Verklaring van Betrouwbare OverheidsMail (BOM)

Status toegankelijkheid https://bom.pleio.nl

Forum Standaardisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Forum Standaardisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Betrouwbare OverheidsMail (BOM).

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Forum Standaardisatie is beschikbaar via de link https://forumstandaardisatie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Forum Standaardisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Betrouwbare OverheidsMail (BOM) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Forum Standaardisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Betrouwbare OverheidsMail (BOM) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Forum Standaardisatie .
Functie: Voorzitter Forum Standaardisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://forumstandaardisatie.nl/form/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Forum Standaardisatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Betrouwbare OverheidsMail (BOM) : voldoet gedeeltelijk

De website Betrouwbare OverheidsMail (BOM) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Forum Standaardisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/bestanden/website/toegankelijkheidsonderzoek-bom.pleio.nl-en-gab.pleio.nl-20210702.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/pleio/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Forum Standaardisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   knoppen hebben geen goede labels of geen alternatieve tekst

  • Gevolg:

   niet alle knoppen zijn duidelijk voor alle gebruikers

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   leverancier past aan, waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   niet overal is gekozen voor een semantisch correcte opmaak. gedeeltelijk door de leverancier en gedeeltelijk door de redacteur.

  • Gevolg:

   niet alle informatie is duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   leverancier en redacteur passen waar nodig code aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://bom.pleio.nl/groups/view/24a054f2-3ad0-44d4-a02f- 253dc91def98/betrouwbare-overheidsmail heeft het actieve menu-onderdeel (“Overzicht”) een oranje kleur. De contrastverhouding van de oranje tekst ten opzichte van de witte achtergrond is 3,3:1, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren met het lezen van de tekst wanneer de contrastverhouding te laag is. Deze kleurencombinatie komt vaker voor op de pagina, zoals bijvoorbeeld onder de koptekst “Agenda” aan de rechterzijde van de pagina. Ook op andere pagina’s komt deze kleurencombinatie voor, zoals bijvoorbeeld op pagina https://bom.pleio.nl/news/view/b2f38cfe-6fa1-4975-b6a9-f6874976a396/overheden- moeten-starttls-en-dane-en-strikte-instellingen-voor-dmarc-en-spf-implementeren-voor- eind-2019 bij de links op deze pagina. Op pagina https://gab.pleio.nl/groups staan blokken met links naar groepen. Onder deze blokken staat grijze tekst die het aantal leden laat zien. Deze grijze tekst heeft te weinig contrast met de witte achtergrond. Gemeten is een contrastverhouding van 3,0:1.

  • Gevolg:

   niet alle informatie is duidelijk voor alle gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   kleuren zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-01-2022
 4. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://bom.pleio.nl/user/63d3bfde-e6d2-4cde-93cb-e2df4e6bd897/profile staat (als er is ingelogd) de tekst “Cardan Technobility” met een icoon van een potlood ernaast. Dit is een link met een aria-label met de waarde “Bewerk gebruikersnaam (opent in nieuw venster)”. Dit is de naam van deze link. De naam van de link bevat de zichtbare tekst nu niet. Een zelfde soort probleem komt voor op pagina https://bom.pleio.nl/user/63d3bfde-e6d2- 4cde-93cb-e2df4e6bd897/settings. Hier staan meerdere visuele schakelknoppen (in de code checkboxen) die aria-labels hebben met de waarde “Schakel in” of “Schakel uit”. Hierdoor bevat de naam van de checkbox/schakelknop niet de zichtbare tekst. In het hoofdmenu dat terugkeert op alle pagina’s van het domein https://gab.pleio.nl/ staat het item “Home” deze heeft met het aria-label de naam “false” gekregen. Daarom is “false” nu de naam voor de bediening van dit element. Vanzelfsprekend zou ‘Home’ in dit geval beter zijn.

  • Gevolg:

   niet alle informatie is even duidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   leverancier kijkt naar de labels

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de pagina https://gab.pleio.nl/groups/view/3f6561dd-f895-4b2b-9570- b605194c1d5d/gedeelde-presentaties-en-verslagen/files wordt geklikt op de knop “Log in om lid te worden” en vervolgens op de knop “Maak een account aan” opent een webformulier met diverse invoervelden. Wanneer je deze velden niet of niet correct invult komen er rode foutmeldingen bij de invoervelden te staan met de tekst “Dit veld is vereist”. Een goede foutmelding vertelt wat er fout is gegaan en in welk veld dit is. Een suggestie voor een foutmelding zou kunnen zijn “Het veld Voor- en achternaam is niet ingevuld”. Bij het E-mailadres is een bepaalde invoer vereist, wanneer dit veld nu niet correct wordt ingevuld komt de foutmelding “Voer een geldig e-mailadres in” bij het invoerveld te staan. Dit is een instructie en geen foutmelding. Een goede foutmelding zou zijn “U heeft geen geldig e-mailadres ingevuld”. Als op pagina https://bom.pleio.nl/events/add verplichte velden niet worden ingevuld, verschijnt de melding “Dit is verplicht”. Dit zijn geen foutmeldingen, maar instructies.

  • Gevolg:

   door onduidelijke foutmeldingen is het voor de gebruiker niet duidelijk wat hij/zij moet doen om fouten op te lossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   leverancier levert betere teksten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://bom.pleio.nl/groups/view/24a054f2-3ad0-44d4-a02f- 253dc91def98/betrouwbare-overheidsmail staat een veld met daarin de placeholdertekst “Deel een update”. Dit veld heeft geen visueel label. De placeholdertekst verdwijnt tijdens het typen. Dan is er geen visueel label meer aanwezig voor dit veld.

  • Gevolg:

   voor gebruiker is het onduidelijk wat er ingevoerd moet worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   leverancier past dit gedeelte aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's staat een zoekveld. Deze kan worden opengeklapt door op de knop van de loep te klikken. Dit zoekveld heeft geen naam. Er is wel een verborgen label aanwezig (“Zoek”), maar deze is niet aan het veld gekoppeld. https://bom.pleio.nl/ https://gab.pleio.nl/ Op pagina https://bom.pleio.nl/groups/view/24a054f2-3ad0-44d4-a02f- 253dc91def98/betrouwbare-overheidsmail staat (als er is ingelogd) een blok met de tekst “Achter het tabblad Agenda staan ...”. Rechtsboven de tekst staat een knop met een kruisje. Deze knop heeft geen naam.

  • Gevolg:

   door een ontbrekend label is het niet duidelijk wat men in moet voeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Forum Standaardisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209