Verklaring van Triavium

Status toegankelijkheid https://triavium.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Triavium.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Triavium gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Triavium en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Bureauhoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?  U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of neem contact op met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

Het technisch onderzoeksverslag is ook geldig voor de websites :  https://brakkefort.nl/ en https://deleemkuil.nl/

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Triavium : voldoet gedeeltelijk

De website Triavium is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/nijmegen/brakkefort-deleemkuil-triavium-technisch-nijmegen.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/nijmegen/brakkefort-deleemkuil-triavium-nijmegen.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding van het product heeft een niet beschrijvende alternatieve tekst (via het alt-attribuut). De tekst 'Product image' beschrijft de afbeelding niet.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware begrijpen de afbeelding niet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt ervoor dat het tekstueel alternatief een goede omschrijving van de afbeelding geeft. (Is de afbeelding puur voor decoratie laat dan het alt-attribuut leeg.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   https://triavium.nl/openingstijden/ De afbeeldingen in de eerste kolom zoals Ringbaan hebben een alternatieve tekst via het alt-attribuut. Aangezien direct daaronder ook al een tekstueel alternatief staat is dit dubbelop.

  • Gevolg:

   Informatie wordt dubbel voorgelezen voor mensen met hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies is om de tekst in het alt-attribuut te verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina (https://triavium.nl/praktische-informatie/openingstijden-2/) onder de kop 'Niet de informatie gevonden waar je naar op zoek was?' staat een knop met daarboven een verborgen tekst met de inhoud 'Hieronder volgt een link knop naar de Veelgestelde vragen pagina '. Daar direct onder staat vervolgens de knop.

   Die wordt door een screenreader voorgelezen als 'Link. Veelgestelde vragen.'. Deze informatie is dus duidelijk genoeg voor een screenreader gebruiker en de verborgen tekst is daardoor overbodig en geeft alleen maar onnodige ruis. Deze teksten komen op meerdere plekken op de website voor. Deze zijn goedbedoeld maar op veel plekken overbodig en zelfs storend. Beoordeel voor al deze teksten of deze echt nodig zijn.

  • Gevolg:

   Verwarrend en storend voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier verwijdert de verborgen tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De knop 'Back to top' onderaan de pagina heeft een aria-label 'back to top button'. Dit is overbodig omdat deze tekst ook al visueel naast de knop staat.

  • Gevolg:

   De tekst wordt nu dubbel voorgelezen voor mensen met hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier verwijdert hier het aria-label om onnodige dubbele teksten te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabel op deze pagina https://triavium.nl/openingstijden/ is visueel opgemaakt alsof de "headers" "Ringbaan", "Hockeybaan" en "Funbaan" informatie geven over de rijen in de tabel waar ze bij staan. Deze relatie is echter alleen visueel. Deze "headers" zijn echter geen onderdeel van de tabel.

  • Gevolg:

   Hierdoor ontbreekt deze informatie volledig voor gebruikers die deze onderdelen niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Advies aan de leverancier: Maak deze onderdelen deel van de tabel door ze in elke corresponderende rij te zetten als een <th scope="row">. Deze bevinding is gerelateerd aan de bevinding bij 1.3.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn extra (verborgen) koppen aan de pagina toegevoegd die extra informatie bevatten voor screenreaders, zoals 'Agenda' en 'Activiteiten'. Bij deze koppen is echter ook een visuele kop met dezelfde tekst aanwezig.

  • Gevolg:

   Dit maakt dat screenreadergebruikers deze teksten dubbel horen. Dit geeft onnodige ruis.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier verwijdert de extra koppen op de plekken waar ook een visuele kop aanwezig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De items in dit component (de knoppen)hebben een h3 als tekst. In dit geval wordt hier geen structuur aangebracht door een koptekst, dus is het gebruik van een h3 niet correct.

  • Gevolg:

   Blinde gebruikers zien namelijk de opmaak niet en kunnen op deze manier het idee krijgen dat er content ontbreekt onder elk van deze koppen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier past de styling aan naar normale tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de footer staan kopjes voor elk onderdeel ("Aanbod", "Contactgegevens", "Gemeente Nijmegen"). Deze zijn opgemaakt met een h5, waardoor ze in de structuur horen bij het vorige kopelement dat hoger is dan h5. Op de hoofdpagina is dat de onzichtbare h3 "Social media link knoppen".

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet goed gebruik maken van een juiste koppenstructuur

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan de leverancier is om een passend kopniveau te gebruiken, bijvoorbeeld door de footer een eigen h2 te geven waar de kleinere kopjes dan onder passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Na de vier blauwe blokken met toptaken verschijnt een icoon waarmee de gebruiker naar beneden kan springen en een banner met 'Wij zijn weer open!'. Deze banner heeft een knop om de banner te verbergen. Beide knoppen zijn in de code een link (<a>) terwijl deze niet naar een andere pagina gaan. Dit geldt ook voor de 'Back to top' button onderaan de pagina.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor mensen met hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier verandert dit element in een <button>.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De openingstijden op deze pagina zijn als lijst opgemaakt, maar zijn in de code niet zo ingericht.

  • Gevolg:

   Zo is een overzicht krijgen van de lijst, of gemakkelijk naar de lijst navigeren, moeilijk voor schermlezergebruikers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheerders gaan het HTML element ul maken waar deze lijst items komen te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Net na de header van deze pagina (https://triavium.nl/praktische-informatie/openingstijden-2/) staat de verborgen tekst 'Schaatsen voor iedereen'. Echter is er na het broodkruimelpad nog een kop (die wel zichtbaar is) met dezelfde tekst.

   Dit maakt de eerste tekst overbodig en zelfs verwarrend omdat de tekst nu dubbel, op twee verschillende plekken voorkomt.

   Na de kop staat weer een verborgen tekst met 'Dit is een Schaatsen voor iedereen pagina'. Deze tekst voegt niks toe.

  • Gevolg:

   De tekst komt nu twee keer voor op verschillende plaatsen en dit is verwarreVerwijder de verborgen teksten.nd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier verwijdert de verborgen teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De informatie die vindbaar is in deze tabel met openingstijden op pagina https://triavium.nl/openingstijden/, heeft samenhang met de kolom en de rij van de cel waar een gebruiker zich in bevindt. Deze bevinding is gerelateerd aan de bevinding bij 1.3.3.

  • Gevolg:

   Omdat de kolom met de naam van de banen niet binnen de tabel valt, kan een gebruiker die deze elementen niet kan zien niet achterhalen in welke rij ze een cel bekijken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan contentbeheer is om zowel een kolom als een rij te definiëren zodat de gebruiker in elke cel kan opvragen waar ze zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De website heeft meerdere <nav>-elementen voor de navigatie onderdelen. Visueel is duidelijk wat voor onderdeel dit is, bijvoorbeeld hoofdmenu of footernavigatie. Dit is echter niet in de code terug te zien. Waardoor gebruikers van voorleessoftware deze informatie missen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware missen informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan de leverancier is om de navigatie onderdelen van een naam te voorzien, dit kan door gebruik te maken van het aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er zijn extra (verborgen) koppen aan de pagina toegevoegd die extra informatie bevatten voor screenreaders, zoals 'Noodbanner' en 'Social media buttons'. Dit is op zich goed. Echter springt de pagina bij elk van deze koppen naar bovenaan de pagina en daarna weer terug. Dit komt op meerdere pagina's voor bij verborgen teksten en koppen.

  • Gevolg:

   Dit is erg verwarrend voor screenreadergebruikers die wel kunnen zien, omdat de pagina elke keer een heel stuk verspringt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier plaatst de koppen en teksten zo dat ze weergegeven worden bij de betreffende content en de pagina daardoor niet meer verspringt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De link 'Keer terug naar home' (vanaf https://triavium.nl/test) is alleen met kleur kenbaar gemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de link mogelijk slecht of niet te zien voor gebruikers die slecht (kleuren) zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt dat dit wordt aangepast en geeft naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst " Op dit moment zijn er geen tickets beschikbaar." (met kleurcode #08A3BA) heeft een te lage contrastverhouding van 2,7:1 op de achtergrond (kleurcode #E1F8FB). Minimaal is voor deze tekst een verhouding van 4,5:1 nodig. Dit betreft pagina https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco

  • Gevolg:

   Probleem voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier van booqi.me past de contrastverhoudingen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De witte tekst en de groene (#1ABC9C) achtergrond op pagina https://triavium.booqi.me/ hebben een te laag contrast. Deze contrastwaarde is nu 2.41:1, maar die moet minimaal 4.5:1 zijn voor kleine tekst (< 18pt), of minimaal 3:1 voor dikgedrukte tekst boven de 14pt. Voor deze pagina betekent dat dat alle witte tekst op een groene achtergrond minimaal een contrastwaarde moet hebben van 4.5:1.

  • Gevolg:

   De pagina is slecht leesbaar voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier verhoogt het contrast door één van de kleuren donkerder te maken of te vervangen met een kleur die een hoger contrast oplevert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 18. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Sommige gebruikers passen tekst aan zodat deze beter leesbaar wordt, bijvoorbeeld door de tekenafstand te vergroten. Hierbij komen letters wat verder uit elkaar te staan. Indien dit wordt toegepast vallen in de header de knop 'contact' en de tekst 'onderdeel van' uit het logo van de gemeenten Nijmegen over elkaar heen.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt de knop 'Contact' slecht bruikbaar voor gebruikers die deze instellingen nodig hebben om de pagina goed te kunnen bekijken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt ervoor dat er geen content over elkaar heen valt als er extra ruimte tussen de letters gebruikt wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 19. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een hoofdmenu beschikbaar. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan (hover), klapt het menu onderdeel uit. Deze nieuwe content die onder hover verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen.

   Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'aanwijsbaar' en 'aanhouden'. De content is echter niet 'sluiten'.

  • Gevolg:

   Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier bekijkt of dit is op te lossen met de Escape toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 20. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is de scrolldown knop voorzien van zowel role="presentation" als tabindex="-1". Deze spreken elkaar tegen en in dit geval overstijgt de role de tabindex, waardoor deze knop niet bereikbaar is met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Navigatie met toetsenbord is niet mogelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   role="presentation" kan worden gebruikt om decoratieve elementen uit de tab index te halen. Hier is dat niet nodig, omdat deze knop een functie heeft. Ook voor het icoon in de knop geldt hier dat het icoon niet decoratief is: de pijl naar beneden illustreert waar de gebruiker heen gaat met deze knop.

   Het advies is om hier een alt attribuut of indien dat redactioneel moeilijk is een aria-label te gebruiken om een alternatief te bieden voor de pijl. De role en tabindex attributen zijn hier niet correct en zouden hier dus niet op deze manier gebruikt moeten worden.

   Leverancier gaat deze oplossingsrichting bestuderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 21. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Sommige menu-items in het hoofdmenu hebben sub-items, zoals bijvoorbeeld het item 'Praktische informatie'.

  • Gevolg:

   De sub-items hieronder zijn niet met het toestenbord bereikbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier zorgt ervoor dat alle onderdelen ook met het toetsenbord bereikbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 22. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om de herhaalde content (zoals het hoofdmenu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.

  • Gevolg:

   Hierdoor moeten gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen telkens weer door het hele hoofdmenu heen voordat ze bij de inhoud van de pagina komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leveranciers bouwt skiplinks in. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze focus ontvangt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 23. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   https://triavium.booqi.me/ De titel van deze pagina ("Ticketshop") dekt niet de lading van de pagina. Er wordt namelijk niet vermeld dat de gebruiker hier tickets koopt voor Triavium. Dit geldt ook voor de pagina https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco

  • Gevolg:

   Schermlezergebruikers dit dit tabblad nu openen horen niet op welke welke ticketshop ze zijn, terwijl visuele gebruikers de pagina direct kunnen scannen en daarbij ook de favicon nog kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier past de titel van deze pagina aan zodat alle nodige informatie vermeld wordt. Bijvoorbeeld: "Ticketshop Triavium" en op de pagina voor de kinderdisco naar Ticketshop Triavium - kinderdisco

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De artikelen onder de kop 'Activiteiten' bestaan uit twee links. Een op de afbeelding en een op het blok met tekst daaronder.

   Dit geldt ook voor de artikelen op de pagina 'Nieuws'.

  • Gevolg:

   Een screenreader leest beide links voor waarbij de eerste link geen linktest heeft en dus wordt voorgelezen als 'Link'. Hierdoor worden de blokken verwarrend voor gebruikers van een screenreader omdat zij niet weten wat de lege link inhoud.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Omdat de eerste link overbodig is verwijdert de leverancier deze. Hij bekijkt de mogelijkheid om het klikgebied van de tweede link uit te breiden met CSS waardoor alsnog de afbeelding en de tekst klikbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 25. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina komt de linktekst 'Lees meer...' meerdere keren voor. De links verwijzen echter naar verschillende pagina's. Uit de linktekst van de links moet duidelijk worden dat ze naar een andere pagina verwijzen. Dit geldt ook voor de artikelen op de pagina 'Nieuws'.

  • Gevolg:

   Dit verschil is nu niet uit de linktekst te halen en dus is de linktekst niet duidelijk genoeg.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het advies aan de leverancier is om de linksteksten aan te passen zodat ze zelfverklarend en uniek zijn. Bijvoorbeeld door de linktekst aan te passen naar "Lees meer over Clinic para ijshockey". Het is ook mogelijk om deze tekst als aria-label op de link te plaatsen, waardoor deze niet visueel zichtbaar is maar wel hoorbaar voor screenreadergebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 26. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Onderaan het formulier staat een knop om het formulier te verzenden. Indien deze knop focus krijgt wanneer de website met een toetsenbord wordt bediend, is deze focus niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord moeilijk zien waar zij gebleven zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier zorgt ervoor dat de focus op deze knop zichtbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 27. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina staat een broodkruimelpad waarmee een gebruiker kan zien op welke pagina hij zich bevind. Met een aria--label wordt aangegeven dat het om een broodkruimelpad gaat. Dit is juist toegepast, echter is de tekst in het label 'breadcrumb - navigatie'.

   Dit geldt voor alle pagina's met dezelfde navigatie.

  • Gevolg:

   Engelse tekst wordt door een schreenreader met een Nederlandse stem voorgelezen waardoor dit erg raar klinkt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier past de tekst aan naar Nederlands. Bijvoorbeeld 'Broodkruimelnavigatie' of 'Broodkruimelpad'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 28. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De pop-up 'Meer informatie' heeft een sluitknop met een Engelstalige naam ('Close modal'). Betreft de pagina https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco

  • Gevolg:

   Dit is Engels en kan voor gebruikers onduidelijk zijn, ook omdat de screenreader dit met een Nederlandse stem opleest.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier vertaalt de tekst naar Nederlands en past deze aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 29. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De banner met 'Wij zijn weer open!' heeft een knopje om deze te kunnen sluiten. De knop heeft een aria-label met de tekst 'Close'.

   .

  • Gevolg:

   Dit is Engels en kan voor gebruikers onduidelijk zijn, ook omdat de screenreader dit met een Nederlandse stem opleest.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier vertaalt de tekst naar Nederlands en past deze aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 30. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het eerste veld van het formulier (naam school) heeft wel een label met een for="naam school" element en een inputveld met een id="naamschool". Doordat er in de for een spatie staat en in het id niet, komen deze niet overeen. Hierdoor is het label niet juist aan het veld gekoppeld. Betreft pagina https://triavium.nl/groepen/scholen/boekingsformulier-school/

  • Gevolg:

   Het formulier is niet goed te gebruiken voor gebruikers met hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat beide gelijk zijn om het veld correct te koppelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 31. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het formulier heeft verschillende verplichte invoervelden. Dit wordt kenbaar gemaakt met een *-icoon (asterisk). Maar de betekenis van dit icoon word nergens genoemd. Betreft pagina https://triavium.nl/groepen/scholen/boekingsformulier-school/ en https://triavium.nl/groepen/scholen/boekingsformulier-school/

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het zijn dat niet alle gebruikers begrijpen dat de velden met een asterisk icoon verplicht zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier plaatst boven het formulier de instructie wat het icoon inhoudt. Bijvoorbeeld: "De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen."

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 32. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De labels ('Volwassene' en 'Jeugd') bij het aantal tickets zijn niet gekoppeld aan de inputvelden. Betreft de pagina https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor een screenreadergebruiker lastig te begrijpen waar de velden bij horen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier koppelt de labels aan de velden door for="" met een gelijke naam toe te voegen aan de elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het hoofdmenu is op een kleinere weergave te openen en sluiten met een icoon. Het icoon heeft een aria-label="Open menu". Dit label wordt zowel in gesloten als geopende staat weergegeven.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor een gebruiker van een screenreader niet duidelijk is het menu is geopend of gesloten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier voegt een aria-expanded element toe. Deze krijgt de waar 'False' als het menu gesloten is en 'True' als het menu geopend is. Leverancier verandert ook de tekst van het aria-label naar bijvoorbeeld 'Hoofdmenu'. Samen met de aria-expanded geeft dit dan de naam en de status aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 34. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Na de vier blauwe blokken verschijnt er een icoon waarmee de gebruiker naar beneden kan springen. Deze knop is in de code een link (<a>) zonder naam.

  • Gevolg:

   Hierdoor weten gebruikers van een screenreader niet wat de knop doet en is het voor bijvoorbeeld spraakbediening niet mogelijk om te knop te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt dat de knop een naam krijgt door deze bijvoorbeeld een aria-label te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 35. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knop om naar de volgende week te gaan heeft geen naam. Betreft pagina https://triavium.nl/openingstijden/

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware zoals voorleessoftware onduidelijk wat het doel van de knop is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier geeft deze knop een duidelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 36. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knoppen waarmee het aantal tickets verhoogd of verlaagd kan worden (- en +), hebben geen naam op pagina https://triavium.booqi.me/product/293213/kinderdisco

  • Gevolg:

   Daardoor hoort een screenreadergebruiker alleen 'Knop' en heeft dan geen idee waar de knop voor is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een omschrijving toe door bijvoorbeeld een aria-label toe op alle knoppen te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209