Verklaring van NCPeH

Status toegankelijkheid https://www.ncpeh.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NCPeH.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website NCPeH gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van NCPeH en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

Het Nationaal ContactPunt voor e-Health Nederland (NCPeH-NL) zal in 2022 een nieuwe versie van het klantportaal krijgen. Met deze versie zal een aanzienlijke stap gezet worden in het oplossen van de bevindingen die in deze verklaring te vinden zijn. De streefdatum voor deze aanpassing is 31-12-2022.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NCPeH : voldoet gedeeltelijk

De website NCPeH is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ncpeh.nl/documenten/publicaties/2021/11/19/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-acceptatie.portaal.ncpeh.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.ncpeh.nl/binaries/ncpeh/documenten/publicaties/2021/12/17/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-www.ncpeh.nl/WCAG+2.1+AA+inspectie+-+www.ncpeh.nl+-+1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://portaal.ncpeh.nl/over-deze-site/privacy staan onder de koptekst “Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)” twee links. Aan de linkerzijde van iedere link staat een icoon wat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website. Deze iconen beschikken niet over een tekstalternatief, waardoor de visuele informatie niet beschikbaar is voor (gebruikers van) hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van een title attribuut aan het a-element met bijvoorbeeld de tekst “externe website”, het lijkt te gaan om alle links met de class "external". Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries staat een overzicht van landen met afbeeldingen van de bijbehorende vlaggen. Deze img-elementen beschikken niet over een alt attribuut en het gebruik van alt op een img is verplicht. Deze afbeeldingen kunnen worden genegeerd door hulpsoftware, daarom is het gebruik van een leeg tekstalternatief zoals alt=””, hier een optie. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://acceptatie.uzipas.portaal.ncpeh.nl/search bij het vlag-icoon naast de koptekst “Zoek naar een patiënt in…”.

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/search verschijnt een wachtanimatie na het invullen van het invoerveld “Verzekerdenummer” en het activeren van de knop “Zoeken”. Deze wachtanimatie beschik niet over een tekstalternatief, dit is wel nodig. Hier kan een tekstalternatief zoals bijvoorbeeld "Laden…" worden ingesteld. Indien de oplossing bij succescriterium 4.1.3: Statusbericht ervoor zorgt dat het voor alle gebruikers duidelijk is dat de applicatie aan het laden is dit probleem ook opgelost.

   In het PDF-document “CDA - Level 3 dfacfdd9-504f-4b7f-b97c-f3f46dbd000d” staat onderaan de laatste pagina de tabel “vertaald gecodeerd”. In de rechterkolom onder de tabelkop “toegediend” staan meerdere vink-iconen. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat dergelijke enkel teken karakters beschikken over een beschrijvend tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Bedoeling van elementen niet duidelijk voor voorleessoftware door ontbreken tekstalternatief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/ staat bovenaan de tekst “UZI-pas gegevens”. Deze tekst lijkt op een koptekst, maar is in de code opgemaakt als gewone tekst. Het gevolg is dat de relatie tussen deze tekst en de onderstaande content niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Dit type probleem doet zich vaker voor, zoals bijvoorbeeld op pagina’s https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries en https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/search.

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/ staat de tekst “Kies een locatie:” met hieronder twee knoppen. Deze content is in de code als tabel opgemaakt, maar de tekst “Kies een locatie” is niet als tabelkop opgemaakt. Hierdoor is de relatie tussen deze tekst en de twee onderstaande knoppen niet beschikbaar voor hulpsoftware.

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries staat een overzicht van landen met afbeeldingen van de bijbehorende vlaggen. Voor succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content, is het nodig dat de img-elementen beschikken over een alt attribuut. Het advies is om de afbeeldingen te voorzien van een leeg alt attribuut, zodat deze genegeerd worden door hulpsoftware. Wanneer dit niet het geval is, klopt de volgorde van de content niet. De afbeeldingen staan boven de bijbehorende kopteksten, waardoor de relatie tussen de afbeeldingen en kopteksten niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit is alleen een probleem wanneer de afbeeldingen niet worden genegeerd door hulpsoftware. Wanneer de afbeeldingen worden genegeerd, is sprake van een ander toegankelijkheidsprobleem. De teksten van de landen zijn opgemaakt als kopteksten van hetzelfde niveau, maar deze bevatten geen content. Kopteksten van hetzelfde niveau mogen elkaar enkel opvolgen wanneer deze beschikken over content. Wanneer de afbeeldingen worden genegeerd door hulpsoftware, kunnen deze teksten worden opgemaakt als een lijst met links in plaats van kopteksten.

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/pintreatment staat een selectievakje met de tekst “Het PIN document is ondertekend door de patiënt”. Deze tekst is niet gekoppeld aan het input-element. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door gebruik te maken van een label-element. Dit probleem doet zich ook voor bij de keuzerondjes onder “Het betreft een:”. Tevens is de relatie tussen de tekst “Het betreft een” en de twee keuzerondjes niet door hulpsoftware te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door gebruik te maken van een fieldset- en legend-element.

   In het PDF-document “CDA - Level 3 dfacfdd9-504f-4b7f-b97c-f3f46dbd000d” (patiëntsamenvatting) hebben een aantal onderdelen de verkeerde tags gekregen. Zie bijvoorbeeld de tekst “Patiënt” bovenaan het document. Deze tekst is getagd als normale tekst, waardoor de relatie tussen deze tekst en de onderstaande gegevens niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Deze tekst kan worden gemarkeerd als koptekst. Dit type probleem komt vaker voor, zoals bij de teksten “medische secties” en “Spanallergieën en/of allergische reacties”. In het document wordt gebruik gemaakt van tabellen. Bij deze tabellen zijn een aantal onderdelen verkeerd getagd. Zie bijvoorbeeld de eerste tabel onder de kop “patiënt”. De tekst “898765405” hoort bij de tabelkop “Primaire patientidentificatie”, maar staat in dezelfde rij als deze tabelkop waardoor de relatie tussen deze teksten niet bepaald kan worden. Dit komt vaker voor in het document.

  • Gevolg:

   Diverse fouten waardoor scherm moeilijk te gebruiken is met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Genoemde fouten verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/pintreatment staat rechtsonder de knop “Patiënt niet in staat PIN te tekenen”. Bij deze knop is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de knop de toetsenbordfocus krijgt, wisselt de achtergrondkleur. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst. Ook veroorzaakt deze focusindicator een toegankelijkheidsprobleem bij succescriterium 1.4.11: contrast van niet-tekstuele content, zie voor een nadere toelichting. Een oplossing voor beide problemen is om de standaard focusindicator van de browser te gebruiken.

  • Gevolg:

   Tekstalternatief ontbreekt waardoor mensen die kleurenblind of slechtziend zijn problemen hebben om de betekenis te snappen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle content of functionaliteit nog aanwezig.

  • Gevolg:

   Op iedere pagina staat boven aan het logo van de Rijksoverheid met tekst ernaast. Deze tekst is informatief, maar niet langer zichtbaar. Dit is verlies van content.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de pagina’s achter de inlog worden bekeken bij een breedte van 320 pixels, is het nodig om in twee dimensies te scrollen, dit is niet de bedoeling. Het kost slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Zie bijvoorbeeld bij het logo bovenaan iedere pagina, deze valt buiten het beeld waardoor het nodig is om horizontaal te scrollen. De tekst naast het logo moet ook in deze weergave beschikbaar zijn, anders telt dat als verlies van informatie. Dit probleem komt alleen voor na het inloggen. Zie bijvoorbeeld pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries staat bij de knop “Start opnieuw”, het overzicht van landen en de koptekst “Lijst met nog niet aangesloten landen:”. Bij een breedte van 320 CSS-pixels is het ook nodig om te scrollen in twee dimensies om alle informatie te zien.

  • Gevolg:

   Verticaal scrollen is benodigd om informatie te kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Stylesheet aanpassingen zodat verticaal scrollen niet benodigd is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ncpeh.nl/ staat een video. Deze video past niet binnen de breedte van het scherm en valt rechts voor een deel buiten beeld. Er is geen horizontale scrollbalk aanwezig om het deel buiten beeld binnen beeld te schuiven. Ook een aantal knoppen voor de videospeler zijn hiermee niet meer aanwezig. Dat is verlies van functionaliteit en deels van de content. Een horizontale scrollbalk is voor een video toegestaan omdat dit tweedimensionale content is.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan niet alles zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De maker vragen om een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat het logo van de Rijksoverheid met tekst ernaast. Deze tekst is informatie en moet in de reflow dus wel beschikbaar blijven. Deze is nu verdwenen.

  • Gevolg:

   De tekst is niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De maker van de rijkshuisstijl komt met een oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/pintreatment staat rechtsonder de knop “Patiënt niet in staat PIN te tekenen”. Bij deze knop is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de knop de toetsenbordfocus krijgt, wisselt de achtergrondkleur. Als de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,4:1 te laag. Op het moment dat de focus voldoende contrast heeft voor dit succescriterium is het probleem bij succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur, ook opgelost. De reden is dat het gebruik van voldoende contrast geldt als alternatief voor het gebruik van kleur.

  • Gevolg:

   Contrast te laag waardoor mogelijk niet goed genoeg zichtbaar voor iedereen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voldoende contrast aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/pintreatment staat de knop “Start opnieuw” (rechtsonder het kader met de kop “UZI-pas gegevens). Na het instellen van stijleigenschappen zoals omschreven bij dit succescriterium, vallen de witte letters “uw” buiten de knop op de lichtgrijze achtergrond, waardoor deze bijna niet meer zichtbaar zijn. De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/search.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen stijleigenschappen niet voldoende aanpassen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Stylesheet aanpassing zodat dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https:/uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries staat een overzicht van landen met afbeeldingen van de bijbehorende vlaggen. Dit zijn interactieve div-elementen die fungeren als knoppen. Deze elementen zijn niet benaderbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat alle interactieve onderdelen bedienbaar zijn met het toetsenbord. Hierdoor is de functionaliteit ook toegankelijk is voor mensen met bijvoorbeeld motorische beperkingen die gebruikmaken van het toetsenbord in plaats van een muis. Als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Gevolg:

   Bediening selectie land is niet mogelijk met toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Landenselectie toegankelijk maken met toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ncpeh.nl/ staat een video. In deze videospeler is een sneltoets actief die bestaat uit één enkel karakter, namelijk de "m". Hiermee wordt het geluid gemute.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem opleveren voor mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken en door middel van een commando met de letter 'm' onbedoeld het geluid dempen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Sneltoetsen met enkel karakter zouden zijn uitgezet, maar dit is kennelijk nog niet helemaal gebeurd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Meerdere pagina’s staan achter een inlog. Wanneer deze webpagina’s enkele minuten inactief zijn, wordt automatisch uitgelogd, waardoor een tijdslimiet aanwezig is. Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. Momenteel is er geen mechanisme beschikbaar om het tijdslimiet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/

  • Gevolg:

   Gebruiker heeft geen mogelijkheid de sessie timeout uit te stellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Sessie-timeout dialoog implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://portaal.ncpeh.nl/over-deze-site/privacy, https://portaal.ncpeh.nl/over-deze-site/cookies en https://portaal.ncpeh.nl/over-deze-site/responsible-disclosure is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/ is een skiplink aanwezig, deze link werkt echter niet.

   Op alle pagina’s achter de inlog verwijst de skiplink naar pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/, dit is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Skiplink werkt niet of is niet volledig geimplementeerd waardoor gebruiker geen stukken content kan skippen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's achter de inlog is de taal van de pagina ingesteld op Engelstalig, hoewel de content Nederlandstalig is. Zie bijvoorbeeld pagina’s https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/ (achter de inlog), https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries en https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/pintreatment. Bij de pagina’s voor de inlog is de taal van de pagina wel goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest default in de verkeerde taal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal op NL instellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/documents staat een tabel onder de koptekst “Documenten van patiënt... (naam) uit... (land)”. In deze tabel staan meerdere Engelstalige teksten, zoals bijvoorbeeld in de cellen onder de tabelkop “Titel” en “Beschrijving”. Deze content is Engelstalig, hoewel de standaard taal van de pagina Nederlandstalig is. Hierdoor is het nodig dat een taalwissel wordt ingesteld bij de elementen die Engelstalige content bevatten, door deze te voorzien van een lang-attribuut (lang=”en”). Dit is van belang voor mensen die gebruikmaken van schermleessoftware. Wanneer taalwisselingen zijn ingesteld, kan een spraakmodule de tekst in de correcte taal uitspreken.

  • Gevolg:

   Schermleessoftware leest in verkeeder taal

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taalswitch bij content aangeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen beschrijven niet wat er mis is gegaan, maar alleen wat er moet gebeuren.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er mis is gegaan bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Goede foutmeldingen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://portaal.ncpeh.nl/over-deze-site/responsible-disclosure staat op regels 55 en 63 van de HTML-broncode een eindtag van een div element terwijl er daar geen div-element open staat.

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat browsers en hulpsoftware in staat is om de code van de website goed te interpreteren. Om dit succescriterium te testen wordt de paginabron gecontroleerd op problemen. Doordat de html-code op de webpagina's achter de inlog door scripts (zoals JavaScript) wordt gegenereerd is die niet aanwezig in de paginabron. Het script is geen opmaaktaal en valt daarom buiten de eisen van dit succescriterium. De paginabron is gecontroleerd op parsefouten en voldoet. https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/

  • Gevolg:

   Mogelijk issues bij hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   HTML valide maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/countries staat een overzicht van landen met afbeeldingen van de bijbehorende vlaggen. Dit zijn interactieve div-elementen die fungeren als knoppen. Deze elementen beschikken niet over een toegankelijkheidsnaam. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het instellen van een title attribuut. Ook beschikken de elementen niet over een rol die door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het role=”button” attribuut. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/pintreatment staat een selectievakje met de tekst “Het PIN document is ondertekend door de patiënt”. Deze tekst is niet gekoppeld aan het selectievakje, waardoor deze niet beschikt over een toegankelijkheidsnaam. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door gebruik te maken van een label-element. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Dit probleem doet zich ook voor bij de keuzerondjes onder de tekst “Het betreft een:” hieronder. Dit gaat bijvoorbeeld wel goed op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/search bij invoerveld “Verzekerdenummer”.

  • Gevolg:

   Toegankelijke naam niet altijd beschikbaar, waardoor lastig te gebruiken bij hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toegankelijke naam beschikbaar stellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uzipas.portaal.ncpeh.nl/search is een wachtanimatie zichtbaar na het invullen van het invoerveld “Verzekerdenummer” en het activeren van de knop “Zoeken”. Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld aan een blinde gebruiker voorlezen wat op de pagina gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="polite" of role="status" te gebruiken. Ga voor meer informatie over het gebruik van role="status" naar pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22. Dit gaat wel goed bij het statusbericht dat verschijnt nadat het veld “Verzekerdenummer” wordt leeg gelaten en het activeren van de zoekknop, dit is goed gedaan.

  • Gevolg:

   Statusbericht niet aangekondigd voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Statusbericht juist implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Tijdens het invullen van formulieren voor het abonneren op e-maildienstverlening komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet aan gebruikers van hulpsoftware medegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Foutmeldingen in de code role=”alert” meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209