Verklaring van De Zandmotor

Status toegankelijkheid https://dezandmotor.nl/

Provincie Zuid-Holland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Zuid-Holland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website De Zandmotor.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Zuid-Holland is beschikbaar via de link https://www.zuid-holland.nl/algemeen/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Zuid-Holland gepubliceerde informatie blijkt dat de website De Zandmotor gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Zuid-Holland is gevorderd met de toegankelijkheid van De Zandmotor en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Zuid-Holland .
Functie: Bureauhoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2022.

Feedback en contactgegevens

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website www.zuid-holland.nl. We streven ernaar om te voldoen aan belangrijke standaarden voor toegankelijkheid (Europese norm EN 301 549, technische standaard WCAG 2.1 van W3C, voorheen ‘de webrichtlijnen’).

De toegankelijkheid van deze website is niet in zijn geheel onderzocht. Dat zou een buitensporig grote investering vergen. De meest bezochte en gebruikte informatie en diensten zijn toegankelijk gemaakt volgens bovenstaande normen. In het project Digitale Toegankelijkheid bekijkt de provincie op welke manier andere informatie en diensten op een toegankelijke manier op aanvraag beschikbaar kunnen worden gesteld.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met ons Contact Centrum via zuidholland@pzh.nl of kijk op www.zuid-holland.nl/contact

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Provincie Zuid-Holland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website De Zandmotor : voldoet gedeeltelijk

De website De Zandmotor is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Zuid-Holland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/28825/toegankelijkheidsrapportwebsitedezandmotor.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Zuid-Holland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Op de website https://dezandmotor.nl staat bovenaan in de header het logo van Zandmotor met de volgende tekst in het logo "zandmotor delflandse kust". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Terug naar de homepage". De alternatieve tekst is niet helemaal volledig. Alle tekst die in de afbeelding staat, hoort terug te komen in de alternatieve tekst (zie ook succescriterium 2.5.3). De huidige alternatieve tekst kan daarnaast ook blijven staan in het tekst alternatief. Dat maakt het linkdoel extra duidelijk.

   Op de website https://dezandmotor.nl staan onderin twee logo’s zonder alternatieve tekst. Deze zijn nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, omdat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders.

   Op de website https://dezandmotor.nl staan onder in de footer social media-iconen zonder een alternatieve tekst. Dit zijn svg-bestanden welke zijn opgemaakt als een link. Er moet dus een tekstalternatief komen voor deze iconen, zie ook succescriterium 2.4.4 en 4.1.2.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/onderzoek staat een informatieve afbeelding zonder een alternatieve tekst. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. Een blinde gebruiker is nu uitgesloten van de informatie die in deze complexe afbeelding staat. De inhoud van deze afbeelding moet in tekst uitgeschreven worden. Deze tekst kan meteen onder de afbeelding staan of als een link of bestand worden toegevoegd. Het tekstalternatief van de afbeelding kan dan verwijzen naar de plek waar deze uitgeschreven tekst staat.

   Binnen de volgende PDF komen diagrammen voor zonder goed tekst alternatief. Sommige diagrammen hebben geen tekst alternatief en andere hebben bijvoorbeeld een tekst alternatief vergelijkbaar met "P922#yIS1". Dit geeft niet de informatie weer die te vinden is in de diagram: https://dezandmotor.nl/app/uploads/2020/10/Recreatieonderzoek-de-Zandmotor-2020.pdf

   Een veel gebruikte oplossing voor PDF's met dergelijke datarijke diagrammen is tabellen aanmaken op de website waar deze data op een toegankelijke manier in is opgenomen en dan in het tekstalternatief verwijzen naar deze toegankelijke tabellen op de website.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video 'RWS Animatie Zandmotor' op de volgende pagina heeft geen ondertiteling. Zie https://dezandmotor.nl/over-de-zandmotor.

  • Gevolg:

   Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een video dient ondertiteling geboden te worden. Op die manier is de informatie ook beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn. Er is een uitzondering, waarbij geen ondertiteling geboden hoeft te worden: als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst is in theorie voldoende voor dit succescriterium maar is onvoldoende voor succescriterium 1.2.5 waar ook aan voldoen moet worden. https://dezandmotor.nl/over-de-zandmotor https://dezandmotor.nl/en/sand-motor-congress-on-14-and-15-september-2016-kurhaus-and-sand-motor

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

   Voor succescriterium 1.2.3 (niveau A) zijn twee uitzonderingen, waarbij geen audiodescriptie nodig is:

   1. Er wordt een uitgeschreven transcript geboden. Dit transcript dient alle informatie in de video (dus beeld en geluid) in de juiste volgorde bevatten.
   2. Als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.

   LET OP: bovenstaande uitzonderingen gelden niet voor succescriterium 1.2.5 (niveau AA).

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie aan voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. https://dezandmotor.nl/over-de-zandmotor https://dezandmotor.nl/en/sand-motor-congress-on-14-and-15-september-2016-kurhaus-and-sand-motor

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

   In tegenstelling tot succescriterium 1.2.3 (niveau A), is er voor succescriterium 1.2.5 (niveau AA) geen uitzondering mogelijk en dient altijd audiodescriptie geboden te worden (indien nodig).

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de website https://dezandmotor.nl zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kopelement hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kopelement wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie onderin de footer de teksten 'Onderzoek', 'Strandbezoekers' en 'Volg ons'. Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina’s voor, zie bijvoorbeeld op https://dezandmotor.nl/contact-en-route, zie de kopteksten 'Onderzoek', 'Strandbezoekers' en 'Nieuwsbrief'. Zie https://dezandmotor.nl/en/beach-visitors, https://dezandmotor.nl/strandbezoekers.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/watersporten is de introductieparagraaf volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Dit geldt ook voor het gebruik van een <em> element. Zie onder de koptekst '(Kite)surfers', hier staat een lijstitem bestaande uit een alinea opgemaakt met een <em> element (schuingedrukt). Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina’s voor, zie bijvoorbeeld op https://dezandmotor.nl/over-de-zandmotor/ en https://dezandmotor.nl/en/sand-motor-congress-on-14-and-15-september-2016-kurhaus-and-sand-motor.

   Binnen de PDF op de volgende pagina zijn niet alle semantische rollen van teksten even duidelijk gemaakt in de tags/codes. Vooral de informatie op het voorblad dat in een tabel geplaatst is, is niet correct aangegeven. Ook niet omdat alles als een tabelkop is aangegeven op het voorblad: https://dezandmotor.nl/app/uploads/2020/10/Recreatieonderzoek-de-Zandmotor-2020.pdf

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

   Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden.

   Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig.

   Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-bestand 'Recreatieonderzoek-de-Zandmotor-2020.pdf' staat op pagina 27 een grafiek met kleurafhankelijke informatie. Deze informatie wordt visueel alleen door middel van kleur overgedragen. Er is geen andere visuele manier om dit te kunnen zien (bijvoorbeeld door verschillende gestreepte lijnen of door symbooltjes op de lijnen). Zie ook op pagina 30, 35, 36, 37, enz. Zie https://dezandmotor.nl/app/uploads/2020/10/Recreatieonderzoek-de-Zandmotor-2020.pdf.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

   Voorbeelden: • Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. • Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel.

   Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de website https://dezandmotor.nl staat rechts in de header een optie waarmee de taal van de website veranderd kan worden. Het actieve tekstgedeelte is in een turquoise kleur op een blauwe achtergrondkleur. Het gemeten contrast is 4,0:1, dit is te laag.

   Op pagina https://dezandmotor.nl staan meerdere teksten met onvoldoende contrast. Als met de muis over het hoofdmenu-item 'Strandbezoekers' wordt bewogen, verschijnt extra content. Het grijze tekstgedeelte 'ZandmotorRun' heeft een gemeten contrast van 3,3:1, dit is te laag. Deze kleurcombinatie van tekst komt overal op de website voor. Daar waar een lichtgrijze tekst op een witte achtergrond staat, is het contrast te laag. Zie bijvoorbeeld (op pagina https://dezandmotor.nl/actueel) de data bij de nieuwsartikelen.

   Op pagina https://dezandmotor.nl staat in de header de gele koptekst "De Zandmotor" op een afbeelding. Door de achtergrondafbeelding wisselt het gemeten contrast tussen de 2,9:1 en 12,2:1. Deze grote koptekst moet een contrast van minimaal 3,0:1 krijgen. Onder deze koptekst staat een link/knop in een turquoise kleur. De witte tekst "Over de Zandmotor" op deze knop heeft een gemeten contrast van 2,4:1. Daar waar een witte tekst op een turquoise achtergrondkleur staat of andersom is het contrast te laag. Zie verder op de pagina de tekstgedeeltes (de links) in de turquoise kleur op een witte achtergrondkleur "Over de Zandmotor", "Foto's en Video's" en "Onderzoek". Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/actueel staan nieuwsartikelen. Als met de muis over de nieuwsartikelen wordt bewogen, verschijnt extra content. Deze extra content heeft een lichtblauwe transparante achtergrondkleur. Het contrast van de tekst is afhankelijk van de achtergrondafbeelding. Hierdoor is het gemeten contrast op sommige onderdelen met 4,1:1 te laag. Zie ook op pagina https://dezandmotor.nl.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/watersporten staat onder in de content een blauwe knop met witte tekst "Naar de routebeschrijving". Het gemeten contrast is 2,9:1. Dit is te laag. Het genoemde contrastprobleem komt ook op andere pagina’s voor. Zie https://dezandmotor.nl/over-de-zandmotor, https://dezandmotor.nl/onderzoek.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/onderzoek staat een afbeelding met tekstgedeeltes. De gele tekstgedeeltes op de zandkleurige achtergrondkleur hebben een gemeten contrast van 1,1:1 en de witte tekstgedeeltes een contrast van 1,4:1. Dit is te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. In het algemeen zijn de teksten op deze afbeelding niet goed leesbaar, zie ook succescriterium 1.1.1 en 1.4.5.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/paginanietgevonden staat een tekst "Sorry, de pagina die je probeerde te vinden bestaat niet." op een lichte achtergrondkleur met een gemeten contrast van 4,2:1, dit is te laag.

   Zo zijn er meer problemen gevonden op de website op andere pagina’s op verschillende onderdelen van de website.

   In het PDF-bestand 'Recreatieonderzoek-de-Zandmotor-2020.pdf' staan op pagina 1 witte tekstgedeeltes op een lichtblauwe achtergrondkleur. Het gemeten contrast hiervan is 2,3:1, dit is te laag. Op pagina 3 staan grijze tekstgedeeltes, het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 3,9:1. Op pagina 15 staat een datatabel, de kopteksten zijn in het wit op een lichtgrijze achtergrond. Het contrast is 2,1:1. Dit is te laag. Zo zijn er meer contrastproblemen gevonden binnen het PDF-bestand. Zie https://dezandmotor.nl/app/uploads/2020/10/Recreatieonderzoek-de-Zandmotor-2020.pdf.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Dit is goed gedaan, maar het is wel van belang dat er geen verlies van content ontstaat. Dit is echter wel het geval. Op pagina https://dezandmotor.nl is de informatie "10 years of Sand Motor: ‘connecting nature, science and society" in de header niet meer volledig beschikbaar.

  • Gevolg:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor: • Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels; • Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels; • Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

   320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

   Voorbeelden van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Bij het inzoomen van pagina https://dezandmotor.nl verschijnt een hamburger-menu. De hoofdmenu onderdelen kunnen opengeklapt worden. Deze informatie wordt overgebracht door gele iconen. Deze iconen (bedieningselementen) hebben een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond. Het gemeten contrast is 2,4:1 en dit moet minimaal 3.0:1 zijn. Dit probleem komt ook voor op alle pagina's.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten: delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een hoofdmenu beschikbaar. Als met de muis over de hoofdmenu-items wordt bewogen, verschijnt extra content. Deze extra content is wel persistent en hoverable, maar niet dismissable. De extra content kan bijvoorbeeld verborgen worden door op de Escape toets te drukken zonder dat de muis van het hoofdmenu-item wordt gehaald.

  • Gevolg:

   Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; • Aanwijzen: wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content worden verplaatst zonder dat deze verdwijnt; • Aanhouden: de aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

   Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

   Een voorbeeld van aanvullende content die wordt beheerd door de user agent is de knopinfo in werkbalken die wordt gemaakt met behulp van het HTML-kenmerk titel.

   Aangepaste knopinfo, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord, zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als met de muis over de hoofdmenu-items wordt bewogen verschijnt extra content. Het is onmogelijk om met het toetsenbord de extra content van de hoofdmenu-items te bedienen/ benaderen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/actueel staan onder de koptekst 'Actueel' nieuwsartikelen. Als met de muis over deze artikelen wordt bewogen verschijnt extra content. Het is onmogelijk om met het toetsenbord de extra content van de nieuwsartikelen te activeren. Toetsenbordgebruikers missen nu deze informatie. Zie ook op https://dezandmotor.nl.

  • Gevolg:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord.

   Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website alleen te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes) om door de website te navigeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dezandmotor.nl/over-de-zandmotor staat een video in een Vimeo videospeler. Binnen de videospeler zijn sneltoetsen aanwezig die door middel van één karakter werken. Bijvoorbeeld de 'w' om de video op de website van Vimeo te bekijken, 's' om de video te delen op andere social mediakanalen, 'd' om debug optie aan te zetten, 'f' om de video op volledige scherm modus te bekijken, enz. Deze sneltoetsen moeten aangepast kunnen worden, of uitgezet kunnen worden. Beide is niet mogelijk en dit levert dus een toegankelijkheidsprobleem op voor mensen die met spraakbedieningssoftware werken.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/en/sand-motor-congress-on-14-and-15-september-2016-kurhaus-and-sand-motor is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Gevolg:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

   • Uitzetten: er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; • Opnieuw toewijzen: er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); • Alleen actief bij focus: de sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald, te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc. De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze het toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben duidelijke paginatitels.

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie https://dezandmotor.nl/app/uploads/2020/10/Recreatieonderzoek-de-Zandmotor-2020.pdf.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de website https://dezandmotor.nl staan onder in de footer social media-links zonder een linktekst en hierdoor hebben deze links geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de site is de focus nergens zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

   Wanneer het mobiele menu met het toetsenbord wordt geopend, is het mogelijk om uit dit menu te navigeren, terwijl het menu nog open staat. Hierdoor is de toetsenbordfocus niet meer zichtbaar. Dit komt voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

   Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dezandmotor.nl staat bovenaan in de header het logo van Zandmotor met de volgende tekst in het logo "zandmotor delflandse kust". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Terug naar de homepage". "Terug naar de homepage" is de toegankelijkheidsnaam van deze link. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Alle tekst die in de afbeelding staat hoort terug te komen in de alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

   Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben juiste taalinstellingen.

   In de meta data van de PDF’s 'cecconiliparinaturebasedexperiencesvenice.pdf' en 'presentation-roeland-allewijn-sand-motor-conference.pdf' is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Zie https://dezandmotor.nl/app/uploads/2020/10/cecconiliparinaturebasedexperiencesvenice.pdf en https://dezandmotor.nl/app/uploads/2020/10/presentation-roeland-allewijn-sand-motor-conference.pdf.

  • Gevolg:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

   Voor HTML pagina's dient de taal aangeven te worden met een 'lang' attribuut:<html lang="nl">

   Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:<html xml:lang="nl" lang="nl">

   De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy". Zie voor overige taalcodes: http://xml.coverpages.org/iso639a.html

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://dezandmotor.nl wordt een <icon>-element gebruikt binnen een <button>-element, <a>-element en <div>-element. Die elementen zijn verkeerd genest. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/actueel staat een eindtag </section> zonder een begintag <section>. Verder op staat een begintag <div> zonder een eindtag </div>.

  • Gevolg:

   Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op:

   • Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld: <td>tekst</td> • Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li> In bovenstaand voorbeeld had </li> gebruikt moeten worden vóór </ul> • Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: <img title="tekst" title="tekst" /> • Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen.

   We raden aan om pagina's te valideren. Hierbij wordt op meer zaken gecontroleerd dan voor dit succescriterium vereist is. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen. De officiële W3C validator: validator.w3.org.

   Het is ook mogelijk om meerdere webpagina's tegelijkertijd in een keer te valideren. Zie hiervoor: www.htmlhelp.com/tools/validator/batch

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het inzoomen van pagina https://dezandmotor.nl verschijnt een hamburger-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Ook ontbreekt hier de naam voor het menu. Dit geldt ook als het menu opengeklapt is. Het icoon van een kruis ("X") heeft geen naam en de toestand kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit geldt ook voor de onderliggende menuonderdelen.

   Op de website https://dezandmotor.nl staan onderin de footer social media-iconen zonder een alternatieve tekst. Dit zijn svg-bestanden welke zijn opgemaakt als een link. Er moet dus een tekstalternatief komen voor deze iconen, zie ook succescriterium 2.4.4 en 4.1.2.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/contact-en-route staat een Google Maps. Binnen deze Google Maps is een knop aanwezig zonder een naam. Zie de locatie pin.

   Op pagina https://dezandmotor.nl/downloads staan vier knoppen: 'Alles', 'Brochures', 'Documenten' en 'Rapporten' welke visuele tabbladen zijn. Hulpsoftware kan nu niet bepalen welke knop geactiveerd is.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

   Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toegepast.

   Meer informatie over het aangeven van de naam, rol, waarde en toestand van HTML elementen: www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/H91

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In januari 2023 heeft de provincie Zuid-Holland deze problemen verholpen waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Zuid-Holland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209