Verklaring van NV BAR-Afvalbeheer

Status toegankelijkheid https://bar-afvalbeheer.nl/

BAR-organisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

BAR-organisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NV BAR-Afvalbeheer .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van BAR-organisatie is beschikbaar via de link https://www.bar-afvalbeheer.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door BAR-organisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website NV BAR-Afvalbeheer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver BAR-organisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van NV BAR-Afvalbeheer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van BAR-organisatie .
Functie: Directeur NV BAR-Afvalbeheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer: 

 Of stuur een mail aan: info@bar-afvalbeheer.nl .

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van BAR-organisatie

De BAR-organisatie neemt doorlopend verschillende maatregelen om haar website(s) toegankelijk te maken en te houden.

 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle content (tekst, afbeelding en video’s) vóórdat deze online gaat op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze redactie controleert de content regelmatig. 
 • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.  
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NV BAR-Afvalbeheer : voldoet gedeeltelijk

De website NV BAR-Afvalbeheer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens BAR-organisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://www.barendrecht.nl/wp-content/uploads/2023/01/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.bar-afvalbeheer.nl-februari-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart BAR-organisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Niet alle alt-teksten op de pagina https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalkalender zijn niet juist. Het logo van Google Play heeft geen alternatieve tekst. De knop Bevestigen is niet juist. Het logo op van BAR-afvalbeheer bevat ook de tekst ‘Goed voor grondstoffen’. Deze tekst komt niet terug in de alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Hulpprogramma's lezen de verkeerder Alt-tekst voor of slaan deze over. Hierdoor is niet altijd duidelijk waar de afbeelding over gaat.

  • Alternatief:

   Bezoekers die afvalkalender niet kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of stuur een mail aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   De diverse alt-teksten worden aangepast. De alt-teksten voor die betrekking hebben op de afvalkalender kunnen niet worden gewijzigd. Dit probleem wordt in de toekomst opgelost als dit systeem vervangen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in de footer is niet juist opgemaakt. Ze bevatten geen tekst onder de het H2 element. De opmaak van de opsomming onder de kop ‘Of bent op u op zoek naar’ is niet juist. Sommige koppen in de footer zijn opgemaakt met het strong-element in plaats van een kop. Op pagina https://www.barafvalbeheer.nl/afvalkalender staat rechts ‘Afvalkalender’ met daaronder twee invoervelden waarmee een persoonlijke afvalkalender kan worden geraadpleegd. Na het invullen van een geldig adres verschijnt de afvalkalender. Als er op de link “Zet in agenda” wordt geklikt, dan verschijnt er nieuwe content. Er staan hier twee radiobuttons (“'s Morgens om 07:00 uur” en “'s Avonds om 19:30 uur”). De labels zijn niet aan de radiobuttons gekoppeld. De vraag boven de radiobuttons hoort bij beide radiobuttons. Software kan deze relatie niet bepalen. In het onderzochte PDF-bestand zijn ook problemen gevonden met tags.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan in de problemen komen, omdat het moeilijk te navigeren is en koppen niet herkend worden.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de PDF-bestanden of de website niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   In overleg met de leverancier worden de gevonden problemen aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalkalender kan een persoonlijke afvalkalender worden geraadpleegd door het invullen van postcode en huisnummer. Waar persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden dient een autocomplete-attribuut aanwezig te zijn bij de input-elementen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment voor het invoerveld ‘Postcode’ (autocomplete="postal-code"). Niet voor elk veld bestaat een autocompletewaarde, bijvoorbeeld niet voor ‘Huisnummer’.

  • Gevolg:

   Door het probleem kan er geen ondersteuning worden gegeven door hulpsoftware, bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de afvalkalander niet kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   Het probleem is bekend en kan tot op heden nog niet worden opgelost. Binnen afzienbare tijd wordt dit onderdeel vervangen en vervalt dit onderdeel van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bij het gebruik van de contrastknop blijkt het contrast niet overal in orde te zijn. Onder andere bij de zoekfunctie. Ook het contrast van de afvalkalender en de knoppen voor het toevoegen van de afspraak in de agenda zijn niet juist.

  • Gevolg:

   Sommige bezoekers zullen de informatie niet tot zich kunnen nemen door verkeerd kleurcontrast.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   In overleg met de leverancier wordt in kaart gebracht welke aanpassingen er voor nodig zijn om dit contrast te verbeteren. Het contrast van de knoppen in de afvalkalender zullen niet aangepast worden, aangezien dit binnen afzienbare tijd wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalkalender staat rechts ‘Afvalkalender’ met daaronder twee invoervelden waarmee een persoonlijke afvalkalender kan worden geraadpleegd. Bij de scherminstelling behorende bij dit succescriterium is de hele rechterzijde van dit blok content weggevallen.

  • Gevolg:

   Niet alle content is te allen tijde te lezen. Daarnaast is het navigeren lastig.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   Dit probleem is bekend en kan tot op heden nog niet worden verholpen. Het systeem wordt binnen afzienbare tijd vervangen, waardoor dit probleem verholpen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalkalender staat rechts ‘Afvalkalender’ met daaronder twee invoervelden waarmee een persoonlijke afvalkalender kan worden geraadpleegd. Na het invullen van een geldig adres verschijnt de afvalkalender. Boven de kalender staan twee links (‘Print’ en ‘Zet in agenda’) die niet met het toetsenbord benaderbaar zijn.
   Op dezelfde pagina binnen hetzelfde onderdeel is er nog een probleem. Na activatie van de knop ‘Welk afval waar’ komt de eerst volgende focus op ‘Categorieën’ (onder ‘Wat wil je scheiden’). Dit drop down menu ontvangt drie keer achter elkaar de focus. De eerste keer is dit menu niet met het toetsenbord bedienbaar.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van de hulpsoftware kan hier niet met het toetsenbord heen navigeren.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   Dit probleem is bekend en kan tot op heden nog niet worden verholpen. Het systeem wordt binnen afzienbare tijd vervangen, waardoor dit probleem verholpen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In het onderzochte PDF-bestand ontbreekt de titel.

  • Gevolg:

   Doordat de titel niet goed wordt voorgelezen, is het onderwerp en doel van het bestand niet duidelijk voor de bezoeker. Voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   Gepublieerde PDF documenten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is het mogelijk om de opengeklapte sub-menu onderdelen van het hoofdmenu te sluiten met de escape-toets. Als een menu openklapt moet de toetsenbordfocus eerst door dat menu heen voordat deze verder gaat op de pagina.

  • Gevolg:

   Als een gebruiker ervoor kiest om de content te verbergen moet de focus volgorde de verborgen content overslaan en dat is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om de focus aan te passen, zodat het navigeren wel goed werkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Alternatieve tekst van het logo naar de app store op de pagina Afvalkalender is niet juist.

  • Gevolg:

   Bezoekers met voorleessoftware krijgen niet de volledige alternatieve tekst, waardoor ze informatie missen.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   De alternatieve tekst van afbeeldingen wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalkalender staat rechts ‘Afvalkalender’ met daaronder twee invoervelden waarmee een persoonlijke afvalkalender kan worden geraadpleegd. Na het invullen van een geldig adres verschijnt de afvalkalender. De focus is niet zichtbaar op de knop ‘Afvalkalender’ boven de kalender en niet op de pijltjes naar links en rechts en de links naar ‘vorige’ en ‘volgende’ in de kalender.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk waar de focus is. Kan verwarring geven.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   Focus zo instellen dat hij wel zichtbaar is. We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Niet overal is er visueel zichtbare tekst

  • Gevolg:

   Spraakbediening is niet altijd mogelijk. Op pagina https://www.bar-afvalbeheer.nl/toegankelijkheid staan twee afbeeldingen van een toegankelijkheidslabel, die tevens als link dienen. Hier is het niet mogelijk om alle visuele tekst in het tekstalternatief te zetten.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   Visuele tekst aanpassen en compleet maken. De duidelijk zichtbare tekst, zoals ‘Status toegankelijkheid’, moet worden aangepast, zodat het onderdeel wordt van de toegankelijkheidsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina Afvalkalender klopt de taalinstelling niet.

  • Gevolg:

   Een juiste taalinstelling is nodig zodat hulpsoftware de tekst op de juiste manier kan voorlezen.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om de taalinstelling aan te passen van Engels naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   In het formulier voor de afvalkalender is na het invullen van een ongeldige combinatie van postcode en huisnummer verschijnt de algemene melding ‘Dit adres is niet geldig of onbekend’.

  • Gevolg:

   Het is voor sommige bezoeker onvoldoende duidelijk wat er mis is gegaan met et invullen van bijvoorbeeld het adres.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   We overleggen met de leverancier of dit aangepast kan worden. Aangezien dit onderdeel vervangen wordt, is nog niet duidelijk of dit nog aangepast wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bar-afvalbeheer.nl/afvalkalender staan de logo’s van Google Play en de App Store voor het downloaden van de BAR afval-app, deze werken als links. Het logo voor Google Play heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor is de naam van de link niet door hulpsoftware te bepalen en dat voldoet niet. Boven de kalender staan twee links (‘Print’ en ‘Zet in agenda’). Deze links hebben geen href-attribuut, hierdoor kan software niet bepalen dat dit links zijn.

  • Gevolg:

   Op de pagina kunnen diverse links en rollen niet herkend worden, waardoor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware moeite kunnen hebben om de informatie tot zich te nemen.

  • Alternatief:

   Bezoekers die die hier hinder van ondervinden, kunnen contact opnemen met de BAR-afvalbeheer: Barendrecht: 14 0180, Albrandswaard: (010) 506 11 11 of Ridderkerk: (0180) 451 234. Of een mail sturen aan: info@bar-afvalbeheer.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die BAR-organisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405