Verklaring van Meldpunt Buitenruimte Woweb

Status toegankelijkheid https://berg-en-dal.jouw-omgeving.nl/meldingbuitenruimte

Gemeente Berg en Dal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Berg en Dal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Meldpunt Buitenruimte Woweb.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Berg en Dal is beschikbaar via de link https://www.bergendal.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Berg en Dal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Meldpunt Buitenruimte Woweb gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Berg en Dal is gevorderd met de toegankelijkheid van Meldpunt Buitenruimte Woweb en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Berg en Dal .
Functie: Teamleider Burgerzaken en CCB.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@bergendal.nl en geef aan dat u een opmerking heeft over de toegankelijkheid van deze website. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Berg en Dal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Meldpunt Buitenruimte Woweb : voldoet gedeeltelijk

De website Meldpunt Buitenruimte Woweb is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Berg en Dal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bergendal.nl/_flysystem/media/wcag-2.1.-quickscan-meldpunt-buitenruimte.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.1 niveau A
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. WCAG 2.1 niveau A is echter minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Berg en Dal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - Kleurblok ´Reset locatie´ heeft geen titel of alternatieve tekst. Hierdoor missen mensen die bijvoorbeeld blind zijn de functie van het blok. - Blok ´Melding aanmaken´onderaan pagina mist titel of alternatieve tekst. Hierdoor missen mensen die bijvoorbeeld blind zijn de functie van het blok.
  • Oorzaak: - Kleurblok ´Reset locatie´ heeft geen titel of alternatieve tekst. - Blok ´Melding aanmaken´onderaan pagina mist titel of alternatieve tekst.
  • Gevolg: Hierdoor missen mensen die blind of slechtziend zijn de functie van de blokken
  • Alternatief: In het CMS het kleurblok een alternatieve tekst geven
  • Maatregel: In het CMS het kleurblok een alternatieve tekst geven
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het invullen van het telefoonnummer kun je ook letters ingeven. Bij het ingeven van het mailadres kun je de @ weglaten. Pas als je de melding hebt aangemaakt krijg je een foutmelding dat er een verkeerd mailadres of telefoonnummer is ingevoerd
  • Oorzaak: Aan de invoer zijn geen verplichte tekens of maximaal aantal tekens toegekend
  • Gevolg: Je kunt makkelijker fouten maken, zeker mensen die slechtziend zijn of een ander probleem hebben met lezen lopen dit risico
  • Alternatief: Verplichtingen toekennen aan het aantal en soort tekens dat ingevoerd kan worden
  • Maatregel: Verplichtingen toekennen aan het aantal en soort tekens dat ingevoerd kan worden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - Er is geen hoog contrast knop beschikbaar op de webpagina - Tekst (wit) op oranje blok ´Reset melding´ heeft te weinig contrast - Tekst (wit) op mintgroene blok ´Melding aanmaken´ heeft te weinig contrast
  • Oorzaak: De gebruikte kleuren contrasteren te weinig met elkaar. Doordat er geen hoog contrast functie op de webpagina beschikbaar is, kan dit ook niet aangepast worden door bezoekers.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen de tekst op de kleurblokken niet lezen.
  • Alternatief: ófwel de kleurstelling aanpassen naar kleuren die onderling meer contrast hebben ófwel een ´hoog contrast´ functie toevoegen aan de webpagina
  • Maatregel: ófwel de kleurstelling aanpassen naar kleuren die onderling meer contrast hebben ófwel een ´hoog contrast´ functie toevoegen aan de webpagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo boven aan de pagina heeft geen alternatieve tekst. Daar moet ´gemeente Berg en Dal komen te staan.
  • Oorzaak: Het logo boven aan de pagina heeft geen alternatieve tekst.
  • Gevolg: Mensen die voorleesfunctie gebruiken weten nu niet zeker of ze op een meldsysteem van de gemeente Berg en Dal zijn.
  • Alternatief: Alternatieve tekst: ´gemeente Berg en Dal´ of ´logo gemeente Berg en Dal´ toevoegen.
  • Maatregel: Alternatieve tekst: ´gemeente Berg en Dal´ of ´logo gemeente Berg en Dal´ toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - Bij het dropdown menu moet je kiezen in welke ´categorie´ de melding valt. De pijltjestoetsen werken daar niet naar behoren. Als je meer dan één keer naar beneden klinkt gaat de focus/cursor naar een ander blok. Ook de pijl naar boven werkt niet, dan gaat de focus/cursor naar een ander blok - De toetsenbordbediening/tabfunctie springt ook naar de disclaimer van de kaart van de omgeving in plaats van naar het volgende invulbare blok te gaan
  • Oorzaak: Toetsenbordfunctie werkt niet naar behoren, is te beperkt ingericht waardoor de focus niet overal kan komen of foutief is.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van toetsenbord navigatie of een hulpprogramma kunnen niet alle categorieen meldingen selecteren en/of komen niet op de goede plek van de website (focus) terecht
  • Alternatief: Toetsenbordfunctie in het CMS aanpassen
  • Maatregel: Toetsenbordfunctie in het CMS aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Link lees de Privacy Policy is niet duidelijk dat het een link is ivm ontbreken alternatieve tekst. Hierdoor missen mensen die bijvoorbeeld blind zijn dat ze op een link klikken
  • Oorzaak: Er ontbreekt een alternatieve tekst in de link
  • Gevolg: Mensen die blind zijn of slechtziend weten niet dat het om een link naar een andere pagina gaat
  • Alternatief: Alternatieve tekst toevoegen aan de link
  • Maatregel: Alternatieve tekst ´Ga naar de website van de gemeente om de Privacy Policy te lezen´ toevoegen aan de link
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het woord (onder) aannemer is wellicht niet duidelijk genoeg voor de lezers. Daar een voorbeeld toevoegen of anders omschrijven
  • Oorzaak: Taalgebruik is niet B1 niveau
  • Gevolg: Voor bezoekers is het wellicht niet duidelijk wat er wordt bedoeld met (onder)aannemer waardoor ze niet weten waar ze toestemming voor geven
  • Alternatief: tekst aanpassen in B1 niveau. Bijvoorbeeld het woord onderaannemers vervangen in ´andere organisaties die in opdracht van de gemeente uw melding afhandelen´
  • Maatregel: Tekst aanpassen in B1 niveau. Bijvoorbeeld het woord onderaannemers vervangen in ´andere organisaties die in opdracht van de gemeente uw melding afhandelen´
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bezoekers kunnen niet meteen zien of krijgen niet meteen een melding dat hun invoer niet correct of onvolledig is. Dit gebeurt pas na het opslaan van de melding.
  • Oorzaak: De invoer verplichtingen worden niet meteen bij een invoerveld aangegeven
  • Gevolg: Bezoekers krijgen pas later, na het opslaan van de melding, een popup te zien dat de melding niet opgeslagen kan worden. Ze moeten vervolgens weer terug naar de pagina om dit aan te passen
  • Alternatief: Verplichte tekens/waarden toevoegen aan invoervelden
  • Maatregel: Verplichte tekens/waarden toevoegen aan invoervelden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Berg en Dal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617