Verklaring van Veendam Beweegt

Status toegankelijkheid https://veendambeweegt.nl/

Gemeente Veendam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Veendam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veendam Beweegt.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Veendam is beschikbaar via de link https://www.veendam.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Veendam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veendam Beweegt gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Veendam is gevorderd met de toegankelijkheid van Veendam Beweegt en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Veendam .
Functie: Wethouder/Portefeuillehouder ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@veendam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Veendam

De gemeente Veendam vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We streven naar een website die iedereen goed kan gebruiken. Met de inrichting van de huidige hoofdwebsite (www.veendam.nl) hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de hoofdwebsite en de andere websites waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 20-10-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Veendam Beweegt : voldoet gedeeltelijk

De website Veendam Beweegt is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Veendam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/veendambeweegt.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Veendam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. Voeg een media-alternatief zoals een transcript toe, of een audiodescriptie om ook te voldoen aan succescriterium 1.2.5.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen altijd alle informatie ontvangen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's verwijderen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ bevatten geen audiodescriptie. Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. Voeg audiodescriptie toe aan de video om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de video's op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen altijd alle informatie ontvangen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's worden verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. De selectievakjes staan gegroepeerd in een fieldset en legend combinatie, maar in het legend element staat nu een label element genest in plaats van gewoon tekst. Hierdoor is er geen relatie tussen de tekst 'Sportsoorten' en de selectievakjes. Dit geldt ook voor de naam boven de combobox Sportgroepen. Daarnaast is de tekst opgemaakt met het strong-element. Het strong-element mag niet puur voor opmaak gebruikt worden, enkel waar dat semantisch gepast is. Dat is hier niet het geval.

   Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. De combobox onder 'Sportgroepen' heeft geen toegankelijke naam omdat het label verwijst naar een verkeerd id. Koppel het label correct zodat de combobox een toegankelijke naam heeft en plaats het buiten het legend element. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ en op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

   Op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ zijn er labels aanwezig voor de invoervelden, maar de waarde achter 'for' komt nier overeen met het id (of er is geen id) van het invoerveld. Bij sommige labels is er daarnaast geen waarde ingevuld, waardoor er geen toegankelijke naam is, ook niet als het label wel goed gekoppeld zou zijn. Dit geldt ook voor het selectievakje op dezelfde pagina.

   Nieuwe bevinding op basis van nieuwe functionaliteit: Het is voor ziende bezoekers duidelijk welke categorie in de hoofdnavigatie actief is, doordat de tekstkleur paars kleurt en de achtergrond lichtpaars kleurt. Deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie, structuur en relaties worden duidelijk als mensen hulptechnologieën gebruiken of zijn beschikbaar in tekst. Hierdoor mist een groep mensen informatie om de website te kunnen gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder past de code aan en de contentbeheerder houdt zich bij het opstellen van pagina's en berichten aan de gestelde eisen uit de WCAG 2.1 op niveau AA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ wordt verwezen naar 'het plusje'. Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen mogen niet alleen afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen de website goed gebruiken, er wordt verwezen naar zintuigelijke eigenschappen van componenten en die worden niet vertaald naar gebruikers van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder past de code aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De invoervelden op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ bevatten geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Lees er meer over op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/evenement-aanmelden/.

  • Gevolg:

   Er zijn geen autocomplete attributen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder past de code aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De e-mailadressen op pagina veendambeweegt.nl/sport/ouderenwerk-compaen/ zijn alleen herkenbaar als link doordat de kleur anders is dan de omringende tekst. Kleur mag niet als het enige visuele middel gebruikt worden om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. Gebruik minimaal één andere manier om de linktekst te onderscheiden, bijvoorbeeld door de linktekst te onderstrepen.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen de website goed gebruiken, zintuigelijke eigenschappen van componenten zijn niet duidelijk of afwezig of te minimaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contentbeheerder en technisch beheerder gaan met elkaar in gesprek hoe dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina veendambeweegt.nl/informatie/nieuwsberichten/ zijn niet alle teksten op de pagina goed leesbaar omdat een deel van de tekst van de pagina af valt. Verder schuiven de teksten vanaf 175% zoom dusdanig over elkaar dat de teksten in het geheel niet meer leesbaar zijn. Dit herstelt zich weer bij 250% zoom. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt bij inzoomen en vermijd daarbij het gebruik van een horizontale scrollbalk.

  • Gevolg:

   Informatie en functionaliteit verdwijnt bij het inzoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% vallen de invoervelden deels van de pagina op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/. De pagina wordt beter leesbaar wanneer dat niet zo is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer de social media iconen in de header van de pagina (iedere pagina) focus hebben, is dat niet goed zichtbaar voor iedereen. De contrastratio tussen de zwarte focusrand en de donkergrijze kleur van de iconen (HEX #575656) is 2,8:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Hetzelfde geldt voor de zwarte stippellijn zoals gebruikt in Firefox. Let op: de eisen omtrent focuszichtbaarheid worden strenger in de WCAG 2.2, lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.

   Wanneer de combobox op de homepage onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?' focus heeft, is dat niet goed zichtbaar voor iedereen. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #BFDEFF) en de witte achtergrond is 1,3:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de combobox op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

  • Gevolg:

   De contrastwaarde is te laag zodat niet iedereen de website goed kan gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld komt een embedded video voor. Als de website (of webapp) gebruik maakt van sneltoetsen, mogen die de werking van screenreaders niet in de weg zitten. Daarom moet een bezoeker ze kunnen uitzetten, aanpassen, of moeten ze alleen actief zijn als er focus geplaatst wordt op het object waarop de sneltoetsen van toepassing zijn. Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toe te voegen.

  • Gevolg:

   De sneltoetsen zitten de werking van screenreaders in de weg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder past de code aan zodat de werking van screenreaders behouden blijft. Door bijvoorbeeld het uit kunnen zetten van de sneltoetsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers inzoomen verandert het navigatiemenu in de header van de pagina in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het menu navigeren gaat de toetsenbordfocus na het laatste item verder in de adresbalk en browserknoppen en vervolgens op de achterliggende pagina. Het menu blijft openstaan en verhindert het zicht op de pagina. Zorg ervoor dat bezoekers het menu zelf afsluiten, of dat het menu automatisch sluit na het laatste item.

   Op pagina veendambeweegt.nl/over-ons/contact/ krijgt het e-mailadres twee keer focus, één keer onzichtbaar in de spatie vóór het zichtbare e-mailadres en één keer op het zichtbare e-mailadres. Dit is verwarrend voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar het scherm wel kunnen zien. Verwijder de onzichtbare link uit de focus volgorde om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen goed door de website navigeren omdat de code voor de focus volgorde niet in orde is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder past de code aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De knoppen waarmee bezoekers de contentblokken op pagina veendambeweegt.nl/asm/skills-garden-2/blokkenveld/ kunnen in- en uitklappen krijgen geen zichtbare focus. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren maar het scherm wél kunnen zien, weten waar de focus zich bevindt door een zichtbare focusrand toe te voegen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina.

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus werkt verwarrend en krijgt niet altijd overal zichtbare focus waardoor een gebruiker niet altijd weet waar diegene op de pagina gebleven is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een zichtbare focusrand wordt toegevoegd en links die niet in de toetsenbord focus horen worden daaruit gehaald (zoals onzichtbare links).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina veendambeweegt.nl/404 komt een zoekfunctie voor. Het zichtbare label van het veld is 'Zoeken'. De toegankelijke naam van het veld is echter 'Zoek naar'. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruik maken van spraaksoftware het zoekveld niet of moeilijk bedienen. Zorg ervoor dat de zichtbare naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan. Dit probleem komt ook voor bij het zoekveld in de header op elke pagina.

  • Gevolg:

   Niet alle bezoekers kunnen de website altijd en op elke plaats bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder past de code aan zodat de website goed bedienbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Aangepaste bevinding op basis van wijzigingen na een eerdere audit: Wanneer bezoekers op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ een verplicht veld niet invullen, verschijnt de melding 'Veld is verplicht'. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. Dat een veld verplicht is is een foutsuggestie zoals beschreven in succescriterium 3.3.1 en geen voldoende foutidentificatie.

  • Gevolg:

   De gebruiker ziet de foutmelding niet meer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De code wordt aangepast zodat de gebruiker een foutmelding blijft ontvangen totdat het probleem is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's komt het id "primary-menu' dubbel voor. Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen. Zorg ervoor dat id's uniek zijn.

   Nieuwe bevinding op basis van wijzigingen naar aanleiding van een eerdere audit: Op de homepage komt een ongesloten fieldset element voor. Dit veroorzaakt mogelijk toegankelijkheidsproblemen.

   Nieuwe bevinding op basis van wijzigingen naar aanleiding van een eerdere audit: Op de homepage komt een legend element voor binnen een div element. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt mogelijk toegankelijkheidsproblemen.

   Op de homepage wordt op meerdere plekken een div-element binnen een span-element geplaatst. Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.

   Op pagina veendambeweegt.nl/sporten/ komt een div-element zonder eindtag. Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

  • Gevolg:

   Mogelijke toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan omdat de code niet overal goed opgemaakt is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   id's worden uniek gemaakt, het div-element wordt niet meer binnen een span-element geplaatst, eindtags worden geplaatst,

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. De combobox onder 'Sportgroepen' heeft geen toegankelijke naam. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/.

   Op de homepage veendambeweegt.nl/ staat een Google Maps iframe. Het iframe heeft geen beschrijving binnen het title-attribuut. Daarnaast is het iframe verborgen voor voorleessoftware met het aria-hidden attribuut. De knoppen in het iframe zijn echter nog wel bedienbaar met het toetsenbord. Zorg ervoor dat er geen interactieve elementen bedienbaar zijn in verborgen content, dit is verwarrend voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

   Wanneer bezoekers op pagina veendambeweegt.nl/evenement-aanmelden/ een datum en tijd hebben ingevuld, kunnen zij de informatie wissen met de X-knop. Deze knop heeft geen toegankelijke naam.

   Het selectievakje onder de formulieren op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ heeft geen toegankelijke naam.

   Meerdere invoervelden op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/accommodatie-huren/ hebben geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan de website goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de fouten op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage veendambeweegt.nl/ staan selectievakjes en een combobox onder 'Naar welke sport ben jij op Zoek?'. Wanneer bezoekers op 'Weergeven op kaart' klikken, verschijnt er een laadanimatie. Hulpsoftware moet hier ook een update van krijgen. Vergelijkbare problemen komen ook voor op pagina veendambeweegt.nl/sportaccommodaties/.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware krijgt geen update over bepaalde elementen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder van de website past de code aan waardoor deze fout verholpen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Veendam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209