Verklaring van Speeltuin de Leemkuil

Status toegankelijkheid https://deleemkuil.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Speeltuin de Leemkuil.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Speeltuin de Leemkuil gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Speeltuin de Leemkuil en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Bureauhoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of neem contact op met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

Het onderzoek is uitgevoerd door Firm Ground en opgeplitst in een technisch rapport en een rapport voor de content.

De issues uit het technische rapport zijn vermeld in de toegankelijkheidsverklaring van Triavium:  https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6056 omdat voor die website dezelfde techniek is gebruikt De technische issues die daar vermeld zijn, zijn ook van toepassing op de Speeltuin De Leemkuil.

De issues voor de content specifiek voor de Leemkuil zijn in deze verklaring vermeld.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Speeltuin de Leemkuil : voldoet gedeeltelijk

De website Speeltuin de Leemkuil is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/nijmegen/brakkefort-deleemkuil-triavium-nijmegen.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/nijmegen/brakkefort-deleemkuil-triavium-technisch-nijmegen.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   https://deleemkuil.nl/bezoekersinformatie/de-leemkuil-75-jaar/ De afbeelding van de infographic bovenaan het nieuwsartikel heeft een alt-tekst. Dat is goed, maar deze alt-tekst is niet toereikend voor deze afbeelding. De alt-tekst biedt namelijk minder informatie dan de afbeelding visueel dat doet. Hierdoor ontbreekt deze informatie voor schermlezergebruikers.

  • Gevolg:

   Schermlezergebruikers krijgen niet dezelfde informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Advies aan contentbeheer is om hier een alt-tekst te schrijven die beter de visuele informatie van de afbeelding overbrengt. Om de volledige informatie van deze afbeelding aan te kunnen bieden is het ook nodig om een volledig tekstueel alternatief te bieden. Deze hoort niet thuis in de alt-tekst en zal dus als aparte tekst aangeboden moeten worden op de pagina.

   Deze bevinding is gerelateerd aan de bevinding bij 1.4.5.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://deleemkuil.nl/bezoekersinformatie/maatregelen-rondom-coronavirus/ Diverse kopjes brengen op deze pagina visueel structuur aan, maar doen dat niet voor hulpsoftware. Het kopje 2.3.1 bijvoorbeeld zal door een schermlezer gewoon worden opgelezen als tekst, zonder indicatie dat dit een kop is.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van navigatie via de koppenstructuur raken in de war als deze niet hiërarchisch juist is ingericht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies is om voor deze kopjes een passend kopniveau h2-6 te geven. Daarbij is het ook goed gebruik om steeds niet meer dan één kopniveau dieper te gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF https://deleemkuil.nl/wp-content/uploads/2021/06/Menukaart-6-2021-LK-2-1.pdf bevat geen codelaag en is daarom niet te lezen voor mensen met hulpsoftware

  • Gevolg:

   De PDF kan niet worden voorgelezen en de gebruiker kan niet door het bestand navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Advies aan contentbeheer is om te bekijken of de PDF te vervangen is door gewone tekst op de pagina. Zo niet, dan moet de PDF worden voorzien van een juiste codelaag.

   Dit geldt voor alle aanwezig PDF bestanden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://deleemkuil.nl/bezoekersinformatie/huisregels/ Helemaal onderaan de pagina staat een h6 kopje "Wij wensen jullie veel speelplezier!". Deze tekst brengt geen structuur aan op de pagina, omdat er geen informatie onder staat.

  • Gevolg:

   Schermlezergebruikers kunnen hierdoor het idee krijgen dat zij content missen die nog onder dit kopje zou moeten staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan contentbeheer is om van deze tekst een ander element te maken, zoals een p en deze eventueel met CSS te stylen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://deleemkuil.nl/bezoekersinformatie/huisregels/ Onderaan de pagina staat een stuk tekst in een em tag. Deze tag is niet bedoeld voor grote stukken tekst, slechts om nadruk te leggen op zinsdelen of woorden.

  • Gevolg:

   Het gebruik van semantische HTML waar dat niet bedoeld is kan tot problemen leiden voor hulpsoftware, waardoor de gebruiker informatie kan krijgen op een manier waarop die informatie niet bedoeld is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan contentbeheer is hier om niet-semantische HTML te gebruiken, bijvoorbeeld een span met class="italic".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   PDF Menukaart bevat op diverse plaatsen te weinig contrast: Te tekst "Menukaart" heeft met zowel de licht- als de donkeroranje een te laag contrast. Deze is voor de lichte kleur namelijk 1.83:1 en voor de donkere kleur 2.59:1. Dit moet minimaal 3:1 zijn om voor slechtziende gebruikers ook goed leesbaar te zijn.

   De witte teksten hebben een te laag contrast met de groene achtergrond. Met de lichtgroene achtergrond is dat contrast 2.05:1 en met de donkergroene kleur is dat 2.85:1. Dit contrast moet minimaal 3:1 zijn om goed leesbaar te zijn voor slechtziende gebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de informatie niet lezen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan contentbeheer is te bekijken of de informatie omgezet kan worden in gewone tekst. Zo niet, dan moeten de contrasten van deze PDF en andere PDF bestanden aangepast worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Homepage: Op deze pagina worden diverse koppen aangeboden voor schermlezers die voor visuele gebruikers onzichtbaar zijn gemaakt met de class=sr-only. Dit creëert ongelijkheid in de informatie die gebruikers wordt aangeboden: schermlezergebruikers krijgen op deze manier namelijk meer informatie dan visuele gebruikers.

  • Gevolg:

   Niet iedereen krijgt dezelfde informatie voorgeschoteld

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan contentbeheer is om voor iedere gebruiker gelijk(waardig)e informatie aan te bieden. Bijvoorbeeld door de koppen te verwijderen, of nog beter, door de koppen ook visueel zichtbaar te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De menukaart in PDF heeft geen taal ingesteld. Hierdoor kan voorleessoftware niet bepalen in welke taal de PDF voorgelezen moet worden

  • Gevolg:

   Sommige woorden kunnen dan verkeerd worden uitgesproken en zijn daardoor wellicht niet te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan contentbeheer is de PDF te vervangen door gewone tekst. Als dit niet mogelijk is, dan in deze en alle andere PDF bestanden zorgen voor een goede taalinstelling

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209