Verklaring van Triavium

Status toegankelijkheid https://triavium.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Triavium.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Triavium gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Triavium en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?  U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of neem contact op met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

Het technisch onderzoeksverslag is ook geldig voor de websites :  https://brakkefort.nl/ en https://deleemkuil.nl/

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Triavium : voldoet gedeeltelijk

De website Triavium is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/nijmegen/Heronderzoek-Brakkefort-DeLeemkuil-Triavium-Content-versie-2.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/nijmegen/Heronderzoek-Brakkefort-DeLeemkuil-Triavium-Technisch-versie-2.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco De afbeelding van het product heeft een niet beschrijvende alternatieve tekst (via het alt-attribuut). De tekst 'Product image' beschrijft de afbeelding niet.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor mensen met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat het tekstueel alternatief een goede omschrijving van de afbeelding geeft. Is de afbeelding puur voor decoratie laat dan het alt-attribuut leeg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Na de vier blauwe blokken met toptaken verschijnen er een icoon waarmee de gebruiker naar beneden kan springen en een banner met 'Wij zijn weer open!'. Deze bannen heeft een knop om de banner te verbergen. Beide knoppen zijn in de code een link (<a>) terwijl deze niet naar een andere pagina gaan.

   De knoppen zouden daardoor eigenlijk een button moeten zijn. Verander daarom het element in een <button>.

   Dit geldt ook voor de 'Back to top' button onderaan de pagina.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met hulpsoftware is het onduidelijk omdat men verwacht een link aan te treffen terwijl het een knop is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat het button element toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De knop 'Back to top' onderaan de pagina heeft een aria-label 'back to top button'.

   Uit het heronderzoek blijkt nu dat dit niet goed is opgelost. Nu heeft de 'Back to top' knop helemaal geen naam meer. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de fout in bevinding 11.

   De knoppen zouden daardoor eigenlijk een button moeten zijn. Verander daarom het element in een <button>.

   Dit geldt ook voor de 'Back to top' button onderaan de pagina.

   Uit het heronderzoek blijkt dat de naar beneden knop goed is gecodeerd maar de knop om naar boven te gaan niet. Dit is nu een link zonder naam.

   Tevens gaat er nog iets fout, in het omliggende <nav>-element zit aria code die daar niet hoort te zitten. Het lijkt erop dat deze fout is ontstaan tijdens het oplossen van deze bevinding. Het gaat om de volgende code:

   <nav class="footer footer-menu" aria-label="Algemene links van Triavium <button class=&quot;scrolldown waves-effect waves-light scrollpoint&quot;><i aria-label=&quot;naar boven&quot; class=&quot;mdi mdi-arrow-down&quot;></i></button>">

  • Gevolg:

   Dit is overbodig omdat deze tekst ook al visueel naast de knop staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verwijder hier het aria-label om onnodige dubbele teksten te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De website heeft meerdere <nav>-elementen voor de navigatie onderdelen. Visueel is duidelijk wat voor onderdeel dit is, bijvoorbeeld hoofdmenu of footernavigatie.

   Dit is echter niet in de code terug te zien. Waardoor gebruikers van voorleessoftware deze informatie missen.

   Het advies is om de navigatie onderdelen van een naam te voorzien, dit kan door gebruik te maken van het aria-label.

   Uit heronderzoek blijkt dat dit nog niet helemaal in orde is. Zo heeft het nav-element van de skiplink een Engelstalig aria-label en hebben de beide nav's van de hoofdnavigatie (mobiel en groot scherm) geen goede beschrijving. De binnenste van die twee nav-elementen heeft een role=main, wat eigenlijk betekent dat het hier om de content van de pagina gaat. Dat klopt dus niet. Een aria-label met de naam 'hoofdnavigatie' zou hier beter zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware missen informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat voor gebruikers met hulpsoftware instellen dat alle navigatie-elementen begrijpelijk worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://triavium.nl/openingstijden/

   1. De tabel op deze pagina is visueel opgemaakt alsof de "headers" "Ringbaan", "Hockeybaan" en "Funbaan" informatie geven over de rijen in de tabel waar ze bij staan. Deze relatie is echter alleen visueel. Deze "headers" zijn echter geen onderdeel van de tabel. Hierdoor ontbreekt deze informatie volledig voor gebruikers die deze onderdelen niet kunnen zien.

   2. De informatie die vindbaar is in deze tabel heeft samenhang met de kolom en de rij van de cel waar een gebruiker zich in bevindt. Omdat de kolom met de naam van de banen niet binnen de tabel valt, kan een gebruiker die deze elementen niet kan zien niet achterhalen in welke rij ze een cel bekijken.

   3. https://triavium.booqi.me/ De titel van deze pagina ("Ticketshop") dekt niet de lading van de pagina. Er wordt namelijk niet vermeld dat de gebruiker hier tickets koopt voor Triavium. Schermlezergebruikers dit dit tabblad nu openen horen niet op welke welke ticketshop ze zijn, terwijl visuele gebruikers de pagina direct kunnen scannen en daarbij ook de favicon nog kunnen zien.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpsoftware is de informatie niet altijd even duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier en content gaan aan de slag om de oplossingen aangeboden door de onderzoeker door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   https://triavium.nl/test De link 'Keer terug naar home' is alleen met kleur kenbaar gemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de link mogelijk slecht of niet te zien voor gebruikers die slecht (kleuren) zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Levaerancier gaat naast kleur ook een tweede hint meegeven dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco De tekst " Op dit moment zijn er geen tickets beschikbaar." (met kleurcode #08A3BA) heeft een te lage contrastverhouding van 2,7:1 op de achtergrond (kleurcode #E1F8FB). Minimaal is voor deze tekst een verhouding van 4,5:1 nodig.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de tekst mogelijk niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat het kleurcontrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Homepage: Sommige gebruikers passen tekst aan zodat deze beter leesbaar wordt, bijvoorbeeld door de tekenafstand te vergroten. Hierbij komen letters wat verder uit elkaar te staan. Indien dit wordt toegepast vallen in de header de knop 'contact' en de tekst 'onderdeel van' uit het logo van de gemeenten Nijmegen over elkaar heen.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt de knop 'Contact' slecht bruikbaar voor gebruikers die deze instellingen nodig hebben om de pagina goed te kunnen bekijken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de structuur aanpassen zodat er geen tekst meer wegvalt als de tekst vergroot wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een hoofdmenu beschikbaar. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan (hover), klapt het menu onderdeel uit. Deze nieuwe content die onder hover verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen.

   Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'aanwijsbaar' en 'aanhouden'. De content is echter niet 'sluiten'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Het menu is niet met het toetsenbord te sluiten,

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier kan via een script zorgen dat men met de escape-toetst het opengeklapte menu kan sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Sommige menu-items in het hoofdmenu hebben sub-items, zoals bijvoorbeeld het item 'Praktische informatie'. De sub-items hieronder zijn niet met het toestenbord bereikbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor zijn de item niet te bereiken voor gebruikers die afhankelijk zijn van het gebruik van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt dat alle onderdelen met het toetsenbord bereikbaar zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De artikelen onder de kop 'Activiteiten' bestaan uit twee links. Een op de afbeelding en een op het blok met tekst daaronder. Een screenreader leest beide links voor waarbij de eerste link geen linktest heeft en dus wordt voorgelezen als 'Link'.

   Hierdoor worden de blokken verwarrend voor gebruikers van een screenreader omdat zij niet weten wat de lege link inhoud.

   Dit geldt ook voor de artikelen op de pagina 'Nieuws'.

   Uit het heronderzoek blijkt dat dit is opgelost door van het gebied één grote link te maken. Het nadeel hiervan is dat de linkteksten erg lang zijn.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van voorleessoftware hoort nu de alt-tekst van de afbeelding, de titel, paragraaf en de knop meer informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Oplossing uitvoeren door leverancier: Omdat de eerste link overbodig is moet deze verwijderd worden. Indien gewenst kan dan het klikgebied van de tweede link worden uitgebreid met CSS waardoor alsnog de afbeelding en de tekst klikbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina komt de linktekst 'Lees meer...' meerdere keren voor. De links verwijzen echter naar verschillende pagina's. Dit verschil is nu niet uit de linktekst te halen en dus is de linktekst niet duidelijk genoeg. Uit de linktekst van de links moet duidelijk worden dat ze naar een andere pagina verwijzen.

   Het advies is om de linksteksten aan te passen zodat ze zelfverklarend en uniek zijn. Bijvoorbeeld door de linktekst aan te passen naar "Lees meer over Clinic para ijshockey". Het is ook mogelijk om deze tekst als aria-label op de link te plaatsen, waardoor deze niet visueel zichtbaar is maar wel hoorbaar voor screenreadergebruikers.

   Dit geldt ook voor de artikelen op de pagina 'Nieuws'.

   Uit het heronderzoek blijkt dat dit niet goed is toegepast. De links zijn namelijk (waarschijnlijk door aanpassingen van bevinding 7) omgezet naar span-elementen. Op deze span-elementen is een aria-label geplaatst. Maar dat heeft geen effect meer. Ons advies is om de aria-labels van de span-elementen te halen.

  • Gevolg:

   De linktekst is nu niet duidelijk genoeg voor mensen met hulpsoftware,

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de linkteksten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De pop-up 'Meer informatie' heeft een sluitknop met een Engelstalige naam ('Close modal'). Dit is Engels en kan voor gebruikers onduidelijk zijn, ook omdat de screenreader dit met een Nederlandse stem opleest.

   Vertaal de tekst naar Nederlands en pas deze aan.

   Uit heronderzoek blijkt dat de naam is vervangen door 'Sluit modal', maar 'modal' is geen Nederlands woord. Zorg voor een vertaling in het Nederlands voor alle termen in de namen van bijvoorbeeld knoppen tenzij het om een ingeburgerde Engelse term gaat.

  • Gevolg:

   Terminologie is niet voor iedereen duidelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat tekst aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het hoofdmenu is op een kleinere weergave te openen in sluiten met een icoon. Het icoon heeft een aria-label="Open menu". Dit label wordt zowel in gesloten als geopende staat weergegeven.

   Hierdoor is het voor een gebruiker van een screenreader niet duidelijk is het menu is geopend of gesloten.

   Voeg een aria-expanded element toe. Deze krijgt de waarde 'False' als het menu gesloten is en 'True' als het menu geopend is. Verander ook de tekst van het aria-label naar bijvoorbeeld 'Hoofdmenu'. Samen met de aria-expanded geeft dit dan de naam en de status aan.

   Uit het heronderzoek blijkt dat dit niet volledig is opgelost. Het aria-expanded attribuut is niet direct beschikbaar, dit is pas beschikbaar als het menu een keer is uitgeklapt.

   Tevens lijkt het erop dat het menu nu niet meer goed werkt. Als het menu wordt open geklapt is het menu niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor een gebruiker van een screenreader niet duidelijk is het menu is geopend of gesloten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht dit goed op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   https://triavium.nl/openingstijden/ De knop om naar de volgende week te gaan heeft geen naam.

   Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware zoals voorleessoftware onduidelijk wat het doel van de knop is.

   Geef deze knop een duidelijke naam.

   Uit heronderzoek blijkt dat dit opgelost is, maar dat zo'n zelfde knop om terug te gaan nog geen toegankelijke naam heeft. Voeg deze ook toe en loop alle knoppen op de website na.

  • Gevolg:

   De terugknop heeft nog geen toegankelijke naam

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat alle knoppen goed nalopen op toegankelijkheidsnaam

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco De knoppen waarmee het aantal tickets verhoogd of verlaagd kan worden (- en +), hebben geen naam.

   Voeg een omschrijving toe door bijvoorbeeld een aria-label toe op alle knoppen te zetten.

   Tijdens het uitvoeren van het heronderzoek is het reserveren niet mogelijk, dit punt hebben we dus niet kunnen onderzoeken.

  • Gevolg:

   Daardoor hoort een screenreadergebruiker alleen 'Knop' en heeft dan geen idee waar de knop voor is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat zorgen voor een toegankelijkheidsnaam

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209