Verklaring van Forum Standaardisatie

Status toegankelijkheid https://www.forumstandaardisatie.nl

Logius is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Forum Standaardisatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Forum Standaardisatie van Logius voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius .
Functie: algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Logius

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Forum Standaardisatie : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Forum Standaardisatie is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   ´externe link´ icoontjes missen tekstalternatief

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's hebben meerdere links de class ‘ext’. Het gaat onder andere om de links ‘Twitter’, ‘LinkedIn’ en ‘Archief website’. Het gebruik van deze class voegt een afbeelding toe die aangeeft dat deze link verwijst naar een externe website. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van tekstalternatieven merken niet dat een link naar een externe pagina verwijst

  • Alternatief:

   Er is voor gebruikers die de pagina niet zien geen alternatief om te weten dat betreffende links naar een externe website verwijzen.

  • Maatregel:

   Op nader te bepalen wijze zal een tekstalternatief voor de icoontjes worden geboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onjuiste opmaak filter lijsten op pagina 'standaarden in behandeling'

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/in-behandeling staan naast de tabel drie lijsten met links en daarboven de koppen ‘Domein’, ‘Europese status (MSP) (field_europese_status_msp_)’ en ‘Trefwoorden’. Deze teksten zijn nu opgemaakt als label-elementen en de links hebben een presentatie die er door de inspringing uitziet als een lijst.

  • Gevolg:

   Screen readers kunnen mogelijk niet goed met deze lijsten omgaan.

  • Alternatief:

   niet van toepassing

  • Maatregel:

   Dit probleem zal verder worden onderzocht en opgelost aan de hand van aanbevelingen in het testrapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het hoofdmenu verschijnt bij het verplaatsen van muis / toetsenbord focus inhoud die niet dismissable is

  • Oorzaak:

   Bij het verplaatsen van de focus door het uitklapbare hoofdmenu vertoont de pagina afwijkend gedrag (zoals beschreven in het testrapport).

  • Gevolg:

   Bepaalde niet dismissable inhoud kan andere inhoud verbergen.

  • Alternatief:

   Totdat dit probleem is verholpen kunnen gebruikers eventuele verborgen content weer zichtbaar maken door muis / focus te verplaatsen of het hoofdmenu in te klappen.

  • Maatregel:

   Gezien meerdere toegankelijkheidsproblemen zal het ontwerp van het hoofdmenu integraal worden herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Over Ons' heeft geen duidelijke titel

  • Oorzaak:

   Pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/over-ons heeft met ‘Forum Standaardisatie | Bureau Forum Standaardisatie’ geen paginatitel die het doel of onderwerp van deze pagina goed beschrijft.

  • Gevolg:

   Voor bepaalde gebruikers en in (bijvoorbeeld) zoekresultaten is het doel van de pagina mogelijk niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Uit de URL en de tekst op de pagina blijkt het doel wel duidelijk.

  • Maatregel:

   De titel zal worden gewijzigd in "Over Ons | Forum Standaardisatie"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   'lichtbox' hoofdmenu voldoet niet aan eisen van focusvolgorde

  • Oorzaak:

   De 'lichtbox' met het hoofdmenu (die bij klikken op de knop met zichtbare tekst 'menu' verschijnt) voldoet niet aan de eisen voor focusvolgorde (details in het testrapport)

  • Gevolg:

   Gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen ervaren door het onjuiste gedrag van de focus mogelijk verwarring of problemen

  • Alternatief:

   Ondanks de onjuiste focusvolgorde is het met wat handigheid wel mogelijk het hoofdmenu met het toetsenbord te bedienen.

  • Maatregel:

   Gezien meerdere toegankelijkheidsproblemen zal het ontwerp van het hoofdmenu integraal worden herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Links naar PDF vergaderstukken zijn onduidelijk en missen context

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/vergaderingen-en-stukken staat een groot aantal links naar PDF-bestanden. Deze links hebben linkteksten zoals ‘FS-191009.2B-Reactie-Forum-Standaardisatie’. Deze link staat in een kop. Het gevolg is dat deze link context heeft met de content onder de kop. In het voorbeeld gaat het om de tekst ‘PDF Document | 185.18 KB’. Deze links hebben geen context met de bovenstaande koppen ‘Vergaderstukken’ en ‘9 oktober 2019’. Op dit moment is niet duidelijk bij welke vergadering elk document hoort. De linkteksten zelf zijn ook onvoldoende van kwaliteit.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers is niet duidelijk wat het doel van deze links is.

  • Alternatief:

   Hoewel de linkteksten verbetering behoeven is het wel mogelijk het doel te bepalen door de pagina goed te bestuderen.

  • Maatregel:

   De verwijzingen naar de vergaderstukken en de structuur hier omheen zal op nader te bepalen wijze worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus op pagina actueel niet altijd zichtbaar

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/actueel is de focus op meerdere plaatsen niet zichtbaar. Op deze pagina zijn problemen met de zichtbaarheid van de toetsenbordfocus in de browsers Chrome, Edge en IE11. In Firefox is de focus op de meeste links wel zichtbaar.

  • Gevolg:

   (Onder meer) gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen zien mogelijk niet welk element de focus heeft

  • Alternatief:

   Mogelijk is met extra inspanning wel te zien welk element focus heeft, maar als dit helemaal niet zichtbaar is wordt het bedienen van de pagina met het toetsenbord heel moeilijk / onmogelijk.

  • Maatregel:

   Dit probleem zal nader worden onderzocht en opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zichtbaar labels zoekveld en menuknop komen niet voor in programmatische namen

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat bovenaan een invoerveld met de placeholdertekst ‘Vul hier uw zoekterm in..’. Deze tekst maakt geen deel uit van de naam van dit invoerveld. Op alle pagina's is de naam van de knop met de tekst ‘Menu’ aangepast door gebruik van het aria-label ‘Toggle navigation’. Dit attribuut overschrijft de zichtbare naam van deze knop.

  • Gevolg:

   (Onder meer) gebruikers die de computer met spraakherkenning bedienen kunnen deze elementen niet of moeilijk bereiken en bij screen reader gebruikers kan verwarring ontstaan.

  • Alternatief:

   Het zoekveld is wel met het toetsenbord (of vergelijkbare inputmodaliteit) bereikbaar en de programmatische namen zijn (hoewel niet optimaal) begrijpelijk voor veel screen reader gebruikers.

  • Maatregel:

   De programmatische en zichtbare namen van het zoekveld en de menuknop zullen conform de eisen in overeenstemming worden gebracht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina English mist taalovergang

  • Oorzaak:

   Pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/english bevat een Engelstalige tekst die programmatisch niet als Engelstalig is gemarkeerd.

  • Gevolg:

   Deze Engelstalige tekst wordt door screen readers met een Nederlandse stem voorgelezen.

  • Alternatief:

   De taal van de stem moet handmatig gewijzigd worden.

  • Maatregel:

   De Engelstalige tekst zal DMV een lang attribute als zodanig worden gemarkeerd. We controleren ook of dit probleem op meer pagina's speelt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen bij contactformulier onduidelijk

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/form/contact zijn foutmeldingen die worden gegeven als een veld niet goed is ingevuld niet duidelijk en deels in het Engels.

  • Gevolg:

   De foutmeldingen worden door gebruikers mogelijk niet als zodanig herkend of zijn onduidelijk.

  • Alternatief:

   Meldingen zijn met enige extra inspanning wel begrijpelijk.

  • Maatregel:

   De foutmeldingen zullen worden herschreven conform de aanbevelingen in het testrapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Eisen aan invoer telefoonnummer op contactformulier niet duidelijk

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/form/contact heeft het invoerveld ‘Telefoon’ eisen voor gebruikersinvoer, maar het label geeft niet aan wat deze eisen zijn.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers mogelijk niet duidelijk in welk formaat een telefoonnummer ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Er wordt wel een foutmelding gegeven als het nummer niet in het vereiste formaat is ingevoerd.

  • Maatregel:

   Het gevraagde formaat van het telefoonnummer zal worden vermeld inclusief de juiste Aria tags om de screen reader dit voor te laten lezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse code-technische fouten

  • Oorzaak:

   Op diverse pagina's zijn fouten in de HTML code gemaakt zoals omschreven in het testrapport.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet valide, dit kan tot een veelheid aan problemen leiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   De in het rapport beschreven fouten worden hersteld en de pagina's worden opnieuw gevalideerd om eventuele andere fouten op te sporen en te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zoekveld heeft geen naam

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat een invoerveld zonder naam. Het gaat om het zoekveld met de placeholdertekst ‘Vul hier uw zoekterm in…’.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen diverse problemen met hulpsoftware ontstaan (zie ook succescriterium 2.5.3)

  • Alternatief:

   niet van toepassing

  • Maatregel:

   Het zoekveld zal een correcte naam krijgen (zie ook succescriterium 2.5.3)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De test betreft een geheel vernieuwde website.

  • Oorzaak:

   Onze website is in 2020 geheel vernieuwd en het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd op een voor publicatie gereedstaande testversie.

  • Gevolg:

   Mogelijk zijn nog afwijkingen gemist en sommige afwijkingen kunnen niet voor de livegang van de website worden verholpen. Diverse in het testrapport benoemde afwijkingen zijn inmiddels opgelost en uit doelmatigheidsoverwegingen daarom niet in deze toegankelijkheidsverklaring benoemd, deze toegankelijkheidsverklaring geeft de stand van zaken op het moment van de livegang weer.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Veel van de in het onderzoeksrapport gevonden problemen zijn al verholpen en ook na de livegang blijven we de website verbeteren. We voeren te zijner tijd een nieuw onderzoek uit en publiceren een geactualiseerde toegankelijkheidsverklaring.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Logius heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209