Verklaring van uu.nl

Status toegankelijkheid https://www.uu.nl

Universiteit Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Universiteit Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website uu.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Universiteit Utrecht is beschikbaar via de link https://uu.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website uu.nl van Universiteit Utrecht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Universiteit Utrecht .
Functie: Directeur Communicatie en Marketing.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@uu.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/digitale-toegankelijkheid.

Aanvullende informatie van Universiteit Utrecht

 • Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op de website van uu.nl goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.
 • Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:
 1. Controle vóór publicatie: onze redactie en toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
 2. Techniek: onze IT afdeling controleert op digitale toegankelijkheid. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.
 3. Training werknemers: een deel van de redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Daarnaast zijn handleidingen beschikbaar over toegankelijkheid van pdf-bestanden, tekst alternatieven en ondertiteling van audio. 
 4. Onderzoek: experts van buiten controleren onze website. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website uu.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website uu.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben afbeeldingen of kopjes geen alternatieve tekst of is de alternatieve tekst niet afdoende in uitleg.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen als verwarrend worden ervaren voor mensen met hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Verdieping detailpagina' staat de video "Future Formula 2.0''. Deze video heeft geen beschrijving.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor blinden en slechtzienden is het te begrijpen welke informatie er in de video wordt getoond.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Me and my organoid'' staat een video ''Mind Facility''. Er is wel ondertiteling aanwezig, maar dit is niet een ondertiteling voor doven en slechthorenden en dezelfde taal als de gesproken taal. Tevens is het een Engelstalige ondertiteling.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor doven en slechthorenden kan de video, door de ondertiteling, als verwarrend worden ervaren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn video's zonder audiodescriptie en ook zonder media-alternatief. Zie de bevinding onder 1.2.5.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor doven en slechthorenden kan de video, door de ondertiteling, als verwarrend worden ervaren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina '' Dierenwelzijn'' staan video's. Er is geen ondertiteling voor doven en slechthorenden

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor doven en slechthorenden kunnen de video's, door de missende ondertiteling, als verwarrend worden ervaren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Me and my organoid'' staat de video ''Mind Facility''. Er komen twee logo's in beeld die niet worden uitgesproken. Op de pagina ''Dierenwelzijn'' komt er tekst in beeld die niet wordt uitgesproken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor doven, slechthorende en voor hulpapparatuur wordt is niet alle informatie in de video's / op de pagina's te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn lijsten, koppen, teksten, uitklapbare onderdelen, links, infographics niet goed gebouwd in de codelaag van de desbetreffende pagina.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Informatie op de pagina's kan lastig navigeerbaar en/of te begrijpen zijn voor mensen met hulpapparatuur zoals screenreaders of voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Mag ik naar de universiteit?'' staat een document. In dit document moet je vragen beantwoorden met 'ja' of 'nee'. Je komt er dan achter of je naar de universiteit mag. Als je niet kan zien of niet goed kan zien dan is het document nu niet goed te begrijpen. Tevens staan alle onderdelen in de codelaag en contentlaag door elkaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Het document is lastig te begrijpen voor slechtzienden en voor mensen met hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen technische aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op diverse plekken staan afbeeldingen van tekst (i.p.v. alt-tekst). Ook bevat de site video's met ondertiteling die in de video 'ingebakken' zit, die dus niet wordt gegenereerd uit een ondertitelingsbestand.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Verschillende groepen gebruikers kunnen de weergave van de pagina elementen niet aanpassen waardoor ze lastiger zijn te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen redactionele aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben links geen (duidelijk) linkdoel of mist er linktekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig navigeerbaar en te begrijpen voor mensen met screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen redactionele aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staan button's, paginalinks, alternatieve teskten van afbeeldingen en footers in het Engels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de tekst van het document niet (goed) voorlezen. Dit kan verwarrend zijn voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er zullen redactionele aanpassingen worden verricht en er zal kennis worden opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Universiteit Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209