Verklaring van Bedrijfscommissie voor de overheid

Status toegankelijkheid https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bedrijfscommissie voor de overheid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) is beschikbaar via de link https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bedrijfscommissie voor de overheid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) is gevorderd met de toegankelijkheid van Bedrijfscommissie voor de overheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) .
Functie: Eerste secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via administratie.caopjuridisch@caop.nl.

Aanvullende informatie van Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O)

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bedrijfscommissie voor de overheid : voldoet gedeeltelijk

De website Bedrijfscommissie voor de overheid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2023/02/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.bedrijfscommissieoverheid.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Een aantal problemen is opgelost, er zijn nog problemen aanwezig. Linksboven staat het logo van de Bedrijfscommissie voor de overheid. Het img-element van deze afbeelding heeft nu een alt-attribuut met de waarde "Bedrijfscommissie voor de Overheid", dat is goed. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home BDC-O”. Dit aria-label overschrijft de content van de link. Hierdoor is het tekstalternatief "Bedrijfscommissie voor de Overheid" niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door het aria-label te verwijderen van de link en in plaats hiervan een title-attribuut te gebruiken (title="Homepagina" of iets dergelijks). Dat is namelijk aanvullend in plaats van overschrijvend zoals een aria-label. Zie ook het logo in de footer. Dat de toegankelijkheidsnaam van de link de zichtbare tekst van de afbeelding bevat is ook van belang voor succescriterium 2.5.3. https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Als er een zoekterm wordt ingevoerd of een optie in een selectieveld wordt geselecteerd (of als de filters worden gewist), dan is er een wachtanimatie zichtbaar bij het zoekveld. Dit icoon heeft geen tekstalternatief. Er moet een tekstalternatief komen die dezelfde informatie overbrengt, dus iets als “Zoekvelden worden geladen”. Ook moet dit als statusbericht kunnen worden voorgelezen door hulpsoftware, zie succescriterium 4.1.3.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staan links naar PDF-documenten. Er is een icoon van een PDF zichtbaar, dit icoon brengt de informatie over dat het om een PDF gaat. Er is geen tekstalternatief aanwezig dat deze informatie overbrengt. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een tekst als "PDF" worden toegevoegd aan het aria-label op de link, dan kan de informatie meteen worden voorgelezen als voorleessoftware de focus op de link heeft.

   In het volgende PDF-document staan meerdere afbeeldingen. Op pagina 1 staat een afbeelding, deze is getagd als figuur. Als dit een informatieve afbeelding is (bijvoorbeeld een logo), dan is er een alternatieve tekst nodig. Deze ontbreekt nu. Als deze afbeelding meer decoratief is, dan moet de afbeelding genegeerd kunnen worden door hulpsoftware. Dit kan door de afbeelding als artefact op te maken. In Bijlage 1 staan gescande pagina's als figuren in de tags. Hier moet “normale” tekst van worden gemaakt, zie succescriterium 1.4.5. Op pagina 15 staat een afbeelding van een handtekening. Deze moet een goede alternatieve tekst krijgen. Er is een alternatieve tekst, maar dit is een bestandsnaam, dit is geen goede beschrijving van de afbeelding. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

   In het PDF-document op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf komen dezelfde problemen voor.

  • Gevolg:

   Beschrijvingen of titels onjuist gebruikt. Sommige gebruikers kunnen niet waarnemen wat de rol of betekenis van bepaalde niet-tekstuele content is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste beschrijvende attributen worden toegepast. De inhoud van PDF's wordt waar mogelijk aangepast, maar er zijn mogelijk geen bronbestanden meer aanwezig. De genoemde afbeelding is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Meerdere problemen zijn goed opgelost, complimenten hiervoor. Er zijn nog problemen aanwezig.

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. De labels van de selectievelden zijn niet aan de velden gekoppeld. De velden met role=”combobox” hebben een aria-labelledby attribuut dat verwijst naar de waarde van het selectieveld. Hierdoor is de waarde van het veld de toegankelijkheidsnaam van het veld. Dit klopt niet, de toegankelijkheidsnaam moet het label zijn dat bij het veld hoort, bijvoorbeeld “Jaar”. Hulpsoftware kan dan voorlezen om welk veld het gaat. Meerdere oplossingen zijn mogelijk, er kan bijvoorbeeld met aria-labelledby naar het zichtbare label verwezen worden.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie. Op meerdere pagina's staan iconen die aangeven dat een bestand een PDF is. Op sommige pagina's hebben deze iconen een aria-label dat aangeeft dat het een PDF is. Deze informatie staat in de code boven de kop waar de informatie bij hoort. Hierdoor kan software de juiste relatie niet bepalen. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Het aria-label op het icoon zou bijvoorbeeld verwijderd kunnen worden en de informatie dat het een PDF is zou aan het aria-label op de link naar het document kunnen worden toegevoegd. Dan kan dit meteen bij de link worden voorgelezen door hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/actueel/ en https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/ jaarverslagen/.

   In het volgende PDF-document zijn meerdere problemen gevonden met de tags. Er worden een aantal voorbeelden genoemd. Op pagina 1 staat de tekst “Jaarverslag 2021”, deze is niet getagd als koptekst. Hier kan een h1-kop gebruikt worden. Op pagina 4 staan meerdere visuele koppen, zoals “Hoofdstuk 1”, “Instelling” en “Wettelijke grondslag”. Deze zijn niet getagd als koppen. Dit komt meer voor. Op pagina 5 staat een tabel. In deze tabel staan tabelkoppen als “Sector”, “2021” en ook rijkoppen als “Politie”. Deze zijn niet getagd als tabelkoppen, dit kan met th-elementen. Software kan dan de juiste relaties bepalen. Zie ook de andere tabel op deze pagina. Op pagina 14 staat een tabel. Visueel zijn de relaties duidelijk. Deze content is niet getagd als tabel, maar als paragrafen. Hierdoor kan software de relaties niet bepalen. Verder zijn er veel lege paragrafen aanwezig, deze kunnen beter verwijderd worden. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

   In het PDF-document op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/ 2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf komen dezelfde problemen voor.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet de juiste naam en/of functie van bepaalde elementen bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste elementen en labels worden toegevoegd. Het genoemde strong-element is reeds naar een koptekst aangepast. De genoemde ol-lijst is aangemaakt. De inhoud van PDF's wordt waar mogelijk aangepast, maar er zijn mogelijk geen bronbestanden meer aanwezig. De genoemde afbeelding is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document staan van pagina 7 tot en met pagina 13 ingescande pagina's. Dit zijn afbeeldingen van tekst. Een gebruiker kan geen eigen stylesheet toepassen op deze teksten en hulpsoftware kan deze tekst niet voorlezen. Hier moet “normale” tekst van worden gemaakt. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

   Dit geldt ook voor het PDF-document op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf.

  • Gevolg:

   Inhoud van documenten kan niet goed voorgelezen worden omdat tekst in afbeeldingen staat, zonder alternatief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De inhoud van PDF's wordt waar mogelijk aangepast, maar er zijn mogelijk geen bronbestanden meer aanwezig. De genoemde afbeelding is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Een deel van de problemen is opgelost. Er zijn nog wat problemen aanwezig bij een schermbreedte van 320 pixels.

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Er zijn meerdere selectievelden. Bij het veld “Sectoren” moet er voor sommige opties horizontaal gescrold worden bij een breedte van 320 pixels. Dit is niet de bedoeling. Als de optie “Gemeenschappelijke regelingen (10)” wordt gekozen, dan staat deze optie als gekozen waarde in het veld. Het laatste gedeelte van de tekst en het veld valt net van de pagina af aan de rechterkant. Deze content moet binnen de breedte van 320 pixels komen te staan (zonder verlies van content en zonder horizontaal te hoeven scrollen). Bij de standaardweergave moet er ook voor sommige opties horizontaal worden gescrold. Dit kan ook beter worden aangepast (dit is niet verplicht).

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/page/3/ staan onderaan paginanummers. Als pagina 3 is gekozen, staan de link naar pagina 20 en de link om naar de volgende pagina te gaan niet meer in beeld. Dit komt ook voor als een ander paginanummer actief is, zie bijvoorbeeld bij pagina 4 en 5. Dit kan mogelijk opgelost worden door een deel van de paginanummers op een andere regel te zetten. (Let er wel op dat alle links beschikbaar blijven bij deze schermbreedte.)

  • Gevolg:

   Gebruiker moet scrollen in twee dimensies en/of er is verlies van content bij het aanpassen van de schermbreedte.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Indeling van content wordt aangepast zodat deze binnen beeld blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) staat een zoekveld bij “Zoekopdracht”. Dit veld heeft lichtgrijze randen, het contrast op de witte achtergrond is 1,5:1. Dit is te laag, het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Sommige mensen kunnen nu moeite hebben om het veld te onderscheiden. Dit komt op voor op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/.

  • Gevolg:

   Website-elementen mogelijk niet goede te onderscheiden door te laag contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast van grijze randen verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie. Dit probleem was bij het vorige onderzoek niet aanwezig.

   In het hoofdmenu staat het uitklapbare onderdeel "Over de commissie". Dit item kan worden uitgeklapt met Enter. Het item kan echter niet weer worden ingeklapt (met Enter, spatie of Escape). De toetsenbordfocus blijft binnen dit menu-item en submenu circuleren. Een toetsenbordgebruiker kan dit submenu niet verlaten (behalve door naar een andere pagina te gaan door een link te activeren). Eerder was het mogelijk om dit item weer te sluiten met Enter.

  • Gevolg:

   Beschreven linkdoel komt niet overeen met de werkelijke situatie. Dit kan een onverwachte uitkomst veroorzaken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-label wordt aangepast naar een logischere naam, zoals 'Document bekijken'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben goede paginatitels.

   Het volgende PDF-document heeft geen paginatitel. Dit kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Let op: de titel moet ook getoond worden in de titelbalk van Adobe (en niet de bestandsnaam).
   Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document heeft wel een goede titel, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk (hier wordt de bestandsnaam getoond). Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

  • Gevolg:

   Titel van pdf's niet waarneembaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titel wordt indien mogelijk toegevoegd aan de bestandseigenschappen van twee pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of een sitemap. Er is wel een zoekfunctie aanwezig op de homepage en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/, maar met deze functie kan alleen naar adviezen worden gezocht en niet naar andere pagina's.

  • Gevolg:

   Niet alle pagina's zijn op meerdere manieren te vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   HTML-sitemap toevoegen voor gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De problemen zijn bijna allemaal goed opgelost. Alleen op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/voorbeeldreglement/nadere-regels-in-een-reglement/ staat nog de link "Download het voorbeeldreglement". Dit label klopt niet, omdat het reglement niet gedownload wordt. Dit kan net zo worden aangepast als op andere plekken goed is gedaan.

  • Gevolg:

   Gebruikte linknaam komt niet overeen met de werkelijke functie. Dit kan een onverwachte uitkomst veroorzaken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De naam op de button is inmiddels aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Meerdere problemen zijn goed opgelost, er zijn nog problemen aanwezig.

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Linksboven staat het logo van de Bedrijfscommissie voor de overheid. De zichtbare tekst is “Bedrijfscommissie voor de overheid”. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home BDC-O”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van de link. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet de zichtbare tekst van het logo. Zie ook het logo in de footer. Meerdere oplossingen zijn mogelijk (zie ook succescriterium 1.1.1) https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Het eerste veld heeft het zichtbare label “Zoekopdracht”. Dit veld heeft echter een arialabel met de waarde “Zoeken...”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet de tekst van het zichtbare label van het veld. De selectievelden hebben als toegankelijkheidsnaam de waarde van het selectieveld. De naam moet in plaats van de waarde het zichtbare label van het veld gaan bevatten (zoals “Jaar” etc.).

  • Gevolg:

   Labels zijn niet gelijk aan de visueel weergegeven teksten. Dit kan problemen opleveren met voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-labels en/of title-attributen gebruiken om de zichtbare tekst beschikbaar te maken voor software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 11. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Er is een invoerveld voor de zoekopdracht. Als de focus hier in komt, worden de velden automatisch geüpdatet. Als er tijdens het laden al verder wordt genavigeerd met het toetsenbord (met de tabtoets), dan verplaatst de focus automatisch en is niet meer zichtbaar. Dit is een contextwijziging die optreedt bij focus. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers van het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Ervaring kan verwarrend zijn doordat focus te snel verplaatst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwachten tot velden geüpdatet zijn voordat focus kan verplaatsen?

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Er zijn meerdere selectievelden. Als er in een selectieveld een optie wordt geselecteerd, dan staat daarna de focus niet meer op het selectieveld. Het veld kan namelijk niet meteen weer bediend worden om een andere keuze te maken. Het is niet zichtbaar waar de focus is gebleven (deze staat voor het selectieveld waar een keuze is gemaakt). Dit is een contextwijziging en dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers van het toetsenbord. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van HTML select-elementen (die niet worden geüpdatet), dan treedt er geen contextwijziging op als er een optie wordt geselecteerd.

   Er is ook een invoerveld voor de zoekopdracht, als hier in wordt getypt, worden de velden automatisch geüpdatet. Als er tijdens het laden al verder wordt genavigeerd met het toetsenbord (met de tabtoets), dan verplaatst de focus automatisch en is niet meer zichtbaar. Dit is een contextwijziging die optreedt na de invoer in dit veld. Dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers van het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Focus is niet consistent, dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers van het toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat focus niet verdwijnt tijdens het herladen van invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Vrijwel alle parsefouten zijn opgelost.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/toegankelijkheid/ zijn nieuwe parsefouten aanwezig. Op regel 148 van de code staat het volgende: <a href="mailto:"webredactie@caop.nl."target="_blank"> . Deze code geeft parsefouten vanwege problemen met de aanhalingstekens en het ontbreken van een spatie. Dit kan opgelost worden door de code te veranderen naar <a href="mailto:webredactie@caop.nl." target="_blank"> .

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan mogelijk in problemen komen door parsefouten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Parsefout is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen kan software goed de rol, naam en waarde van elementen bepalen. Een aantal problemen zijn opgelost, er zijn nog wat problemen aanwezig.

   In de header staat het hoofdmenu. Het onderdeel “Over de commissie” kan worden uitgeklapt. Het button-element is het element dat de toetsenbordfocus krijgt en dat kan worden bediend. Er is een aria-expanded attribuut aanwezig op het button-element. Deze blijft echter de waarde “false” houden en geeft daardoor de status dus niet goed aan als het item is uitgeklapt. Het button-element staat in een li-element met role=”menuitem”. Hier staat wel een aria-expanded attribuut waarvan de waarde verandert. Dit is echter niet het interactieve element dat de focus krijgt, deze status wordt niet voorgelezen door hulpsoftware als de knop wordt bediend. De status moet op de knop zelf worden aangegeven. Dit komt ook voor in de mobiele weergave van het menu (zie als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels).

   Bij de standaard weergave is het volgende nu aangepast, maar bij de mobiele weergave van het menu nog niet. Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels is er een hamburgermenu dat kan worden opengeklapt. Er is dan een menu waarbij in de code role="menuitem" is gebruikt. Deze staan niet in een element met role="menu" of role="menubar". Dit is wel verplicht (zie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#menuitem).

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. De selectievelden met role=”combobox” hebben een aria-controls attribuut. Hiermee wordt echter niet verwezen naar de listbox die bij de combobox hoort. Er wordt nu verwezen naar de textbox die de huidige waarde bevat. Er moet met aria-controls verwezen worden naar het element met role=”listbox” dat bij het selectieveld hoort. Zie voor meer informatie over een element met role=”combobox” pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#combobox. Het element met role=”listbox” heeft geen toegankelijkheidsnaam. Deze is wel nodig (zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#listbox). Er hoeven geen WAI-ARIA rollen gebruikt te worden, er kan ook gebruik gemaakt worden van HTML select-elementen.

  • Gevolg:

   De juiste rol en waarde van interface-elementen kan niet altijd bepaald worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste role en aria-attributen toepassen zoals uitgelegd in het rapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Als er een zoekterm wordt ingevoerd of een optie in een selectieveld wordt geselecteerd (of als de filters worden gewist of als de focus in het zoekveld komt), dan is er een wachtanimatie zichtbaar bij het zoekveld. Dit is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat dit statusbericht er is, zodat hulpsoftware dit kan voorlezen aan mensen die de wachtanimatie niet kunnen zien. Dit kan door de animatie een tekstalternatief te geven (zie succescriterium 1.1.1) en dit op te maken als statusbericht, bijvoorbeeld met role=”status”. Zie voor meer informatie over deze techniek pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

  • Gevolg:

   Er ontbreekt een statusbericht bij het gebruik van de zoekfunctie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wachtanimatie een tekstalternatief geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209