Verklaring van Vacaturesite Werken Bij WSHD

Status toegankelijkheid https://www.werkenbijwshd.nl

Waterschap Hollandse Delta is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Hollandse Delta streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Vacaturesite Werken Bij WSHD.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Hollandse Delta is beschikbaar via de link https://www.wshd.nl/toegankelijkheid-copyright-en-proclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Hollandse Delta gepubliceerde informatie blijkt dat de website Vacaturesite Werken Bij WSHD gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Hollandse Delta is gevorderd met de toegankelijkheid van Vacaturesite Werken Bij WSHD en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Hollandse Delta .
Functie: afdelingshoofd P&O.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via sollicitatie@wshd.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.wshd.nl/form/contact-algemeen/contactformulier-0.

Aanvullende informatie van Waterschap Hollandse Delta

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Vacaturesite Werken Bij WSHD : voldoet gedeeltelijk

De website Vacaturesite Werken Bij WSHD is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Hollandse Delta dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cdnv2.dropr.io/file/Yb9OzviIT--opbjt5mWvlA/sf0j5GsI/c43daa93-5794-4771-9c24-08e015563871.pdf?download=1
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2021
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Hollandse Delta dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De alt-tekst staat in een visueel verborgen tekst "werkenbijwshd.nl". Deze alt-tekst omschrijft niet wat de afbeelding weergeeft. Dit is het logo van waterschap Hollandse Delta.

  • Gevolg:

   Als afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden geen tekstalternatief hebben is voor blinde bezoekers het doel/functie niet duidelijk. Door alt-teksten toe te voegen kan een schermlezer deze informatie uitlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We passen de alt-teksten aan voor afbeeldingen. Dit geldt ook bij de knoppen op de pagina "ons verhaal".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Aan het eind van de video staan in beeld: het logo, de url van de website en bijbehorende sociale media platforms. De vocieover noemt deze tekst niet. Daardoor krijgen blinden deze informatie niet mee. Dit geldt ook voor succescriteria 1.2.5.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking missen informatie die in de video wordt getoond. Dit geldt ook voor succescriteria 1.2.5.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We produceren nieuwe toegankelijke video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Teksten zijn onjuist opgemaakt als kop (H2/H3). Ook bevat een kop altijd onderliggende tekst, dat is hier niet zo. Dit geldt voor meerdere pagina's. Naast de opmaak van koppen geldt voor pagina https://www.werkenbijwshd.nl/privacyverklaring dat de eerste alinea geheel is opgemaakt met het strong element. Het advies is om CSS te gebruiken om een tekst anders weer te geven. Gebruik strong alleen om enkele woorden/een zin te benadrukken.

  • Gevolg:

   hulpsoftware kan informatie niet uitlezen als deze niet juist in de code is opgemaakt. Daardoor missen gebruikers van schermlezers dan informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Tekst wordt juist opgemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het autocompleteattribuut is niet correct toegepast.

  • Gevolg:

   Doordat dit niet juist is toegepast kunnen gebruikers van hulpsoftware een formulier niet goed invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het autocompleteattribuut passen we correct toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Meldingen hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Door te laag contrast kunnen kleurenblinden en slechtzienden meldingen niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het contrast wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Niet alle content of functionaliteit is beschikbaar als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels. Dit geldt ook als ingezoomd wordt tot 200%.

  • Gevolg:

   Als tekst bij het vergroten wegvalt missen slechtziende bezoekers informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De tekst wordt herschaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijwshd.nl/solliciteer/businessintelligence-specialist-31 onder jouw CV staat het element “Upload bestand”. Dit is nu niet toegankelijk via bediening met het toetsenbord. Aanvullende problemen rond dit element zijn meegenomen onder succescriterium 4.1.2.

  • Gevolg:

   Doordat elementen niet bedienbaar zijn via bediening met het toetsenbord kunnen gebruikers die alleen een toetsenbord gebruiken deze elementen niet bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier het probleem laten oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De sneltoetsen zijn actief en kunnen niet worden uitgezet.

  • Gevolg:

   Doordat deze sneltoetsen actief zijn (ook als de focus op een ander element in de video staat) kunnen gebruikers van spraakbediening problemen ervaren als de letters voorkomen in de woorden die ze uitspreken. Ook kan dit voor problemen zorgen als per ongeluk een toets wordt ingedrukt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Bewegende content kan niet worden stilgezet. Dit geldt onder andere voor de pagina's: https://www.werkenbijwshd.nl/ en https:// www.werkenbijwshd.nl/ons-verhaal

  • Gevolg:

   Hinderlijk voor mensen met een cognitieve beperking. tijdens het lezen zijn zij steeds afgeleidt door bewegende content.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We voegen een mechanisme toe waarmee bewegende content gepauzeerd/verborgen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijwshd.nl/vakgebieden/techniek kan een dialoogvenster (“modal”) geopend worden met een video. In zo'n venster is het noodzakelijk dat de toetsenbordfocus in het venster blijft zolang het is geopend. Zodra het dialoogvenster wordt gesloten moet de focus verplaatst worden naar het element dat het dialoogvenster opende. Beide werkt hier niet. Dit geldt ook voor het dialoogvenster dat wordt geopend als je klikt op de knop “Jouw favorieten".

  • Gevolg:

   Als de toetsenbordfocus niet logisch is kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord niet goed door de website navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de toetsenbordfocus door de website logisch wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Momenteel zijn alle pagina's alleen vindbaar door het volgen van links.

  • Gevolg:

   Nu kan niet via een zoekfunctie naar pagina's worden gezocht.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We voegen een zoekfunctie toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Verschillende onderdelen op pagina https://www.werkenbijwshd.nl/ wisselen elkaar af met een effect. Hierbij is de focus niet altijd zichtbaar als van onderdeel naar onderdeel wordt getabd. Dit speelt vooral als je terug gaat (shift tab).

  • Gevolg:

   In alle gevallen dient de focus zichtbaar te zijn op interactieve elementen zoals links en knoppen. Dit helpt zienden die het toetsenbord gebruiken zoals mensen met een motorische beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We laten de leverancier de techniek achter de effecten controleren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijwshd.nl/ staat het logo als link. De toegankelijkheidsnaam is “werkenbijwshd.nl”. Deze komt niet overeen met de zichtbare tekst “Waterschap Hollandse Delta”.

  • Gevolg:

   Doordat de tekst niet overeenkomt met het visuele label is deze niet via spraak te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We passen de alt-tekst van de afbeelding aan en voegen link naar hpmepage toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij het activeren van de knop om een pagina toe te voegen/verwijderen uit favorieten verschijnt een melding (statusbericht). Het statusbericht krijgt geen focus waardoor hulpsoftware deze informatie niet kan voorlezen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de melding niet uitlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We voegen aria-live="polite" of role="status" aan het element met de melding toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Hollandse Delta heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209