die door hulpsoftware herkend kan worden. Het href attribuut bepaald de rol van het a element. Op pagina https://bergendal.raadsinformatie.nl/vergadering/665782/Gemeenteraad%2030-01-2020 ontbreekt een title-attribuut op het video element.
  • Gevolg: 1. Zonder href attribuut is het een anchorpunt en met href is het een hyperlink. 2. Hierdoor is de naam van het video element niet te bepalen door hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen tijdelijk alternatief, kan snel verholpen worden.
  • Maatregel: NotuBiz pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Berg en Dal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617