Verklaring van Grondstoffencollectief Almere

Status toegankelijkheid https://gca-almere.nl/

Gemeente Almere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Almere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Grondstoffencollectief Almere.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Almere is beschikbaar via de link https://www.almere.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Almere gepubliceerde informatie blijkt dat de website Grondstoffencollectief Almere gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van Grondstoffencollectief Almere en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Almere .
Functie: Sector Developer Circulaire Economie .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ghmiddelbos@almere.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Almere

https://www.almere.nl/toegankelijkheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Grondstoffencollectief Almere : voldoet gedeeltelijk

De website Grondstoffencollectief Almere is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Almere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/gca-almere.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://janitatop.nl/rapporten/2022/gca-almere-v11.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://janitatop.nl/rapporten/2022/gca-almere-v12
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://janitatop.nl/rapporten/2022/gca-almere-v13
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Almere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina 1 van het pdf-document “Folder training (..)” staat een logo met tekst “Natuurvezel Academie”. De naam van deze trainingsinstituut komt nergens anders op deze pagina voor. Deze informatie moet ook toegankelijk worden gemaakt door middel van beschrijving. De beschrijving bestaat uit een reeks cijfers en letters. Vervang deze beschrijving door de tekst op het logo. Dit logo komt ook op pagina 2 voor. Onderaan deze pagina staat een logo van “Natuurvezel applicatie centrum”. Dit logo heeft een bestandsnaam als beschrijving. Dit voldoet evenmin. Vervang deze beschrijving door de tekst op het logo. De drie groene secties in dit document hebben de groene achtergrondkleur gekregen van afbeeldingen. Deze decoratieve afbeeldingen zijn met ‘figure’ tags toegevoegd. Deze tags zijn gereserveerd voor informatieve afbeeldingen en moeten voorzien zijn van beschrijvingen. De decoratieve afbeeldingen moeten als decoratief worden aangemerkt en mogen niet in de tags structuur voorkomen.

  • Gevolg:

   Deze (link) naar pdf is inmiddels verwijderd. Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's, die in opdracht van GCA worden gemaakt, zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's, die in opdracht van GCA worden gemaakt, zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In deze video komen verschillende sprekers aan het woord. Wie deze sprekers zijn en wat hun functie is, wordt niet aan een blinde gebruiker gecommuniceerd omdat deze informatie alleen als tekst in beeld komt. Voor deze visuele informatie moet een alternatief geboden worden voor mensen die blind zijn. Dit kan voor dit succescriterium door een volledig transscript in tekst aan te bieden waar alle (visuele en auditieve) informatie uit de video in zit.

  • Gevolg:

   De video is lastig te bekijken/te volgen

  • Alternatief:

   Geen. De video staat op youtube en is van een externe partij. Voor video's die in opdracht van GCA worden gemaakt zal in de toekomst rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Maatregel:

   Geen. De video staat op youtube en is van een externe partij. Voor video's die in opdracht van GCA worden gemaakt zal in de toekomst rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In deze video komen verschillende sprekers aan het woord. Wie deze sprekers zijn en wat hun functie is, wordt niet aan een blinde gebruiker gecommuniceerd omdat deze informatie alleen als tekst in beeld komt. Voor deze visuele informatie moet een alternatief geboden worden voor mensen die blind zijn. Om te voldoen aan niveau AA moet dit in de video zelf aangeboden worden door een audiodescriptie te geven voor alle visuele informatie. Die kan door dit in het bestaande audiospoor op te nemen, of door dit in een apart audiospoor erbij te plaatsen.

  • Gevolg:

   De video is niet goed te bekijken/te volgen

  • Alternatief:

   Geen. De video staat op youtube en is van een externe partij. Voor video's die in opdracht van GCA worden gemaakt zal in de toekomst rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Maatregel:

   Geen. De video staat op youtube en is van een externe partij. Voor video's die in opdracht van GCA worden gemaakt zal in de toekomst rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tags structuur van dit pdf-document komt niet een koptekst voor. Visueel zijn er koppen aanwezig, maar deze structuur wordt niet aan een blinde gebruiker gecommuniceerd. Alle teksten in dit document zijn opgemaakt als paragrafen.

  • Gevolg:

   Slecht/niet te lezen voor blinden

  • Alternatief:

   Deze (link) naar pdf is inmiddels verwijderd. Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Maatregel:

   Deze (link) naar pdf is inmiddels verwijderd. Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De ondertiteling in deze video heeft te weinig contrast (wit op groen). Doordat deze ondertiteling ingebed is in de vidoe, kan de gebruiker de kleuren hiervan ook niet zelf aanpassen.

  • Gevolg:

   Lastiger te bekijken voor slechtziende mensen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen. De video staat op youtube en is van een externe partij. Voor video's die in opdracht van GCA worden gemaakt zal in de toekomst rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Betreffende pdf was van derde partij. De (link) naar pdf is inmiddels verwijderd. Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Gevolg:

   Betreffende pdf was van derde partij. De (link) naar pdf is inmiddels verwijderd. Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Alternatief:

   Geen. De (link) naar betreffende pdf is inmiddels verwijderd. Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Maatregel:

   Geen. Huidige pdf's die op de website staan worden niet meer aangepast. Bij toekomstige pdf's zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseisen. Echter, wanneer de pdf van derden is dan is dit lastiger te beïnvloeden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   We linken af en toe door naar een video op youtube. Deze is niet in opdracht van ons gemaakt en wij hebben dus geen invloed op de toegankelijkheidseisen. Ook krijgen we soms pdf's van derden die we plaatsen.

  • Oorzaak:

   We linken af en toe door naar een video op youtube. Deze is niet in opdracht van ons gemaakt en wij hebben dus geen invloed op de toegankelijkheidseisen. Ook krijgen we soms pdf's van derden die we plaatsen.

  • Gevolg:

   sommige video's en pdf's blijven minder toegankelijk voor blinde en slechtziende bezoekers

  • Alternatief:

   Op dit moment geen. Wellicht in de toekomst kijken naar de mogelijkheid om bij een video een transcript toe te voegen. Maar hebben daar nu geen ervaring mee.

  • Maatregel:

   Op dit moment geen. Wellicht in de toekomst kijken naar de mogelijkheid om bij een video een transcript toe te voegen. Maar hebben daar nu geen ervaring mee.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Almere heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405