Verklaring van Intranet gemeente Zwolle

Status toegankelijkheid https://gemeentezwolle.sharepoint.com/

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Intranet gemeente Zwolle.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Intranet gemeente Zwolle gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Intranet gemeente Zwolle en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Afdelingshoofd Inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.zwolle.nl/contact. 

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.zwolle.nl/klachten

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Intranet gemeente Zwolle : voldoet gedeeltelijk

De website Intranet gemeente Zwolle is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zwolle.nl/sites/default/files/audit-digitale-toegankelijkheid-intranet.zwolle.nl_.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Enkele oorzaken: Op iedere pagina staat direct onder het hoofdmenu een afbeelding met de tekst “Zwolle”. Deze fungeert ook als link. Het doel van de link is duidelijk door een aria-label, maar de informatie (“Zwolle”) in de afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Tekst in een afbeelding moet altijd terugkomen in een alternatieve tekst. Deze mag in een alt attribuut bij het img element geplaatst worden, maar kan ook worden toegevoegd aan het aria-label attribuut van de link. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/sites/Versimpelen staat een lijst met interactieve componenten onder de koptekst “Schrijfwijzer”. Bij elk onderdeel in deze lijst staat een klein icoon vooraan. Deze icoontjes zijn decoratief en moeten dus genegeerd kunnen worden door hulpsoftware en moeten dus geen toegankelijkheidsnaam krijgen. Deze hebben ze wel gekregen en bij het eerste icoon voor de tekst “Algemeen” wordt deze ook voorgelezen (“allapps”) door hulpsoftware. Dat is niet de bedoeling. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/sites/Versimpelen staan een aantal grote afbeeldingen. Bijvoorbeeld van een aantal potloden, een eekhoorn en een telefoon met QR-code. Deze afbeeldingen zijn decoratief, maar hebben wel een omschrijving gekregen in de alternatieve tekst. De alternatieve teksten van deze afbeeldingen kunnen dus beter leeg gelaten worden (alt=””).

  • Gevolg:

   Voorleesmachines kunnen niet altijd een tekstalternatief voorlezen of lezen juist informatie voor over decoratieve afbeeldingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanbieden van tekstalternatieven, weghalen van onnodige alt-teksten en aanpassen rol-omschrijvingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/SitePages/Test.aspx staat een soort sfeervideo, maar waar wel informatie in beeld komt te staan. Halverwege komt een keer de tekst “Zwolle” in beeld en aan het eind komt nog informatie in beeld over de maker van de film. Deze informatie is nu niet beschikbaar voor mensen die blind zijn. Hiervoor kan een uitgeschreven tekst direct voor of na de video worden aangeboden. Ook kan deze informatie in het audiospoor worden toegevoegd door een voice-over te gebruiken om deze informatie voor te lezen aan mensen die blind zijn en de video afspelen. Bovenstaand probleem doet zich ook voor bij de video op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/SitePages/Smullen-maar!---Vief-%26-Fit.aspx. Hier komt aan het eind ook informatie in beeld. Hiervoor is geen uitgeschreven tekst aanwezig en er is ook geen voice-over die dit voorleest.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze informatie wordt bij de video toegevoegd. Of in audiodescriptie of als alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/SitePages/Test.aspx staat een soort sfeervideo, maar waar wel informatie in beeld komt te staan. Halverwege komt een keer de tekst “Zwolle” in beeld en aan het eind komt nog informatie in beeld over de maker van de film. Deze informatie is nu niet beschikbaar voor mensen die blind zijn. Deze informatie moet in het audiospoor worden toegevoegd door bijvoorbeeld een voice-over te gebruiken om deze informatie voor te lezen aan mensen die blind zijn en de video afspelen. Een uitgeschreven tekst, zoals bij 1.2.3 beschreven staat, is hier niet meer afdoende. Bovenstaand probleem doet zich ook voor bij de video op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/SitePages/Smullen-maar!---Vief-%26-Fit.aspx. Hier komt aan het eind ook informatie in beeld. Hier is geen voice-over voor aanwezig die deze informatie kan voorlezen in de video zelf.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze informatie wordt bij de video toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Enkele voorbeelden: Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ staan onder de koptekst “Blauwdruk” een aantal berichten. Bij ieder bericht staat een datum. Deze datum is met een aria-hidden=”true” verborgen voor hulpsoftware voor mensen die blind zijn. Het is niet duidelijk waarom deze datum verborgen moet worden voor mensen die blind zijn. Deze datum moet ook gewoon ‘zichtbaar’ zijn voor hulpsoftware. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ staan onder de koptekst “Blauwdruk” een aantal berichten. Elk bericht heeft een vetgedrukte tekst die er visueel en wat inhoud betreft uitziet als een koptekst. Hiervoor is echter in de HTML code geen markup gebruikt om aan te geven dat dit een koptekst is. Bijvoorbeeld een h3 element. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/_layouts/15/sharepoint.aspx?v=news staat een overzicht met nieuwsberichten. Ieder nieuwsbericht heeft een vetgedrukte koptekst. Deze kopteksten zijn niet als zodanig opgemaakt met een heading element (bijvoorbeeld h2).

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Enkele issues kunnen we in de content aanpassen. Waar de css oorzaak is, zorgen we voor aanpassingen in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Als pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ op een klein scherm wordt bekeken, of als flink wordt ingezoomd door iemand die slechtziend is, dan worden de nieuwsberichten naast elkaar vervangen door een enkel nieuwsbericht waarbij gewisseld kan worden met een pijl naar een volgend of vorig bericht. Dit wisselen kan ook door de 5 bolletjes die er onderstaan. Om aan te geven welk bolletje ‘actief’ is, wordt alleen een andere kleur gebruikt. Mensen die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen die kleurverschil mogelijk niet zien. Daarom is het beter om naast kleur ook een andere visuele hint te geven om aan te geven welk bolletje actief is. Bijvoorbeeld door het actieve bolletje groter te maken, of een andere vorm te geven. Ook kan het contrast ten opzichte van een niet-actief bolletje groot genoeg gemaakt worden. Dat contrastverschil is nu 2,2:1 en dat moet minimaal 3,0:1 zijn om te voldoen.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verhogen het contrastniveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Enkele voorbeelden: Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ staat een lichtgrijze tekst “+ Gebeurtenis toevoegen”. Het contrast van deze tekst is met 2,5:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Als de website op een klein scherm wordt bekeken wordt het hoofdmenu vervangen door een ‘hamburgermenu’. Als dit menu wordt uitgeklapt staan er een aantal links tussen die lichtgrijs zijn in plaats van donkergrijs. Deze lichtgrijze linkteksten hebben ook een te laag contrast van 2,5:1. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ staat een zoekveld met een placeholder tekst. Het contrast van deze tekst is te laag met 3,2:1.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verhogen het contrastniveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200%, dan is niet alle informatie of functionaliteit nog beschikbaar. Hieronder een paar voorbeelden van problemen die gevonden zijn. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/sites/Versimpelen staan een aantal tips die niet meer onder elkaar komen te staan, maar in een soort slider worden weergegeven waarbij gewisseld kan worden met pijltjes. Bij de Tips zelf is alleen de koptekst nog te zien met een link. De alinea met tekst is niet langer beschikbaar. Dit is verlies van content en niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ofwel een aanpassing in css of een keuze voor andere functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een scherm met een breedte die gelijkwaardig is aan 320 pixels breed dan treed verlies van informatie op. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/sites/Versimpelen staan een aantal tips die niet meer onder elkaar komen te staan, maar in een soort slider worden weergegeven waarbij gewisseld kan worden met pijltjes. Bij de Tips zelf is alleen de koptekst nog te zien met een link. De alinea met tekst is niet langer beschikbaar. Dit is verlies van content en niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ofwel een aanpassing in css of een keuze voor andere functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ op een klein scherm wordt bekeken, of als flink wordt ingezoomd door iemand die slechtziend is, dan worden de nieuwsberichten naast elkaar vervangen door een enkel nieuwsbericht waarbij gewisseld kan worden met een pijl naar een volgend of vorig bericht. Dit wisselen kan ook door de 5 bolletjes die er onderstaan. Het contrast van de niet-actieve bolletjes is te laag met 1,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Met voldoende contrast kunnen kleurenblinde of slechtziende bezoekers de functionaliteit goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verhogen het contrastniveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onderaan pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ staat een link “Meer informatie”. Het doel van deze link wordt niet duidelijk uit deze linktekst. Er is ook geen door hulpsoftware te bepalen linkcontext aanwezig die het doel alsnog duidelijk maakt.

  • Gevolg:

   Voor bline of slechtziende bezoekers is op deze manier niet duidelijk waar een link naartoe verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst van de link of de linkcontext aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Enkele voorbeelden: Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ staat bovenaan een zoekveld. De zichtbare tekst is hier “Zoeken op alles sites”. Deze tekst komt echter niet terug in de toegankelijkheidsnaam van dit zoekveld en dus kan de zichtbare tekst niet gebruikt worden door iemand die spraakbediening gebruikt om de focus naar dit zoekveld te verplaatsen. De toegankelijkheidsnaam van dit zoekveld wordt bepaald door een aria-label attribuut bij het input element en daar staat nu “Zoekvak. Suggesties worden weergegeven terwijl u typt.”. Doordat een aria-label attribuut is gebruikt worden alle andere teksten die in aanmerking komen om opgenomen te worden in de toegankelijkheidsnaam overruled. Dit is een nadeel van het gebruik van dit aria-label attribuut. Om te voldoen aan dit succescriterium moet de zichtbare tekst dus terugkomen in het aria-label attribuut en bij voorkeur aan het begin. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/ staat een link met de zichtbare linktekst “Alles weergeven” boven de nieuwsberichten. Iemand die met spraakbedieningssoftware werkt en de link “Alles weergeven” probeert te activeren zal dit niet lukken. De toegankelijkheidsnaam wordt namelijk volledig bepaald door de tekst in het aria-label attribuut bij deze link en die is net anders: “Alle nieuws weergeven”. Dit werkt dus in praktijk niet goed.

  • Gevolg:

   Iemand die met spraakbedieningssoftware werkt kan door deze afwijking niet alle functies goed bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, in lijn brengen met de naam van de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/sites/Versimpelen/SitePages/Tips--versimpel-je-eigen-teksten.aspx staat helemaal onderaan een invoerveld om een opmerking te plaatsen. Dit invoerveld heeft geen vast tekstlabel. Ook staan een instructie als placeholder in het invoerveld. Instructies moeten altijd zichtbaar blijven, ook als getypt wordt in het invoerveld. Een placeholder tekst is hiervoor dus niet geschikt. Er kan beter een vast tekstlabel met instructie boven of voor het invoerveld geplaatst worden.

  • Gevolg:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Placeholder tekst vervangen of aanvullen met een vast tekstlabel met instructie boven of voor het invoerveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Enkele voorbeelden: Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/sites/Versimpelen staat een koptekst “Schrijwijzer”. Van de eerste interactieve component daaronder met de tekst “Algemeen” kan de interactieve rol niet bepaald worden. Dit is een div element met een aria-label, maar zonder rol en deze is interactief gemaakt met JavaScript. Voor de andere interactieve componenten in de lijst zijn links gebruikt en die worden wel goed herkend door hulpsoftware. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/SitePages/Smullen-maar!---Vief-%26-Fit.aspx staat onderaan een logo met de tekst “Viet & Fit”. Deze is interactief. Hier is een div element gebruikt met een tabindex=”0” en met JavaScript voor de interactie. Dit div element heeft een role=”img” gekregen. Deze rol is echter niet interactief en dus kan hulpsoftware nu de interactieve rol (en dus bediening en interactie) niet bepalen. Het is ook niet duidelijk waarom hier een role=”img” gebruikt is, want er staat genest in dit div element al een img element. Op pagina https://gemeentezwolle.sharepoint.com/_layouts/15/sharepoint.aspx?v=news verschijnt bij het laden van de pagina een dialog venster. Hierbinnen staat een knop “X”. Dit is een button element, waarvan hulpsoftware geen toegankelijkheidsnaam kan bepalen.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Overal juiste rollen en namen toewijzen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209