Verklaring van Leraar24

Status toegankelijkheid https://www.leraar24.nl/

Kennisnet is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Kennisnet streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Leraar24.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Kennisnet is beschikbaar via de link https://www.kennisnet.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Kennisnet gepubliceerde informatie blijkt dat de website Leraar24 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Kennisnet is gevorderd met de toegankelijkheid van Leraar24 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kennisnet .
Functie: CTO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@leraar24.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Kennisnet

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Leraar24 : voldoet gedeeltelijk

De website Leraar24 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Kennisnet dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.leraar24.nl/app/uploads/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.leraar24.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Kennisnet dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De externe-link-ikoon bevat geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Het doel van de link is niet direct duidelijk.

  • Alternatief:

   Het externe-link ikoon bevat inmiddels alternatieve tekst.

  • Maatregel:

   Het externe-link ikoon bevat inmiddels alternatieve tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeelding element bevat geen alt-atribuut.

  • Gevolg:

   Een afbeelding moet een alt-atribuut bevatten. In het geval van een decoratieve afbeelding is alt”” voldoende.

  • Alternatief:

   De decoratieve afbeeldingen bevatten inmiddels een alt-atribuut met alt””.

  • Maatregel:

   De decoratieve afbeeldingen bevatten inmiddels een alt-atribuut met alt””.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Niet alle video's bevatten ondertiteling.

  • Gevolg:

   De informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De top 50 bezochte video's tot 2021 zijn inmiddels ondertiteld. Vanaf 2021 worden alle nieuwe video's ondertiteld.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Leraar24 bevat honderden oudere video’s. Leraar24 richt zich primair op leraren. Gezien de beperkte financiële middelen die gealloceerd zijn voor de doorontwikkeling en communicatie en de verwachting dat het aantal mensen met een beperking in deze doelgroep zeer gering is, is volledige toegankelijkheid van al onze digitale content een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   De video's zijn niet geschikt voor sommige bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Leraar24 bevat honderden oudere video’s. Leraar24 richt zich primair op leraren. Gezien de beperkte financiële middelen die gealloceerd zijn voor de doorontwikkeling en communicatie en de verwachting dat het aantal mensen met een beperking in deze doelgroep zeer gering is, is volledige toegankelijkheid van al onze digitale content een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's bevatten geen extra audiospoor.

  • Gevolg:

   De video's zijn niet geschikt voor sommige bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Leraar24 bevat honderden oudere video’s. Leraar24 richt zich primair op leraren. Gezien de beperkte financiële middelen die gealloceerd zijn voor de doorontwikkeling en communicatie en de verwachting dat het aantal mensen met een beperking in deze doelgroep zeer gering is, is volledige toegankelijkheid van al onze digitale content een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De onderdelen van de cards op de dossier-overzichtspagina bevatten tekstkoppen die geen relatie met elkaar hebben.

  • Gevolg:

   De relatie tussen de teksten op de card zijn niet duidelijk.

  • Alternatief:

   De koppen zijn inmiddels gewijzigd naar role="presentation".

  • Maatregel:

   De koppen zijn inmiddels gewijzigd naar role="presentation".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een artikel gebruikte vetgedrukte tekst als kop.

  • Gevolg:

   Om de relatie tussen koppen en tekst goed aan te geven moet het een H-kop zijn.

  • Alternatief:

   De koppen zijn inmiddels aangepast naar H2.

  • Maatregel:

   De koppen zijn inmiddels aangepast naar H2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de footer staat een invulveld om aan te melden voor de nieuwsbrief. Het doel van het veld is het invullen van het e-mailadres, maar het doel is niet aanwezig

  • Gevolg:

   In het veld moet autocomplete="email" beschikbaar zijn zodat hulpsoftware de bezoeker kan ondersteunen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing staat op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de footer verandert de toetsenbordfocus op de knop "Aanmelden" van donker naar lichtblauw en die twee kleuren hebben met 2,1:1 niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   De focusrand van de knop is niet goed genoeg zichtbaar op de blauwe achtergrond.

  • Alternatief:

   De focusrand van de knop is inmiddels gewijzigd van 50% kleur naar 100%.

  • Maatregel:

   De focusrand van de knop is inmiddels gewijzigd van 50% kleur naar 100%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de contactpagina wordt gebruik gemaakt van de reCAPTCHA verificatie. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Hier is dus een tijdslimiet aanwezig. Dit is echter niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen.

  • Gevolg:

   De tijdslimiet kan een probleem zijn voor gebruikers die meer tijd nodig hebben om het formulier in te vullen na het voltooien van de test.

  • Alternatief:

   De reCAPTCHA is inmiddels verwijderd van de contactpagina.

  • Maatregel:

   De reCAPTCHA is inmiddels verwijderd van de contactpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.leraar24.nl/zoeken/?q=leren geldt het aanpassen van de waarde van een keuzelijst zoals "gesorteerd op" als het instellen van een component van de gebruikersinterface. Het verplaatsen van de toetsenbordfocus naar het begin van de pagina geldt als een contextwijziging onder dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Dit onderdeel is lastig te bedienen met een toestenbord. website bedienen met het toetsenbord

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen,

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's zijn niet alle ID's uniek en zijn dubbele attributen gebruikt. Op pagina https://www.leraar24.nl/ gaat het om het id="s" op regels 99 en 127 en om het attribuut "data-current" op regel 173. https://www.leraar24.nl/ .

   Op pagina https://www.leraar24.nl/onze-ambassadeurs/ staan op regels 344 en 345 twee losse eindtags die niet voldoen.

  • Gevolg:

   Eventuele problemen voor gebruikers met hulpsoftware.

   Kopjes in de cards op deze pagina zijn vet (strong) en bevatten geen informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

   De strong tekst is inmiddels vervangen door H2-koppen.

  • Maatregel:

   Geen.

   De strong tekst is inmiddels vervangen door H2-koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Kennisnet heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209