Verklaring van Inspiratie.uwv.nl

Status toegankelijkheid https://inspiratie.uwv.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Inspiratie.uwv.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=uwv

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Inspiratie.uwv.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevorderd met de toegankelijkheid van Inspiratie.uwv.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Functie: Directeur Communicatie .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Help ons om onze website voor iedereen toegankelijk te maken. Kunt u een pagina op onze website niet gebruiken? Of heeft u een vraag of een tip? Laat het ons weten via mailadres content@uwv.nl.  U krijgt van ons binnen 4 dagen een reactie. We informeren u wat met uw bericht wordt gedaan en binnen welke tijd.

Bent u niet tevreden? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Laat het ons dan weten. Blijft u ontevreden, neem dan contact op met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Inspiratie.uwv.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Inspiratie.uwv.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://inspiratie.uwv.nl/sites/default/files/2021-12/Audit%20inspiratie.uwv_.nl%20WCAG-AA%202.1%20november%202021%20-%20Volledig%20Rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeelding bevatten niet de juiste alt-teksten.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan informatie niet juist meegegeven in de code waardoor gebruikers met een visuele beperking deze informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeeldingen de juist alt-teksten meegeven. En afbeeldingen die ondersteunend en decoratief zijn dienen ook als zodanig gemarkeerd te worden zodat hulpsoftware deze kan negeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Enkele video's op bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Enkele video bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's staan contentblokken met een kop. Deze teksten zijn opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2.

  • Gevolg:

   Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contentblokken met een kop in de code ook coderen als kop (bijvoorbeeld h2).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Enkele pagina's bevatten content blokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt.

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content in een betekenisvolle volgorde in de broncode zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast van teksten met de achtergrond verhogen o.b.v. de gestelde richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's zijn problemen ondervonden met de leesbaarheid van de witte tekst in de header omdat hier de top menu de tekst bedekt wanneer deze wordt bekeken op 200%.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website zodanig (her)ontwerpen dat bij het vergroten naar 200% geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's staan blauwe contentblokken welke op een viewport van 320px van het scherm vallen en enkel door horizontaal te scrollen zichtbaar worden.

  • Gevolg:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website zodanig (her)ontwerpen dat bij het vergroten naar 200% geen informatie ontbreekt, of horizontaal gescrold moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het kader van het invoerveld 'Zoek..' in het hoofdmenu heeft een te laag contrast van 1,4:1.

  • Gevolg:

   Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast van Het kader van het invoerveld 'Zoek..' in het hoofdmenu verhogen o.b.v. de gestelde richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's komt de tekst in de titel buiten beeld te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succescriteria.

  • Gevolg:

   Verlies van content of functionaliteit wanneer de volgende stijleigenschappen worden ingesteld of gewijzigd: • Regelhoogte (regelafstand) op ten minste 1,5 keer de lettergrootte; • Afstand tussen alinea's op ten minste 2 keer de lettergrootte; • Letterafstand (tracking) op ten minste 0,12 keer de lettergrootte; • Afstand tussen woorden op ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Stijleigenschappen aanpassen naar de gestelde richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op dit moment kan de er door met de muis over de hoofdnavigatie te gaan een overlay met submenu geopend worden.

  • Gevolg:

   Website niet goed navigeerbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de gebruiker dit effect door middel van een Esc toets weer gemakkelijk kan sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's staan video's met een play knop. Deze knop kan niet met het toetsenbord worden bediend.

  • Gevolg:

   Enkele video's zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De knop heeft een juiste role nodig, zie ook 4.1.2

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft een skiplink, deze skiplink is niet zichtbaar wanneer deze focus krijgt.

  • Gevolg:

   Omdat een skiplink ook dient voor gebruikers die slechtziend zijn en voor mensen die met het toetsenbord de website bedienen moet deze zichtbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staan meerdere links met tekst 'Meer artikelen', deze tekst heeft geen duidelijk linkdoel omdat er niet duidelijk wordt verwezen naar welke artikelen dit gaat.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring ontstaan omdat het linkdoel niet duidelijk aangeeft waarvoor de link dient. Zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linkteksten aanpassen en duidelijker maken. Voorkomen van "Lees meer" achtige linkdoelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 15. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   In de footer zijn headers welke niet zichtbaar zijn maar welke wel gedetecteerd kunnen worden door screenreaders. De headers 'Footer 1', 'Footer 2' etc. beschrijven niet het doel.

  • Gevolg:

   Goede koppen en labels zijn essentieel om de content (snel) te kunnen begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Koppen in de footer aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de hoofdnavigatie bevindt zich een zoek knop, deze knop heeft geen zichtbare focus indicatie wanneer deze focus krijgt. Dit geldt ook voor de menu knop op 320px en voor het zoekveld wanneer de zoekpanel is uitgeklapt.

  • Gevolg:

   Niet goed zichtbaar waar de focus van toetsenbordnavigatie zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat het zoekpanel de focus behoudt door een 'loop' die enkel de elementen in het panel benaderd tot deze door de gebruiker het panel sluit. Dit geldt ook voor het mobiele menu op een viewport van 320px.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's komen deelknoppen voor welke een Engelse aria-label hebben, bijvoorbeeld 'Share to Facebook'. Het aria-label overschrijft hier het tekstuele label 'Delen op Facebook'. Engelse teksten op een website die Nederlandse taal heeft ingesteld worden ook Nederlands uitgesproken door screenreaders wat verwarrend kan zijn. Dit komt op meerdere artikel pagina's voor.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan informatie niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in de code een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op een pagina komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor.

  • Gevolg:

   een onjuist afgesloten HTML-code element kan voor verwarring zorgen bij gebruik van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een HTML-element dient correct genest te worden. Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Meerdere oorzaken, dit onderzoeken we nog.

  • Gevolg:

   Blinde bezoeker kunnen niet goed navigeren op de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Meerdere maatregelen, dit onderzoeken we nog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424