Verklaring van Onze toekomst is duurzaam

Status toegankelijkheid https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl

BAR-organisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

BAR-organisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Onze toekomst is duurzaam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van BAR-organisatie is beschikbaar via de link https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door BAR-organisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Onze toekomst is duurzaam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver BAR-organisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Onze toekomst is duurzaam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van BAR-organisatie .
Functie: Clustermanager Voorbereiding en Beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl of bel met het algemeen telefoonnummer 14 0180.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van BAR-organisatie

De BAR-organisatie neemt doorlopend verschillende maatregelen om haar website(s) toegankelijk te maken en te houden.

 • Interne controle vóór publicatie: onze webredactie toetst alle content (tekst, afbeelding en video’s) vóórdat deze online gaat op toegankelijkheid.
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Onze toekomst is duurzaam : voldoet gedeeltelijk

De website Onze toekomst is duurzaam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens BAR-organisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://simcms.barendrecht.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.onzetoekomstisduurzaam.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart BAR-organisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle afbeeldingen die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een juist tekstalternatief.
  • Oorzaak: Sommige logo's bevatten geen alternatieve tekst.
  • Gevolg: Niet iedereen kan de juiste informatie over het logo tot zich nemen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief. Bezoekers die de informatie niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente via e-mail webteam@bar-organisatie of bellen naar het algemene telefoonnummer.
  • Maatregel: Wij zijn in gesprek met de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software niet altijd bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Het gebruik van de koppenstructuur (h2, h3, h4) is niet altijd juist.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
  • Alternatief: Bezoekers die de informatie niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente via e-mail webteam@bar-organisatie of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in gesprek met de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft niet een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.
  • Oorzaak: Ondanks de contrastswitch zijn er op sommige onderdelen nog problemen ontstaan.
  • Gevolg: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200% verschijnt er een hamburgermenu (icoon met drie liggende streepjes), welke een lijst met links bevat. Bij het aanzetten van de contrastswitch wordt het contrast van de (oorspronkelijk blauw gekleurde) actieve link niet aangepast. Zie bijvoorbeeld de link “Energie” in het menu op pagina https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/energie. De blauw gekleurde tekst van deze link heeft hier een te laag contrast ten opzichte van de witte achtergrond (4,2:1). Het contrast van deze tekst moet minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden door personen die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor. In PDF-document https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/_flysystem/media/groene_route_achterkant.pdf staan groen gekleurde teksten ("1 ATV Barendrecht -volkstuinvereniging", "2 AgroFair" etc.). Deze teksten hebben een te laag contrast ten opzichte van de witte achtergrond, namelijk 3,3:1. Het contrast voor deze tekst moet minimaal 4,5:1 zijn. In PDF-document https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/_flysystem/media/groene_route_voorkant.pdf staat linksonder de tekst “10 10”. Deze grote tekst heeft een te laag contrast van 1,3:1 op de grijze achtergrond. De witte tekst “2020” heeft ook een te laag contrast van 1,5:1 en 2,2:1 met de twee verschillende grijze achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.
  • Alternatief: Bezoekers die de bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bellen naar het algemeen telefoonnummer 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.
  • Maatregel: We zijn in gesprek met de leverancier om dit issue te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben niet allemaal een titel die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Niet alle PDF-bestanden hebben een paginatitel.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk waar het bestand over gaat.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Het issue wordt zo spoedig mogelijk verholpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.
  • Oorzaak: Bezoeker worden niet naar een juiste pagina geleid.
  • Gevolg: In de footer wordt dezelfde linktekst gebruikt voor links die ieder naar een andere bestemming leiden. Het betreft de links met de linktekst “Aardgasvrij wonen” onder de koppen “Veelgestelde vragen” en “Campagne”. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald en dat is nu niet duidelijk.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Het issue wordt zo snel als mogelijk aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft niet altijd een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op de website wordt een contrastswitch aangeboden. Echter is met het aanzetten van deze switch is de focusindicator niet overal meer zichtbaar.
  • Gevolg: Het is niet altijd duidelijk waar de focus op de pagina ligt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We hebben contact met de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam niet de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Op elke pagina staat bovenaan een afbeelding van een logo met de zichtbare tekst “onze toekomst is duurzaam”, welke in een link verwerkt is. De zichtbare tekst dient als label om de link te kunnen bedienen. Deze tekst komt nu niet helemaal overeen met meegegeven de toegankelijkheidsnaam “Ga naar de homepage”, waardoor de zichtbare tekst niet met een spraakcommando (met spraakbedieningssoftware ) bediend kunnen worden.
  • Gevolg: Zichtbare tekst kan niet met een spraakcommando (met spraakbedieningssoftware ) bediend kunnen worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief. Bezoekers die de bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.
  • Maatregel: We hebben contact met de leverancier om dit issue te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten niet door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Wanneer een zoekopdracht wordt ingevuld, verschijnt er een laadicoon die aangeeft dat de zoekresultaten geladen worden. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan nu niet aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen wat er op de pagina gebeurt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief. Bezoekers die de bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente via e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.
  • Maatregel: We hebben contact met de leverancier om dit issue te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die BAR-organisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617