Verklaring van Bedrijfscommissie voor de overheid

Status toegankelijkheid https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bedrijfscommissie voor de overheid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) is beschikbaar via de link https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bedrijfscommissie voor de overheid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) is gevorderd met de toegankelijkheid van Bedrijfscommissie voor de overheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) .
Functie: Eerste secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via administratie.caopjuridisch@caop.nl.

Aanvullende informatie van Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O)

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bedrijfscommissie voor de overheid : voldoet gedeeltelijk

De website Bedrijfscommissie voor de overheid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/11/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.bedrijfscommissieoverheid.nl-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Linksboven staat het logo van de Bedrijfscommissie voor de overheid. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home BDC-O”. Dit beschrijft het doel van de link. De informatie van het logo wordt echter niet geheel overgebracht. Er is geen tekstalternatief voor “Bedrijfscommissie voor de overheid”. Zie ook het logo in de footer. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Deze tekst kan bijvoorbeeld aan het aria-label worden toegevoegd. Aria-labels leiden vaker tot problemen. Er kan ook voor gekozen worden om het aria-label te verwijderen en het tekstalternatief in het alt-attribuut van het img-element te zetten. Er kan dan aanvullende informatie zoals “Home” worden gegeven in een title-attribuut op de link. Dat is namelijk aanvullend in plaats van overschrijvend zoals een aria-label. Dat de toegankelijkheidsnaam van de link de zichtbare tekst van de afbeelding bevat is ook van belang voor succescriterium 2.5.3. https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Als er een zoekterm wordt ingevoerd of een optie in een selectieveld wordt geselecteerd (of als de filters worden gewist), dan is er een wachtanimatie zichtbaar bij het zoekveld. Dit icoon heeft geen tekstalternatief. Er moet een tekstalternatief komen die dezelfde informatie overbrengt, dus iets als “Zoekvelden worden geladen”. Ook moet dit als statusbericht kunnen worden voorgelezen door hulpsoftware, zie succescriterium 4.1.3.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staan links naar PDF-documenten. Er is een icoon van een PDF zichtbaar, dit icoon brengt de informatie over dat het om een PDF gaat. Er is geen tekstalternatief aanwezig dat deze informatie overbrengt. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een tekst als "PDF" worden toegevoegd aan het aria-label op de link, dan kan de informatie meteen worden voorgelezen als voorleessoftware de focus op de link heeft. Let op: het aria-label op de link overschrijft de originele linktekst. Dit geeft momenteel problemen onder succescriterium 2.5.3, zie de beschrijving daar.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/nieuws/meerderheid-ondernemingsraden-zocht-afgelopen-vijf-jaar-hulp-bij-een-conflict/ staat boven de kop “Dichtbij en snel” een afbeelding, deze afbeelding kan niet getoond worden. De afbeelding staat in een img-element zonder alt-attribuut. Dit is niet de bedoeling, voorleessoftware kan dan de bestandsnaam van de afbeelding gaan voorlezen. Het img-element kan verwijderd worden als de afbeelding niet getoond hoeft te worden. Als er wel een afbeelding op de pagina komt, dan kan deze een beschrijvende alternatieve tekst krijgen in het alt-attribuut in de afbeelding. Als de afbeelding meer decoratief is, is een tekstalternatief niet nodig. Er is dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element nodig (alt=””), zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren.

   In het volgende PDF-document staan meerdere afbeeldingen. Op pagina 1 staat een afbeelding, deze is getagd als figuur. Als dit een informatieve afbeelding is (bijvoorbeeld een logo), dan is er een alternatieve tekst nodig. Deze ontbreekt nu. Als deze afbeelding meer decoratief is, dan moet de afbeelding genegeerd kunnen worden door hulpsoftware. Dit kan door de afbeelding als artefact op te maken. In Bijlage 1 staan gescande pagina's als figuren in de tags. Hier moet “normale” tekst van worden gemaakt, zie succescriterium 1.4.5. Op pagina 15 staat een afbeelding van een handtekening. Deze moet een goede alternatieve tekst krijgen. Er is een alternatieve tekst, maar dit is een bestandsnaam, dit is geen goede beschrijving van de afbeelding. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

   In het PDF-document op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf komen dezelfde problemen voor.

  • Gevolg:

   Beschrijvingen of titels onjuist gebruikt. Sommige gebruikers kunnen niet waarnemen wat de rol of betekenis van bepaalde niet-tekstuele content is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste beschrijvende attributen worden toegepast. De inhoud van PDF's wordt waar mogelijk aangepast, maar er zijn mogelijk geen bronbestanden meer aanwezig. De genoemde afbeelding is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. De labels van de selectievelden zijn niet aan de velden gekoppeld. De velden met role=”combobox” hebben een aria-labelledby attribuut dat verwijst naar de waarde van het selectieveld. Hierdoor is de waarde van het veld de toegankelijkheidsnaam van het veld. Dit klopt niet, de toegankelijkheidsnaam moet het label zijn dat bij het veld hoort, bijvoorbeeld “Jaar”. Hulpsoftware kan dan voorlezen om welk veld het gaat. Meerdere oplossingen zijn mogelijk, er kan bijvoorbeeld met aria-labelledby naar het zichtbare label verwezen worden.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staan links naar adviesrapporten. Visueel zijn dit duidelijk aparte blokken met content. In de code is deze structuur niet te bepalen. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. De blokken kunnen bijvoorbeeld in een lijst worden geplaatst of er kan bij elk blok een koptekst worden gebruikt. Dit komt op meer plekken voor, zie ook de drie blokken onder “Ga snel naar:” op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/).

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/voorbeeldreglement/nadere-regels-in-een-reglement/ staat de tekst “Download Voorbeeldreglement”. Dit ziet er uit als een koptekst en het zegt iets over de tekst die eronder staat. Deze tekst is in de code niet opgemaakt als koptekst, maar met een strong-element. Deze tekst kan als koptekst worden opgemaakt, zodat software de relatie met de onderstaande tekst kan bepalen. Het strong-element moet dan worden verwijderd (dit is bedoeld om tekst nadruk te geven). Op veel plekken zijn koppen juist goed als kopteksten opgemaakt. Hier is goed rekening mee gehouden.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/nieuws/eerste-kamer-akkoord-met-wijzigingen-wet-op-de-ondernemingsraden/ staat een lijst met drie items. Deze is in de code niet opgemaakt als lijst. Dit kan met een ol-element.

   In het volgende PDF-document zijn meerdere problemen gevonden met de tags. Er worden een aantal voorbeelden genoemd. Op pagina 1 staat de tekst “Jaarverslag 2021”, deze is niet getagd als koptekst. Hier kan een h1-kop gebruikt worden. Op pagina 4 staan meerdere visuele koppen, zoals “Hoofdstuk 1”, “Instelling” en “Wettelijke grondslag”. Deze zijn niet getagd als koppen. Dit komt meer voor. Op pagina 5 staat een tabel. In deze tabel staan tabelkoppen als “Sector”, “2021” en ook rijkoppen als “Politie”. Deze zijn niet getagd als tabelkoppen, dit kan met th-elementen. Software kan dan de juiste relaties bepalen. Zie ook de andere tabel op deze pagina. Op pagina 14 staat een tabel. Visueel zijn de relaties duidelijk. Deze content is niet getagd als tabel, maar als paragrafen. Hierdoor kan software de relaties niet bepalen. Verder zijn er veel lege paragrafen aanwezig, deze kunnen beter verwijderd worden. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

   In het PDF-document op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf komen dezelfde problemen voor.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/contact/ staat in de code op regel 142 een lege h3-kop. Deze staat onder de h2-kop “Bedrijfscommissie voor de Overheid”. De lege h3-kop kan beter verwijderd worden.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet de juiste naam en/of functie van bepaalde elementen bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste elementen en labels worden toegevoegd. Het genoemde strong-element is reeds naar een koptekst aangepast. De genoemde ol-lijst is aangemaakt. De inhoud van PDF's wordt waar mogelijk aangepast, maar er zijn mogelijk geen bronbestanden meer aanwezig. De genoemde afbeelding is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Over het algemeen is het contrast van de tekst hoog genoeg. Er zijn een paar kleine problemen gevonden.

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) staan onder “Nieuws” nieuwsberichten. De data van deze berichten hebben een te laag contrast van 4,0:1. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Zie ook pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/actueel/. Op pagina's zoals https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/nieuws/meerderheid-ondernemingsraden-zocht-afgelopen-vijf-jaar-hulp-bij-een-conflict/ heeft de datum wel voldoende contrast.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staan onderaan paginanummers. Deze hebben een te laag contrast van 4,0:1. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Kleine elementen zijn niet voor alle gebruikers goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast wordt verhoogd op de aangegeven elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document staan van pagina 7 tot en met pagina 13 ingescande pagina's. Dit zijn afbeeldingen van tekst. Een gebruiker kan geen eigen stylesheet toepassen op deze teksten en hulpsoftware kan deze tekst niet voorlezen. Hier moet “normale” tekst van worden gemaakt. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

   Dit geldt ook voor het PDF-document op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf.

  • Gevolg:

   Inhoud van documenten kan niet goed voorgelezen worden omdat tekst in afbeeldingen staat, zonder alternatief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De inhoud van PDF's wordt waar mogelijk aangepast, maar er zijn mogelijk geen bronbestanden meer aanwezig. De genoemde afbeelding is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Er zijn een paar problemen gevonden bij een schermbreedte van 320 pixels.

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Er zijn meerdere selectievelden. Bij het veld “Sectoren” moet er voor sommige opties horizontaal gescrold worden bij een breedte van 320 pixels. Dit is niet de bedoeling. Als de optie “Gemeenschappelijke regelingen (10)” wordt gekozen, dan staat deze optie als gekozen waarde in het veld. Het laatste gedeelte van de tekst en het veld valt net van de pagina af aan de rechterkant. Deze content moet binnen de breedte van 320 pixels komen te staan (zonder verlies van content en zonder horizontaal te hoeven scrollen). Bij de standaardweergave moet er ook voor sommige opties horizontaal worden gescrold. Dit kan ook beter worden aangepast (dit is niet verplicht).

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/page/3/ staan onderaan paginanummers. Als pagina 3 is gekozen, staan de link naar pagina 20 en de link om naar de volgende pagina te gaan niet meer in beeld. Dit komt voor als een ander paginanummer actief is, zie bijvoorbeeld bij pagina 4 en 5. Dit kan mogelijk opgelost worden door een deel van de paginanummers op een andere regel te zetten. (Let er wel op dat alle links beschikbaar blijven bij deze schermbreedte.)

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/privacy-en-cookieverklaring/ staat onder “Contactgegevens” een URL en tekst. Bij een schermbreedte van 320 pixels valt een deel van deze content weg aan de rechterkant.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet scrollen in twee dimensies en/of er is verlies van content bij het aanpassen van de schermbreedte.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Indeling van content wordt aangepast zodat deze binnen beeld blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) staat een zoekveld bij “Zoekopdracht”. Dit veld heeft lichtgrijze randen, het contrast op de witte achtergrond is 1,5:1. Dit is te laag, het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Sommige mensen kunnen nu moeite hebben om het veld te onderscheiden. Dit komt op voor op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/.

  • Gevolg:

   Website-elementen mogelijk niet goede te onderscheiden door te laag contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast van grijze randen verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben goede paginatitels.

   Het volgende PDF-document heeft geen paginatitel. Dit kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Let op: de titel moet ook getoond worden in de titelbalk van Adobe (en niet de bestandsnaam).
   Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag_BDC_O_2020.pdf

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document heeft wel een goede titel, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk (hier wordt de bestandsnaam getoond). Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Zie: https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-BDC-O-2021.pdf

  • Gevolg:

   Titel van pdf's niet waarneembaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titel wordt indien mogelijk toegevoegd aan de bestandseigenschappen van twee pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staan meerdere links naar PDF-documenten. In de code staat op de link een aria-label met daarin “Bestand opslaan”, dit klopt niet, het bestand wordt niet opgeslagen. Software kan het linkdoel niet goed bepalen.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden. Op meerdere pagina's staan iconen die aangeven dat een bestand een PDF is. Op sommige pagina's hebben deze iconen een aria-label dat aangeeft dat het een PDF is. Het zou beter zijn om deze informatie in de code in de link te zetten, zodat dit meteen bij de link kan worden voorgelezen door hulpsoftware. Dit kan door de tekst "PDF" toe te voegen aan het aria-label op de link naar het document. Dit komt op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/actueel/ en https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/jaarverslagen/.

  • Gevolg:

   Beschreven linkdoel komt niet overeen met de werkelijke situatie. Dit kan een onverwachte uitkomst veroorzaken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-label wordt aangepast naar een logischere naam, zoals 'Document bekijken'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of een sitemap. Er is wel een zoekfunctie aanwezig op de homepage en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/, maar met deze functie kan alleen naar adviezen worden gezocht en niet naar andere pagina's.

  • Gevolg:

   Niet alle pagina's zijn op meerdere manieren te vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   HTML-sitemap toevoegen voor gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staan links naar adviezen. Bij elk bestand staat er de link “Download bestand”. Het bestand wordt echter niet gedownload. Dit label beschrijft het doel van de link dus niet goed. (In de code staat een aria-label met daarin “Bestand opslaan”, dit klopt ook niet, het bestand wordt niet opgeslagen.) Dit komt meer voor, zie ook de link “Download het voorbeeldreglement” op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/voorbeeldreglement/ en https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/voorbeeldreglement/nadere-regels-in-een-reglement/.

   Op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/jaarverslagen/ is het zichtbare label bij elk bestand “Document bekijken”, dit beschrijft het doel wel goed.

  • Gevolg:

   Gebruikte linknaam komt niet overeen met de werkelijke functie. Dit kan een onverwachte uitkomst veroorzaken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linknaam wordt aangepast om de daadwerkelijke functie aan te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Linksboven staat het logo van de Bedrijfscommissie voor de overheid. De zichtbare tekst is “Bedrijfscommissie voor de overheid”. De afbeelding staat in een link met een aria-label met de waarde “Home BDC-O”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van de link. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet de zichtbare tekst van het logo. Zie ook het logo in de footer. Meerdere oplossingen zijn mogelijk (zie ook succescriterium 1.1.1) https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Het eerste veld heeft het zichtbare label “Zoekopdracht”. Dit veld heeft echter een aria-label met de waarde “Zoeken...”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet de tekst van het zichtbare label van het veld. De selectievelden hebben als toegankelijkheidsnaam de waarde van het selectieveld. De naam moet in plaats van de waarde het zichtbare label van het veld gaan bevatten (zoals “Jaar” etc.).

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) staan onder “Ga snel naar” meerdere blokken. Bij elk blok staat de zichtbare tekst “Lees verder”. Dit is een link, in de code staat op de link een aria-label met een waarde als “Ga naar...”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van de link. Het aria-label overschrijft de originele linktekst. De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet de zichtbare tekst “Lees verder”. Dit kan worden opgelost door dit aan het aria-label toe te voegen. (Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld ook voor gekozen worden om van de visuele koptekst (of van het hele blok) een link te maken in plaats van de “Lees verder” link met een aria-label. Met een aria-label is er namelijk snel een risico dat deze de zichtbare tekst niet bevat, omdat deze alle originele linktekst overschrijft. Er kan ook een title-attribuut gebruikt worden in plaats van een aria-label op de link, dit is aanvullend in plaats van overschrijvend.) Een vergelijkbare situatie komt voor op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/. Hier is de zichtbare tekst “Download bestand”, het aria-label bevat de tekst “Bestand opslaan...”.

  • Gevolg:

   Labels zijn niet gelijk aan de visueel weergegeven teksten. Dit kan problemen opleveren met voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-labels en/of title-attributen gebruiken om de zichtbare tekst beschikbaar te maken voor software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 12. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Er is een invoerveld voor de zoekopdracht. Als de focus hier in komt, worden de velden automatisch geüpdatet. Als er tijdens het laden al verder wordt genavigeerd met het toetsenbord (met de tabtoets), dan verplaatst de focus automatisch en is niet meer zichtbaar. Dit is een contextwijziging die optreedt bij focus. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers van het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Ervaring kan verwarrend zijn doordat focus te snel verplaatst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwachten tot velden geüpdatet zijn voordat focus kan verplaatsen?

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 13. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Er zijn meerdere selectievelden. Als er in een selectieveld een optie wordt geselecteerd, dan staat daarna de focus niet meer op het selectieveld. Het veld kan namelijk niet meteen weer bediend worden om een andere keuze te maken. Het is niet zichtbaar waar de focus is gebleven (deze staat voor het selectieveld waar een keuze is gemaakt). Dit is een contextwijziging en dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers van het toetsenbord. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van HTML select-elementen (die niet worden geüpdatet), dan treedt er geen contextwijziging op als er een optie wordt geselecteerd.

   Er is ook een invoerveld voor de zoekopdracht, als hier in wordt getypt, worden de velden automatisch geüpdatet. Als er tijdens het laden al verder wordt genavigeerd met het toetsenbord (met de tabtoets), dan verplaatst de focus automatisch en is niet meer zichtbaar. Dit is een contextwijziging die optreedt na de invoer in dit veld. Dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers van het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Focus is niet consistent, dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers van het toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat focus niet verdwijnt tijdens het herladen van invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere parsefouten omdat er geen spatie tussen attributen staat. Dit komt voor in het hoofdmenu bij de attributen role=”menuitem”. Er is geen spatie voorafgaand aan dit attribuut. Dit komt op alle onderzochte HTML-pagina's voor. Zie succescriterium 4.1.2 voor meer opmerkingen over role=”menuitem”. https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan mogelijk in problemen komen door parsefouten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Spaties toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen kan software goed de rol, naam en waarde van elementen bepalen. Er zijn wel wat problemen gevonden met WAI-ARIA.

   In de header staat het hoofdmenu. Het onderdeel “Over de commissie” kan worden uitgeklapt. Het button-element is het element dat de toetsenbordfocus krijgt en dat kan worden bediend. Er is een aria-expanded attribuut aanwezig op het button-element. Deze blijft echter de waarde “false” houden en geeft daardoor de status dus niet goed aan als het item is uitgeklapt. Het button-element staat in een li-element met role=”menuitem”. Hier staat wel een aria-expanded attribuut waarvan de waarde verandert. Dit is echter niet het interactieve element dat de focus krijgt, deze status wordt niet voorgelezen door hulpsoftware als de knop wordt bediend. De status moet op de knop zelf worden aangegeven. Als role=”menuitem” wordt gebruikt, moeten de elementen met deze rol in een ander element staan dat role=”menubar” of role=”menu” heeft. Zie voor meer informatie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#menuitem. Dit kan worden opgelost door deze WAI-ARIA rollen hier weg te halen. Door de lijsten in de HTML-code kan software de relaties dan al bepalen en er zijn knoppen gebruikt voor interactieve elementen. De WAI-ARIA rollen als “menuitem” zijn niet nodig. Zie voor een voorbeeld van een menu met uitklapbare onderdelen zonder role=”menuitem” pagina https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/example-index/disclosure/disclosure-navigation.html. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels is er een hamburgermenu dat kan worden opengeklapt. Hier komen dezelfde problemen in voor bij het menu.

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. De selectievelden met role=”combobox” hebben een aria-controls attribuut. Hiermee wordt echter niet verwezen naar de listbox die bij de combobox hoort. Er wordt nu verwezen naar de textbox die de huidige waarde bevat. Er moet met aria-controls verwezen worden naar het element met role=”listbox” dat bij het selectieveld hoort. Dit wordt nu met aria-owns gedaan, maar dit moet met aria-controls. Zie voor meer informatie over een element met role=”combobox” pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#combobox. Het element met role=”listbox” heeft geen toegankelijkheidsnaam. Deze is wel nodig (zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#listbox). Er hoeven geen WAI-ARIA rollen gebruikt te worden, er kan ook gebruik gemaakt worden van HTML select-elementen.

  • Gevolg:

   De juiste rol en waarde van interface-elementen kan niet altijd bepaald worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste role en aria-attributen toepassen zoals uitgelegd in het rapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/) en op pagina https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/adviezen/ staat een formulier om een adviesrapport te zoeken. Als er een zoekterm wordt ingevoerd of een optie in een selectieveld wordt geselecteerd (of als de filters worden gewist of als de focus in het zoekveld komt), dan is er een wachtanimatie zichtbaar bij het zoekveld. Dit is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat dit statusbericht er is, zodat hulpsoftware dit kan voorlezen aan mensen die de wachtanimatie niet kunnen zien. Dit kan door de animatie een tekstalternatief te geven (zie succescriterium 1.1.1) en dit op te maken als statusbericht, bijvoorbeeld met role=”status”. Zie voor meer informatie over deze techniek pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

  • Gevolg:

   Er ontbreekt een statusbericht bij het gebruik van de zoekfunctie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wachtanimatie een tekstalternatief geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209